Видавництво ВНТУ спеціалізується на виданні друкованих та електронних наукових монографій, наукових журналів, навчальної та методичної літератури, а також видає художню літературу та публіцистику місцевих авторів. 

Для перегляду та придбання виданих книжок перейдіть до каталогу, або оберіть одну з категорій видань з меню праворуч.

New Releases

Обкладинка для Методи та засоби математичного моделювання гідравлічних вібраційних і віброударних машин Методи та засоби математичного моделювання гідравлічних вібраційних і віброударних машин
Ярослав Володимирович Іванчук, Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2023, 466 с., ISBN 978-966-641-952-4

Монографія присвячена питанням розробки і дослідження ефективної узагальненої методології ідентифікації процесів функціонування гідрав-лічних вібраційних і віброударних машин. Представлені розроблені мате-матичні моделі гідравлічних вібраційних і віброударних машин, а також запропоновано метод чисельного моделювання гідродинамічних процесів. Описані узагальнені методики та засоби комп’ютерного моделювання процесів функціонування гідравлічних вібраційних і віброударних машин. Детально розкрита методика експериментального дослідження робочих процесів у технологічному обладнанні на базі гідроімпульсного привода.
Розрахована на інженерів-спеціалістів, науковців інженерно-техніч-ного спрямування, студентів та аспірантів технічних вузів.

Обкладинка для Матеріали XVІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 23-25 жовтня 2023 р. Матеріали XVІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 23-25 жовтня 2023 р.
Віктор Вікторович Біліченко, головний редактор
Збірник наукових праць [Електронний ресурс], Вінниця : ВНТУ, 2023, (PDF, 397 с.). ISBN 978-966-641- 950-0

Збірник містить Матеріали ХVІ МНПК «Сучасні технології таперспективи розвитку автомобільного транспорту» за такими основними напрямками: стратегії та перспективи розвитку автомобільного транспорту та транспортних засобів; сучасні технології на автомобільному транспорті; транспортні системи, логістика, організація і безпека руху; сучасні технології організації та управління на транспорті; системотехніка і діагностика транспортних машин; стратегії, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою в галузі автомобільного транспорту.

Обкладинка для Методи оцінювання та засоби автоматизації розрахунку складових водогосподарського балансу районів річкових басейнів України Методи оцінювання та засоби автоматизації розрахунку складових водогосподарського балансу районів річкових басейнів України
Віталій Борисович Мокін, Василь Васильович Гребінь, Євгеній Миколайович Крижановський
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2023, 168 с., ISBN 978-966-641-948-7 (друк.); ISBN 978-966-641-949-4 (PDF, 168 с., електр. ресурс)

У монографії представлені підходи до автоматизації розрахунку водогосподарського балансу водогосподарських ділянок районів річкових басейнів України. Описано комплекс методів, прийомів, алгоритмів та програмного забезпечення, яке було апробовано та впроваджено на практиці для розв’язання важливих прикладних задач у галузі розрахунку водогосподарського балансу водогосподарських ділянок районів річкових басейнів України. Розрахована на працівників екологічних організацій, студентів та аспірантів ЗВО, котрі спеціалізуються в галузі водного господарства та інформаційних технологій.

Обкладинка для Системний аналіз оптимального руху електромобіля з асинхронним електроприводом Системний аналіз оптимального руху електромобіля з асинхронним електроприводом
Борис Іванович Мокін, Олександр Борисович Мокін, Вадим Вікторович Горенюк
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2023, 114 с., ISBN 978-966-641-946-3

В монографії представлені результати системного дослідження руху електромобіля з тяговим асинхронним електроприводом горизонтальним відрізком дороги, на спуск та на підйом, оптимального за критерієм мінімуму витрат енергії силової акумуляторної батареї, а також руху на поворотах дороги, оптимального за модифікованими критеріями стійкості. Розрахована на інженерів, науковців та студентів закладів вищої освіти, яким в процесі синтезу законів оптимального руху електромобіля з тяговим асинхронним електроприводом необхідно застосовувати методологію системного аналізу.

Обкладинка для Педагогіка безпеки / Pedagogy of security, № 1-2, 2022 Педагогіка безпеки / Pedagogy of security, № 1-2, 2022
Олександр Володимирович Кобилянський, головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2023, 75 с., ISSN 2524-1079, формат А4

У журналі публікуються статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях педагогіки, професійної освіти та безпеки життєдіяльності. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та науково-практичних конференцій.

Обкладинка для Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, 2023 Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, 2023
Борис Іванович Мокін, головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2023, 100 с., ISSN 1997-9266, формат A4

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є виданням, яке входить до Переліку наукових фахових видань України у галузі технічних наук (категорія Б). Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та Google Scholar і реферується в Українському реферативному журналі «Джерело». 

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук, огляди сучасного стану розроб­ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ. У цьому номері журналу представлені статті з інформаційних технологій та комп'ютерної техніки; автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки; машинобудування та транспорту; енергетики, електротехніки та електромеханіки;. радіоелектроніки та радіоелектронного апаратобудування.

Обкладинка для Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, № 1(45), 2023 Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, № 1(45), 2023
Сергій Володимирович Павлов, головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2023, 135 с., ISSN 1681-7893, формат A4

Міжнародний науково-технічний журнал “Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології” є науковим виданням, публікації в якому визнаються при захисті дисертаційних робіт з технічних наук. Журналу присвоєно категорію Б в галузі технічних наук. 

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій.

В цьому номері журналу опубліковані статті, в яких досліджуються принципові концепції та структурування різних рівнів освіти з оптико-електронних інформаційно-енергетичних технологій; методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів;  системи технічного зору і штучного інтелекту з обробкою та розпізнаванням зображень;  біомедичні оптико-електронні системи та прилади; оптико-електронні пристрої та компоненти в лазерних і енергетичних технологіях.

Обкладинка для Вісник машинобудування та транспорту, № 1(17), 2023 Вісник машинобудування та транспорту, № 1(17), 2023
Андрій Павлович Поляков, головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2023, 174 с., ISSN 2415-3486, формат A4

Журнал «Вісник машинобудування та транспорту» є виданням, яке входить до Переліку наукових фахових видань України у галузі технічних наук (категорія Б). 

Журнал «Вісник машинобудування та транспорту» входить до міжнародної  наукометричної бази Index Copernicus та Google Scholar. 

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати, за такими науковими напрямками: Транспорт та транспортні технології; Сучасні технології в машинобудуванні, зварювання та споріднені процеси і технології, нанотехнології; Механотроніка. Гідравлічні та пневматичні приводи різного технологічного призначення, вібраційні та віброударні машини та технології; Надійність і довговічність механізмів і машин, деталі та міцність утримуючих металоконструкцій підйомних транспортних машин; Безпека експлуатації машин та механізмів; Розвиток та сучасні вимоги до зразків озброєння та військової техніки; Сучасне обладнання і прогресивні технології виробництва озброєння та військової техніки; Експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт озброєння та військової техніки; Актуальні питання психологічної підтримки військовослужбовців.

Обкладинка для Робота паль і ростверку у складі стовпчастих пальових фундаментів Робота паль і ростверку у складі стовпчастих пальових фундаментів
Ірина Вікторівна Маєвська, Наталя Вікторівна Блащук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2023, 182 с., ISBN 978-966-641-941-8

Монографію присвячено оцінюванню НДС основ cтовпчастих пальових фундаментів. Шляхом фізичного та чисельного моделювання встановлено основні закономірності залежності частки навантаження, що сприймають палі та ростверк таких фундаментів, від геометричних параметрів фундаменту, виду грунту основи і технології влаштування паль (без виймання та з вийманням грунту). Виявлена краща реалізація роботи бурових паль у групі у порівнянні з забивними. Висвітлені особливості поведінки пальових фундаментів з коротких паль і ресурси їх несучої
здатності. Запропоновано при проєктуванні пальових фундаментів враховувати ступінь реалізації несучої здатності паль і ростверку у складі фундамента. Наведені кількісні залежності цих параметрів від різних факторів.

Обкладинка для IV International Scientific and Practical Internet Conference "Mathematics and Informatics in Science and Education: Challenges of Modernity", dedicated to the 90th anniversary of the Department of Mathematics and Informatics. (May 25-26, 2023, Vinnytsia) IV International Scientific and Practical Internet Conference "Mathematics and Informatics in Science and Education: Challenges of Modernity", dedicated to the 90th anniversary of the Department of Mathematics and Informatics. (May 25-26, 2023, Vinnytsia)
Мар’яна Ковтонюк, Головний редактор
Збірник тез [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2023. (PDF, 254 с.). ISBN 978-966-641-947-0

IV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Математика та інформатика в науці й освіті: виклики сучасності», присвячена 90-річчю кафедри математики та інформатики (Вінниця, 25-26 травня 2023 року)

Тези у збірнику згруповано за секціями, відповідно до тематичних напрямів конференції:
Секція 1. Сучасні проблеми математики; Секція 2. Сучасні проблеми інформатики; Секція 3. Математичне та комп’ютерне моделювання; Секція 4. Формування освітнього середовища з математики та інформатики у закладах вищої освіти; Секція 5. Моніторинг якості освіти: засоби та технології; Секція 6. Сучасні комп’ютерні технології у викладанні математики та інформатики; Секція 7. Методика навчання математики та інформатики в закладах середньої освіти. 

Видання адресоване науковцям, викладачам, учителям, аспірантам, магістрантам, а також усім, хто цікавиться сучасними проблемами науки та освіти.

Обкладинка для Аспекти розвитку, функціонування та дослідження еластичного рушія колісного транспортного засобу Аспекти розвитку, функціонування та дослідження еластичного рушія колісного транспортного засобу
Володимир Андрійович Макаров, Тамара Володимирівна Макарова, Дмитро Вікторович Борисюк, Євгеній Валерійович Смирнов
Монографія, [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2023. (PDF, 150с.) ISBN 978-966-641-945-6

Протягом перших десятиріч ХХІ століття невпинно розвиваються нові конструкції інтелектуальних еластичних рушіїв автомобілів. Вони передбачають рух колісних транспортних засобів на безповітряних шинах, суттєве зниження інтенсивності шкідливих викидів зносу протектора в довкілля, а також розвиток інформаційної та енергетичної спроможності еластичних рушіїв.
В монографії наведено ієрархію цілей та сукупність схем систем, які знаходяться в полі тяжіння автомобільної техніки. Сформовано вибрані аспекти розвитку колеса, особливості функціонування еластичного рушія в незахищених від дії збурюючих факторів та динамічних умовах його роботи, висвітлені фрагменти своєрідних досліджень автомобільних пневматичних шин.

Обкладинка для Innovation and sustainability, № 1, 2023 Innovation and sustainability, № 1, 2023
Ірина Юріївна Єпіфанова, головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2023, 258 с., ISSN 2786-5959, формат A4

Журнал «Innovation and sustainability» є виданням, яке входить до Переліку наукових фахових видань України  (категорія Б). 

Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та Google Scholar. 

Журнал публікує статті, які містять результати наукових досліджень у галузі економіки та управління, сприяють покращенню вітчизняного обміну науковою та економічною інформацією у галузі економіки та управління, піднесенню рівня української науки на міжнародний рівень. 

У цьому номері журналу представлені статті з фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств, потенціалу підприємства, рекреаційного природокористування України, повоєнного відновлення довкілля, менеджменту, фінансування, цифрової економіки, логістики та управління персоналом, маркетингу. 

 

Обкладинка для Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, 2023 Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, 2023
Борис Іванович Мокін, головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2023, 156 с., ISSN 1997-9266, формат A4

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є виданням, яке входить до Переліку наукових фахових видань України у галузі технічних наук (категорія Б). 

Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та Google Scholar і реферується в Українському реферативному журналі «Джерело». 

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук, огляди сучасного стану розроб­ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ

У цьому номері журналу представлені статті з інформаційних технологій та комп'ютерної техніки; екології, екологічної безпеки, інформаційних технологій та комп'ютерної техніки, машинобудування та транспорту, енергетики, електротехніки та електромеханіки, радіоелектроніки та радіоелектронного апаратобудування.

Обкладинка для Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2023)» Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2023)»
Андрій Кашканов, загальний редактор
Збірник доповідей [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2023, (PDF, 1020 с.) ISBN 978-966-641-938-8

Збірник містить тексти доповідей конференції МН-2023, яка проводилась 22 червня 2023 року на базі Вінницького національного технічного університету з метою висвітлення підсумків наукової роботи пов‘язаної з проведенням студентами та дисертантами наукових досліджень, підготовкою курсових проектів, дипломних бакалаврських та магістерських проектів та дисертацій.

Обкладинка для Збірник тез доповідей ІІI- ї Міжнародної науково-технічної конференції “Перспективи розвитку машинобудування та транспорту – 2023” Збірник тез доповідей ІІI- ї Міжнародної науково-технічної конференції “Перспективи розвитку машинобудування та транспорту – 2023”
Леонід Поліщук, загальний редактор
Збірник наукових праць [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2023. (PDF, 490с.) ISBN 978-966-641-935-7

В тезах доповідей представлені сучасні наукові, технічні та інженерні досягнення провідних вчених України і зарубіжних країн в напрямку розвитку динаміки та міцності машин і споруд, теоретичних та прикладних задач обробки металів тиском і автотехнічних експертиз, галузі штучних імплантів в механічній біоінженерії, транспортних систем і технологій, матеріалознавства та довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій, використання вібрацій в техніці та технологіях, технологій та систем автоматизації машинобудування, проблем проектування, виготовлення та
експлуатації озброєння та військової техніки, інноваційних технологій в контексті підготовки фахівців технічних спеціальностей у воєнний та повоєнний час.
Для наукових працівників, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів та студентів.

Обкладинка для ЗНАННЯ. ОСВІТА. ОСВІЧЕНІСТЬ. Феномен успіху Китаю: світоглядні та технологічні аспекти. Збірник матеріалів VІ МНПК, 10-11 жовтня 2022 року ЗНАННЯ. ОСВІТА. ОСВІЧЕНІСТЬ. Феномен успіху Китаю: світоглядні та технологічні аспекти. Збірник матеріалів VІ МНПК, 10-11 жовтня 2022 року
Анатолій Іванович Теклюк, керівник конференції
Збірник матеріалів конференції [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2023, 101с., ISBN 978-966-641-936-4

Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Знання. Освіта. Освіченість» присвячені актуальним питанням філософії знання, філософії освіти ХХІ століття, забезпечення якості освіти та її оцінювання, успішного поєднання традицій та інновацій в китайській освіті та культурі, зв’язку освіти та національної безпеки.

Обкладинка для Мультиспектральні методи та засоби комп’ютеризованого екологічного моніторингу водних об’єктів Мультиспектральні методи та засоби комп’ютеризованого екологічного моніторингу водних об’єктів
Сергій Михайлович Кватернюк, Василь Григорович Петрук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2023, 314 с., ISBN 978-966-641-930-2

Монографія присвячена вирішенню актуальної наукової проблеми розвитку наукових основ мультиспектральних методів та технічних засобів моніторингу екологічного стану водних об’єктів, які враховують вплив їх характеристик і параметрів на ефективність процесу вимірювання параметрів і визначення показників водних середовищ та оцінювання екологічного стану водних об’єктів, що є передумовою та підґрунтям ефективного управління їх екологічною безпекою. Розроблено методи мультиспектрального контролю екотоксичності з використанням опосередкованого вимірювання параметрів тест-об’єктів. Удосконалено мультиспектральні методи оцінювання екологічного стану водних об’єктів за характеристиками фітопланктону та вищих водних рослин. Розроблено науково-методичні рекомендації щодо реалізації запропонованих наукових основ використання мультиспектральних методів та засобів екологічного моніторингу.

Обкладинка для Володимир Вікторович Смоляк : біобібліографічний покажчик до 75‑річчя з дня народження Володимир Вікторович Смоляк : біобібліографічний покажчик до 75‑річчя з дня народження
К. В. Дєдова, укладач
Вінниця : ВНТУ, 2023, 56 с. : іл., (Серія «Вчені нашого університету», вип. 25), ISBN 978-966-641-931-9

Покажчик містить матеріали про науково-педагогічну діяльність та бібліографію праць доктора філософії архітектури, доцента кафедри будівництва, міського господарства та архітектури Вінницького національного технічного університету, члена-кореспондента Академії будівництва України, члена Національної спілки архітекторів України та Спілки урбаністів України Володимира Вікторовича Смоляка. Для студентів закладів вищої освіти, аспірантів, докторантів, науковців, істориків науки та працівників наукових бібліотек.

Обкладинка для Sententiae, Том XLII, №1, 2023 Sententiae, Том XLII, №1, 2023
Олег Ігорович Хома, головний редактор
Науковий філософський журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2023, 227 с., ISSN 2075-6461, формат 17x24 см

Sententiae це історико-філософський журнал відкритого доступу, який індексується в SCOPUS з 2015 р. Наша мета – сприяти розвиткові найширшого спектру сучасних дослідницьких підходів, активному їх упровадженню в практику та утвердженню високих стандартів університетського викладання філософських дисциплін на основі досягнень сучасної історії філософії. 

У черговому номері: Микола Федяй Філософський курс Стефана Калиновського 17291731 років у світлі його викладацької практики: джерела і (не)оригінальність; Олег Хома Концептуалізація усної історії філософії: проблема інтерв’ю; у розділі ФІЛОСОФСЬКІ ДОВІДНИКИ подано публікацію Олексій Панич, Олександр Луковина Практична філософія пірроніків; вміщено рецензію та кілька оглядів нових видань (Сергій Капранов, Влада Анучіна, Ігор Немчинов, Ельвіра Чухрай, Рєнат Швець)