384 Titles

Монографії видавництва Вінницького Національного Технічного Університету

All Books

Обкладинка для Ensuring information security and cybersecurity in the modern information space: models and methods Ensuring information security and cybersecurity in the modern information space: models and methods
Анатолій Антонович Шиян, Лілія Олександрівна Нікіфорова
Monograph [Electronic resource], Vinnytsia : VNTU, 2024, (PDF, 135 p.) ISBN 978-617-8163-02-0 (PDF)

The monograph addresses the need to counteract cybersecurity threats; analysis of modern models and methods of information security management; development of an effective method for detecting threat agents in cybersecurity tasks and a method for building an information space of information security subjects, etc. The monograph is intended for scientists, graduate students and masters and a wide range of cybersecurity specialists.

Обкладинка для Проблеми математики та інформатики в педагогічному ЗВО Проблеми математики та інформатики в педагогічному ЗВО
Сергій Миколайович Бак, Галина Миколаївна Ковтонюк, Мар’яна Михайлівна Ковтонюк, Олена Павлівна Косовець, Ярослав Володимирович Крупський, Іванна Миколаївна Леонова, Олена Миколаївна Соя, Оксана Степанівна Туржанська, Любов Андріївна Тютюн
Колективна монографія [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2023, (PDF, 243 с.), ISBN 978-617-8163-03-7 (за заг. ред. М. М. Ковтанюк та С. М. Бака)

Монографію підготовлено до 90-річчя створення кафедри математики та інформатики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Представлено результати наукових досліджень членів кафедри математики та інформатики, які виконувалися в рамках кафедральної науково-дослідної роботи «Проблеми математики та інформатики у педагогічному ВНЗ: теорія і практика» (РК №0119U103325). Видання адресовано науковим, науково-педагогічним і педагогічним працівникам, аспірантам, докторантам, широкому колу осіб, хто цікавиться науковими та освітніми проблемами математики та інформатики.

Обкладинка для Методи та засоби математичного моделювання гідравлічних вібраційних і віброударних машин Методи та засоби математичного моделювання гідравлічних вібраційних і віброударних машин
Ярослав Володимирович Іванчук, Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2023, 466 с., ISBN 978-966-641-952-4

Монографія присвячена питанням розробки і дослідження ефективної узагальненої методології ідентифікації процесів функціонування гідрав-лічних вібраційних і віброударних машин. Представлені розроблені мате-матичні моделі гідравлічних вібраційних і віброударних машин, а також запропоновано метод чисельного моделювання гідродинамічних процесів. Описані узагальнені методики та засоби комп’ютерного моделювання процесів функціонування гідравлічних вібраційних і віброударних машин. Детально розкрита методика експериментального дослідження робочих процесів у технологічному обладнанні на базі гідроімпульсного привода.
Розрахована на інженерів-спеціалістів, науковців інженерно-техніч-ного спрямування, студентів та аспірантів технічних вузів.

Обкладинка для Методи оцінювання та засоби автоматизації розрахунку складових водогосподарського балансу районів річкових басейнів України Методи оцінювання та засоби автоматизації розрахунку складових водогосподарського балансу районів річкових басейнів України
Віталій Борисович Мокін, Василь Васильович Гребінь, Євгеній Миколайович Крижановський
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2023, 168 с., ISBN 978-966-641-948-7 (друк.); ISBN 978-966-641-949-4 (PDF, 168 с., електр. ресурс)

У монографії представлені підходи до автоматизації розрахунку водогосподарського балансу водогосподарських ділянок районів річкових басейнів України. Описано комплекс методів, прийомів, алгоритмів та програмного забезпечення, яке було апробовано та впроваджено на практиці для розв’язання важливих прикладних задач у галузі розрахунку водогосподарського балансу водогосподарських ділянок районів річкових басейнів України. Розрахована на працівників екологічних організацій, студентів та аспірантів ЗВО, котрі спеціалізуються в галузі водного господарства та інформаційних технологій.

Обкладинка для Системний аналіз оптимального руху електромобіля з асинхронним електроприводом Системний аналіз оптимального руху електромобіля з асинхронним електроприводом
Борис Іванович Мокін, Олександр Борисович Мокін, Вадим Вікторович Горенюк
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2023, 114 с., ISBN 978-966-641-946-3

В монографії представлені результати системного дослідження руху електромобіля з тяговим асинхронним електроприводом горизонтальним відрізком дороги, на спуск та на підйом, оптимального за критерієм мінімуму витрат енергії силової акумуляторної батареї, а також руху на поворотах дороги, оптимального за модифікованими критеріями стійкості. Розрахована на інженерів, науковців та студентів закладів вищої освіти, яким в процесі синтезу законів оптимального руху електромобіля з тяговим асинхронним електроприводом необхідно застосовувати методологію системного аналізу.

Обкладинка для Робота паль і ростверку у складі стовпчастих пальових фундаментів Робота паль і ростверку у складі стовпчастих пальових фундаментів
Ірина Вікторівна Маєвська, Наталя Вікторівна Блащук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2023, 182 с., ISBN 978-966-641-941-8

Монографію присвячено оцінюванню НДС основ cтовпчастих пальових фундаментів. Шляхом фізичного та чисельного моделювання встановлено основні закономірності залежності частки навантаження, що сприймають палі та ростверк таких фундаментів, від геометричних параметрів фундаменту, виду грунту основи і технології влаштування паль (без виймання та з вийманням грунту). Виявлена краща реалізація роботи бурових паль у групі у порівнянні з забивними. Висвітлені особливості поведінки пальових фундаментів з коротких паль і ресурси їх несучої
здатності. Запропоновано при проєктуванні пальових фундаментів враховувати ступінь реалізації несучої здатності паль і ростверку у складі фундамента. Наведені кількісні залежності цих параметрів від різних факторів.

Обкладинка для Аспекти розвитку, функціонування та дослідження еластичного рушія колісного транспортного засобу Аспекти розвитку, функціонування та дослідження еластичного рушія колісного транспортного засобу
Володимир Андрійович Макаров, Тамара Володимирівна Макарова, Дмитро Вікторович Борисюк, Євгеній Валерійович Смирнов
Монографія, [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2023. (PDF, 150с.) ISBN 978-966-641-945-6

Протягом перших десятиріч ХХІ століття невпинно розвиваються нові конструкції інтелектуальних еластичних рушіїв автомобілів. Вони передбачають рух колісних транспортних засобів на безповітряних шинах, суттєве зниження інтенсивності шкідливих викидів зносу протектора в довкілля, а також розвиток інформаційної та енергетичної спроможності еластичних рушіїв.
В монографії наведено ієрархію цілей та сукупність схем систем, які знаходяться в полі тяжіння автомобільної техніки. Сформовано вибрані аспекти розвитку колеса, особливості функціонування еластичного рушія в незахищених від дії збурюючих факторів та динамічних умовах його роботи, висвітлені фрагменти своєрідних досліджень автомобільних пневматичних шин.

Обкладинка для Залишкові деформації ґрунту та розрахункові методи їх визначення за МГЕ Залишкові деформації ґрунту та розрахункові методи їх визначення за МГЕ
Алла Серафимівна Моргун, Іван Миколайович Меть, Василь Леонідович Підлуцький
Монографія, Вінниця, ВНТУ, 2023, 120 с. ISBN 978-966-641-932-6

Приведено результати комплексних теоретичних досліджень осідань та несучої спроможності пальових, плитних фундаментів при роботі їх в нелінійній стадії, основні закономірності їх взаємодії з оточуючим ґрунтом. Викладено методи визначення НДС в активні зоні, по бокові поверхні і в площині вістря паль та плит. Розглянуто методика проектування фундаментів виходячи із гранично допустимих осідань споруд.
Монографія розрахована на студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалістів та наукових працівників, що працюють в області числових розрахунків фундаментних конструкцій та їх реконструкції.
В монографії наведено прикладання МГЕ до визначення залишкових деформацій задач механіки ґрунтів, а також порівняння цих результатів з експериментом.

Обкладинка для Оптимізація системи інтегрованого управління твердими побутовими відходами у Вінницькій області Оптимізація системи інтегрованого управління твердими побутовими відходами у Вінницькій області
Василь Григорович Петрук, Віталій Анатолійович Іщенко, Роман Васильович Петрук
Монографія [Електронний ресурс], Вінниця : ВНТУ, 2023, (PDF, 111 с.), ISBN 978-966-641-940-1

В монографії розроблені рекомендації щодо організації оптимізованої системи інтегрованого управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області з урахуванням об’єднання територіальних громад та необхідності роздільного збирання відходів.

Обкладинка для Біогазові технології. Регулярний тепловий режим Біогазові технології. Регулярний тепловий режим
Станіслав Йосипович Ткаченко, Ольга Володимирівна Власенко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2023, 132 с. ISBN 978-966-641-937-1(online PDF); ISBN 978-966-641-943-2(друк)

В монографії розглянуто методи прогнозування інтенсивності теплообміну в багатофазних та багатокомпонентних середовищах з обмеженою інформацією по теплофізичним властивостям. Встановлено існування регулярного теплового режиму за умов охолодження (нагрівання) системи «рідина-тверде тіло» в тонкій металевій циліндричній оболонці. Вдосконалено обробку експериментальних результатів і їх узагальнення сумісним використанням теорії подібності і методів регулярного теплового режиму.
При прийнятті рішень по прогнозуванню інтенсивності теплообміну з рідинами з невідомими теплофізичними властивостями використовується теорія регулярного теплового режиму, теорія подібності та експериментальні результати досліджень на експериментальному стенді.

Обкладинка для Мультиспектральні методи та засоби комп’ютеризованого екологічного моніторингу водних об’єктів Мультиспектральні методи та засоби комп’ютеризованого екологічного моніторингу водних об’єктів
Сергій Михайлович Кватернюк, Василь Григорович Петрук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2023, 314 с., ISBN 978-966-641-930-2

Монографія присвячена вирішенню актуальної наукової проблеми розвитку наукових основ мультиспектральних методів та технічних засобів моніторингу екологічного стану водних об’єктів, які враховують вплив їх характеристик і параметрів на ефективність процесу вимірювання параметрів і визначення показників водних середовищ та оцінювання екологічного стану водних об’єктів, що є передумовою та підґрунтям ефективного управління їх екологічною безпекою. Розроблено методи мультиспектрального контролю екотоксичності з використанням опосередкованого вимірювання параметрів тест-об’єктів. Удосконалено мультиспектральні методи оцінювання екологічного стану водних об’єктів за характеристиками фітопланктону та вищих водних рослин. Розроблено науково-методичні рекомендації щодо реалізації запропонованих наукових основ використання мультиспектральних методів та засобів екологічного моніторингу.

Обкладинка для Моделі гейміфікації в системах управління навчанням Моделі гейміфікації в системах управління навчанням
Олена Олексіївна Коваленко, Євген Анатолійович Паламарчук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2023, 85 с., ISBN 978-966-641-927-2

Монографія містить результати досліджень моделей гейміфікації для систем управління навчанням та освітніх платформ різного типу.

Запропонована комплексна модель поєднання визначення рівня активності студента, яка базується на нарахування балів за різні активності в електронному освітньому інформаційному середовищі (ЕОІС) з елементами гейміфікації для різних дисциплін. У ній використані моделі окталізу, Problem-Based Learning, концепції супроводження геймінгом процесів навчання. Модель спрямована на підвищення рівня мотивації та покращення результатів навчання у здобувачів вищої освіти.

Обкладинка для Методи та засоби аналізу втрат електроенергії в розподільних електричних мережах з використанням пристроїв smart metering Методи та засоби аналізу втрат електроенергії в розподільних електричних мережах з використанням пристроїв smart metering
Юлія Володимирівна Малогулко, Андрій Леонідович Поліщук, Юрій Васильович Томашевський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2023, 140 с., ISBN 978-966-641-921-0

В монографії розглядається оцінка стану розподільних мереж з використанням пристроїв Smart Metering, дослідження особливостей функціонування інформаційних систем розподільних електричних мереж, визначено шляхи та методи підвищення їх спостережності, досліджено математичну модель та методи оцінки стану розподільної електричної мережі за різної повноти вхідних даних.
Розрахована на фахівців з планування режимів електричних мереж енергосистем. Може використовуватись студентами, аспірантами та інженерно-технічними працівниками, які займаються підвищенням енергоефективності відновлюваних джерел енергії в електричних мережах енергосистем.

Обкладинка для Наукове обґрунтування оптимальних форм інтегрованого управління екологічною безпекою непридатних пестицидів та пестицидвмісних відходів Наукове обґрунтування оптимальних форм інтегрованого управління екологічною безпекою непридатних пестицидів та пестицидвмісних відходів
Роман Васильович Петрук
Монографія [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2023, (PDF, 248 с.), ISBN 978-966-641-923-4

Монографія присвячена вирішенню актуальної наукової проблеми створення та наукового обґрунтування оптимальних форм інтегрованого управління екологічною безпекою непридатних пестицидів та пестицидвмісних відходів.

У результаті проведення комплексу досліджень запропоновано нові наукові положення, висновки та рекомендації, які дозволяють запобігти підвищенню ризиків забруднення довкілля пестицидами, продуктами розпаду у ґрунтах та природних об’єктах, шляхом розроблення оптимальних форм управління непридатними пестицидами і науково обґрунтованих методів та способів їх утилізації, транспортування, екологічно безпечного поводження із складами отрутохімікатів та тарою з-під пестицидів та ін.

Обкладинка для Розосереджене генерування в задачах підвищення енергоефективності розподільних електричних мереж Розосереджене генерування в задачах підвищення енергоефективності розподільних електричних мереж
Петро Дем’янович Лежнюк, Вячеслав Олександрович Комар, Олена Вікторівна Сікорська
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2023, 195 с., ISBN 978-966-641-922-7

В монографії досліджується проблема підвищення енергоефективності розподільних електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії. Розглянуто можливість оцінювання функціональної та балансової готовності електричних мереж за показником якості функціонування.
Книга розрахована на фахівців, що цікавляться питаннями підвищення якості функціонування електричних мереж. Може використовуватись студентами, аспірантами та інженерно-технічним працівникам, які займаються підвищенням енергоефективності розподільних електричних мереж.

Обкладинка для Високопродуктивні АЦП комбінованого врівноваження із ваговою надлишковістю Високопродуктивні АЦП комбінованого врівноваження із ваговою надлишковістю
Олексій Дмитрович Азаров, Олексій Ярославович Стахов, Максим Романович Обертюх
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2023, 130 с., ISBN 978-966-641-920-3

Побудова багаторозрядних швидкодіючих АЦП порозрядного врівноваження з ваговою надлишковістю є складною задачею. Великі можливості покращення динамічних характеристик перетворювачів відкриваються поєднанням методів порозрядного кодування і безпосереднього зчитування. Побудова таких високопродуктивних комбінованих перетворювачів є надзвичайно важливою для створення ефективних багато-розрядних швидкодіючих АЦ-систем, що і зумовлює актуальність наукових досліджень, виконаних у цій роботі.

Обкладинка для Високолінійне надлишкове цифроаналогове перетворення з ваговою надлишковістю на основі генераторів однакових струмів Високолінійне надлишкове цифроаналогове перетворення з ваговою надлишковістю на основі генераторів однакових струмів
Олексій Дмитрович Азаров, Максим Романович Обертюх
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2022, 156 с., ISBN 978-966-641-915-9

У монографії розглянуто питання підвищення точності багаторозрядних струмових ЦАП за рахунок дотримання принципу суперпозиції у діапазоні вихідного сигналу, а також подальшого розвитку отримали методи підвищення точності двотактних підсилювачів постійного струму та буферів напруги, термостабільних джерел постійного струму та напруги. Книга розрахована на науковців, аспірантів та інженерів, які займаються розробкою аналогових вузлів високоточних аналого-цифрових перетворювач

Обкладинка для Системний аналіз процесу переміщення вантажів у вертикальній площині Системний аналіз процесу переміщення вантажів у вертикальній площині
Борис Іванович Мокін, Олександр Борисович Мокін, Олександр Михайлович Кривоніс
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2022, 96 с., ISBN 978-966-641-914-2

У монографії представлені результати дослідження процесу переміщення вантажів у вертикальній площині, виконані зі застосуванням ідеології системно-го підходу, завдяки якій при моделюванні враховані усі фактори, що його формують, та з використанням усіх п’яти етапів методу системного аналізу на шляху до синтезу системи оптимального керування цим процесом. 

Розрахована на інженерів, науковців та студентів ЗВО, яким під час розв’язання поставлених їм задач по математичному моделюванню процесу переміщення вантажів у вертикальній площині та синтезу системи оптимального керування цим процесом необхідно здійснити його системний аналіз.

Обкладинка для Точність тонколистових виробів при пневмоударному штампуванні рухомим середовищами Точність тонколистових виробів при пневмоударному штампуванні рухомим середовищами
Станіслав Георгійович Ясько, Євгеній Андрійович Фролов, Володимир Валентинович Кухар, Олександр Володимирович Грушко, Інна Вікторівна Віштак
монографія, Вінниця : ВНТУ, 2022, 208 с., ISBN 978-966-641-899-2

Розглянуто комплексний підхід до забезпечення точності виконання розділових і формоутворюючих операцій шляхом визначення раціональних конструкторсько-технологічних параметрів процесів пневмоударного штампування в умовах багатономенклатурного виробництва при дискретно-нестабільних програмах випуску. Подано перелік та закономірності впливу основних конструктивно-технологічних параметрів оснащення на показники форми, розмірної точності та шорсткості виробів. Наведено науково-методологічні підходи до визначення граничного ступеня витягування, закономірностей взаємодії між передавальним рідким або еластичним середовищем, тонколистовою заго­товкою та робочими елементами оснащення при пневмоударному штампуванні.

Обкладинка для Потенціал енергоефективності огороджувальних конструкцій із біосферосумісних матеріалів Потенціал енергоефективності огороджувальних конструкцій із біосферосумісних матеріалів
Юрій Семенович Бікс, Георгій Сергійович Ратушняк, Олена Георгіївна Лялюк, Ольга Георгіївна Ратушняк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2022, 132 с., ISBN 978-966-641-902-9 (PDF), ISBN 978-966-641-903-6 (друк.)

Розглянуто чинники впливу на потенціал енергоефективності огороджувальних конструкцій будівель з теплоізоляційних матеріалів на засадах біосферосумісності. Наведено результати аналітичних та експериментальних досліджень визначення теплопровідності теплоізоляційних матеріалів рослинного походження. Запропоновано математичну модель оцінки надійності забезпечення ефективності теплоізоляційних будівельних виробів. Наведено результати чисельного дослідження з використанням методів аналізу ієрархій, сірого реляційного аналізу, теорії критерійного значення та з врахуванням показника теплової інерції з обґрунтування оптимального типу й матеріалу огороджувальних конструкцій будівель за умов біосферосумісності.

Обкладинка для Поліпшення курсової стійкості руху легкового автомобіля за підтримки еластичних рушіїв Поліпшення курсової стійкості руху легкового автомобіля за підтримки еластичних рушіїв
Володимир Андрійович Макаров, Тамара Володимирівна Макарова, Дмитро Вікторович Борисюк, Олександр Володимирович Вдовиченко
Монографія, за заг. ред. В. А. Макарова. [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2022. (PDF, 211 с.), ISBN 978-966-641-913-5

У країнах, де розвинені автомобільна наука, автомобілебудування та спостерігається значущий прогрес в функціонуванні транспортних технологій, які передбачають мобільність використання інноваційних транспортних засобів, на передній план також випливає проектування і формування умов для зниження аварійності на автомобільних дорогах. Для вирішення означених науково-технічних проблем необхідно поліпшити стійкість переміщення швидкісних легкових автомобілів, для чого виконано поглиблення теоретичних основ стійкого руху автомобілів.
В монографії проведено аналіз сукупності математичних моделей і вибрана з них та, що дозволила доволі широко та з достатньою похибкою розв’язати поставлені задачі. Розглянуто значущий рівень підтримки стійкості руху легкового автомобіля еластичними рушіями.

Обкладинка для Децентралізоване координаційне керування розподіленими кібер-фізичними системами з неперервними об’єктами Децентралізоване координаційне керування розподіленими кібер-фізичними системами з неперервними об’єктами
Володимир Дубовой, Марія Юхимчук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2022, 225 с., ISBN 978-966-641-908-1

Монографія присвячена створенню теоретичних основ і прикладних засобів моделювання та дослідження процесів децентралізованого координаційного управління розподіленими кібер-фізичними системами з неперервними технологічними об’єктами.

Обкладинка для Методика розрахунку фундаментів споруд при реконструкції та підсиленні за МГЕ Методика розрахунку фундаментів споруд при реконструкції та підсиленні за МГЕ
Алла Серафимівна Моргун, Іван Миколайович Меть
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2022, 105 с., ISBN 978-966-641-911-1

До монографії увійшли роботи розрахованих за МГЕ за результатами експериментальних досліджень підсилених та реконструйованих фунда­ментів мілкого закладання та питання прогнозу поведінки фундаментів під впливом води. Розглянуті питання удосконалення методів розрахунку підсилених фундаментів. Наведено прикладання МГЕ до рішення неліній­них задач механіки ґрунтів. Приведено результати числового розв’язку нелінійних задач поведінки під навантаженням підсилених та реконстру­йованих фундаментів, а також порівняння цих результатів з експериментом.

Розрахована на студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалістів та наукових працівників, що працюють в області числових розрахунків фундаментних конструкцій та їх реконструк­ції.

Обкладинка для Financial support of industrial enterprise's innovative directions of energy saving Financial support of industrial enterprise's innovative directions of energy saving
Ірина Юріївна Єпіфанова, В’ячеслав Васильович Джеджула
Монографія [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2022, 138 с., ISBN 978-966-641-909-8 (англійською мовою)

The monograph considers the basics of concept formation and selection of innovative business strategies, modeling the level of potential of industrial enterprises, crowdsourcing as part of the intellectual capital of the company; the investment of energy-saving measures of industrial enterprises is investigated, the potential of energy saving of industrial enterprises is optimized, the modeling of the efficiency of energy-saving policy implementation at enterprises in conditions of uncertainty is modeled; models and strategies for financing innovative energy-saving activities are proposed, the process of motivating staff to innovate and the organizational and economic mechanism of energy saving management are modeled.

Обкладинка для Надвисокочастотний метод і засіб вимірювання вологості природного газу Надвисокочастотний метод і засіб вимірювання вологості природного газу
Йосип Йосипович Білинський, Дмитро Володимирович Новицький, Богдан Петрович Книш
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2022, 109 с. ISBN 978-9 66-641-904-3

В роботі розглядається варіант розв’язання актуальної задачі вимірювання вологості природного газу, яка є однією з найважливіших задач оцінювання його якісних характеристик під час видобування, переробки та транспортування. В роботі проведено аналіз існуючих приладів та методів вимірювання вологості природного газу, обґрунтовано вибір хвилеводного НВЧ методу вимірювання вологості природного газу, представлено результати розроблення засобу вимірювання вологості природного газу, розроблено інженерну методику проектування НВЧ засобу вимірювання воло-гості газу, виготовлено експериментальний зразок засобу вимірювання вологості природного газу.

Обкладинка для Методи та засоби діагностування технічного стану вакуумних вимикачів Методи та засоби діагностування технічного стану вакуумних вимикачів
Володимир Віталійович Грабко, Олег Васильович Дідушок
Монографія [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2022. 113 с. ISBN 978-966-641-905-0

В монографії здійснено огляд та аналіз існуючих методів і засобів діагностування вакуумних вимикачів. Представлені розроблені авторами математичні моделі визначення технічного стану вакуумних вимикачів та побудовані на їх основі пристрої, що дозволяють опосередковано діагностувати технічний стан вакуумних вимикачів.
Книга розрахована на інженерно-технічних працівників електротехнічної промисловості та електроенергетики, що займаються експлуатацією електричного обладнання, а також може бути корисною студентам та аспірантам закладів вищої освіти та наукових установ.

Обкладинка для Застосування інструменту числового МГЕ в прикладних дослідженнях поведінки пірамідальних паль Застосування інструменту числового МГЕ в прикладних дослідженнях поведінки пірамідальних паль
Алла Серафимівна Моргун, Іван Миколайович Меть, Ігор Ігорович Шевченко
Монографія [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2022, 98 с. ISBN 978-966-641-906-7

В монографії знайшли відображення питання теорії та практики фундаментів із пірамідальних паль, рекомендації удосконалення методів їх розрахунку. Монографія розрахована на студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалістів та наукових працівників, що працюють в області числових розрахунків фундаментних конструкцій.
Показано прикладання МГЕ до рішення нелінійних задач механіки ґрунтів. Приведено результати числового розв’язку нелінійних задач поведінки під навантаженням пірамідальних паль, а також порівняння цих результатів з експериментом та рішеннями за МСЕ.

Обкладинка для УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВРАХУВАННЯ ПОТРЕБ СТЕЙКХОЛДЕРІВ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВРАХУВАННЯ ПОТРЕБ СТЕЙКХОЛДЕРІВ
Вячеслав Валерійович Кавецький, Наталія Вікторівна Бурєннікова
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2021, 216 с.

У монографії проведено системне теоретико-методологічне та прикла-дне дослідження особливостей управління ефективністю інвестицій про-мислових підприємств у контексті стейкхолдерської теорії. Розглянуто теоретичні та методичні підходи до оцінювання ефективності інвестицій в окремі групи стейкхолдерів, а також запропоновано методику формування стратегічних підходів до перманентного управління інвестиціями в основ-них стейкхолдерів підприємства на основі дослідження показників ефективності процесу.
Для науковців, викладачів, студентів і усіх, хто цікавиться проблемами ефективності інвестицій промислових підприємств в людський капітал.

Обкладинка для МЕТОД І УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ  СТАНУ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА МЕТОД І УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА
Йосип Йосипович Білинський, Олександр Нікольський Іванович, Катерина Юріївна Дмітрієва, Артем Борисович Гуральник
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2022, 108 с., ISBN 978-966-641-890-9

Робота присвячена розв’язанню актуальної задачі оцінювання стану кульшового суглоба, яка є однією з найважливіших задач під час діагностики та лікуванні новонароджених та дітей раннього віку. В роботі проведено огляд методів дослідження стану кульшового суглоба дитини; обґрунтовано необхідність виконати ряд послідовних операцій при обробці відповідних діагностичних зображень; розроблено алгоритми цифрової обробки зображень на основі запропонованих методів фільтрації; побудовано апаратно-програмний засіб класифікації ультразвукових зображень стану кульшового суглоба.

Монографія

Обкладинка для Поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області Поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області
Віталій Анатолійович Іщенко (ред)
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2021, 206 с., ISBN 978-966-641-889-3

В монографії проаналізовано стан полігонів та звалищ твердих побутових відходів Вінницької області. Оцінено існуючу систему збирання та вивезення твердих побутових відходів. Узагальнено нормативно-правове забезпечення у сфері поводження з твердими побутовими відходами. Проаналізовано інформування населення та громадська думка щодо поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області.

Обкладинка для Виявлення та оцінювання джерел спотворень якості електроенергії в розподільчих електричних мережах Виявлення та оцінювання джерел спотворень якості електроенергії в розподільчих електричних мережах
Михайло Йосипович Бурбело, Олександр Васильович Степура
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2021, 96 с., ISBN 978-966-641-886-2

В монографії висвітлені теоретичні засади і практичні аспекти виявлення джерел спотворень якості електроенергії в розподільчих електричних мережах за несиметрії та несинусоїдності струмів і напруг. Монографія розрахована на широке коло інженерно-технічних працівників, які займаються електричними вимірюваннями, компенсацією неактивних потужностей. Книга може бути корисною студентам та аспірантам електроенергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Обкладинка для ОЦІНЮВАННЯ ДЕГРАДАЦІЇ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ   В ЗАДАЧІ ПРОГНОЗУВАННЯ ГЕНЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДЕГРАДАЦІЇ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ В ЗАДАЧІ ПРОГНОЗУВАННЯ ГЕНЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Олена Олександрівна Рубаненко, Петро Дем'янович Лежнюк, В'ячеслав Олександрович Комар
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2021, 190 с., ISBN 978-966-641-885-5

 В монографії досліджується проблема забезпечення балансової надійності електроенергетичних систем з відновлюваними джерелами енергії та задачі, що пов’язані з її реалізацією. Розглянуто основні технології прогнозування погодинного балансу електроенергії на наступний день. Досліджено вплив на точність прогнозування графіка генерування електроенергії фотоелектричними станціями метеорологічних параметрів та реального їх технічного стану, зокрема деградування фотоелектричних модулів.

Книга розрахована на фахівців з планування режимів електричних мереж енергосистем. Може використовуватись студентами, аспірантами та інженерно-технічним працівникам, які займаються підвищенням енергоефективності відновлюваних джерел енергії в електричних мережах енергосистем.

Обкладинка для Еквівалентування динамічних об’єктів Еквівалентування динамічних об’єктів
Борис Іванович Мокін, Віталій Борисович Мокін, Олександр Борисович Мокін, Ірина Олександрівна Чернова
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2021, 144 с., ISBN 978-966-641-855-8

В монографії представлені результати дослідження проблеми синтезу еквівалентних за вибраними критеріями математичних моделей мінімального порядку для складних динамічних об’єктів, що містять у своїй структурі велику кількість накопичувачів енергії чи маси, а тому їхні точні математичні моделі мають порядок, не нижчий кількості цих накопичувачів.

Розрахована на інженерів, науковців та студентів ЗВО, яким при розв’язанні поставлених задач необхідно синтезувати чи використовувати математичні моделі складних динамічних об’єктів у формі, придатній для практичного застосування.

Обкладинка для Генерування високолінійних пилкоподібних сигналів на базі ЦАП з низькоглітчевим кодуванням Генерування високолінійних пилкоподібних сигналів на базі ЦАП з низькоглітчевим кодуванням
Олексій Дмитрович Азаров, Олександр Геннадійович Муращенко, Олександр Іванович Черняк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2021, 132 с., ISBN 978-966-641-836-7

В монографії описано розробку методу та засобів генерування пилко-подібних сигналів підвищеної лінійності на базі ЦАП із низькоглітчевим кодуванням. Метою досліджень є покращення лінійності цифрових генера-торів пилкоподібних сигналів на основі ЦАП із ваговою надлишковістю. Досліджено вплив глітчів на швидкість порозрядного аналого-цифрового перетворення. Запропоновано структурну організацію генераторів вказа-них аналогових сигналів на основі фібоначчієвого цифроаналогового пере-творювача та використання швидкодіючих фібоначчієвих лічильників.

Обкладинка для ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ  ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Василь Володимирович Овчарук, Віра Григорівна Овчарук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2021, с., ISBN 978-966-641-833-6

В монографії обґрунтовано та розроблено теорію і методику впровадження низки педагогічних умов, скерованих на формування здоровʼязберігаючої компетентності, а саме: оптимізацію організаційної та інтерактивної освітньої діяльності учасників освітнього процесу; стимулювання самостійних та самоініціативних форм освітньої діяльності; зміну змісту освіти з дисципліни «Фізичне виховання» з урахуванням професійної специфіки студентів технічного профілю. Монографія розрахована на фахівців галузі фізичного виховання, а також може бути корисною студентам та аспірантам вузів відповідного спрямування.

Обкладинка для Прямий синтез координаційних сполук купруму(ІІ) із заміщеними тіоамідами Прямий синтез координаційних сполук купруму(ІІ) із заміщеними тіоамідами
Наталя Олександрівна Діденко, Анатолій Петрович Ранський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2021, 112 с., ISBN 978-966-641-832-9

Монографія присвячена прямому синтезу координаційних сполук купруму(ІІ) із заміщеними тіоамідами у протонних та апротонних розчинниках, дослідженню їх фізико-хімічних та функціональних властивостей. Встановлено вплив окисника, природи органічного розчинника, тіоамідного ліганду, умов синтезу та розроблено методики прямого синтезу координаційних сполук купруму(ІІ) із арил- і гетарилтіоамідами. Ситезовані сполуки досліджені як потенційні додатки до індустріальних олив та регулятори росту сільськогосподарських рослин.

Обкладинка для Числове моделювання методом граничних елементів процесу деформування та розвитку зон граничного стану ґрунту Числове моделювання методом граничних елементів процесу деформування та розвитку зон граничного стану ґрунту
Алла Серафимівна Моргун, Іван Миколайович Меть
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2021, 112 с., ISBN 978-966-641-827-5

Проектування споруд неможливе без залучення сучасних методів мате-матичного аналізу. В механіці грунтів широко застосовують моделі суціль-них середовищ та теорію пластичної течії. Пластичні деформації в грунтах проявляються у вигляді значної зміни форми, а при наявності великих зон розвитку пластичних деформацій (граничного стану) розв’язання задачі в пружній постановці не відповідає дійсності. В роботі розглянуто питання деформування ґрунтів з залученням числового МГЕ. Цей досвід корисний для інженерів, студентів та аспірантів будівельних спеціальностей, що пра-цюють в області механіки ґрунтів та її практичних прикладань.

Обкладинка для Професійна спрямованість навчання математики як інтеграційна основа фахової підготовки студентів інженерних спеціальностей Професійна спрямованість навчання математики як інтеграційна основа фахової підготовки студентів інженерних спеціальностей
Майя Борисівна Ковальчук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, 348 с., ISBN 978-966-641-825-1

В монографії розглянуто проблему професійної спрямованості на-вчання математики як інтеграційної основи фахової підготовки студентів інженерних спеціальностей. Визначено теоретичні і практичні засади реа-лізації професійної спрямованості з позицій поєднання компонентів прик-ладного змісту і спеціалізованих інформаційних засобів і технологій. За-пропоновано структурно-функціональну модель, описано особливості її реалізації в закладах вищої технічної освіти. Розраховано на фахівців у га-лузі теорії та методики професійної освіти, науковців, викладачів та чита-чів, які цікавляться питаннями інтеграції математики з іншими науками.

Обкладинка для Методи та засоби цифрового оброблення радіосигналів для систем безпеки та моніторингу Методи та засоби цифрового оброблення радіосигналів для систем безпеки та моніторингу
Микола Володимирович Васильківський, Геннадій Григорович Бортник, Василь Мартинович Кичак
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, 126 с., ISBN 978-966-641-810-7

У монографії розглянуто методи та засоби оброблення радіосигналів (РС) для систем безпеки та моніторингу, що побудовані на базі методології цифрового оброблення високочастотних сигналів. Запропоновано метод аналого-цифрового перетворення РС, метод запам'ятовування та відтворення РС та цифровий метод спектрального аналізу широкосмугових РС. Наведено низку методів визначення параметрів радіосигналів. Представлено методи побудови пристроїв підсилення та перетворення радіосигналів та структури засобів первинного цифрового оброблення РС.

Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються проектуванням і розробленням радіотехнічних систем, а також систем цифрового оброблення радіосигналів.

Обкладинка для Методи та технічні засоби визначення якості комунальних послуг Методи та технічні засоби визначення якості комунальних послуг
Валентин Олексійович Багацький, Олексій Валентинович Багацький
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, 128 с., ISBN 978-966-641-787-2

У монографії викладено методи визначення якості комунальних послуг та розглянуто технічні комп’ютерні засоби для реалізації вказаних методів в системах контролю кількості та якості наданих та спожитих комунальних послуг. Монографія призначена для широкого кола інженерно-технічних працівників та науковців, які розробляють системи контролю комунальних послуг.

Обкладинка для Financial provision of small business innovative development Financial provision of small business innovative development
Лілія Олександрівна Нікіфорова (ред)
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, 232 с., ISBN 978-966-641-813-8

The monograph explores theoretical, methodological and practical principles of financial support for innovative development of small business in the current conditions of reforming Ukrainian economy. The essence of the of financial support mechanism of small business innovative development is revealed, the features of its operation in Ukraine are revealed. Macroeconomic trends of small business innovation development in China and Ukraine and its dependence on financial support are analysed. Based on the experience of small business support of the People's Republic of China, prospective ways and specific ways of improving domestic small business innovative development financial support are determined. It is elaborated for scientists, specialists in innovation and entrepreneurship, politicians, entrepreneurs.

Обкладинка для Інформаційне забезпечення задач зменшення втрат електроенергії в електричних мережах Інформаційне забезпечення задач зменшення втрат електроенергії в електричних мережах
Ольга Анатоліївна Буславець, Петро Дем’янович Лежнюк, Микола Михайлович Черемісін
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, 184 с., ISBN 978-966-641-815-2

У монографії розглянуто заходи підвищення ефективності функціонування електричних мереж шляхом вдосконалення методів розрахунку та аналізу технологічних витрат електроенергії. Показано, що існує залежність техніко-економічної ефективності електроощадних заходів в електричних мережах від повноти їх інформаційного забезпечення. Досліджено низку електроощадних заходів в електричних мережах, ефективність яких може бути підвищена завдяки більш розвиненій інформаційній інфраструктурі електричних мереж з застосуванням Smart Grid технологій. Книга розрахована на фахівців з планування режимів електричних мереж енергосистем. Може використовуватись студентами та аспірантами.

Обкладинка для Methods and Means of Formation, Processing and Use of Low-Intensity Electromagnetic Signals Methods and Means of Formation, Processing and Use of Low-Intensity Electromagnetic Signals
Василь Мартинович Кичак, Олексій Пилипович Яненко, Костянтин Леонідович Шевченко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, 268 с., ISBN 978-966-641-812-1

The monograph summarizes scientific and technical experience gained by
the authors in the field of formation, selection, conversion, and processing of weak
signal parameters. Authors consider features of commutation and modulation
transformations, and circuits of highly sensitive radiometers of microwave and
optical range, as well as methods and means of formation of low-intensity signals
with the use of Josephson junctions. The book also suggests the ways of practical
application of the developed methods and means. Most of the developed circuits
given in the monograph are marked with patents of Ukraine. The book includes
issues of metrological support for measuring parameters of low-intensity signals
and shows the results of some experimental studies.
The monograph may be useful for students and postgraduates, as well as for
specialists in the sphere of development and use of low-signal equipment in
telecommunications and radio communications, physics, biology, medicine,
materials science, and other applied fields of science and technology related to
using low-intensity signals.

 

Обкладинка для Інноваційні технології в освітньому процесі Інноваційні технології в освітньому процесі
Ірина Володимирівна Хом’юк, Віра Андріївна Петрук, Оксана Анатоліївна Голюк, Віктор Вікторович Хом’юк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, 88 с., ISBN 978-966-641-807-7

В монографії розглянуто основні напрями та підходи до інноваційної діяльності в сучасному освітньому просторі. Наведено концептуальні ос-нови педагогічної інноватики. Представлено практичні аспекти реалізації сучасних інноваційних технологій. Монографія розрахована на студентів, що вивчають педагогічні дисципліни, які включені до навчальних планів бакалаврату та магістратури, аспірантів та викладачів, що зорієнтовані на впровадження інноваційного підходу у вищій технічній освіті.

Обкладинка для Бетони з підвищеними радіаційно-захисними властивостями Бетони з підвищеними радіаційно-захисними властивостями
Олександр Володимирович Христич, Василь Романович Сердюк, Михайло Степанович Лемешев
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, [Електронний ресурс], (PDF, 82 с.), ISBN 978-966-641-794-0

В монографії обґрунтовано і експериментально підтверджено можливість набування металонасиченим бетоном підвищених радіаційно-захисних властивостей порівняно із традиційнми спеціальними матеріалами. Представлено технологічні основи створення спеціального бетону з регульованими фізико-механічними і радіаційно-захисними властивостями. Запропоновано рецептурно-технологічні параметри радіаційно-захисних бетонів для виготовлення бар’єрного біологічного захисту.

Обкладинка для ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
Олександр Йссипович Лесько, Наталя Вікторівна Бурєннікова, Володимир Олександрович Козловський
Кол. монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, 123 с., ISBN 978-966-641-814-5

У монографії розглянуто проблеми й перспективи розвитку підприємництва в Україні за умов глобалізації та євроінтеграції. Окреслено шляхи переходу економіки України на інноваційний шлях розвитку. Запропоновано оновлений погляд на розробку механізму реалізації інноваційних проектів на підприємстві. Досліджено інтелектуальний капітал організації як визначальний фактор інноваційних перетворень. Здійснено порівняльний аналіз дієвості процесів функціонування та розвитку підприємств на основі показників складових результативності.

Для керівників органів влади й управління різних рівнів, керівників і фахівців підприємств, науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей.

Обкладинка для Моделі атрибутів гарантоздатності інформаційної системи критичного застосування із автентифікацією суб’єкта за голосом Моделі атрибутів гарантоздатності інформаційної системи критичного застосування із автентифікацією суб’єкта за голосом
В'ячеслав Васильович Ковтун
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, 412 с., ISBN 978-966-641-785-8

В монографії  розглянуто теоретичні основи оцінювання атрибутів гарантоздатності інформаційних систем критичного застосування із автентифікацією суб’єкта за голосом. Представлено моделі індивідуальності голосу у мовленнєвому сигналі із шумом для конфіденційної автентифікації суб’єкта. Формалізовано моделі конфіденційності, доступності, цілісності, безвідмовність, готовність, обслуговуваність, інтенсивність відмов і наробок на відмову такого класу інформаційних систем. Запропонований комплекс моделей дозволяє об’єктивно оцінити довільний екземпляр класу інформаційних систем критичного застосування у метриці атрибутів гарантоздатності, а також, підвищити його конфіденційність організацією доступу за схемою  двохфакторної верифікації із автентифікацією суб’єкта-користувача за голосом як другого фактору.

Обкладинка для ГЕОТЕХНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗА МГЕ РОЗРАХУНКУ  ФУНДАМЕНТІВ ГЕОТЕХНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗА МГЕ РОЗРАХУНКУ ФУНДАМЕНТІВ
Віолета Олегівна Задорожнюк, Моргун Серафимівна Алла
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 110 с., ISBN 978-966-641-774-2

Монографія охоплює круг питань теорії пружності, пластичності, механіки ґрунтів, числового методу граничних елементів та прикладання їх до вирішення задач будівельної інженерної практики фундаментобудування. Матеріали монографії мають як наукове, так і прикладне значення, вона висвітлює сучасні методи розрахунку широкого кола геотехнічних задач фундаментобудування, що мають важливе значення для технічних прикладань. Монографія розрахована на науковий та інженерно-технічний персонал, який займається розрахунком будівельних конструкцій сучасними числовими методами, а також на студентів та аспірантів ВНЗ будівельних спеціальностей з метою по-дальшого вивчення цієї важливої області геомеханіки та числового МГЕ. 

Обкладинка для СИСТЕМА КЕРУВАННЯ МЕРЕЖЕВИМ БАГАТОРІВНЕВИМ ІНВЕРТОРОМ НАПРУГИ СИСТЕМА КЕРУВАННЯ МЕРЕЖЕВИМ БАГАТОРІВНЕВИМ ІНВЕРТОРОМ НАПРУГИ
Вадим Сергійович Бомбик, Сергій Михайлович Левицький
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, с., ISBN 978-966-641-788-9

В монографії розглядаються питання вдосконалення системи керування мережевим багаторівневим інвертором напруги при роботі з сонячним модулем та мережею, що дозволяє покращити якість електроенергії та підвищити ефективність роботи інвертора. Подано огляд класичних систем керування мережевими багаторівневими інверторами напруги та запропоновані нові рішення. Монографія розрахована на фахівців галузі електроенергетики, а також може бути корисною студентам та аспірантам вузів відповідного спрямування.

Обкладинка для Пошук заданих фрагментів в архіві аудіо записів із застосуванням KD-дерев Пошук заданих фрагментів в архіві аудіо записів із застосуванням KD-дерев
Олександр Ткаченко, Оксана Грійо Тукало, Леонід Крупельницький
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, 148 с., ISBN 978-966-641-789-6

Монографію  присвячено підвищенню повноти і релевантності результатів та швидкості пошуку за рахунок розроблення інформаційної технології пошуку заданих фрагментів в архіві аудіозаписів із застосуванням kd- дерев. З розвитком Інтернету, цифрових ЗМІ, мультимедійних технологій та можливістю доступу до великих архівів мультимедіа виникла необхідність створення нових способів навігації та взаємодії з цими архівами аудіозаписів. Сучасним інформаційно-пошуковим системам притаманні певні недоліки, зокрема: - недостатня продуктивність під час роботи з великими архівами.

 Запропоновано модель корпусу аудіозаписів, яка містить масив файлів, базу параметрів та метаданих і динамічне kd-дерево, що дозволило зменшити тривалість обраного для пошуку аудіофрагмента та реалізувати інформаційну технологію пошуку аудіозаписів з різною тривалістю звучання. Показано, що мінімальна тривалість аудіофрагмента, яка забезпечує повноту результатів пошуку аудіозапису 99,4%, має складати 1 с. Отримав подальшого розвитку метод кластеризації k-середніх, який відрізняється від існуючих удосконаленою процедурою відбору вектора на позицію вставки нового центроїда шляхом послідовного запуску методу k- середніх, що дозволяє отримати розв’язок, наближений до глобального мінімуму похибки кластеризації. Удосконалено метод пошуку на основі kd-дерева, який, на відміну від існуючих, використовує оцінку міри близькості за зваженою кількістю потраплянь в список найближчих центроїдів, що дозволяє підвищити повноту та релевантність результатів пошуку. Запропоновано метод комбінованого пошуку аудіозапису за заданим аудіофрагментом, який базується на виконанні швидкого наближеного пошуку у базі параметрів зменшеної розмірності із застосуванням kd-дерева кількох найближчих аудіозаписів на першому етапі пошуку, серед яких на другому етапі відбувається вибір релевантного аудіозапису, що дозволило досягти зменшення часу пошуку порівняно з точним пошуком на основі kd-дерева. На основі результатів теоретичних досліджень розроблено інформаційну технологію пошуку заданих аудіофрагментів в архіві аудіозаписів, яка містить: алгоритм та програму для реалізації методу кластеризації на основі послідовного запуску k-середніх з удосконаленим вибором вектора на позицію вставки нового центроїда; алгоритм та програму пошуку заданого аудіофрагмента на основі математичного очікування похибки кластеризації; алгоритм та програму швидкого пошуку на основі kd-дерев; методику використання системи автоматичного пошуку аудіозаписів. Запропоновані методи та розроблені на їхній  основі алгоритми та програмні засоби дозволяють проводити пошук заданого аудіофрагмента у реальному масштабі часу.

Обкладинка для Стратегії трансформаційних змін автотранспортних підприємств Стратегії трансформаційних змін автотранспортних підприємств
Віктор Вікторович Біліченко, Віталій Олександрович Огневий
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 140 с., ISBN 978-966-641-779-7

В монографії розглядаються питання підвищення ефективності роботи автотранспортних підприємств шляхом впровадження трансформаційних змін. Отримані в монографії результати дозволяють визначати пріоритетні напрями по яких варто провести трансформаційні зміни, вибрати стратегії та формувати раціональні варіанти трансформаційних змін автотранспорт-них підприємств.  Монографія призначена для науковців, аспірантів, студентів та фахівців в галузі автомобільного транспорту.

 

Обкладинка для СТРАТЕГІЇ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ СТРАТЕГІЇ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Євгеній Смирнов, Віктор Вікторович Біліченко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 144 с., ISBN 978-966-641-778-0

В монографії розглядаються питання підвищення ефективності використання рухомого складу автотранспортних підприємств шляхом впровадження їх технічного розвитку. Отримані в монографії результати дозволяють визначати стратегій та формувати раціональні варіанти технічного розвитку автотранспортних підприємств на основі дослідження взаємозв’язків між оновленням рухомого складу та відповідним оновленням виробничо-технічної бази.

Монографія призначена для науковців, аспірантів, студентів та фахівців в галузі автомобільного транспорту.

Обкладинка для ЗАДАЧІ ГРАНИЧНОЇ РІВНОВАГИ МЕХАНІКИ ГРУНТІВ ЗАДАЧІ ГРАНИЧНОЇ РІВНОВАГИ МЕХАНІКИ ГРУНТІВ
Алла Серафимівна Моргун, Іван Михайлович Меть, Роксолана Ігорівна Малачковська
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 90 с.

Матеріали з механіки ґрунтів викладено в логічні послідовності, як особливої галузі будівельної механіки. Велика уваги приділена методичному викладенню загальних положень основних принципів і методів. Книга відрізняється від аналогічних виключною простотою та доступністю викладання. Книгу характеризує стисливість, не дивлячись на насичений зміст, та доступність викладення для осіб із звичайною інженерно-математичною підготовкою. Особливе місце в ній приділено практичним прикладанням в механіці грунтів. Книга розрахована для інженерів-проектувальників, аспірантів, студентів будівельних спеціальностей.

Обкладинка для ІДЕОЛОГІЯ ДУАЛЬНОСТІ У ВИЩІЙ ТЕХНІЧНІЙ ОСВІТІ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАННЯ З ВИРОБНИЦТВОМ ІДЕОЛОГІЯ ДУАЛЬНОСТІ У ВИЩІЙ ТЕХНІЧНІЙ ОСВІТІ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАННЯ З ВИРОБНИЦТВОМ
Олена Миколаївна Косарук, Борис Іванович Мокін, Олександр Борисович Мокін
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 232 с.

У монографії представлені результати дослідження по розробленню і впровадженню в університетську практику концепції інтеграції навчання студентів інженерних спеціальностей з виробництвом як варіанту реалізації ідеології дуальної освіти з метою підвищення якості професійної підготовки студентів і рівня готовності випускників закладів вищої технічної освіти до виконання інженерних обов’язків на підприємствах, на яких вони працюватимуть після закінчення навчання у ЗВО.

Монографія розрахована на професорсько-викладацький склад закладів вищої технічної освіти та студентів, що навчаються у цих закладах, а також аспірантів, що спеціалізуються на розв’язанні задач підвищення якості професійної підготовки студентів ТЗВО.

Обкладинка для Розвиток працеохоронної компетентності майбутніх фахівців машинобудівних спеціальностей Розвиток працеохоронної компетентності майбутніх фахівців машинобудівних спеціальностей
Софія Віталіївна Дембіцька
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 144 с., ISBN 978-966-641-773-5

В монографії розглянуто теоретико-методичні засади розвитку праце-охоронної компетентності майбутніх фахівців з механічної інженерії як умови подальшого ефективного фахового становлення. Розроблено модель формування працеохоронної компетентності май-бутніх фахівців з механічної інженерії у процесі фахової підготовки в за-кладах вищої освіти. Наведено авторську методику розвитку працеохорон-ної компетентності майбутніх фахівців з механічної інженерії.

Обкладинка для Управління інноваційною діяльністю промислових підприємств: теоретико-методологічні аспекти фінансового забезпечення Управління інноваційною діяльністю промислових підприємств: теоретико-методологічні аспекти фінансового забезпечення
Ірина Юріївна Єпіфанова
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 384 с., ISBN 978-966-641-777-3

В монографії обґрунтовано теоретико-методологічні та організаційно-економічні засади управління фінансовим забезпеченням інноваційної діяльності промислових підприємств, розроблено організаційно-економічний механізм управління фінансовим забезпеченням стратегічних напрямів інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств за умови використання альтернативних джерел фінансування за інноваційного розвитку. Запропоновано математичну модель прийняття рішень із пошуку оптимальних шляхів управління фінансовим забезпеченням інноваційної діяльності промислових підприємств на базі теорії нечіткої логіки та лінгвістичної змінної.

Обкладинка для Метод синтезу моноімітансних логічних елементів та спеціалізовані пристрої на їх основі Метод синтезу моноімітансних логічних елементів та спеціалізовані пристрої на їх основі
Володимир Петрович Стахов, Микола Антонович Філинюк, Йосип Йосипович Білинський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 139 с., ISBN 978-966-641-767-4

Монографія присвячена розробці методу синтезу моноімітансних логічних елементів, дослідження їх математичних моделей і експериментальних зразків; побудови комбінаційних схем та транспондерних систем на їх основі. Моноімітансні логічні елементи  використовують як  інформативний параметр один із видів імітансу – активний, індуктивний або ємнісний. Це дає можливість підвищити завадостійкість логічних елементів завдяки тому, що вихідний інформативний параметр моноімітансних логічних елементів не залежить від електромагнітних завад, стрибків напруги та струму. Одним з використань розроблених елементів є промислові, бортові, спеціальні обчислювальні системи, які працюють в умовах високих завад та для яких важлива не мінітюаризація, а висока завадостійкість. Також моноімітансна логіка забеспечує високу швидкодію, оскільки у її складі не використовуються транзистори і тому відсутні перехідні процеси, що забеспечує робочу частоту порядка сотні гігагерц та час перемикання, який дорівнює десяткам і навіть одиницям пікосекунд, що значно перевищує показники сучаної напівпровідникової логіки. Крім того, моноімітансна логіка практично не має обмежень за мінімальною потужністю вхідного сигналу, що дозволяє працювати з напругами, значно меншими за порогову напругу живлення напівпровідникових елементів, та підвищує енергетичну ефективність логічних елементів. Така перевага моноімітансних елементів може бути ефективно використана для побудови пасивних транспондерних систем.

Обкладинка для ТЕРМІЧНО НЕОДНОРІДНІ  ЕНЕРГООЩАДНІ ОГОРОДЖУВАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ МАЛОПОВЕРХОВИХ  БУДІВЕЛЬ ТЕРМІЧНО НЕОДНОРІДНІ ЕНЕРГООЩАДНІ ОГОРОДЖУВАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ МАЛОПОВЕРХОВИХ БУДІВЕЛЬ
Юрій Семенович Бікс, Георгій Сергійович Ратушняк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 76 с., ISBN 978-966-641-768-1

Розглянуто стан, особливості і перспективи підвищення енергоощадності малоповерхових будівель шляхом використання термічно неоднорідних непрозорих огороджувальних конструкцій. Наведено аналіз досліджень конструктивних особливостей та теплотехнічних властивостей термічно неоднорідних будівельних виробів для влаштування огороджувальних конструкцій. Проаналізовано основні переваги та недоліки використання теплоізоляційних матеріалів органічного походження при зведенні огороджувальних конструкцій малоповерхових будинків. Запропоновано енергоощадні термічно неоднорідні теплозвукоізоляційні блоки і панелі при виготовленні яких використовується солома.

Обкладинка для Ремонт та локальне зміцнення рам транспортних машин Ремонт та локальне зміцнення рам транспортних машин
Дмитро Віталійович Бакалець, Валерій Іванович Савуляк, Віктор Валерійович Савуляк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 120 с., ISBN 978-966-641-762-9

В монографії викладено основні підходи до відновлення, ремонту та зміцнення рам транспортних машин. Розглянуто питання причин виникнення руйнувань, дослідження напружено-деформованого стану конструкцій та виявлення небезпечних пошкоджень. Запропоновано методику використання кінцево-елементного аналізу для прогнозування небезпечних щодо руйнування ділянок рам та визначення ефективності використання спеціальних накладок для їх зміцнення або ремонту. Детально вивчено причини зменшення ресурсу матеріалу рами після приварюваннядодаткових накладок під час ремонту або заварювання тріщин. Запропоновано технології виконання ремонтних робіт з мінімізацією негативного впливу теплових потоків процесу зварювання на міцність рам.

      Монографія призначена для широкого кола інженерно-технічних працівників, науковців та студентів.

Обкладинка для Інформаційна технологія аналізу та оптимізації топологічної спостережуваності багатозв'язних геоінформаційних систем Інформаційна технологія аналізу та оптимізації топологічної спостережуваності багатозв'язних геоінформаційних систем
Віталій Борисович Мокін, Ілона Вячеславівна Варчук, Євгеній Миколайович Крижановський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 121 с., ISBN 978-966-641-765-0

В монографії розв’язано актуальну задачу аналізу та оптимізації топологічної спостережуваності багатозв’язних геоінформаційних систем, шляхом створення інформаційної технології аналізу та оптимізації топологічної спостережуваності багатозв’язної геоінформаційної системи, яка дозволяє визначити та підвищити рівень топологічної спостережуваності систем і дозволяє більш швидко та ефективно вибрати математичну модель та інформаційні складові багатозв’язної геоінформаційної системи, які забезпечать цей рівень її топологічної спостережуваності. Розрахована на науковців і фахівців у сфері інформаційних технологій, а також може бути корисною студентам та аспірантам ВНЗ у цій же сфері.

Обкладинка для Інформаційна техологія підтримки функції «запитання-відповідь» на основі образного аналізу фахових текстів Інформаційна техологія підтримки функції «запитання-відповідь» на основі образного аналізу фахових текстів
Анна Ігорівна Лісовенко, Олег Володимирович Бісікало
Монографія, Вінниця: ВНТУ

В монографії  розглядаються теоретичні засади і практичні  аспекти реалізації інформаційної технології підтримки функції «запитання-відповідь» на основі образного аналізу фахових текстів. Призначена для магістрів, аспірантів та наукових працівників технічного напрямку.

Обкладинка для Метод і ультразвуковий засіб вимірювального контролю витрат плинних середовищ Метод і ультразвуковий засіб вимірювального контролю витрат плинних середовищ
Йосип Йосипович Білинський, Микола Володимирович Гладишевський, Костянтин Володимирович Огородник
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 124 с., ISBN 978-966-641-763-6

В монографії проаналізовано сучасний стан методів та засобів вимірювального контролю витрат плинних середовищ. Запропоновано математичну модель поширення ультразвукової хвилі в плинному середовищі, ультразвуковий амплітудно-частотний метод вимірювання швидкості потоку. Розроблено математичну модель ультразвукового вимірювального перетворювача швидкості плинних середовищ, засіб вимірювального контролю витрат природного газу, який може бути застосований в газопроводах невеликого перерізу. Отримано аналітичні залежності статичних метрологічних характеристик та оцінено впливні величини на вимірювальний канал засобу контролю.

Обкладинка для Математичні моделі оптимального руху електромобілів з електроприводом постійного струму Математичні моделі оптимального руху електромобілів з електроприводом постійного струму
Віталій Анатолійович Лобатюк, Олександр Борисович Мокін, Борис Іванович Мокін
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 136 с., ISBN 978-966-641-761-2

В монографії представлено розроблені авторами математичні моделі оптимального руху електромобілів з електроприводом постійного струму як дорогою, прокладеною на горизонтальній площині, так і на спусках та підйомах, за умов, що критерієм оптимізації є мінімум витрат електроенергії силової акумуляторної батареї, а рух електромобілів здійснюється від зупинки до зупинки у тому числі і в міських потоках. Доведена перспективність використання електродвигунів постійного струму з послідовним збудженням в системах електроприводу вантажних електромобілів. Розроблені також математичні моделі оптимального руху гібридних електромобілів, тобто, електромобілів, в яких системи тягового електро­приводу доповнені ще й двигунами внутрішнього згорання.

Монографія розрахована на інженерно-технічних працівників станцій технічного обслуговування і ремонту електромобілів та тролейбусних депо, а також може бути корисною студентам і аспірантам вищих закладів освіти, що спеціалізуються на розв’язанні задач математичного моделювання та оптимізації режимів роботи електромобілів.

Обкладинка для Методи та засоби діагностування елегазових вимикачів Методи та засоби діагностування елегазових вимикачів
Василь Михайлович Кутін, Олександр Євгенійович Рубаненко, Сергій Васильович Мисенко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 124 с., ISBN 978-966-641-722-3

В монографії розглянуто причини та характер зміни технічного стану
елегазових вимикачів. Проведено аналіз існуючих методів та засобів обслуговування елегазових вимикачів в процесі експлуатації. Розглянуто діагностичне забезпечення елегазових вимикачів. Запропоновано вдосконалення методів діагностування, розглянуто діагностичні методи, умови роботоздатності окремих елементів елегазових вимикачів.
Книга розрахована на фахівців, які займаються проектуванням, виготовленням і експлуатацією елегазових вимикачів. Може використовуватись студентами, аспірантами та інженерно-технічними працівниками, які
обслуговують розподільчі установки високої напруги.

Обкладинка для Балансова надійність електричної мережі з фотоелектричними станціями Балансова надійність електричної мережі з фотоелектричними станціями
Петро Демянович Лежнюк, Вячеслав Олександрович Комар, Сергій Васильович Кравчук, Владислав Олександрович Лесько, Володимир Васильович Нетребський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 136 с., ISBN 978-966-641-751-3

В монографії розглядається проблема підвищення балансової надійно-сті локальних електричних систем та покращення якості їх функціонування шляхом розроблення моделей і методів оптимальних потужностей
генерування фотоелектричних станцій. Монографія розрахована на фахівців галузі електроенергетики та математичного моделювання, а також може бути корисною студентам і аспірантам відповідного спрямування.

Обкладинка для Розвиток процесів забезпечення інвестування підприємств сільськогосподарського машинобудування Розвиток процесів забезпечення інвестування підприємств сільськогосподарського машинобудування
Анна Валеріївна Вітюк, Олег Васильович Мороз, Наталія Петрівна Карачина
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 184 с., ISBN 978-966-641-757-5

Запропоновано концептуальний підхід до формування та розвитку інвестування підприємств сільськогосподарського машинобудування на основі спрощення процедур і процесів надходження інвестиційних ресурсів у поєднанні із розробкою можливих механізмів активізації  інвестиційного розвитку підприємств сільськогосподарського машинобудування. Розроблено методичний підхід оцінювання доцільності та ефективності інвестування напрямів діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування, який дозволяє визначити економічну ефективність інвестування в розрізі  виробничої та іншої операційної діяльності підприємства. Розвинуто типологію проблем та особливостей використання методів фінансування залучення інвестиційних ресурсів. Сформовані організаційні заходи спрощення процедур реєстрації нових підприємств. Удосконалено нормативно-правову базу здійснення інвестування підприємств. Запропоновано модель фінансового забезпечення інвестиційного розвитку підприємств в залежності від динаміки сільськогосподарського виробництва, яка враховує реальні критерії ефективної діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування.

Обкладинка для Моделювання процесу теплообміну в дисперсній системі Моделювання процесу теплообміну в дисперсній системі
Віктор Миколайович Мізерний
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 80 с., ISBN 978-966-641-758-2

У монографії представлено дослідження математичних моделей процесу нелінійного теплообміну в системах з розподіленими параметрами на основі аналізу стаціонарних та динамічних режимів теплообмінних процесів; проведено оцінювання параметрів керування та оптимізації у дисперсному шарі, що дозволить покращити роботу автоматизованих систем керування різними технологічними процесами.

Обкладинка для Особливості побудови системи моніторингу технічного стану та діагностування гідроагрегатів Особливості побудови системи моніторингу технічного стану та діагностування гідроагрегатів
Василь Васильович Кухарчук, Валерій Федорович Граняк, Самоїл Шулімович Кацив, В’ячеслав Губейович Мадьяров
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 91 с., ISBN 978-966-641-754-4

Монографія містить елементи теорії вимірювання та контролю вібраційних параметрів та діагностування технічного стану гідроагрегатів. Пропонуються уточнені математичні моделі вимірювальних перетворювачів, методи підвищення точності вимірювння, методіі та засоби контролю і діагностування технічного стану гідроагрегатів. Монографія розрахована на інженерів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються в галузі експериментальної інформатики та електротехніки.

Обкладинка для Підвищення ефективності компенсації реактивної потужності в розподільних електричних мережах Підвищення ефективності компенсації реактивної потужності в розподільних електричних мережах
Михайло Йосипович Бурбело, Юрій Петрович Войтюк, Людмила Михайлівна Мельничук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 84 с., ISBN 978-966-641-756-8

Монографія розрахована на широке коло інженерно-технічних працівників та аспірантів, які досліджують проблему підвищення економічної ефективності розподільних мереж та покращення якості електроенергії.

Обкладинка для ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЕНЕРГІЇ В ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЕНЕРГІЇ В ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ
Василь Васильович Кухарчук, Юрій Григорович Ведміцький, Валерій Федорович Граняк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 152 с., ISBN 978-966-641-753-7

Монографія містить елементи теорії вимірювального перетворення таких параметрів обертального руху як кутове положення, кутова швидкість та биття. Пропонуються нові математичні моделі вимірювального перетворення параметрів обертального руху в значення струму на виході позиційно-чутливого елемента. Показано, що застосування розроблених засобів контролю дозволяє розширити діапазон вимірювань інформативних параметрів та підвищити вірогідність контролю. Монографія розрахована на інженерів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються в галузі експериментальної інформатики.

Обкладинка для Захист від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором Захист від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором
Василь Михайлович Кутін, Олександр Олександрович Шпачук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 184 с., ISBN 978-966-641-748-3

В монографії розглянуто основні фактори та процеси, що впливають на зміну технічного стану ізоляції обмотки статора синхронного генератора відносно землі в процесі його експлуатації. Виконано аналіз існуючих засобів захисту синхронних генераторів від однофазних замикань на землю. Запропоновано метод та пристрій захисту від однофазних замикань на землю в обмотці статора, що реагує на величину струму в місці замикання. Книга розрахована на фахівців, що займаються проектуванням і експлуатацією систем релейного захисту. Може використовуватися студентами і аспірантами, які спеціалізуються на вдосконаленні засобів релейного захисту
синхронних генераторів.

Обкладинка для Динаміка вмонтованого гідроприводу конвеєрів мобільних машин Динаміка вмонтованого гідроприводу конвеєрів мобільних машин
Леонід Клавдійович Поліщук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 240 с., ISBN 978-966-641-750-6

В монографії подано розв’язок актуальної наукової проблеми: підвищення ефективності роботи привідних систем стрічкових конвеєрів мобільних машин за рахунок зниження динамічних зусиль у пружних ланках шляхом застосування вмонтованого гідроприводу, оснащеного основним і додатковим моторами та засобами гідроавтоматики. Побудовано нелінійні математичні моделі і проведено дослідження динамічних явищ у приводі та у вітках конвеєра. Обґрунтовано параметри засобів гідроавтоматики, які забезпечують ефективну роботу конвеєра в умовах значних коливань експлуатаційних навантажень. Наведено конструкції розроблених вмонтованих приводів. Для науковців, фахівців, інженерно-технічних працівників вузів та науково-дослідних установ, аспірантів та студентів.

Обкладинка для Математичні моделі функціонування і розвитку виробничих систем на базі методології оптимального агрегування Математичні моделі функціонування і розвитку виробничих систем на базі методології оптимального агрегування
Таїса Миколаївна Боровська
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 308 с., ISBN 978-966-641-731-5

В монографії розглядаються математичні моделі функціонування і розвитку виробничих систем на базі методології оптимального агрегування. Побудована декомпозиційна структура для моделей виробничих систем упорядкована за ознаками функція, структурна версія, рівень редукції. Обґрунтовано вибір ресурсного підходу для побудови моделей оптимізації виробничих систем. Виконано аналіз і класифікацію ресурсних зв’язків. На цій основі запропоновано, обґрунтовано і програмно реалізовано методологію оптимального агрегування для виробничих систем, що дозволяє звести багатовимірну задачу оптимізації до системи одновимірних задач. В цілому розроблена алгебра оптимально агрегування, що дозволяє ефективно вирішувати задачі аналізу і синтезу складних систем. На базі оптимального агрегування вирішено варіаційну задачу оптимального розвитку виробничої системи. Поставлені і вирішені задачі моделювання і оптимізації систем виробників.

Обкладинка для "Російсько-український словник" за редакцією А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова в історико-лінгвістичному контексті "Російсько-український словник" за редакцією А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова в історико-лінгвістичному контексті
Юлія В'ячеславівна Поздрань
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 292 с., ISBN 978-966-641-744-5

Монографія є комплексним дослідженням «Російсько-українського словника» за редакцією А. Ю. Кримського та С. О. Єфремова у дескриптивно-прескриптивному вимірі. Обстежено українську частину елімінованого реєстру Словника; установлено відповідність лексики, її словотвірних та граматичних ознак дескриптивній і прескриптивній нормі початку ХХ ст., теорії та практиці укладання загальномовних перекладних словників; схарактеризовано джерельну базу Словника з формального та змістового поглядів; реконструйовано модель його IV тому й імовірний список джерел, систематизований за стилістично-жанровим принципом.

 

Для науковців, викладачів і студентів філологічних спеціальностей.

Обкладинка для Політична відповідальність української владної еліти Політична відповідальність української владної еліти
Валерій Олександрович Корнієнко, Тетяна Іванівна Неприцька
Монографія (рос. мова), Вінниця: ВНТУ, 2018, 134 с., ISBN 978-966-641-747-6

В монографії розглянуто феномен політичної відповідальності владної еліти (вищих органів держави, органів виконавчої влади, політичних партій України). Розширено теоретичні засади історико-політологічного дослідження політичної відповідальності, здійснено комплексний аналіз виникнення та розвитку цього інституту у світовій і вітчизняній політичній науці. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що дослідження формує цілісне уявлення про сутність, ознаки, види, призначення та механізм політичної відповідальності української владної еліти.

Обкладинка для Політична мімікрія: витоки, смисли та засоби  протидії в  українському суспільстві Політична мімікрія: витоки, смисли та засоби протидії в українському суспільстві
Валерій Олександрович Корнієнко, Алла Миколаївна Бобрук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 184 с., ISBN 978-966-641-744-5

В монографії проведено комплексне теоретико-прикладне дослідження феномену політичної мімікрії в контексті політичної культури українських громадян. Поглиблено теорію політичної мімікрії як адаптивного способу життєдіяльності громадян, проаналізовано системні ознаки політичної мімікрії, визначено параметри ефективної моделі демократичного політичного дискурсу як засобу протидії політичній мімікрії. Поглиблено ідею взаємозв’язку рівня розвитку політичної культури та свідомості українського суспільства із наявністю політичної мімікрії.

Обкладинка для Технології підвищення ефективності автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод Технології підвищення ефективності автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод
Андрій Альбертович Кашканов
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 160 с., ISBN 978-966-641-740-7

В монографії представлено концепцію підвищення ефективності технологій експертного аналізу обставин дорожньо-транспортних пригод (ДТП), яка базується на визначених напрямках вдосконалення сучасних методів організації процесу отримання та обробки інформації з місця ДТП; використанні передового світового досвіду, сучасної інструментальної бази та нових програмних продуктів; сформованому переліку обладнання для оперативного дослідження місця ДТП, запропонованому для комплектації пересувної лабораторії.

Монографія розрахована на науковців, які займаються проблемами удосконалення та розвитку методів автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод, а також викладачів, аспірантів та студентів транспортних спеціальностей. 

Обкладинка для Дискретні вейвлет-перетворення в діагностуванні гідроагрегатів Дискретні вейвлет-перетворення в діагностуванні гідроагрегатів
Василь Васильович Кухарчук, Самоїл Шулімович Кацив, Валерій Федорович Граняк, Сергій Олександрович Биковський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 112 с., ISBN 978-966-641-735-3

В монографії розглянуто частотно-часову технологію діагностування та прогнозування дефектів гідроагрегатів. Вона полягає в тому, що, виходячи з суттєвої нестаціонарності віброакустичних сигналів, для їх спектрального аналізу застосовують дискретне вейвлет-перетворення і отримують тривимірний амплітудно-частотно-часовий спектр. Наводяться особливості алгоритмів дискретного вейвлет-перетворення, пов’язані з обробкою скінченних масивів вхідної інформації.

Обкладинка для Методи і засоби технічної діагностики гальмівної системи електропоїзда Методи і засоби технічної діагностики гальмівної системи електропоїзда
Юрій Анатолійович Лобатюк, Олександр Борисович Мокін, Борис Іванович Мокін
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 100 с., ISBN 978-966-641-729-2

В монографії представлені розроблені авторами математичні моделі для технічного діагностування механічної, пневматичної та електричної підсистем гальмівної системи електропоїзда та синтезовані на їх основі структури пристроїв і їх мікропроцесорна реалізація. Монографія розрахована на інженерно-технічних працівників підприємств залізничного транспорту та машиністів електропоїздів, а також може бути корисною студентам і аспірантам вищих навчальних закладів, які спеціалізуються в напрямку математичного моделювання та технічного діагностування функціонально важливих систем багатовагонних колійних електричних транспортних засобів.

Обкладинка для Імідж та репутація політичної партії: аксіологічні основи та шляхи оптимізації Імідж та репутація політичної партії: аксіологічні основи та шляхи оптимізації
Валерій Олександрович Корнієнко (ред)
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 204 с., ISBN 978-966-641-726-1

В монографії проведено комплексне теоретико-прикладне дослідження  іміджу політичної партії як відображення політичної свідомості українських громадян й визначення особливостей його формування в умовах політичної культури українського суспільства. Проаналізовано концептуальні підходи до визначення сутності іміджу політичної партії, досліджено особливості його структуризації, розкрито комунікаційний потенціал та визначені конструктивні параметри моделі цільового іміджу політичної партії сучасних умовах. Запропоновано шляхи оптимізації формування іміджу політичної партії.

Обкладинка для Мікроелектронні сенсори температури з частотним виходом Мікроелектронні сенсори температури з частотним виходом
Володимир Степанович Осадчук
Монографія, Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007, 163 с., ISBN 978-966-641-214-3

В монографії подано основи побудови мікроелектронних перетворювачів температури з частотним виходом на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від’ємним опором. Проведено аналіз і визначено фізичні явища, які відповідають за реактивні властивості біполярних та МДН-транзисторів. Розглянуто принципи побудови, електричні схеми і експериментальні дослідження основних параметрів перетворювачів температури.
Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою мікроелектронних перетворювачів температури, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

Обкладинка для Технологія моделювання оцінки параметрів формоутворення заготовок з порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні з гідроімпульсним приводом Технологія моделювання оцінки параметрів формоутворення заготовок з порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні з гідроімпульсним приводом
Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький, Оксана Владиславівна Зелінська, Ярослав Володимирович Іванчук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 152 с., ISBN 978-966-641-723-0

Визначено високу ефективність технологічного процесу формоутворення заготовок з порошкових матеріалів за допомогою вібраційної і віброударної обробки. Розглянутий системний підхід до технологічного процесу формоутворення і на основі нечітких множин і була виконана оцінка ефективності функціонування технологічного комплексу. На основі отриманих експериментальних даних досліджені параметри системи технологічного комплексу формоутворення заготовок на вібропресовому обладнанні. Розроблена автоматизована система розрахунку основних параметрів інерційного навантаження заготовки та конструктивних параметрів інерційного вібропрес-молота.

Обкладинка для Геотехнічний розрахунок фундаментних плит з урахуванням дилатансії та формозміни основи Геотехнічний розрахунок фундаментних плит з урахуванням дилатансії та формозміни основи
Алла Cерафимівна Моргун
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 104 с., ISBN 978-966-641-725-4

Робота  присвячена   кількісній   оцінці   механічних  процесів  в ґрунтових  основах,  пропонується  удосконалення  адекватної моделі ґрунту для проведення практичних розрахунків плитних фундаментів, наведено теоретичні основи їх розрахунку за сучасним числовим МГЕ з використанням дилатансійної моделі, теорії пластичної течії. Теоретичні питання висвітлені в об’ємі, що дозволяє продумано підійти до оцінки роботи ґрунтів в основах фундаментів і проектування їх за межами пружності. Прикладання числового МГЕ до розв’язків лінійних та нелінійних задач геомеханіки, обґрунтовано теоретичними викладками, підкріплено та проілюстровано даними числового розрахунку, які є органічною частиною основного тексту. Робота є  корисною для інженерів, студентів, що працюють в області механіки ґрунтів та її прикладань, а також аспірантам та студентам будівельних спеціальностей.

Обкладинка для Політична компетентність владної еліти: зміст і механізми формування Політична компетентність владної еліти: зміст і механізми формування
Валерій Олександрович Корнієнко, Роман Борисович Аксельрод
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 172 с., ISBN 978-966-641-721-6

В монографії проведено комплексне теоретико-прикладне дослідження феномену політичної компетентності. Виявлено чинники й механізми її формування як ціннісної складової політичної культури владної еліти України, особливості її функціонування в ракурсі розв’язання завдань соціально-політичного розвитку сучасного українського суспільства. Охарактеризовано підходи до трактування й оцінки політичної компетентності, її  практичне відображення в політичній діяльності владної еліти України. Визначено орієнтири та механізми розвитку компетентності владної еліти, формування нових компетентностей в умовах демократизації українського суспільства.

Обкладинка для Optimization of the functioning of the renewable energy sources in the local electrical systems Optimization of the functioning of the renewable energy sources in the local electrical systems
Олександр Борисович Бурикін, Петро Дем’янович Лежнюк, Володимир Володимирович Кулик, Олександр Євгенійович Рубаненко, Юлія Володимирівна Малогулко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 124 с., ISBN 978-966-641-719-3

The monograph considers the problem of the functioning of local power systems with different types of renewable energy sources (RES) in power grids by optimizing their connection schemes, as well as automation of a part of control functions, namely, optimal control of RES regimes, taking into account the peculiarities of their conversion of primary energy and electrical connections. The monograph is intended for specialists in the field of mathematical modeling and optimization of the work of renewable energy sources in distribution electrical networks, and may also be useful for students and graduate students of the appropriate direction.

Обкладинка для Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану підприємства Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану підприємства
Анжеліка Олексіївна Азарова, Ольга Володимирівна Рузакова
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 172 с., ISBN 978-966-641-363-8

В монографії розглядаються питання побудови математичних моделей та методів оцінки фінансового стану підприємства на базі математичних апаратів нечітких множин та порогових елементів, які дозволяють засобами ієрархічного підходу враховувати умови швидкоплинного зовнішнього та внутрішнього середовищ для суб’єктів господарювання різних галузей економіки. Отримані результати дають змогу покращити якість процесу оцінювання, значно спростити та знизити його собівартість.

Обкладинка для Системи та пристрої відображення інформації Системи та пристрої відображення інформації
Геннадій Дмитрович Дорощенков, Сергій Володимирович Павлов, Зенон Юрійович Готра, Вальдемар Вуйцик, Павло Олексійович Крокос, Зіновій Матвійович Микитюк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 216 с., ISBN 978-966-641-720-9

У монографії детально розглянута одна з найшвидше прогресуючих галузей електроніки – засоби відображення інформації. Особлива увага приділена рідкокристалічним дисплеям та відеоекранам на базі над’яскравих світлодіодів з підвищеними ергонометричними характеристиками для яких характерно широке застосування великих інтегральних мікросхем та дискретних оптоелектронних індикаторів.

Для науковців, аспірантів, студентів та фахівців відповідного напрямку.

Обкладинка для Оптимізація режимів електричних мереж з відновлюваними джерелами електроенергії Оптимізація режимів електричних мереж з відновлюваними джерелами електроенергії
Петро Дем'янович Лежнюк, Олександр Євгенійович Рубаненко, Ірина Олександрівна Гунько
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2017, 164 с., ISBN 978-966-641-717-9

В монографії розглянуто проблему оптимального інтегрування відновлюваних джерел енергії в розподільні електричні мережі. Проведено аналіз технічного стану обладнання, що експлуатується в розподільних електричних мережах. Розглянуто метод коригування потоків потужності в локальних електричних системах з різнотипними відновлюваними джерелами електроенергії шляхом оптимального керування потужністю генерування розосередженими джерелами енергії, на прикладі малих гідроелектростанцій, а в перспективі сонячних електростанцій, що дозволяє визначити умови для наближення потокорозподілу в секціонованій електричній мережі до оптимального за втратами електроенергії в ній.

Обкладинка для Адаптація першокурсників до навчання у вищих технічних закладах освіти Адаптація першокурсників до навчання у вищих технічних закладах освіти
Віра Андріївна Петрук, Володимир Юрійович Лєсовий
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 144 с., ISBN 978-966-641-710-0

В монографії: визначено основні типи ускладнень, пов’язаних із входженням вчорашніх школярів до нових дидактичних умов вищої технічної школи; на основі аналізу наукової, педагогічної та методичної літератури виявлені основні чинники, що впливають на адаптацію першокурсників ВНЗ, та існуючі прогалини в організації цього процесу;визначені, теоретично обґрунтовані та експериментально підтверджені ефективні організаційно-педагогічні умови, які є основою розробленої моделі адаптації першокурсників до навчання в технічному ВНЗ; представлено авторську технологію реалізації організаційно-педагогічних умов, критерії показники та рівні для моніторингу стану адаптованостістудентів-першокурсників до навчання у технічному ВНЗ.

 

Обкладинка для Зменшення рівня енергоспоживання трамваями Зменшення рівня енергоспоживання трамваями
Михайло Розводюк
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2017, 94 с., ISBN 978-966-641-715-5

В монографії досліджено процес споживання електроенергії трамваями з точки зору її економії. Розроблені математичні моделі, що описують даний процес та запропоновані способи економії електроенергії.

Розрахована на інженерно-технічних працівників трамвайно-тролейбусних управлінь, а також може бути корисною студентам та аспірантам вузів, котрі спеціалізуються в галузі електромеханіки й електротехніки та міського електротранспорту.

Обкладинка для Деформативність ґрунту при пластичній формозміні та дилатансії Деформативність ґрунту при пластичній формозміні та дилатансії
Алла Серафимівна Моргун
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 95 с., ISBN 978-966-641-712-4

В монографії розглянуто питання ущільнення ґрунтів – основна проблема, що виникає при прогнозі осадок споруд і прогнозі допустимого навантаження на ґрунт. Монографія являє собою теоретичну роботу, де на основі узагальнення накопичених даних напрацьовуються можливі шляхи подальшого розвитку проблеми  в цілому, з метою в можливо більшій степені наблизити розрахункові схеми до дійсних результатів. Висвітлено механічну суть задач геомеханіки   з позицій механіки дисперсного пружно-пластичного середовища та показано її на числових прикладах розв'язку краєвих задач геомеханіки за числовим методом граничних елементів.

Обкладинка для Комплексна інформаційна безпека соціотехнічних систем: моделі впливу та захисту Комплексна інформаційна безпека соціотехнічних систем: моделі впливу та захисту
Андрій Веніамінович Дудатьєв
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 128 с., ISBN 9978-966-641-711-7

В монографії розглянуто питання комплексної інформаційної безпеки соціотехнічних систем. Запропонована аксіоматика теорії інформаційної взаємодії типу “об’єкт – суб’єкт ” та класифікація інформаційних вірусів, що можуть бути використані для “інфікування” соціальної частини соціотехнічної частини. Представлено  модель інформаційного впливу та моделі і методи протидії спеціальним кібернетичним операціям. 

 Запропоновано модель інформаційної підтримки та структурну модель багаторівневого інформаційно-аналітичного центру управління комплексною інформаційною безпекою

Обкладинка для Переривчасто-контактний метод та засіб контролю геометричних розмірів малогабаритних об’єктів складної форми Переривчасто-контактний метод та засіб контролю геометричних розмірів малогабаритних об’єктів складної форми
Ірина Володимирівна Сухоцька, Йосип Йосипович Білинський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 104 с., ISBN 978-966-641-701-8

Робота спрямована на розв’язання актуальної задачі підвищення вірогідності контролю геометричних розмірів малогабаритних об’єктів складної форми шляхом врахування ступеня розмитості зображення країв об’єкта та визначення коефіцієнта масштабування додатково введеної міри геометричного розміру. В роботі наведено удосконалену функцію вимірювального перетворення розміру об’єкта при розфокусованих зображеннях, яка враховує коефіцієнт масштабування і розроблено переривчасто-контактний засіб контролю геометричних розмірів малогабаритних об'єктів складної форми зі стабільними метрологічними та експлуатаційними характеристиками

Обкладинка для Біогазові установки з відновлювальними джерелами енергії термостабілізації процесу ферментації біомаси Біогазові установки з відновлювальними джерелами енергії термостабілізації процесу ферментації біомаси
Георгій Сергійович Ратушняк, Олена Георгіївна Лялюк, Іван Анатолійович Кощеєв
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 84 с., ISBN 978-966-641-706-3

Обгрунтовано напрямки підвищення енергоефективності біоконверсії шляхом зменшення енергетичних затрат на ферментацію біомаси за рахунок використання відновлювальних джерел енергії термостабілізації процесу анаеробного бродіння. Запропоновано енергоефективні конструкторсько-технологічні схеми біогазових установок з відновлювальними джерелами енергії термостабілізації процесу ферментації біомаси. Проаналізовано вплив температурних режимів ферментації субстрату біомаси на продуктивність біогазової установки. Розроблено математичні моделі управління енергоефективними технологічними прцесами інтенсифікації виробництва біогазу з використанням для термостабілізації анаеробного бродіння відновлювальних джерел енергії.

Обкладинка для Судовий контроль за діяльністю публічної адміністрації в Україні: теорія та практика Судовий контроль за діяльністю публічної адміністрації в Україні: теорія та практика
Тетяна Миколаївна Білоконь, Василь Миколайович Даценко, Олександр Сергійович Доценко
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2017, 112 с., ISBN 978-966-641-697-4

У монографії аналізуються теоретичні засади, сучасний стан та шляхи вдосконалення судового контролю за діяльністю публічної адміністрації в Україні. Результати дослідження сприяють підвищенню ефективності застосування права судами у сфері публічно-правових відносин, утвердженню верховенства права й справедливого правосуддя під час захисту конституційних прав, свобод та інтересів людини і громадянина.

Для суддів, прокурорів, адвокатів, науковців, викладачів, аспірантів та студентів, а також усіх, хто цікавиться питаннями адміністративного судочинства.

Обкладинка для Системи змішаного типу у задачах аналізу та керування Системи змішаного типу у задачах аналізу та керування
Віктор Миколайович Мізерний
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 80 с., ISBN 978-966-641-703-2

У монографії представлено дослідження математичних моделей змішаних систем, що являє собою необхідну базу при постановці та розв’язанні задач оптимального керування та оцінювання параметрів станів об’єктів, що описуються інтегральними та диференціальними рівняннями (системами рівнянь) з частинними похідними; при розробленні методів і алгоритмів регуляризації оптимізаційних задач, побудові скінченновимірних апроксимацій, синтезі прикладних систем керування різними процесами тощо.

Обкладинка для Нові методи визначення інтенсивності теплообміну в системах переробки органічних відходів Нові методи визначення інтенсивності теплообміну в системах переробки органічних відходів
Станіслав Йосипович Ткаченко, Надія Володимирівна Пішеніна
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 148 с., ISBN 978-966-641-699-8

В монографії розглянуто теплообмінні процеси в реонестабільних неньютонівських рідинах, методи визначення інтенсивності теплообміну в елементах енергоефективних систем переробки органічних відходів, методи синтезу систем. Дістали подальший розвиток методичні основи математичного моделювання системи виробництва енергоносіїв із органічних відходів завдяки застосуванню удосконаленого експериментально-розрахун­кового методу визначення інтенсивності теплообміну в складних рідинах та сумішах і введенню техногенного навантаження в перелік функцій якості системи.

Обкладинка для МЕТОДИ ТА ПРИСТРОЇ ОЦІНЮВАННЯ БІТОВИХ ПОМИЛОК У ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ МЕТОДИ ТА ПРИСТРОЇ ОЦІНЮВАННЯ БІТОВИХ ПОМИЛОК У ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
Володимир Дмитрович Тромсюк, Василь Мартинович Кичак, Геннадій Григорович Бортник
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 212 с., ISBN 978-966-641-698-1

У монографії розглянуто методи та засоби оцінювання бітових помилок у телекомунікаційних системах, побудованих на базі методології цифрового оброблення сигналів і завадостійкого кодування. Запропоновано низку оригінальних рішень, як на рівні структур та алгоритмів функціонування, так і на рівні функціональних електричних схем. Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються проектуванням і розробкою телекомунікаційних систем, а також систем цифрового оброблення сигналів.

Обкладинка для Математичні моделі та системи автоматичного керування вітровим електротехнічним комплексом з вертикальною віссю обертання вітрового колеса Математичні моделі та системи автоматичного керування вітровим електротехнічним комплексом з вертикальною віссю обертання вітрового колеса
Борис Іванович Мокін, Олександр Борисович Мокін, Олексій Анатолійович Жуков
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 124 с., ISBN 978-966-641-693-6

Здійснено аналіз відомих підходів та робіт, де розглядаються існуючі варіанти вітроенергетичних установок з вітровими колесами з вертикальною віссю обертання та їх систем керування. Описано нові математичні моделі та закони управління безредукторним вітровим електротехнічним комплексом та синтезовані авторами структури пристроїв автоматичного керування вітровим електротехнічним комплексом з вертикальною віссю обертання. Розраховано на інженерно-технічних працівників у сфері відновлювальної енергетики та в організаціях, що займаються проектуванням і експлуатацією вітрових електричних установок, а також студентів та аспірантів ВНЗ.

Обкладинка для Пружно-пластичні аспекти прогнозу за МГЕ деформування основи буронабивних та буроін’єкційних паль Пружно-пластичні аспекти прогнозу за МГЕ деформування основи буронабивних та буроін’єкційних паль
Алла Серафимівна Моргун, Віталій Юрієвич Плясовиця
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 88 с., ISBN 978-966-641-695-0

В роботі з позицій механіки дисперсного пружно-пластичного середовища викладено уявлення про особливості поведінки буронабивних та буроін’єкційних паль під впливом навантажень. Теоретичні питання висвітлено в об’ємі, що дозволяє продумано підійти до оцінки роботи ґрунтів в основах фундаментів і проектуванню їх за межами пружності. Приклади приведено практично для всіх етапів проектування, що полегшує розуміння і практичне прикладання теорії.

1-100 з 384