Видавництво ВНТУ спеціалізується на виданні друкованих та електронних наукових монографій, наукових журналів, навчальної та методичної літератури, а також видає художню літературу та публіцистику місцевих авторів. 

Для перегляду та придбання виданих книжок перейдіть до каталогу, або оберіть одну з категорій видань з меню праворуч.

New Releases

Обкладинка для Innovation and sustainability № 4, 2022 Innovation and sustainability № 4, 2022
Ірина Юріївна Єпіфанова, Головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2023, 240 с., ISSN 2786-5959, формат A4

Журнал «Innovation and sustainability» є виданням, яке входить до Переліку наукових фахових видань України  (категорія Б). 

Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та Google Scholar. 

Журнал публікує статті, які містять результати наукових досліджень у галузі економіки та управління, сприяють покращенню вітчизняного обміну науковою та економічною інформацією у галузі економіки та управління, піднесенню рівня української науки на міжнародний рівень. 

У цьому номері журналу представлені статті з фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств, потенціалу підприємства, менеджменту, фінансування, цифрової економіки, логістики та управління персоналом, маркетингу. 

Обкладинка для Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції 2-3 березня 2023 року. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції 2-3 березня 2023 року.
Ірина Юріївна Єпіфанова, Керівник конференції
Електронний збірник наукових праць, Вінниця: ВНТУ, 2023, 445с., ISBN 978-966-641-925-8

Електронний збірник наукових праць VI Міжнародної науково-практичної конференції. 

Конференція проводилася за такими напрямками: 
Фінансовий механізм соціально-економічного розвитку України;
Інноваційні процеси та їх вплив на конкурентоспроможність; 
Сучасні проблеми інвестиційної діяльності в економіці України; 
Актуальні проблеми управління сучасним підприємством в поствоєнний період;
Управління потенціалом підприємства;
Цифрова економіка, фінтех та ІТ-інструменти як основа розвиткусучасної України.

 

 

Обкладинка для Методи та засоби аналізу втрат електроенергії в розподільних електричних мережах з використанням пристроїв smart metering Методи та засоби аналізу втрат електроенергії в розподільних електричних мережах з використанням пристроїв smart metering
Юлія Володимирівна Малогулко, Андрій Леонідович Поліщук, Юрій Васильович Томашевський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2023, 140 с., ISBN 978-966-641-921-0

В монографії розглядається оцінка стану розподільних мереж з використанням пристроїв Smart Metering, дослідження особливостей функціонування інформаційних систем розподільних електричних мереж, визначено шляхи та методи підвищення їх спостережності, досліджено математичну модель та методи оцінки стану розподільної електричної мережі за різної повноти вхідних даних.
Розрахована на фахівців з планування режимів електричних мереж енергосистем. Може використовуватись студентами, аспірантами та інженерно-технічними працівниками, які займаються підвищенням енергоефективності відновлюваних джерел енергії в електричних мережах енергосистем.

Обкладинка для Sententiae, Том XLI, № 3, 2022 Sententiae, Том XLI, № 3, 2022
Олег Ігорович Хома, Головний редактор
Науковий філософський журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2022, 208 с., ISSN 2075-6461, формат 17x24 см

Sententiae це історико-філософський журнал, що керується принципами відкритого доступу, який індексується в SCOPUS з 2015 р.

Наша мета – сприяти розвиткові найширшого спектру сучасних дослідницьких підходів, активному їх упровадженню в практику та утвердженню високих стандартів університетського викладання філософських дисциплін на основі досягнень сучасної історії філософії. Наш головний пріоритет – забезпечення емпіричної обґрунтованості історико-філософських концепцій, заснованої на критеріях буквальності, вичерпності, контекстуальності та врахування наявних спекулятивних інтерпретацій. Ми вважаємо ці критерії основою методології будь-якого обґрунтованого історико-філософського дослідження. 

У черговому номері, зокрема, опубліковано: Вадим Менжулін Актуальні практики і дискусії в сучасній англомовній історіографії філософії

Тамара Ящук, Всеволод Хома Радянська соціальна філософія: вихід за межі історичного матеріалізму. Частина І 

У розділі ДИСКУСІЇ представлена стаття Ельвіри Чухрай Підводні камені анахронічного аналізу: книга Проповідника, сенс життя і сенс у житті 

У розділі ФІЛОСОФСЬКІ ДОВІДНИКИ  подано продовження публікації Сергія Секунданта та Аріни Орєхової Час і простір у філософії Ляйбніца. Частина ІІ 

Також вміщено рецензії та огляди нових видань (Олександр Луковина, Олексій Кравченко) 

Обкладинка для English for engineers. Англійська мова: збірник текстів та вправ для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Частина І English for engineers. Англійська мова: збірник текстів та вправ для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Частина І
Світлана Степанівна Никипорець, Надія Валеріївна Герасименко, Сергій Олександрович Кот, Людмила Едуардівна Габрійчук
Навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2022. 108 с. ISBN 978-966-641-896-1

Навчальний посібник призначений для студентів І курсу енергетичних спеціальностей та складається з 10 розділів, в яких наведено такі базові поняття енергетики, як «електричний струм», «електричне коло», «провідники та ізолятори», «трансформатори», «електродвигуни», «генератори» тощо. В посібнику надаються тексти з комплексом вправ на розвиток та закріплення різноманітних комунікативних компетенцій. Тематичний словник-мінімум допоможе студентам-першокурсникам опанувати необхідну професійну лексику.

Обкладинка для Навчальний посібник для опанування студентами способів розв’язання задач з функціонального аналізу мовою Python. Частина 1 Навчальний посібник для опанування студентами способів розв’язання задач з функціонального аналізу мовою Python. Частина 1
Борис Іванович Мокін, Віталій Борисович Мокін, Олександр Борисович Мокін
Вінниця : ВНТУ, 2022, 127 с., ISBN 978-966-641-892-3, формат B5 (172x240)

В навчальному посібнику викладено способи розв’язання задач з функціонального аналізу, адаптованого до прикладних проблем в галузі інформаційних технологій, у відповідності зі змістом однойменного навчального посібника цих же авторів, а також викладені основи програмування мовою Python і програми реалізації способів розв’язання даного класу задач цією мовою. Частина 1 охоплює задачі з теорії множин, метричних просторів, теорії міри, інтегралів Рімана, Стілтьєса та Лебега, а також задачі з дослідження функціоналів на екстремум.
Навчальний посібник рекомендується для студентів та аспірантів, що спеціалізуються в ІТ-галузі за спеціальностями 124 – «Системний аналіз» та 126 – «Інформаційні системи та технології»

Обкладинка для Українська мова. Практичний правопис Українська мова. Практичний правопис
Лариса Євстахіївна Азарова, Людмила Володимирівна Горчинська, Тетяна Миколаївна Пустовіт
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2021, 98 с., ISBN 978-966-641-883-1

Навчальний посібник містить теоретичний та практичний матеріал, а також завдання для тестового контролю знань з основних тем українського правопису. Всі завдання і вправи орієнтовано на подальше вдосконалення знань з української мови та сприяння розвитку загальної культури мовлення студентів.
Призначено для студентів, магістрантів, викладачів, науковців, а також усіх, хто прагне підвищити загальний рівень володіння українською мовою.