259 Titles

Монографії видавництва Вінницького Національного Технічного Університету

All Books

Обкладинка для Технологія моделювання оцінки параметрів формоутворення заготовок з порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні з гідроімпульсним приводом Технологія моделювання оцінки параметрів формоутворення заготовок з порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні з гідроімпульсним приводом
Ярослав Володимирович Іванчук, Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький, Оксана Владиславівна Зелінська
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 152 с., ISBN 978-966-641-723-0

Визначено високу ефективність технологічного процесу формоутворення заготовок з порошкових матеріалів за допомогою вібраційної і віброударної обробки. Розглянутий системний підхід до технологічного процесу формоутворення і на основі нечітких множин і була виконана оцінка ефективності функціонування технологічного комплексу. На основі отриманих експериментальних даних досліджені параметри системи технологічного комплексу формоутворення заготовок на вібропресовому обладнанні. Розроблена автоматизована система розрахунку основних параметрів інерційного навантаження заготовки та конструктивних параметрів інерційного вібропрес-молота.

Обкладинка для Optimization of the functioning of the renewable energy sources in the local electrical systems Optimization of the functioning of the renewable energy sources in the local electrical systems
Олександр Борисович Бурикін, Петро Дем’янович Лежнюк, Володимир Володимирович Кулик, Олександр Євгенійович Рубаненко, Юлія Володимирівна Малогулко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 124 с., ISBN 978-966-641-719-3

The monograph considers the problem of the functioning of local power systems with different types of renewable energy sources (RES) in power grids by optimizing their connection schemes, as well as automation of a part of control functions, namely, optimal control of RES regimes, taking into account the peculiarities of their conversion of primary energy and electrical connections. The monograph is intended for specialists in the field of mathematical modeling and optimization of the work of renewable energy sources in distribution electrical networks, and may also be useful for students and graduate students of the appropriate direction.

Обкладинка для Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану підприємства Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану підприємства
Анжеліка Олексіївна Азарова, Ольга Володимирівна Рузакова
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 172 с., ISBN 978-966-641-363-8

В монографії розглядаються питання побудови математичних моделей та методів оцінки фінансового стану підприємства на базі математичних апаратів нечітких множин та порогових елементів, які дозволяють засобами ієрархічного підходу враховувати умови швидкоплинного зовнішнього та внутрішнього середовищ для суб’єктів господарювання різних галузей економіки. Отримані результати дають змогу покращити якість процесу оцінювання, значно спростити та знизити його собівартість.

Обкладинка для Системи та пристрої відображення інформації Системи та пристрої відображення інформації
Геннадій Дмитрович Дорощенков, Сергій Володимирович Павлов, Зенон Юрійович Готра, Вальдемар Вуйцик, Павло Олексійович Крокос, Зіновій Матвійович Микитюк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 216 с., ISBN 978-966-641-720-9

У монографії детально розглянута одна з найшвидше прогресуючих галузей електроніки – засоби відображення інформації. Особлива увага приділена рідкокристалічним дисплеям та відеоекранам на базі над’яскравих світлодіодів з підвищеними ергонометричними характеристиками для яких характерно широке застосування великих інтегральних мікросхем та дискретних оптоелектронних індикаторів.

Для науковців, аспірантів, студентів та фахівців відповідного напрямку.

Обкладинка для Оптимізація режимів електричних мереж з відновлюваними джерелами електроенергії Оптимізація режимів електричних мереж з відновлюваними джерелами електроенергії
Петро Дем'янович Лежнюк, Олександр Євгенійович Рубаненко, Ірина Олександрівна Гунько
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2017, 164 с., ISBN 978-966-641-717-9

В монографії розглянуто проблему оптимального інтегрування відновлюваних джерел енергії в розподільні електричні мережі. Проведено аналіз технічного стану обладнання, що експлуатується в розподільних електричних мережах. Розглянуто метод коригування потоків потужності в локальних електричних системах з різнотипними відновлюваними джерелами електроенергії шляхом оптимального керування потужністю генерування розосередженими джерелами енергії, на прикладі малих гідроелектростанцій, а в перспективі сонячних електростанцій, що дозволяє визначити умови для наближення потокорозподілу в секціонованій електричній мережі до оптимального за втратами електроенергії в ній.

Обкладинка для Адаптація першокурсників до навчання у вищих технічних закладах освіти Адаптація першокурсників до навчання у вищих технічних закладах освіти
Віра Андріївна Петрук, Володимир Юрійович Лєсовий
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 144 с., ISBN 978-966-641-710-0

В монографії: визначено основні типи ускладнень, пов’язаних із входженням вчорашніх школярів до нових дидактичних умов вищої технічної школи; на основі аналізу наукової, педагогічної та методичної літератури виявлені основні чинники, що впливають на адаптацію першокурсників ВНЗ, та існуючі прогалини в організації цього процесу;визначені, теоретично обґрунтовані та експериментально підтверджені ефективні організаційно-педагогічні умови, які є основою розробленої моделі адаптації першокурсників до навчання в технічному ВНЗ; представлено авторську технологію реалізації організаційно-педагогічних умов, критерії показники та рівні для моніторингу стану адаптованостістудентів-першокурсників до навчання у технічному ВНЗ.

 

Обкладинка для Зменшення рівня енергоспоживання трамваями Зменшення рівня енергоспоживання трамваями
Михайло Розводюк
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2017, 94 с., ISBN 978-966-641-715-5

В монографії досліджено процес споживання електроенергії трамваями з точки зору її економії. Розроблені математичні моделі, що описують даний процес та запропоновані способи економії електроенергії.

Розрахована на інженерно-технічних працівників трамвайно-тролейбусних управлінь, а також може бути корисною студентам та аспірантам вузів, котрі спеціалізуються в галузі електромеханіки й електротехніки та міського електротранспорту.

Обкладинка для Деформативність ґрунту при пластичній формозміні та дилатансії Деформативність ґрунту при пластичній формозміні та дилатансії
Алла Серафимівна Моргун
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 95 с., ISBN 978-966-641-712-4

В монографії розглянуто питання ущільнення ґрунтів – основна проблема, що виникає при прогнозі осадок споруд і прогнозі допустимого навантаження на ґрунт. Монографія являє собою теоретичну роботу, де на основі узагальнення накопичених даних напрацьовуються можливі шляхи подальшого розвитку проблеми  в цілому, з метою в можливо більшій степені наблизити розрахункові схеми до дійсних результатів. Висвітлено механічну суть задач геомеханіки   з позицій механіки дисперсного пружно-пластичного середовища та показано її на числових прикладах розв'язку краєвих задач геомеханіки за числовим методом граничних елементів.

Обкладинка для Комплексна інформаційна безпека соціотехнічних систем: моделі впливу та захисту Комплексна інформаційна безпека соціотехнічних систем: моделі впливу та захисту
Андрій Веніамінович Дудатьєв
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 128 с., ISBN 9978-966-641-711-7

В монографії розглянуто питання комплексної інформаційної безпеки соціотехнічних систем. Запропонована аксіоматика теорії інформаційної взаємодії типу “об’єкт – суб’єкт ” та класифікація інформаційних вірусів, що можуть бути використані для “інфікування” соціальної частини соціотехнічної частини. Представлено  модель інформаційного впливу та моделі і методи протидії спеціальним кібернетичним операціям. 

 Запропоновано модель інформаційної підтримки та структурну модель багаторівневого інформаційно-аналітичного центру управління комплексною інформаційною безпекою

Обкладинка для Переривчасто-контактний метод та засіб контролю геометричних розмірів малогабаритних об’єктів складної форми Переривчасто-контактний метод та засіб контролю геометричних розмірів малогабаритних об’єктів складної форми
Ірина Володимирівна Сухоцька, Йосип Йосипович Білинський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 104 с., ISBN 978-966-641-701-8

Робота спрямована на розв’язання актуальної задачі підвищення вірогідності контролю геометричних розмірів малогабаритних об’єктів складної форми шляхом врахування ступеня розмитості зображення країв об’єкта та визначення коефіцієнта масштабування додатково введеної міри геометричного розміру. В роботі наведено удосконалену функцію вимірювального перетворення розміру об’єкта при розфокусованих зображеннях, яка враховує коефіцієнт масштабування і розроблено переривчасто-контактний засіб контролю геометричних розмірів малогабаритних об'єктів складної форми зі стабільними метрологічними та експлуатаційними характеристиками

Обкладинка для Біогазові установки з відновлювальними джерелами енергії термостабілізації процесу ферментації біомаси Біогазові установки з відновлювальними джерелами енергії термостабілізації процесу ферментації біомаси
Георгій Сергійович Ратушняк, Олена Георгіївна Лялюк, Іван Анатолійович Кощеєв
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 84 с., ISBN 978-966-641-706-3

Обгрунтовано напрямки підвищення енергоефективності біоконверсії шляхом зменшення енергетичних затрат на ферментацію біомаси за рахунок використання відновлювальних джерел енергії термостабілізації процесу анаеробного бродіння. Запропоновано енергоефективні конструкторсько-технологічні схеми біогазових установок з відновлювальними джерелами енергії термостабілізації процесу ферментації біомаси. Проаналізовано вплив температурних режимів ферментації субстрату біомаси на продуктивність біогазової установки. Розроблено математичні моделі управління енергоефективними технологічними прцесами інтенсифікації виробництва біогазу з використанням для термостабілізації анаеробного бродіння відновлювальних джерел енергії.

Обкладинка для Судовий контроль за діяльністю публічної адміністрації в Україні: теорія та практика Судовий контроль за діяльністю публічної адміністрації в Україні: теорія та практика
Тетяна Миколаївна Білоконь, Василь Миколайович Даценко, Олександр Сергійович Доценко
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2017, 112 с., ISBN 978-966-641-697-4

У монографії аналізуються теоретичні засади, сучасний стан та шляхи вдосконалення судового контролю за діяльністю публічної адміністрації в Україні. Результати дослідження сприяють підвищенню ефективності застосування права судами у сфері публічно-правових відносин, утвердженню верховенства права й справедливого правосуддя під час захисту конституційних прав, свобод та інтересів людини і громадянина.

Для суддів, прокурорів, адвокатів, науковців, викладачів, аспірантів та студентів, а також усіх, хто цікавиться питаннями адміністративного судочинства.

Обкладинка для Системи змішаного типу у задачах аналізу та керування Системи змішаного типу у задачах аналізу та керування
Віктор Миколайович Мізерний
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 80 с., ISBN 978-966-641-703-2

У монографії представлено дослідження математичних моделей змішаних систем, що являє собою необхідну базу при постановці та розв’язанні задач оптимального керування та оцінювання параметрів станів об’єктів, що описуються інтегральними та диференціальними рівняннями (системами рівнянь) з частинними похідними; при розробленні методів і алгоритмів регуляризації оптимізаційних задач, побудові скінченновимірних апроксимацій, синтезі прикладних систем керування різними процесами тощо.

Обкладинка для Нові методи визначення інтенсивності теплообміну в системах переробки органічних відходів Нові методи визначення інтенсивності теплообміну в системах переробки органічних відходів
Станіслав Йосипович Ткаченко, Надія Володимирівна Пішеніна
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 148 с., ISBN 978-966-641-699-8

В монографії розглянуто теплообмінні процеси в реонестабільних неньютонівських рідинах, методи визначення інтенсивності теплообміну в елементах енергоефективних систем переробки органічних відходів, методи синтезу систем. Дістали подальший розвиток методичні основи математичного моделювання системи виробництва енергоносіїв із органічних відходів завдяки застосуванню удосконаленого експериментально-розрахун­кового методу визначення інтенсивності теплообміну в складних рідинах та сумішах і введенню техногенного навантаження в перелік функцій якості системи.

Обкладинка для МЕТОДИ ТА ПРИСТРОЇ ОЦІНЮВАННЯ БІТОВИХ ПОМИЛОК У ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ МЕТОДИ ТА ПРИСТРОЇ ОЦІНЮВАННЯ БІТОВИХ ПОМИЛОК У ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
Володимир Дмитрович Тромсюк, Василь Мартинович Кичак, Геннадій Григорович Бортник
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 212 с., ISBN 978-966-641-698-1

У монографії розглянуто методи та засоби оцінювання бітових помилок у телекомунікаційних системах, побудованих на базі методології цифрового оброблення сигналів і завадостійкого кодування. Запропоновано низку оригінальних рішень, як на рівні структур та алгоритмів функціонування, так і на рівні функціональних електричних схем. Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються проектуванням і розробкою телекомунікаційних систем, а також систем цифрового оброблення сигналів.

Обкладинка для Математичні моделі та системи автоматичного керування вітровим електротехнічним комплексом з вертикальною віссю обертання вітрового колеса Математичні моделі та системи автоматичного керування вітровим електротехнічним комплексом з вертикальною віссю обертання вітрового колеса
Борис Іванович Мокін, Олександр Борисович Мокін, Олексій Анатолійович Жуков
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 124 с., ISBN 978-966-641-693-6

Здійснено аналіз відомих підходів та робіт, де розглядаються існуючі варіанти вітроенергетичних установок з вітровими колесами з вертикальною віссю обертання та їх систем керування. Описано нові математичні моделі та закони управління безредукторним вітровим електротехнічним комплексом та синтезовані авторами структури пристроїв автоматичного керування вітровим електротехнічним комплексом з вертикальною віссю обертання. Розраховано на інженерно-технічних працівників у сфері відновлювальної енергетики та в організаціях, що займаються проектуванням і експлуатацією вітрових електричних установок, а також студентів та аспірантів ВНЗ.

Обкладинка для Пружно-пластичні аспекти прогнозу за МГЕ деформування основи буронабивних та буроін’єкційних паль Пружно-пластичні аспекти прогнозу за МГЕ деформування основи буронабивних та буроін’єкційних паль
Алла Серафимівна Моргун, Віталій Юрієвич Плясовиця
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 88 с., ISBN 978-966-641-695-0

В роботі з позицій механіки дисперсного пружно-пластичного середовища викладено уявлення про особливості поведінки буронабивних та буроін’єкційних паль під впливом навантажень. Теоретичні питання висвітлено в об’ємі, що дозволяє продумано підійти до оцінки роботи ґрунтів в основах фундаментів і проектуванню їх за межами пружності. Приклади приведено практично для всіх етапів проектування, що полегшує розуміння і практичне прикладання теорії.

Обкладинка для Регулювання спектра напруги тягових підстанцій електротранспорту Регулювання спектра напруги тягових підстанцій електротранспорту
Борис Іванович Мокін, Олександр Анатолійович Паянок
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 116 с., ISBN 978-966-641-691-2

В монографії аналізуються відомі підходи та роботи з розробки стаціонарних фільтрів вищих гармонік напруги та автоматичних регуляторів форми кривої напруги електричної мережі, рівнів гармонік напруги на тягових підстанціях електротранспорту міста. Описано розроблені авторами нові закони автоматичної фільтрації вищих гармонік напруги тягової підстанції електротранспорту та синтезовані авторами структури пристроїв автоматичного регулювання спектра напруги тягової підстанції. Книга розрахована на інженерно-технічних працівників трамвайно-тролейбусних управлінь міст України, в електрогосподарствах яких експлуатуються тягові підстанції міського електричного транспорту, студентів та аспірантів електротехнічних і транспортних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Обкладинка для Компенсація взаємовпливу неоднорідних електричних  мереж з використанням лінійних регуляторів Компенсація взаємовпливу неоднорідних електричних мереж з використанням лінійних регуляторів
Олександр Євгенійович Рубаненко, Петро Дем’янович Лежнюк, Антон Володимирович Килимчук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 172 с., ISBN 978-966-641-683-7

У монографії розглянуто моделі нормальних режимів електроенергетичних систем, сучасні методи та засоби оптимізації режимів їх роботи з використанням фазозсувних (КРОС) трансформаторів. Книга розрахована на фахівців з автоматизації та оптимізації режимів електроенергетичних систем. Може використовуватись студентами, аспірантами та інженерно-технічним працівникам, які досліджують режими цих систем.

Обкладинка для Професійно-освітні складові розвитку трудового потенціалу робітників Професійно-освітні складові розвитку трудового потенціалу робітників
Василь Романович Сердюк, Наталія Олегівна Коваль
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 187 c.), Вінниця: ВНТУ, 2016, ISBN 978-966-641-682-0

В монографії розглядаються питання удосконалення теоретико-методологічних основ та розробки науково-практичних рекомендацій щодо організації безперервної професійної підготовки робітничих кадрів у контексті розвитку трудового потенціалу. Розроблено організаційно-економічний механізм реалізації безперервної професійної підготовки робітничих кадрів, який спрямований на забезпечення адаптації робітничих кадрів до структурних змін на виробництві. Отримані наукові результати можуть бути використані для удосконалення розвитку системи професійної підготовки кадрів в регіоні, а також для аналізу попиту та пропозиції на ринку праці.

Обкладинка для Иммитансные логические элементы и устройства Иммитансные логические элементы и устройства
Микола Антонович Філинюк, Людмила Броніславівна Ліщинська, Олександр Олександрович Лазарєв, Олена Валеріївна Войцеховська, Світлана Євгеніївна Фурса, Роман Юрійович Чехместрук, Володимир Петрович Стахов
Монографія (рос. мовою), Вінниця: ВНТУ, 2016, 188 с., ISBN 978-966-641-680-6

У монографії узагальнені прикладні результати досліджень з розробки елементної обчислювальної бази, що здатна працювати на несучій частоті сигналу – радіочастотних логічних елементів. Основою побудови таких елементів є активні та пасивні узагальнені перетворювачі імітансу, що мають комплексний коефіцієнт перетворення імітансу.
Книга розрахована на науковців та фахівців, аспірантів і студентів, які займаються дослідженням, проектуванням і розробкою інформаційних пристроїв.

Обкладинка для Методи та засоби організації високопродуктивних паралельно-ієрархічних обчислювальних систем із рекурсивною архітектурою Методи та засоби організації високопродуктивних паралельно-ієрархічних обчислювальних систем із рекурсивною архітектурою
Андрій Анатолійович Яровий
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 363 c.), Вінниця: ВНТУ, 2016, ISBN 978-966-641-681-3

В монографії розглянуто питання побудови спеціалізованих високопродуктивних обчислювальних систем. Розроблено теоретичні основи організації високопродуктивних паралельно-ієрархічних обчислювальних систем із рекурсивною архітектурою на базі запропонованої концепції багаторівневого паралельно-ієрархічного перетворення інформації. Розроблено моделі, структурну та архітектурну організацію високопродуктивних паралельно-ієрархічних обчислювальних систем, які орієнтовані на використання сучасних GPGPU технологій.

Обкладинка для Управління економічним потенціалом малих підприємств : монографія Управління економічним потенціалом малих підприємств : монографія
Андрій Олексійович Крисак
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 164 с., ISBN 978-966-641-677-6

В монографії висвітлено узагальнені теоретичні підходи та розроблено практичні рекомендації щодо управління економічним потенціалом малих підприємств для зміцнення їх фінансових позицій та формування оптимальної структури економічного потенціалу. Проведено комплексне дослідження механізму управління економічним потенціалом малих підприємств, що дозволило отримати науково-обґрунтовані результати, які в сукупності вирішують важливу науково-практичну проблему щодо вдосконалення процесу управління економічним потенціалом малих підприємств. Книга призначена для студентів, аспірантів, здобувачів, науковців та всіх хто цікавиться проблемами малих підприємств.

Обкладинка для Формування вмінь студентів з інженерної та комп’ютерної графіки в умовах дистанційного навчання Формування вмінь студентів з інженерної та комп’ютерної графіки в умовах дистанційного навчання
Олена Валеріївна Слободянюк, Віталій Борисович Мокін, Борис Іванович Мокін
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 208 с., ISBN 978-966-641-679-0

В монографії запропоновано науково-обґрунтовану методику формування вмінь з інженерної та комп’ютерної графіки (ІКГ), адаптовану до різних форм організації навчального процесу в технічному ВНЗ. Розроблений інформаційно-методичний матеріал, що містить методичні вимоги для організації дистанційного навчання ІКГ. Розрахована на викладачів, науковців та працівників, котрі спеціалізуються в галузі розробки дистанційних курсів з інженерної та комп’ютерної графіки, а також з інших дисциплін технічного спрямування, у т.ч. масових відкритих онлайн-курсів (англ. Massive open online courses, MOOC).

Обкладинка для Методи та засоби первинного цифрового оброблення радіосигналів Методи та засоби первинного цифрового оброблення радіосигналів
Геннадій Григорович Бортник, Микола Володимирович Васильківський, Василь Мартинович Кичак
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 168 с., ISBN 978-966-641-678-3

У монографії розглянуто методи та засоби первинного цифрового оброблення радіосигналів, що побудовані на базі методології цифрового оброблення високочастотних сигналів. Запропоновано низку нових методів аналого-цифрового перетворення радіосигналів та методів цифрового оброблення радіосигналів у частотній області. Наведено інженерні методики побудови та структури засобів первинного цифрового оброблення радіосигналів. Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються проектуванням і розробленням радіотехнічних систем, а також систем цифрового оброблення сигналів.

Обкладинка для Семантичні відношення в термінологічних іменниках- юкстапозитах Семантичні відношення в термінологічних іменниках- юкстапозитах
Людмила Анатоліївна Радомська, Лариса Євстахіївна Азарова
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 180 с., ISBN 978-966-641-676-9

Монографія є комплексним дослідженням семантичних відношень між компонентами термінологічних іменників-юкстапозитів як цілісних номінативних одиниць. Проаналізовано основні вияви семантичних відношень між значеннєво нерівноправними (гіперо-гіпонімійні відношення, відношення подібності) та значеннєво рівноправними (співвідносні, синонімійні, антонімійні відношення) компонентами таких іменників. Схарактеризовано їхні лексико-семантичні групи, визначено основні критерії виокремлення іменників-юкстапозитів як самостійних лексико-граматичних одиниць. Для науковців, викладачів і студентів філологічних спеціальностей.

Обкладинка для Інформаційна технологія формування метаданих для систем автоматизованого документообігу Інформаційна технологія формування метаданих для систем автоматизованого документообігу
Ірина Анатоліївна Кравчук, Олег Володимирович Бісікало
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 164 с., ISBN 978-966-641-671-4

В монографії розглянуто задачу формування метаданих для систем автоматизованого документообігу. Запропоновано розвиток асоціативно-статистичної концепції отримання знань шляхом формалізації абстрактної системи обробки текстів та поняття мовного образу (МО). Розроблено метод морфологічного аналізу слів природномовних текстів, що базується на правилах, які визначені шляхом аналізу структури слова флективних мов. Вдосконалено метод визначення семантичної мережі ключових слів тексту. Запропоновано інформаційну технологію формування метаданих, що забезпечує покращення повноти і точності заповнення метаданих у форматі Dublin Core.

Обкладинка для Наплавлення високовуглецевих зносостійких покриттів Наплавлення високовуглецевих зносостійких покриттів
Валерій Іванович Савуляк, Валерій Йосипович Шенфельд
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 124 с., ISBN 978-966-641-675-2

В монографії викладено основні підходи до розв’язання проблеми одержання на поверхнях сталевих деталей исоковуглецевих шарів шляхом наплавлення без використання дорогих та дефіцитних присадок. Значну увагу також приділено економії енергетичних ресурсів за рахунок поєднання процесів нанесення покриття з термічною обробкою та утворенням структури.
Монографія призначена для широкого кола інженерно-технічних працівників, науковців та студентів.

Обкладинка для Нелінійні проблеми механіки ґрунтів Нелінійні проблеми механіки ґрунтів
Алла Серафимівна Моргун
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 135 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2015, ISBN 978-966-641-674-5

В роботі з позицій механіки дисперсного пружно-пластичного середовища викладено уявлення про особливості сучасних моделей розрахунку фундаментних конструкцій та наведено найбільш широко вживані моделі ґрунтової основи. Для кращого розуміння матеріалу в книгу включено викладення загальних питань механіки суцільних пружно-пластичних середовищ. Теоретичні питання висвітлено в об’ємі, що дозволяє продумано підійти до оцінки роботи ґрунтів в основах фундаментів і проектуванню їх за межами пружності. Приклади приведено практично для всіх етапів проектування, що полегшує розуміння і практичне прикладання теорії.

Обкладинка для Керування регульованих насосів в гідроприводах, чутливих до навантаження Керування регульованих насосів в гідроприводах, чутливих до навантаження
Сергій Володимирович Репінський, Леонід Геннадійович Козлов, Юрій Анатолійович Бурєнніков
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 200 с., ISBN 978-966-641-673-8

В монографії розглядаються питання щодо створення системи керування регульованого аксіально-поршневого насоса (АПН) з покращеними статичними та динамічними характеристиками в режимах стабілізації подачі (LS-регулювання) та постійної потужності за рахунок використання комбінованого регулятора подачі з профільованим вікном золотника. Наведено результати математичного моделювання, виконано експериментальні дослідження регульованого АПН з дослідним зразком комбінованого регулятора подачі, який розроблений з урахуванням результатів оптимізації. Монографія призначена для інженерно-технічних працівників, науковців та студентів.

Обкладинка для Методи та засоби швидкого багатоканального гешування даних в комп’ютерних системах Методи та засоби швидкого багатоканального гешування даних в комп’ютерних системах
Юрій Володимирович Баришев, Володимир Андрійович Лужецький
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 136 с., ISBN 978-966-641-672-1

В монографії розглядаються питання організації багатоканального гешування даних підвищеної стійкості до загальних атак на основі мультиколізій. Отримано узагальнену конструкцію багатоканального гешування, на основі якої описано відомі та запропоновано нові конструкції гешування. Розроблено нові методи гешування, що базуються на цих конструкціях. Наведені алгоритми програмних засобів та структури спеціалізованих процесорів для реалізації методів в комп’ютерних системах. 

Обкладинка для Методи та засоби адаптивного ущільнення даних на основі лінійної форми Фібоначчі Методи та засоби адаптивного ущільнення даних на основі лінійної форми Фібоначчі
Людмила Анатоліївна Савицька, Володимир Андрійович Лужецький
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 100 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2016, ISBN 978-966-641-668-4

Розглянуто теоретичні та практичні питання створення принципово нових програмних і апаратних засобів адаптивного ущільнення даних на основі лінійної форми Фібоначчі. Наведено узагальнену модель адаптивного ущільнення даних, числові моделі джерел даних, методи кодування та декодування на основі лінійної форми Фібоначчі, а також результати експериментальних досліджень адаптивних методів ущільнення. Розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються питаннями створення компресорів і архіваторів даних, а також може бути корисною студентам і аспірантам.

Обкладинка для Використання систем комп’ютерної математики у процесі навчання лінійного програмування студентів ВНЗ Використання систем комп’ютерної математики у процесі навчання лінійного програмування студентів ВНЗ
Володимир Маркусович Михалевич, Оксана Іванівна Тютюнник
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 208 с., ISBN 978-966-641-670-7

В монографії розглядаються теоретичне обґрунтування та розробки з методики використання систем комп’ютерної математики у процесі навчання лінійного програмування студентів ВНЗ. Показано, що у процесі навчання лінійного програмування виникає небезпека підміни навчання основам математики навчанням основам роботи з програмними засобами розв’язування задач. Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в створенні навчальних задач лінійного програмування нового типу.

Обкладинка для Моделі та методи використання мотиваційних важелів для підвищення ефективності економічного розвитку України Моделі та методи використання мотиваційних важелів для підвищення ефективності економічного розвитку України
Олег Васильович Мороз, Лілія Олександрівна Нікіфорова, Анатолій Антонович Шиян
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 168 с., ISBN 978-966-641-669-1

В монографії запропоновано мотиваційні механізми підвищення якос-ті людського капіталу; удосконалено методи управління персоналом з використанням інноваційних засобів та технологій; розроблено моделі та методи щодо формування інституціональних змін для підвищення ефективності мотивації економічної діяльності країни та розроблено механізми підвищення ефективності економічного розвитку країни за рахунок вмотивованої комерціалізації інновацій. Монографія розрахована на науковців, аспірантів та магістрів та широке коло економістів.

Обкладинка для Методи і засоби контролю стану ізоляції та струму витоку тролейбуса Методи і засоби контролю стану ізоляції та струму витоку тролейбуса
Володимир Віталійович Грабко, Віктор Петрович Курочка
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 116 с., ISBN 978-966-641-667-7

В монографії наведено методи ізоляції та вимірювання струму витоку, структурні схеми пристроїв, які реалізують запропоновані методи. Проведено комп’ютерне моделювання роботи запропонованих методів. Здійснено мікро-процесорні реалізації пристроїв контролю на основі запропонованих структу-рних схем. Робота розрахована на інженерно-технічних працівників електротранс-портних компаній, студентів та аспірантів вузів, котрі спеціалізуються в галузі розробки систем контролю електротехнічних комплексів.

Обкладинка для Швидкодійні високоточні АЦП із перерозподілом заряду з ваговою надлишковістю, що самокалібруються Швидкодійні високоточні АЦП із перерозподілом заряду з ваговою надлишковістю, що самокалібруються
Олексій Дмитрович Азаров, Наталія Олександрівна Біліченко, Сергій Михайлович Захарченко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 140 с., ISBN 978-966-641-665-3

У монографії детально розглянуто принципи комплексного підвищення точності швидкодії АЦП із перерозподілом заряду, що базуються на використанні вагової надлишковості та застосуванні цифрового самокалібрування. Використання конденсаторних матриць драбинкового та комбінованого типів дозволило значно збільшити швидкодію перетворювача за рахунок зменшення тривалості перехідних процесів. Запропоновано низку оригінальних рішень як на рівні структур та алгоритмів, так і на рівні реалізації окремих аналогових вузлів.

Обкладинка для Метод граничних елементів в розрахунках кільцевих фундаментів Метод граничних елементів в розрахунках кільцевих фундаментів
Алла Серафимівна Моргун, Ольга Василівна Франчук
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 90 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2016, ISBN 978-966-641-664-6

В роботі розглянуто актуальне питання прогнозування поведінки під навантаженням кільцевих фундаментів, подано аналіз робіт, в яких прослідковуються основні розрахункові моделі механіки ґрунтів. Закони поведінки ґрунтових основ під навантаженням з метою їх практичного прикладання мають бути сформульовані у вигляді рівняння стану. Робота буде корисною для інженерів, що працюють в області механіки ґрунтів та її прикладань, а також аспірантам та студентам будівельних спеціальностей.

Обкладинка для Аналого-цифрові тракти комп’ютерних систем з цифровим обробленням високочастотних сигналів Аналого-цифрові тракти комп’ютерних систем з цифровим обробленням високочастотних сигналів
Геннадій Григорович Бортник, Василь Мартинович Кичак, Олександр Володимирович Стальченко
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 140 с., ISBN 978-966-641-662-2

У монографії розглянуто методи та засоби аналого-цифрового перет-ворення високочастотних сигналів у комп’ютерних системах, побудованих на базі методології цифрового оброблення сигналів. Запропоновано низку оригінальних рішень як на рівні структур та алгоритмів функціонування, так і на рівні функціональних електричних схем. Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються проектуванням і розробкою комп’ютерних систем, а також систем цифрового оброблення сигналів.

Обкладинка для Швидкодійні двотактні підсилювачі постійного струму з балансним зворотним зв’язком Швидкодійні двотактні підсилювачі постійного струму з балансним зворотним зв’язком
Олексій Дмитрович Азаров, Михайло Юхимович Теплицький, Наталія Олександрівна Біліченко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 136 с., ISBN 978-966-641-661-5

У монографії розглянуто питання побудови швидкодійних двотактних підсилювачів постійного струму з балансним зворотним зв’язком. Запро-поновано метод зменшення вхідного струму зсуву нуля, а також отримано математичні моделі статичної передатної характеристики. Показано, що застосування розглянутих підходів дозволяє розширити смугу пропускання та підвищити лінійність таких пристроїв. Книга розрахована на науковців, аспірантів та інженерів, які займаються розробкою високолінійних анало-гових вузлів для багаторозрядних аналого-цифрових систем.

Обкладинка для Оптимізація процесу впровадження компенсувальних установок в розподільних електричних мережах енергопостачальних компаній Оптимізація процесу впровадження компенсувальних установок в розподільних електричних мережах енергопостачальних компаній
Олександр Дмитрович Демов
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 92 с., ISBN 978-966-641-660-8

У роботі розглядаються питання підвищення ефективності викорис-тання компенсувальних установок шляхом розробки та реалізації системи впровадження установок компенсації реактивної потужності в розподільні електричні мережі на основі їх декомпозиції. Може бути рекомендована інженерно-технічному персоналу енергетичних підприємств та проектних організацій для більш успішного проведення заходів зі зниження втрат електроенергії в розподільних мережах та студентам електротехнічних спе-ціальностей при вивченні курсів «Електропостачання», «Енергозбереження в системах електропостачання» і «Електричні системи та мережі».

Обкладинка для Методи і засоби газорозрядної візуалізації для аналізу рідиннофазних біооб’єктів Методи і засоби газорозрядної візуалізації для аналізу рідиннофазних біооб’єктів
Йосип Йосипович Білинський, Олександр Анатолійович Павлюк
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 120 с., ISBN 978-966-641-657-8

В роботі розроблено математичні моделі запалювання коронного роз-ряду та стримера. Удосконалено критерій визначення рівня мінералізації рідиннофазного біооб’єкта, отримано функціональну залежність концент-рації домішок рідиннофазного біооб’єкта від інтенсивності спектральних складових його випромінювання при газорозрядній візуалізації. Розроблено засіб газорозрядної візуалізації для експрес-аналізу рідиннофазних біо-об’єктів та його програмне забезпечення. Проведено клінічні експеримен-тальні дослідження ротової рідини пацієнтів хворих на захворювання щитоподібної залози за допомогою розробленого засобу.

Обкладинка для Електротехнічний комплекс регулювання напруги трансформатором з РПН Електротехнічний комплекс регулювання напруги трансформатором з РПН
Володимир Віталійович Грабко, Ігор Вікторович Бальзан
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 128 с., ISBN 978-966-641-655-4

В монографії здійснено огляд та аналіз існуючих електротехнічних ком-плексів регулювання напруги із забезпеченням надійності електропостачання в електричних мережах. Авторами розроблені математичні моделі закону ре-гулювання напруги електротехнічних комплексів, що містять трансформатор з РПН, а також моделі оцінки роботоздатності пристрою РПН та відповідні засоби для підвищення якості та надійності регулювання напруги. Книга роз-рахована на інженерно-технічних працівників електротехнічної промисловос-ті та електроенергетики, що займаються експлуатацією електричного облад-нання, а також може бути корисною студентам та аспірантам ВНЗ.

Обкладинка для Дистанційний спектрополяриметричний контроль полідисперсних аерозольних середовищ в екологічному моніторингу Дистанційний спектрополяриметричний контроль полідисперсних аерозольних середовищ в екологічному моніторингу
Василь Григорович Петрук, Ігор Володимирович Васильківський, Сергій Михайлович Кватернюк
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 187 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2016, ISBN 978-966-641-659-2

Монографію присвячено підвищенню вірогідності контролю забруднення атмосфери промисловим пилом та аерозолем. Здійснено аналіз сучасного стану систем контролю і локації полідисперсних середовищ. Досліджено математичні моделі розповсюдження лазерного випромінювання в полідисперсних аерозольних середовищах. Розроблено автоматизовану
контрольно-вимірювальну систему для локації і контролю полідисперсних аерозольних середовищ та її метрологічне забезпечення. Розроблено мультиспектральні методики локації і контролю забруднення.

Обкладинка для Виробничі системи на транспорті Виробничі системи на транспорті
Віктор Вікторович Біліченко
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 268 с., ISBN 978-966-641-654-7

В монографії розглянуто питання розвитку виробничих систем автомо-більного транспорту. Визначено стратегії розвитку, притаманні виробничим системам транспорту в сучасних умовах. Розроблені методологічні засади імітаційного моделювання стратегічного організаційно-технічного розвитку виробничих систем на автомобільному транспорті. Запропоновано викорис-тання методів нечіткої логіки для багатокритеріального вибору найбільш ефективного варіанта стратегій організаційно-технічного розвитку. Монографія розрахована на науковців, які займаються проблемами стратегічного розвитку виробничих систем транспорту, а також виклада-чів, аспірантів та студентів транспортних спеціальностей.

Обкладинка для Радіовимірювальні мікроелектронні перетворювачі потужності оптичного випромінювання з частотним виходом Радіовимірювальні мікроелектронні перетворювачі потужності оптичного випромінювання з частотним виходом
Володимир Степанович Осадчук, Олександр Володимирович Осадчук, Олена Миколаївна Жагловська
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 168 с., ISBN 978-966-641-652-3

В монографії проаналізовано сучасний стан оптичних перетворювачів, подано основи побудови мікроелектронних перетворювачів потужності оптичного випромінювання з частотним виходом на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від’ємним опором. Розглянуто принципи побудови, електричні схеми і експериментальні дослідження основних параметрів мікроелектронних оптичних перетворювачів. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою мікроелектронних оптичних перетворювачів, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

Обкладинка для Радіовимірювальні перетворювачі вологості на основі МДН-структур Радіовимірювальні перетворювачі вологості на основі МДН-структур
Володимир Олександрович Осадчук, Олександр Володимирович Осадчук, Антон Юрійович Савицький
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 152 с., ISBN 978-966-641-649-3

В монографії проаналізовано сучасний стан розвитку напівпровідникових перетворювачів вологості газових середовищ, подано основи та конструктивні рі-шення побудови радіовимірювальних перетворювачів на основі генераторних воло-гочутливих МДН-структур. Розглянуто фізичні основи функціонування, електричні схеми та математичний апарат розрахунку параметрів цих схем.
Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою радіовимірювальних перетворювачів воло-гості газових середовищ, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навча-льних закладів.

Обкладинка для Високочастотні методи та засоби вимірювального контролю вологості гетерогенних дисперсних діелектриків Високочастотні методи та засоби вимірювального контролю вологості гетерогенних дисперсних діелектриків
Валерій Федорович Граняк, Василь Васильович Кухарчук
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 184 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2015, ISBN 978-966-641-650-9

В монографії розглядаються розробки нових високоточних методів та засобів вимірювального контролю вологості гетерогенних дисперсних діелектриків.
Проаналізовано особливості об’єкта контролю, методи та засоби контролю вологості гетерогенних дисперсних діелектриків. Обґрунтовано математичну модель об’єкта контролю, запропоновано і теоретично обґрунтовано математичну модель первинного вимірювального перетворювача. Сформульовано високочастотні методи вимірювального контролю вологості гетерогенних дисперсних діелектриків.

Обкладинка для Регулювання витрати аеродинамічних потоків в системах вентиляції та аспірації Регулювання витрати аеродинамічних потоків в системах вентиляції та аспірації
Георгій Сергійович Ратушняк, Роман Володимирович Степанковський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 112 с., ISBN 978-966-641-643-1

Проаналізовано тенденції вдосконалення механізмів регулювання аеродинамічних потоків вентиляційних та аспіраційних систем. Запропоновано математичні моделі багатофакторної оцінки енергоємності та прогнозованої надійності функціонування вентиляційних та аспіраційних систем. Підтверджено енергоощадність запропонованих регулювальних пристроїв із зручнообтічними виконавчими елементами.
Книга розрахована для фахівців систем вентиляції та аспірації, а також для студентів, магістрантів та аспірантів спеціальності будівництва та цивільна інженерія.

Обкладинка для Мультиспектральний вимірювальний контроль та діагностування стану неоднорідних біологічних середовищ на основі нечіткої логіки Мультиспектральний вимірювальний контроль та діагностування стану неоднорідних біологічних середовищ на основі нечіткої логіки
Галина Олександрівна Черноволик, Василь Григорович Петрук, Сергій Михайлович Кватернюк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 140 с., ISBN 978-966-641-648-6

В монографії досліджено можливості підвищення швидкодії та вірогідності мультиспектрального контролю концентрацій частинок неоднорідних біологічних середовищ. Розвинуто відомі та розроблено нові математичні моделі трансформації випромінювання неоднорідними біологічними середовищами на основі перенесення випромінювання. Запропоновано мультиспектральний метод контролю параметрів неоднорідних біологічних середовищ та створено засіб контролю, що дозволяє ефективно із значною швидкодією здійснювати процес вимірювань і контролю параметрів неоднорідних біологічних середовищ.

Обкладинка для Методи та засоби захисту від впливу електричного поля в електроустановках напругою 220–750 кВ Методи та засоби захисту від впливу електричного поля в електроустановках напругою 220–750 кВ
Василь Михайлович Кутін, Віталій Миколайович Стискал
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 132 с., ISBN 978-966-641-642-4

У монографії розглянуто метод та алгоритм функціонування пристрою неперервного контролю технічного стану ЕКО в процесі експлуатації. Проведено оцінювання можливості виконання ремонтних робіт під напругою на опорах різних типів при застосуванні різних технологій ремонту. Запропоновано методику розрахунку напруженості електричного поля в зоні обслуговування електроустановок напругою 220–750 кВ.
Книга розрахована на фахівців, що займаються обслуговуванням та ремонтом електроустановок надвисокої напруги, а також на студентів та аспірантів електротехнічних спеціальностей.

Обкладинка для Формування умов оптимальності компенсації реактивної потужності в електричних мережах споживачів і енергопостачальних компаній Формування умов оптимальності компенсації реактивної потужності в електричних мережах споживачів і енергопостачальних компаній
Петро Дем’янович Лежнюк, Олена Миколаївна Нанака
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 148 с., ISBN 978-966-641-639-4

У монографії розглянуто методи визначення втрат активної електроенергії від перетікання реактивної в електричних мережах споживачів і енергопостачальних компаній, що дозволяє сформувати умови оптимальної компенсації реактивної потужності. Монографія розрахована на фахівців в галузі компенсації реактивної потужності та фахівців в питаннях взаєморозрахунків за перетоки реактивної потужності.

Обкладинка для Елементи теорії вимірювального контролю параметрів біотехнічної системи доїння Елементи теорії вимірювального контролю параметрів біотехнічної системи доїння
Павло Ігорович Кулаков
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 220 с., ISBN 978-966-641-641-7

В монографії проведено аналіз засобів вимірювального контролю параметрів біотехнічної системи доїння, розроблено моделі процесу доїння та роботи доїльних установок. Запропоновано вимірювальні перетворювачі рівня та інтенсивності молоковіддачі, на їх основі створені засоби вимірювального контролю параметрів біотехнічної системи доїння, розроблено методику розрахунку достовірності контролю при їх використанні, розглянуто технічні засоби, які впроваджено у промислове виробництво. Монографія призначена для науковців, які займаються питаннями, що пов’язані з виробництвом та первинною обробкою коров’ячого молока.

Обкладинка для Механіка процесів холодного пластичного деформування вісесиметричних заготовок з глухим отвором Механіка процесів холодного пластичного деформування вісесиметричних заготовок з глухим отвором
Віталій Антонович Огородніков, Інна Юріївна Кириця, Віктор Перлов Євгенійович
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 164 с., ISBN 978-966-641-636-3

В монографії досліджені і удосконалені технологічні процеси зворотного видавлювання циліндричних виробів типу «стакан» з використанням гідропідпору та формування внутрішніх шліцьових поверхонь в глухих отворах. Робота направлена на розв’язання актуальних задач машинобудівного виробництва – забезпечення якості готових виробів та підвищення коефіцієнту використання металу. Для інженерно-технічних і наукових працівників, що займаються обробкою металів тиском, викладачів, аспірантів і студентів.

Обкладинка для Оптоелектронні напівпровідникові транспаранти для швидкодійних спеціалізованих обчислювачів Оптоелектронні напівпровідникові транспаранти для швидкодійних спеціалізованих обчислювачів
Геннадій Леонідович Лисенко, Ірина Володимирівна Мялківська
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 140 с., ISBN 978-966-641-629-5

В монографії розглядаються питання підвищення швидкодії спеціалізованих обчислювачів за рахунок використання паралельного введення-виведення і паралельної обробки інформації, поданої у матричному вигляді на основі оптоелектронних напівпровідникових транспарантів. Отримані в монографії результати в сукупності дають можливість вирішити проблему розробки та дослідження спеціалізованих обчислювачів з використанням оптоелектронних напівпровідникових транспарантів, які дозволяють виконувати матричні операції з великорозмірними масивами даних із високою швидкодією.

Обкладинка для Поперечна стійкість сідлового автопоїзда при дії зовнішніх збурень Поперечна стійкість сідлового автопоїзда при дії зовнішніх збурень
Андрій Павлович Поляков, Микола Сергійович Гречанюк, Сергій Сергійович Коробов
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 105 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2015, ISBN 978-966-641-631-8

В монографії розглядаються питання поліпшення показників поперечної стійкості сідлового автопоїзда з пневматичною підвіскою. Встановлено, що поперечно-кутові коливання напівпричепа сідлового автопоїзда погіршують поперечну стійкість сідлового автопоїзда в залежності від завантаженості платформи напівпричепа. В роботі вдосконалено систему регулювання пневматичної підвіски напівпричепа, яка дозволяє зменшити амплітуду поперечно-кутових коливань напівпричепа на 22…26 %, залежно від режиму руху та завантаження напівпричепа.

Обкладинка для Система автоматичного керування трансформатором з інтелектуальним регулятором напруги Система автоматичного керування трансформатором з інтелектуальним регулятором напруги
Сергій Михайлович Левицький, Костянтин Ігорович Колмачов
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 72 с., ISBN 978-966-641-630-1

В монографії представлено математичну, структурну та комп’ютерну моделі системи автоматичного керування трансформаторної підстанції з інтелектуальним регулятором напруги, які виконано на основі синтезованого закону керування. Розроблено програмне забезпечення мікропроцесорного регулятора для системи автоматичного керування трансформаторами Робота розрахована на інженерно-технічних працівників електроенергетичних компаній, а також може бути корисною студентам та аспірантам вузів, які спеціалізуються в галузі розробки систем автоматичного керування електротехнічними комплексами.

Обкладинка для Теорія циклічних кодів на основі автоматних моделей Теорія циклічних кодів на основі автоматних моделей
Василь Петрович Семеренко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 444 с., ISBN 978-966-641-624-0

Запропоновані автоматні моделі циклічних кодів на основі теорії лінійних послідовнісних схем (ЛПС). Розглянуто систематичне і несистематичне кодування циклічних кодів за допомогою рекурсивних, нерекурсивних і комбінованих ЛПС. Наведені автоматно-графові методи декодування лінійної і поліноміальної складності для різних типів помилок: випадкових, пакетів помилок, стирань. Показані резерви підвищення продуктивності процедур кодування і декодування на основі паралельної обробки даних. Запропоновані нові оцінки здатності циклічних кодів виявляти та виправляти помилки на основі графового представлення коду. Розглянуті особливості кодів БЧХ, Ріда–Соломона, Файра, Абрамсона, і запропоновані паралельні циклічні коди.

Обкладинка для Оперативне прогнозування електричних навантажень систем електроспоживання з використанням їх фрактальних властивостей Оперативне прогнозування електричних навантажень систем електроспоживання з використанням їх фрактальних властивостей
Петро Дем’янович Лежнюк, Юлія Андріївна Шуллє
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 104 с., ISBN 978-966-641-627-1

У роботі розглядаються питання підвищення ефективності керування електроспоживанням за рахунок розроблення методу і моделей оперативного прогнозування електричних навантажень систем електроспоживання з використанням їх фрактальних властивостей. Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються питаннями прогнозування електричних навантажень.

Обкладинка для Моделювання ефекту взаємодії паль пальового поля висотних будівель за методом граничних елементів Моделювання ефекту взаємодії паль пальового поля висотних будівель за методом граничних елементів
Алла Серафимівна Моргун, Андрій Віталійович Ніцевич
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 104 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2015, ISBN 978-966-641-626-4

Зростаючі можливості сучасних ЕОМ потребують постійної ревізії існуючих числових методів для досліджень нових класів задач, для яких з’явилась надія на розв’язання. Однією із таких задач є задача геомеханіки про врахування сумісної роботи паль в складі пальового фундаменту. В роботі запропоновано математичну модель прогнозування напружено-деформованого стану пальового поля споруди з урахуванням перерозподілу зусиль між сусідніми палями із залученням числового методу граничних елементів. Робота є корисною для інженерів, студентів, що працюють в області механіки ґрунтів та її прикладань, а також аспірантам та студентам будівельних спеціальностей.

Обкладинка для Використання динамічного регулювання відсоткового складу суміші палив на дизелях транспортних засобів Використання динамічного регулювання відсоткового складу суміші палив на дизелях транспортних засобів
Андрій Павлович Поляков, Олександр Олександрович Галущак, Дмитро Олександрович Галущак
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 92 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2015, ISBN 978-966-641-623-3

В монографії розглядаються питання покращення показників транспортних засобів при використанні суміші палив з динамічним регулюванням її відсоткового складу. Запропоновано систему живлення дизеля та розроблено алгоритм її управління при переведенні дизеля на роботу сумішшю дизельного та біодизельного палив з динамічним регулюванням її відсоткового складу. Розроблено математичну модель системи «Автомобіль з дизельним двигуном–дорога–навколишнє середовище».

Обкладинка для Карты материалов в холодной обработке давлением Карты материалов в холодной обработке давлением
Олександр Володимирович Грушко
Монографія (рос. мовою) : Електронний ресурс (PDF, 348 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2015, ISBN 978-966-641-622-6

Монография посвящена развитию феноменологического подхода  создания карт металлов и сплавов, которые формируются в виде параметров кривых упрочнения и диаграмм пластичности. Предложены методы получения карт на основе простейших испытаний и расчетных методик. Диаграмма пластичности предложена как функция с аргументом показателя напряженного состояния в виде суммы относительных главных напряжений с коэффициентами влияния. На основе теории подобия получены зависимости определения напряжений и деформирующих сил натурного материала по аналогичным данным для модельного материала. Получены математические модели деформационного упрочнения при дорновании, процесса гибки с осевым сжатием трубы, гибки широких толстостенных заготовок.

Обкладинка для Економічне оцінювання та управління діяльністю машинобудівного підприємства на основі зростання якості Економічне оцінювання та управління діяльністю машинобудівного підприємства на основі зростання якості
Олег Васильович Мороз, Наталія Петрівна Карачина, Марина Володимирівна Бальзан
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 196 с., ISBN 978-966-641-620-2

В монографії наведено аналітичну та економетричну моделі управління розвитком машинобудівних підприємств на основі зростання якості, розроблені на основі авторської інтерпретації теорії менеджменту якості. Обґрунтовано принципи ідентифікації підприємств за функціональними ознаками систем управління якістю, економетричного обґрунтування параметрів, а також моделювання і прогнозування ефективності таких систем. Розраховано на фахівців, що спеціалізуються у сфері управління якістю та розвитку машинобудівних та інших підприємств, студентів, представників бізнесу та державних органів.

Обкладинка для Контроль моменту інерції на основі удосконаленої теорії електродинамічних аналогій Контроль моменту інерції на основі удосконаленої теорії електродинамічних аналогій
Юрій Григорович Ведміцький, Василь Васильович Кухарчук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 196 с., ISBN 978-966-641-616-5

В монографії запропоновано розвиток теорії динамічних (електромеханічних) аналогій, де вперше розкрито принцип та закономірності топо-логічної будови узагальнених електричних кіл з довільним числом ступенів вільності, тотожних рівнянням Лагранжа-Максвела та Лагранжа ІІ роду, які здатні слугувати узагальненими електричними аналогами для неперервних у часі динамічних систем із зосередженими параметрами однорідної або змішаної фізичної природи. На цій основі досліджено та розв’язано низку проблемних задач в теорії контролю моменту інерції. Для науковців та технічних фахівців зазначених напрямків.

Обкладинка для Пристрої для віброточіння на базі гідроімпульсного привода Пристрої для віброточіння на базі гідроімпульсного привода
Роман Романович Обертюх, Андрій Валентинович Слабкий
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 164 с., ISBN 978-966-641-625-7

В монографії проведено аналіз способів віброрізання та пристроїв для їх реалізації під час різних видів механічної обробки різанням і визначено тенденції розвитку пристроїв для віброточіння з гідроімпульсним приводом. Запропоновано нові принципи побудови гідроімпульсних пристроїв для віброрізання, які реалізовано в конструкції гідроімпульсного пристрою для радіального віброточіння з вбудованим генератором імпульсів тиску (ГІТ) параметричного типу, силову і пружну ланки якого виконано у вигляді поршня–прорізної пружини. Робота розрахована на науковців, фахівців з вібротехніки та вібротехнологій, викладачів, аспірантів і студентів.

Обкладинка для Методи та засоби підвищення ефективності оцінювання фазового дрижання сигналів у телекомунікаційних системах Методи та засоби підвищення ефективності оцінювання фазового дрижання сигналів у телекомунікаційних системах
Геннадій Григорович Бортник, Микола Володимирович Васильківський, Василь Мартинович Кичак
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 140 с., ISBN 978-966-641-621-9

У монографії розглянуто методи та засоби оцінювання параметрів фазового дрижання сигналів у телекомунікаційних системах, побудованих на базі методології цифрового оброблення сигналів. Запропоновано низку оригінальних рішень як на рівні структур та алгоритмів функціонування, так і на рівні функціональних електричних схем. Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються проектуванням і розробкою телекомунікаційних систем, а також систем цифрового оброблення сигналів.

Обкладинка для Моделювання сумісної роботи каркасних будівель з основами та фундаментами Моделювання сумісної роботи каркасних будівель з основами та фундаментами
Іван Миколайович Меть, Алла Серафимівна Моргун
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 140 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2015, ISBN 978-966-641-571-7

В монографії наведено огляд сучасних методик врахування сумісної ро-боти системи «будівля–фундамент–основа», викладено теоретичні основи дослідження взаємодії такої системи, застосувавши метод граничних елементів з використанням дилатансійної моделі пластичної течії. Проведено числові дослідження взаємодії будівлі, фундаментних конструкцій та основи за методом скінчених елементів та методом граничних елементів. Монографія розрахова-на на науковий та інженерно-технічний персонал, який займається розрахунком будівельних конструкцій сучасними числовими методами, а також на студентів та аспірантів інженерно-будівельних спеціальностей.

Обкладинка для Технології переробки хлорвмісних пестицидних препаратів з одержанням присадок до олив та інгібіторів корозії Технології переробки хлорвмісних пестицидних препаратів з одержанням присадок до олив та інгібіторів корозії
Ольга Анатоліївна Гордієнко, Анатолій Петрович Ранський
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 152 с., ISBN 978-966-641-617-2

В монографії розглянуті питання отримання присадок до олив та інгібіторів корозії з непридатних пестицидних препаратів. Встановлені оптимальні технологічні параметри реагентного вилучення діючих речовин з пестицидних препаратів класу хлорвмісних алкіл-, арил(гетарил)карбонових кислот. Ком-плексоутворенням виділених речовин з деякими 3d-металами отримані відповідні метал-хелати як потенційні присадки до індустріальних олив та інгібітори кислотної корозії сталі. Встановлені закономірності між будовою синтезованих сполук та їх протизношувальними і антифрикційними властивостями в індустріальних оливах і захисними властивостями в кислому середовищі.

Обкладинка для Методи і засоби автоматизованого контролю параметрів електромеханічної системи гальмування трамвая Методи і засоби автоматизованого контролю параметрів електромеханічної системи гальмування трамвая
Володимир Віталійович Грабко, Юрій Володимирович Шевчук
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 128 с., ISBN 978-966-641-618-9

В монографії представлено методи контролю складових електромеханічної системи гальмування, структурні схеми пристроїв, які реалізують запропоновані методи. Проведено комп’ютерне моделювання роботи запропонова-них методів. Здійснено мікропроцесорні реалізації пристроїв контролю на основі запропонованих структурних схем. Розрахована на інженерно-технічних працівників електротранспортних компаній, студентів та аспірантів вузів, котрі спеціалізуються в галузі розробки систем контролю електротехнічних комплексів.

Обкладинка для Тонкошарова технологія влаштування штукатурного покриття Тонкошарова технологія влаштування штукатурного покриття
Лілія Василівна Кучеренко, Олександр Михайлович Лівінський
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 108 с., ISBN 978-966-641-615-8

В монографії розглянуто технологічний процес влаштування штукату-рного покриття тонким шаром. Подано загальний аналіз сучасного стану організаційного та технічного рівня виробництва штукатурних робіт. роз-роблено ефективний штукатурний розчин на тонкомеленому карбонатному наповнювачі. Досліджено та встановлено оптимальні параметри технологі-чного процесу. Визначено та обґрунтовано номенклатуру необхідних засо-бів механізації. Запропоновано перспективні напрямки досліджень в галузі опоряджувальних робіт.

Обкладинка для Формування когнітивно-творчої компетенції майбутніх фахівців технічного профілю в процесі навчання вищої математики Формування когнітивно-творчої компетенції майбутніх фахівців технічного профілю в процесі навчання вищої математики
Олена Петрівна Прозор, Віра Андріївна Петрук
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 148 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2015, ISBN 978-966-641-613-4

В монографії досліджено проблему формування когнітивно-творчої компетенції майбутніх фахівців технічного профілю. Проведено аналіз підходів до визначення сутності понять «компетентність» та «компетенція» в науково-педагогічних джерелах, сформульовано поняття та виокремлено компоненти когнітивно-творчої компетенції майбутніх фахівців. Презентовано технологію формування когнітивно-творчої компетенції студентів в процесі навчання вищої математики.

Обкладинка для Математичні моделі для прогнозування та управління процесами надходженням грошових коштів від платних послуг вищих навчальних закладів Математичні моделі для прогнозування та управління процесами надходженням грошових коштів від платних послуг вищих навчальних закладів
Наталія Сергіївна Гончарук, Юлія Вікторівна Мокіна, Борис Іванович Мокін
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 180 с., ISBN 978-966-641-611-0

В монографії викладені результати наукових досліджень, присвячених синтезу математичних моделей для прогнозування нестаціонарних процесів надходження грошових коштів від платних послуг вищих навчальних закладів, в основу яких покладені моделі авторегресії – проінтегрованого ковзного середнього, та ідентифікації математичних моделей для управління цими процесами, синтезованих з використанням теорії лінгвістичної змінної та нечітких баз знань. 

Обкладинка для Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпе-чення в умовах трансформаційних змін економіки України Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпе-чення в умовах трансформаційних змін економіки України
Віталій Володимирович Зянько, Ірина Юріївна Єпіфанова, Віталій Віталійович Зянько
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 172 с., ISBN 978-966-641-609-7

В монографії досліджено теоретико-методологічні і практичні засади інноваційної діяльності підприємств та її фінансове забезпечення. Визначено сутність інновацій, проаналізовано розвиток інноваційного процесу, охарактеризовано модель інноваційного розвитку та її національні особливості. Досліджено фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств, методики оцінки ефективності управління ним. Визначено особливості венчурних інвестицій, їх роль в забезпеченні інноваційного процесу, обґрунтовано напрями підтримки венчурного підприємництва.

Обкладинка для Визначення умов роботоздатності розподільчих мереж Визначення умов роботоздатності розподільчих мереж
Василь Михайлович Кутін, Сергій Валерійович Матвієнко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 148 с., ISBN 978-966-641-607-3

У монографії розглянуто причини та характер зміни технічного стану ізоляції розподільних мереж. Проведено аналіз існуючих методів контролю ізоляції. Визначено умови роботоздатності ізоляції розподільчих мереж. Розглянуто спосіб побудови і конструкцію пристрою контролю робото-здатності ізоляції відносно землі. Книга розрахована на фахівців, які займаються проектуванням і експлуатацією розподільних мереж. Може використовуватися студентами та аспірантами, які спеціалізуються у вдосконаленні систем обслуговування розподільних мереж. 

Обкладинка для Математичне моделювання автоматичних систем з логічними управляючими пристроями Математичне моделювання автоматичних систем з логічними управляючими пристроями
Марія Сергіївна Юхимчук, Світлана Михайлівна Москвіна
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 124 с., ISBN 978-966-641-603-5

В монографії розглядається моделювання, дослідження, проектування та ефективне використання автоматичних систем з логічними законами управління для цього потрібно визначити залежність режимів роботи системи від її структури, від параметрів елементів, величини та виду зовнішнього впливу, параметричних збурень, оцінити стійкість системи. Оскільки більшість таких систем відносяться до класу релейних систем та систем з логічними управляючими пристроями, то в монографії розглядається сучасний стан методів моделювання та дослідження процесів в нелінійних автоматичних системах.

Обкладинка для Радіовимірювальні перетворювачі на основі транзисторних структур Радіовимірювальні перетворювачі на основі транзисторних структур
Володимир Осадчук, Олександр Осадчук, Сергій Барабан
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 152 с., ISBN 978-966-641-599-1

В монографії проаналізовано сучасний стан вимірювальних перетворювачів для неруйнівного теплового контролю, подано основи побудови радіовимірювальних перетворювачів на основі транзисторних структур з від’ємним опором. Розглянуто принципи побудови, електричні схеми та експериментальні дослідження основних параметрів радіовимірювальних перетворювачів. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою радіовимірювальних перетворювачів, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

Обкладинка для Імпульсні логічні та нейронні елементи телекомунікаційних мереж Імпульсні логічні та нейронні елементи телекомунікаційних мереж
Олена Олександрівна Семенова, Василь Мартинович Кичак
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 132 с., ISBN 978-966-641-602-8

У монографії розглянуто основи теорії фазі-логічних та нейронних елементів, призначених для використання у сучасних телекомунікаційних мережах, запропоновано методи їх структурного синтезу, розроблені їх структурні схеми. Проведено імітаційне моделювання розроблених елементів та пристроїв на їх основі.
Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням елементів та пристроїв цифрової техніки.

Обкладинка для Професійний ризик електротравматизму в електроустановках надвисокої напруги Професійний ризик електротравматизму в електроустановках надвисокої напруги
Євгеній Аркадійович Бондаренко
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2014, 216 с., ISBN 978-966-641-595-3

В монографії розглядаються методологія, концепція, методи, засоби та критерії оцінювання колективного та індивідуального професійного ризику здоров’ю персоналу, що обслуговує електроустановки надвисокої напруги для його подальшої мінімізації. Робота розрахована на інженерно-технічних працівників енергопостачальних компаній, фахівців з електробезпеки та охорони праці, а також мо-же бути корисною студентам і аспірантам.

Обкладинка для Економічні технології високоміцних графітизованих сплавів заліза Економічні технології високоміцних графітизованих сплавів заліза
Валерій Іванович Савуляк, Олександр Борисович Янченко
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2014, 160 с., ISBN 978-966-641-598-4

В монографії викладено основні підходи до розв’язання проблеми одержання високоміцних чавунів триботехнічного призначення без використання дорогих та дефіцитних присадок. Значну увагу також приділено економії енергетичних ресурсів за рахунок розробки та впровадження нових процесів термічної обробки матриці чавунів на бейніт. Монографія призначена для широкого кола інженерно-технічних працівників, науковців та студентів.

Обкладинка для Холодне гнуття товстолистових заготовок з малопластичних металів Холодне гнуття товстолистових заготовок з малопластичних металів
Олександр Володимирович Грушко, Тетяна Ігорівна Молодецька
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2014, 144 с., ISBN 978-966-641-597-7

В монографії розглядаються шляхи вдосконалення процесу холодного гнуття широких заготовок з малопластичних металів щодо раціонального підбору їх геометричних параметрів. Побудовано регресійну модель про-цесу поперечного гнуття широких товстолистових заготовок. Вдосконале-но побудову діаграм пластичності за допомогою параметра, що враховує властивості матеріалу. Отримано залежності, які дозволяють визначати зу-силля, необхідні для штампування виробів z-подібного профілю, на основі кривої течії матеріалу та геометричних розмірів заготовки. Розроблено те-хнологічні рішення, що дозволяють зменшити силу деформування.

Обкладинка для Моделювання високотемпературного руйнування залізобетонних виробів Моделювання високотемпературного руйнування залізобетонних виробів
Анатолій Миколайович Власенко, Світлана Володимирівна Риндюк
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2014, 108 с., ISBN 978-966-641-587-8

В монографії висвітлені питання вдосконалення термічного способу руйнування залізобетонних виробів за допомогою плазмового устаткування, а також методика моделювання розрахунку теплопередачі в багатошаровому одновимірному та двовимірному неоднорідному середовищах за допомогою інтегрального методу прямих. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються вдосконаленням способів терморуйнування матеріалів та дослідженням теплопровідності багатошарових середовищ.

Обкладинка для Управління змістом проектів із забезпечення надійності зовнішніх газорозподільних мереж Управління змістом проектів із забезпечення надійності зовнішніх газорозподільних мереж
Георгій Сергійович Ратушняк, Ольга Ігорівна Ободянська
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2014, 128 с., ISBN 978-966-641-582-3

В монографії проаналізовано сучасний стан організаційно-технологічного та технічного забезпечення надійності та довговічності споруд систем газопостачання. Наведено концептуально-теоретичні основи управління проектами організаційно-технологічного забезпечення надійності та довговічності зовнішніх газорозподільних мереж. Запропоновано методи та моделі управління проектами організаційно-технологічного забезпечення надійності та довговічності споруд газорозподільних мереж.

Обкладинка для Світловодні сенсори температури точки роси природного газу Світловодні сенсори температури точки роси природного газу
Йосип Йосипович Білинський, Катерина Юріївна Іоніна
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2014, 136 с., ISBN 978-966-641-589-2

Робота спрямована на розв’язання актуальної задачі підвищення вірогідності контролю вологості природного газу на основі врахування нерівномірності зміни коефіцієнта відбиття вздовж світловода та постановки у відповідність вимірюваній температурі точки роси вихідного струму фотоприймача. В роботі наведені удосконалені математичні моделі поширення випромінювання в плоскому та полому світловодах, сенсорів точки роси на основі зовнішнього та внутрішнього багаторазового відбиття і розроблено засіб контролю температури точки роси зі стабільними метрологічними та експлуатаційними характеристиками.

Обкладинка для Методи та засоби високоточного слідкувального аналого-цифрового перетворення з ваговою надлишковістю Методи та засоби високоточного слідкувального аналого-цифрового перетворення з ваговою надлишковістю
Олексій Дмитрович Азаров, Олександр Вікторович Дудник
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 168 с., ISBN 978-966-641-580-9

У монографії розглянуто питання побудови високолінійних АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю, що самокалібруються. Запропоновано методи підвищення лінійності характеристики перетворення таких АЦП шляхом самокалібрування на базі: межових кодових комбінацій; таблиці перетворення «робочий код–цифровий еквівалент». Показано, що застосування запропонованих методів дозволяє покращувати точносні характеристики АЦП слідкувального типу. Книга розрахована на науковців, аспірантів та інженерів, які займаються розробкою високоточних аналого-цифрових перетворювачів.

Обкладинка для Неруйнівний контроль виробів електронної техніки за рівнем низькочастотного шуму Неруйнівний контроль виробів електронної техніки за рівнем низькочастотного шуму
Дмитро Валерійович Михалевський, Василь Мартинович Кичак
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2014, 112 с., ISBN 978-966-641-586-1

В монографії розглядаються питання неруйнівного вхідного та вихідного контролю виробів електронної техніки за рівнем власних низькочастотних шумів. Запропоновано нові шумові моделі біполярних та польових, а також інтегральних транзисторів, які враховують джерела шуму елементів схеми вмикання та зворотні зв’язки. Для підтвердження моделей було проведено експериментальні дослідження зв’язку інформативного параметра контролю з якісним показником надійності. На розроблені моделі було запропоновано засоби безпосереднього, відносного та спектрального контролю, для операцій вхідного та вихідного досліджень виробів електронної техніки

Обкладинка для Комплексна переробка фосфорвмісних пестицидів до екологічно безпечних продуктів та рекультивація забруднених ґрунтів Комплексна переробка фосфорвмісних пестицидів до екологічно безпечних продуктів та рекультивація забруднених ґрунтів
Роман Васильович Петрук, Анатолій Петрович Ранський, Василь Григорович Петрук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 136 с., ISBN 978-966-641-585-4

В монографії розроблено комплексний метод реагентної переробки фосфорвмісних пестицидів до екологічно безпечних продуктів та рекультивації забруднених ґрунтів та досліджено процес лужного гідролізу фосфорвмісних пестицидних препаратів на прикладі Диметоату та Золону і отримано екологічно безпечні корисні продукти. Обґрунтовано використання вторинних продуктів переробки НП класу ФОС в якості мікродобрив для сільськогосподарської продукції та протизносних, антифрикційних і протизадирних присадок до індустріальних мастил.

Обкладинка для Прогнозування міцності та розподілу бокового тиску при виробництві пресованих бетонних дорожніх каменів Прогнозування міцності та розподілу бокового тиску при виробництві пресованих бетонних дорожніх каменів
Георгій Сергійович Ратушняк, Ігор Никифорович Дудар, Юрій Семенович Бікс
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2014, 120 с., ISBN 978-966-641-583-0

У монографії висвітлено питання прогнозування міцності та розподілу бокового тиску при виробництві пресованих бетонних виробів з використанням теорії нечіткої логіки та регресійного аналізу. Викладено результати теоретичних та експериментальних досліджень величини прогнозованої міцності бетонних виробів. На базі апарату нечіткої логіки розроблено програмний модуль, який можна адаптувати до цільової функції шляхом навчання моделі. Матеріал монографії може бути корисним для студентів інженерно-будівельних спеціальностей, аспірантів, інженерних робітників.

Обкладинка для Енергозбереження промислових підприємств: методологія формування, механізм управління Енергозбереження промислових підприємств: методологія формування, механізм управління
В’ячеслав Васильович Джеджула
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2014, 346 с., ISBN 978-966-641-594-6

В монографії наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення науково-практичної проблеми обґрунтування теоретико-методологічних та організаційно-економічних засад функціонування, удосконалення та перевірки ефективності організаційно-економічного механізму енергозбереження промислових підприємств. Розвинуто методологічні положення концепції оптимального використання вторинних енергетичних ресурсів машинобудівного підприємства. Розглянуто основні напрямки диверсифікації та оптимізації джерел енергопостачання машинобудівних підприємств. Використано математичний апарат, що базується на теорії нечіткої логіки.

Обкладинка для Методи та пристрої оцінювання характеристик імпульсно-кодових модуляторів широкосмугових сигналів Методи та пристрої оцінювання характеристик імпульсно-кодових модуляторів широкосмугових сигналів
Геннадій Григорович Бортник, Василь Мартинович Кичак, Наталія Олегівна Пунченко
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2014, 147 с., ISBN 978-966-641-581-6

У монографії розглянуто методи та засоби оцінювання характеристик імпульсно-кодових модуляторів (ІКМ) широкосмугових сигналів, побудованих на базі методології цифрового оброблення сигналів. Запропоновано низку оригінальних рішень як на рівні структур та алгоритмів функціонування, так і на рівні функціональних електричних схем. Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються проектуванням і розробкою телекомунікаційних і радіотехнічних систем, а також систем цифрового оброблення широкосмугових сигналів.

Обкладинка для Віброабразивна обробка деталей на установках з гідроімпу-льсним приводом Віброабразивна обробка деталей на установках з гідроімпу-льсним приводом
Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький, Олександр Дмитрович Манжілевський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 152 с., ISBN 978-966-641-579-3

В монографії розглядаються питання щодо створення гідроімпульсного приводу установки для віброабразивної обробки деталей складної конфігурації, що дозволяє підвищити продуктивність процесу обробки таких деталей за рахунок накладання зовнішнього складнопросторового вібронавантаження. Описано проведені експериментальні дослідження процесів в системі приводу запропонованої установки в широких діапазонах зміни режимів роботи на основі яких визначені конструктивні параметри, які забезпечують стійку роботу приводу та встановлено раціональний режим обробки деталей складної конфігурації.

Обкладинка для Інформаційні технології автоматизації обробки параметрів геоінформаційних систем з геометричними мережами Інформаційні технології автоматизації обробки параметрів геоінформаційних систем з геометричними мережами
Віталій Борисович Мокін, Володимир Григорович Сторчак, Євген Миколайович Крижановський, Олег Віталійович Гавенко, Вікторія Юріївна Балачук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 194 с., ISBN 978-966-641-578-6

У монографії розглянуто інформаційні технології підвищення швидкості та комплексності автоматизованої обробки параметрів шарів геоінформаційних систем з геометричними мережами, на які впливають інші елементи систем.
Робота розрахована на працівників екологічних організацій, студентів та аспірантів ВНЗ, котрі спеціалізуються в галузі інформаційних технологій, екології та транспорту.

Обкладинка для Відновлювані джерела енергії в розподільних електричних мережах Відновлювані джерела енергії в розподільних електричних мережах
Петро Дем’янович Лежнюк, Олексій Афанасійович Ковальчук, Олександр Володимирович Нікіторович, Володимир Володимирович Кулик
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 204 с., ISBN 978-966-641-577-9

В монографії розглядається проблема підвищення ефективності сумісного функціонування різнотипних відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в електромережах за рахунок оптимізації схем їх приєднання, а також автоматизації частини функцій керування, а саме оптимального керування режимами ВДЕ з урахуванням особливостей перетворення ними первинної енергії та електричних зв’язків. Монографія розрахована на фахівців в галузі математичного моделювання та оптимізації роботи відновлюваних джерел енергії в розподільних електричних мережах, а також може бути корисною студентам і аспірантам відповідного спрямування.

Обкладинка для Принцип найменшої дії в електротехніці та електроенергетиці Принцип найменшої дії в електротехніці та електроенергетиці
Петро Дем’янович Лежнюк, Володимир Володимирович Кулик, Володимир Васильович Нетребський, Віра Володимирівна Тептя
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 212 с., ISBN 978-966-641-576-2

В монографії розглянуто принцип найменшої дії (ПНД) і показано як він проявляється в електротехніці і електроенергетиці. Досліджується можливість формування умов самооптимізації нормальних режимів електроенергетичної системи на основі ПНД. Застосування ПНД розглядається щодо функціонування електричних систем з метою забезпечення умов для їх самоорганізації у відповідності з заданим критерієм оптимальності – втратами електроенергії. Ефективність використання ПНД показана на прикладі оптимального розподілу навантаження між електричними станціями. Показано, що ПНД доцільно використовувати для оптимізації режимів електроенергетичних систем.

Обкладинка для Медико-технічне забезпечення діяльності силових структур в умовах підвищеного емоційного навантаження Медико-технічне забезпечення діяльності силових структур в умовах підвищеного емоційного навантаження
Руслан Станіславович Белзецький, Сергій Макарович Злепко, Сергій Васильович Тимчик
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 156 с., ISBN 978-966-641-575-5

У монографії розглянуто біотехнічні системи дистанційного моніторингу функціонального стану людини в нормальних умовах та в умовах підвищеного емоційного навантаження. На основі розробленого методу моніторингу психоемоційного стану людини було створено апаратно-програмну систему, застосування якої дозволяє підвищити ефективність діяльності охоронних структур в умовах підвищеного емоційного навантаження. Для науковців, аспірантів, спеціалістів державних силових структур і органів безпеки.

Обкладинка для Моніторинг, діагностування та прогнозування вібраційного стану гідроагрегатів Моніторинг, діагностування та прогнозування вібраційного стану гідроагрегатів
Василь Васильович Кухарчук, Самоїл Шулімович Кацив, Вячеслав Губейович Мадьяров, Віктор Володимирович Усов, Юрій Григорович Ведміцький, Володимир Якович Ніколаєв, Сергій Олександрович Биковський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 168 с., ISBN 978-966-641-573-1

В монографії розглянуто нові підходи до діагностування та прогнозування дефектів гідроагрегатів. Вони полягають в тому, що, виходячи з суттєвої нестаціонарності віброакустичних сигналів, для їх спектрального аналізу застосовують дискретне вейвлет-перетворення і отримують тривимірний амплітудно-частотно-часовий спектр. Для діагностування і прогнозування дефектів на основі отриманого спектра формується штучна нейроподібна мережа.

Обкладинка для Методи та засоби стеганографічного захисту інформації на основі вейвлет-перетворень Методи та засоби стеганографічного захисту інформації на основі вейвлет-перетворень
Віталій Володимирович Лукічов, Володимир Андрійович Лужецький, Анатолій Степанович Васюра
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 160 с., ISBN 978-966-641-572-4

В монографії розглянуто моделі і методи стеганографічного захисту інформації і визначено якості, що впливають на стійкість вбудованих даних. Наведено узагальнені моделі та методи неадаптивного й адаптивного вбудовування даних у зображення, які враховують взаємозв’язки між стеганографічними перетвореннями. На основі неадаптивної моделі вбудовування даних розроблено метод шаблонного вбудовування даних у вейвлет-коефіцієнти зображень на основі таблиці відповідності між таємними даними та значеннями шаблона, який дозволив збільшити пропускну здатність стегоканалу та забезпечити високу швидкість вбудовування.

Обкладинка для Оптико-електронні засоби діагностування патологій людини, пов’язаних із периферичним кровообігом Оптико-електронні засоби діагностування патологій людини, пов’язаних із периферичним кровообігом
Сергій Володимирович Павлов, Тетяна Іванівна Козловська, Валентина Борисівна Василенко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 140 с., ISBN 978-966-641-570-0

У монографії розглянуто питання побудови оптико-електронних засобів діагностування стану периферичного кровообігу. Запропоновано нові технічні рішення побудови оптико-електронних сенсорів для проведення як діагностичного, так і терапевтичного контролю уражених ділянок. Отримано нові співвідношення для розрахунку параметрів оптичного випромінювання в залежності від товщини біотканини та конструктивної побудови оптичного сенсора. Розрахована на науковців, аспірантів, студентів спеціальностей «Лазерна та оптоелектронна техніка», «Біотехнічні та медичні апарати та системи».

Обкладинка для Прийняття рішень в управлінні розгалуженими технологічними процесами Прийняття рішень в управлінні розгалуженими технологічними процесами
Володимир Михайлович Дубовой, Галина Юріївна Дерман, Інна Віталіївна Пилипенко, Марсія Марісоль Байас
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 216 с., ISBN 978-966-641-569-4

В монографії розглядається розвиток та удосконалення методів при-йняття рішень при управлінні розгалуженими технологічними процесами. Запропонована методологія прийняття рішень в управлінні розгалуженими технологічними процесами в умовах невизначеності. Розроблено модель таких процесів у вигляді невизначених графів та неоднорідну марковську модель взаємного впливу операцій. Подано підходи до прогнозування в умовах комбінованої невизначеності. Розроблено методи координації рі-шень. Запропоновано інформаційну технологію прийняття рішень та наве-дено приклади її практичного застосування при управлінні низкою розга-лужених технологічних процесів.

Обкладинка для Методи та засоби оброблення ультразвукових зображень для оцінювання діагностичних параметрів жовчовидільної системи Методи та засоби оброблення ультразвукових зображень для оцінювання діагностичних параметрів жовчовидільної системи
Йосип Йосипович Білинський, Андрій Олександрович Мельничук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 124 с., ISBN 978-966-641-567-0

В монографії розглядаються питання цифрового оброблення ультразвукових діагностичних зображень жовчовидільної системи і оцінювання геометричних розмірів об’єктів на такому зображенні. Наведено опис математичних моделей і методів адаптивної фільтрації та сегментації ультразвукових зображень, а також представлені результати практичних досліджень, що підтверджують ефективність запропонованих методів у порівнянні з відомими.

Обкладинка для Ущільнення параметрів мовленнєвого сигнал у на основі векторного квантуванн я Ущільнення параметрів мовленнєвого сигнал у на основі векторного квантуванн я
Олександр Миколайович Ткаченко, Сергій Вікторович Хрущак
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 116 с., ISBN 978-966-641-566-3

У монографії розглянуто питання ущільнення мовленнєвих сигналів на основі векторного квантування параметрів сигналу. Вдосконалено методи ущільнення параметрів сигналу за рахунок структуризації кодових книг, дельта-ущільнення. Розроблено методику та програмні засоби для дослідження запропонованих методів ущільнення. Книга розрахована на науковців, аспірантів та інженерів, які займаються розробкою комп’ютерних систем ущільнення, передавання та зберігання мовленнєвих сигналів

Обкладинка для Частотні перетворювачі для контролю вологості нафтопродуктів Частотні перетворювачі для контролю вологості нафтопродуктів
Володимир Степанович Осадчук, Олександр Володимирович Осадчук, Олександр Сергійович Звягін
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 152 с., ISBN 978-966-641-565-6

В монографії проаналізовано сучасний стан частотних перетворювачів для контролю вологості нафтопродуктів, подано основи побудови мікроелектронних перетворювачів вологості з частотним виходом на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від’ємним опором. Розглянуто принципи побудови, електричні схеми і експериментальні дослідження основних параметрів частотних перетворювачів вологості. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою мікроелектронних перетворювачів вологості, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

Обкладинка для Математичні моделі та методи управління мотивацією персоналу Математичні моделі та методи управління мотивацією персоналу
Анжеліка Олексіївна Азарова, Ольга Анатоліївна Ковальчук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 140 с., ISBN 978-966-641-564-9

У монографії представлено теоретичне узагальнення та нове практичне вирішення проблеми низької мотивації праці персоналу на підприємстві, що полягає у побудові математичних моделей, методів оцінювання та управління мотиваційним процесом на підприємстві.
Рекомендовано для аспірантів, здобувачів, викладачів вузів та студен-тів економічних спеціальностей, підприємців та керівників.

Обкладинка для Теоретичні засади формування компетенцій з безпеки жит тєдіяльності у студентів економічних спеціальностей Теоретичні засади формування компетенцій з безпеки жит тєдіяльності у студентів економічних спеціальностей
Олександр Володимирович Кобилянський, Софія Віталіївна Дембіцька, Ірина Миколаіївна Кобилянська
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 264 с., ISBN 978-966-641-563-2

У монографії досліджено стан проблеми у філософській, історико-педагогічній, психолого-педагогічній науках та сучасній освітній практиці. Визначено і теоретично обґрунтовані підходи та принципи відбору і конс-труювання змісту освіти з безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах. Запропоновано технологію формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у фахівців економічного спрямування.

Обкладинка для Методи та засоби підвищення точності циклічних АЦП на основі вагової надлишковості Методи та засоби підвищення точності циклічних АЦП на основі вагової надлишковості
Сергій Михайлович Захарченко, Олексій Дмитрович Азаров, Олександр Володимирович Бойко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 132 с., ISBN 978-966-641-562-5

У монографії розглянуто питання підвищення точності циклічних АЦП із ваговою надлишковістю. Проведено аналіз статичних похибок і визначено зв’язок між похибками окремих елементів перетворювача та характеристикою перетворення АЦП. Запропоновано оригінальні алгоритми самокалібрування та структурні схеми АЦП, що підвищують точність цього класу пристроїв, які базуються на введенні інформаційної та структурної надлишковості.
Книга розрахована на науковців, аспірантів та інженерів, які займаються розробкою високоточних аналого-цифрових перетворювачів.

Обкладинка для Методи і засоби захисту від обриву проводу та пошук місця пошкодження в розподільній мережі зі складною топологією напругою 6–35 кВ Методи і засоби захисту від обриву проводу та пошук місця пошкодження в розподільній мережі зі складною топологією напругою 6–35 кВ
Петро Дем’янович Лежнюк, Марина Василівна Кутіна
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 152 с., ISBN 978-966-641-561-8

В монографії розглядаються питання релейного захисту та автоматики розподільних електричних мереж зі складною топологією напругою 6–35 кВ. Запропоновано метод виявлення обриву проводу та автоматизації процесу пошуку місця обриву в розподільній мережі 6–35 кВ. Розроблено математичну модель для визначення перехідного опору в місці падіння проводу на землю. Розроблено автоматизовану систему керування аварійним режимом обриву проводу, та пошуку місця пошкодження. Розрахована на фахівців з релейного захисту та автоматики електричних розподільних мереж.

Обкладинка для Деформація волочінням і фізико-механічні властивості тонких термопарних дротів Деформація волочінням і фізико-механічні властивості тонких термопарних дротів
Віталій Антонович Огородніков, Олександр Юрійович Співак, Олександр Володимирович Грушко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 112 с., ISBN 978-966-641-560-1

В монографії розглянуто задачі волочіння тонких дротів. Подано загальний аналіз основних положень теорії деформовності відносно сплавів з особливими електрофізичними властивостями. Описані методи отримання тонких дротів зі сплавів, що мають аномальні електрофізичні властивості. Розроблено методику складання технологічних маршрутів волочіння тонких термопарних дротів. Досліджено вплив історії деформування на електрофізичні властивості тонких термопарних дротів зі сплавів хромель, копель, та сплавів системи нікель–молібден, яку запропоновано в якості позитивної вітки термопар для термоелектричних генераторів струму на металевій основі.

Обкладинка для Функціонально-семантична кореляція сполучників і сполу- чних комплексів у сучасній українській літературній мові Функціонально-семантична кореляція сполучників і сполу- чних комплексів у сучасній українській літературній мові
Оксана Володимирівна Ковтун
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 144 с., ISBN 978-966-641-559-5

Монографія є цілісним дослідженням усього корпусу аналітичних одиниць, уживаних для поєднання компонентів речення. Чітко визначено склад семантичних груп сполучних комплексів, указано на труднощі встановлення їхнього статусу в сучасній українській літературній мові та плутанину із вживанням коми всередині багатьох складених сполучників. Висновки, зроблені в дослідженні, сприяють впорядкуванню складу сполучних засобів, з’ясуванню їхньої функціонально-стильової маркованості, визначенню перспектив поповнення сполучникової системи української літературної мови новими одиницями.

Обкладинка для Одноперехідні узагальнені перетворювачі імітансу для елементів і пристроїв інформаційних-вимірювальних систем Одноперехідні узагальнені перетворювачі імітансу для елементів і пристроїв інформаційних-вимірювальних систем
Микола Антонович Філинюк, Марія Володимирівна Богомолова
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 148 с., ISBN 978-966-641-557-1

У монографії наведено результати розробки та дослідження елементів і пристроїв інформаційно-вимірювальних систем на основі одноперехідних узагальнених перетворювачів імітансу, зокрема, давачів, реактивних елементів, коливальних контурів, керованих елементів тощо. Розглянуто математичні моделі та параметри узагальнених перетворювачів імітансу на одноперехідних транзисторних структурах. Книга розрахована на науковців, аспірантів та інженерів, які займаються розробкою елементів і пристроїв інформаційно-вимірювальних систем.

Обкладинка для Метод і оптико-електронний засіб вимірювального контро- лю вологості природного газу Метод і оптико-електронний засіб вимірювального контро- лю вологості природного газу
Йосип Йосипович Білинський, Василь Володимирович Онушко
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2014, 132 с., ISBN 978-966-641-555-7

Робота спрямована на розв’язання актуальної задачі підвищення вірогідності контролю вологості природного газу на основі використання відмінностей у поглинаючих властивостях інфрачервоного випромінювання, що проходить через сухий природний газ і водяну пару. Наведені удосконалені математичні моделі перенесення випромінювання в середовищі вологого газу, інфрачервоного вимірювального перетворювача вологості на основі використання зворотних зв’язків, інфрачервоного двоканального засобу контролю вологості та розроблено принципово новий засіб контролю вологості зі стабільними метрологічними та експлуатаційними характеристиками.

Обкладинка для Нові конотативні значення дієслів у сучасній українській лі- тературній мові (на матеріалі засобів масової інформації) Нові конотативні значення дієслів у сучасній українській лі- тературній мові (на матеріалі засобів масової інформації)
Алла Сергіївна Стадній
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2014, 132 с., ISBN 978-966-641-554-0

У монографії вперше в українському мовознавстві здійснено комплексний аналіз нових оцінно-конотативних значень дієслів. Установлено оцінний потенціал конотативно маркованих дієслів; визначено структуру конотативно забарвленого дієслова, розглянуто закономірності виникнення та функціонування дієслівної конотації. Виділено й схарактеризовано лексико-семантичні групи конотативно маркованих дієслів. Для мовознавців, аспірантів, вчителів, журналістів, магістрантів та
студентів.

Обкладинка для Консолідація демократичного суспільства в Іспанії (1982– 1996 роки) Консолідація демократичного суспільства в Іспанії (1982– 1996 роки)
Валентина Юріївна Годлевська
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 412 с., ISBN 978-966-641-552-6

В монографії здійснено комплексне дослідження історії Іспанії у роки консолідації демократичного режиму. Автором представлено систематизований комплекс факторів, які спричинили успішний перебіг перетворень, з’ясовано особливості модернізації іспанського суспільства в політичній, соціально-економічній та культурній сферах. Встановлено чинники, які сприяли тривалому перебуванню при владі Іспанської соціалістичної робітничої партії (1982–1996 рр.) та причини втрати нею престижу та довіри громадян. Монографія розрахована на наукових працівників, спеціалістів з всесвітньої історії, викладачів, аспірантів, студентів.

Обкладинка для Радіовимірювальні перетворювачі для визначення товщини плівок на основі пристроїв з від’ємним опором Радіовимірювальні перетворювачі для визначення товщини плівок на основі пристроїв з від’ємним опором
Володимир Степанович Осадчук, Олександр Володимирович Осадчук, Роман Володимирович Криночкін
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 136 с., ISBN 978-966-641-550-6

В монографії проаналізовано сучасний стан пристроїв для визначення товщини плівок, подано основи побудови радіовимірювальних перетворювачів з частотним виходом на основі реактивних властивостей транзисторних структур. Розглянуто електричні схеми і експериментальні дослідження основних параметрів радіовимірювальних перетворювачів для визначення товщини плівок. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою мікроелектронних перетворювачів, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

Обкладинка для Технические аспекты аккредитации испытательных лабораторий Технические аспекты аккредитации испытательных лабораторий
Євген Тимофійович Володарський, Лариса Олександрівна Кошева
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 271 с., ISBN 978-966-641-549-6

Рассмотрены технические вопросы аккредитации испытательных лабораторий, пути достижения сопоставимости и взаимного признания результатов испытаний. Приведено обоснование выбора унифицированных показателей точности результатов испытаний и методов их оценивания. Рассмотрены примеры практического применения предложенных методов оценивания результатов. Для научных работников, преподавателей, аспирантов, разработчиков методик испытаний, аудиторов (асессоров), экспертов органов по аккредитации и других специалистов в сфере испытаний.

Обкладинка для Ключові аспекти взаємодії шини з опорною поверхнею Ключові аспекти взаємодії шини з опорною поверхнею
Віктор Вікторович Біліченко, Олександр Леонідович Добровольський, Вадим Миколайович Ребедайло
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 128 с., ISBN 978-966-641-548-9

В монографії розглядаються питання впливу параметрів шини, кутів встановлення керованих коліс на роботу сил тертя в плямі її контакту з опорною поверхнею, та на тягово-швидкісні властивості і паливну економічність автомобіля. Запропоновано новий підхід в розробленні математичної моделі для визначення роботи сили тертя в контакті шини з опорною поверхнею, визначено фактори, що найсуттєвіше впливають на роботу цієї сили. Визначено оптимальні значення кутів установлення керованих коліс, що відповідають мінімальній роботі тертя, максимальному вибігу і мінімальній витраті пального автомобілем.

Обкладинка для Основи теорії високолінійних аналогових пристроїв на базі двотактних підсилювальних схем Основи теорії високолінійних аналогових пристроїв на базі двотактних підсилювальних схем
Олексій Дмитрович Азаров, Сергій Віталійович Богомолов
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 144 с., ISBN 978-966-641-547-2

У монографії розглянуто питання побудови високолінійних аналогових пристроїв на базі двотактних структур із покращеними статичними та динамічними характеристиками. Наведено аналітичні вирази для статичної передатної характеристики та відповідних похибок лінійності, а також отримано співвідношення для динамічних характеристик двотактних підсилювальних схем. Книга розрахована на науковців, аспірантів та інженерів, які займаються розробкою високолінійних аналогових вузлів для багаторозрядних аналого-цифрових систем.

Обкладинка для Енергоефективні технологічні процеси та обладнання біоконверсії Енергоефективні технологічні процеси та обладнання біоконверсії
Георгій Сергійович Ратушняк, Катерина Володимирівна Анохіна
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 148 с., ISBN 978-966-641-546-5

Обґрунтовано доцільність теоретичного та експериментального дослідження кінетики та механізмів біоконверсії для інтенсифікації процесу анаеробного бродіння субстрату за рахунок вдосконалення обладнання та технології. Розроблено математичну модель управління процесом біоконверсії шляхом вдосконалення конструктивно-технологічних параметрів біореакторів із застосуванням нечіткої логіки та лінгвістичних змінних, яка дозволяє оптимізувати параметри інтенсифікації анаеробного бродіння субстрату. В результаті оброблення експериментальних досліджень уточнено теоретично обґрунтовані фактори впливу параметрів перемішування на енергоефективність біореактора.

Обкладинка для Кавітаційна технологія виготовлення бітумних емульсій Кавітаційна технологія виготовлення бітумних емульсій
Катерина Володимирівна Бауман, Іван Васильович Коц
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 128 с., ISBN 978-966-641-545-8

Розглянуто питання розробки нової технології виготовлення бітумних емульсій на основі застосування кавітаційних процесів. Обґрунтовано та експериментально підтверджено можливість одержання емульсій, згідно з запропонованою технологією. Розроблено відповідне технологічне обладнання та встановлені оптимальні параметри й закономірності вибору вхідного тиску в потоці сировини, її температури, конструктивних співвідношень елементів вузла емульгування, що дозволяють отримувати емульсії із наперед заданими фізико-хімічними властивостями, згідно з технологічними вимогами державних будівельних стандартів України. Для студентів, аспірантів та науковців у галузі будівництва та технології будівельного виробництва.

Обкладинка для Повнофункціональна побітова потокова арифметика зі зменшеними витратами обладнання Повнофункціональна побітова потокова арифметика зі зменшеними витратами обладнання
Олексій Дмитрович Азаров, Олександр Іванович Черняк
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 200 с., ISBN 978-966-641-542-7

Побітова потокова обробка у двійковій системі числення є одним з напрямів вирішення проблеми інформаційних зв’язків у цифровій техніці. Однак вона має обмежену функціональність через неможливість виконання побітового ділення в одному потоці з іншими арифметичними операціями. У монографії пропонується інформаційно-структурний підхід до повнофункціональної організації такої обробки на основі визначення оптимальної за витратами обладнання надлишкової системи числення та розробки у ній потокових методів і пристроїв зі зменшеними витратами обладнання для побітового виконання всіх арифметичних операцій.

Обкладинка для Ефективність праці у моделях розвитку підприємств Ефективність праці у моделях розвитку підприємств
Олег Васильович Мороз, Юлія Володимирівна Міронова, Борис Євсейович Грабовецький
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 192 с., ISBN 978-966-641-540-3

Монографія присвячена дослідженню та розробці теоретико-методологічних засад ефективності праці на плодоовочевих переробних підприємствах, а також розробці практичних рекомендацій щодо напрямів її підвищення за сучасних умов. Розроблено методичний підхід до розрахунку та аналізування ефективності праці на підприємствах з використанням апарату нечітких множин, що дало змогу провести аналіз основних складових економічної, організаційної та соціальної ефективності праці. В роботі обґрунтовано організаційно-економічний механізм формування ефективності праці на підприємствах.

Обкладинка для Економіко-статистичні моделі і методи: теоретико-прикладні аспекти Економіко-статистичні моделі і методи: теоретико-прикладні аспекти
Борис Євсійович Грабовецький
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 204 с., ISBN 978-966-641-536-6

В монографії розглянуто теоретико-методологічні і прикладні основи економіко-статистичного моделювання. Подано методичні прийоми аналізу і прогнозування техніко-економічних показників на основі економіко-статистичних моделей. Наведено приклади використання економіко-статистичних методів в дослідженнях та розв’язанні конкретних задач управ-ління діяльністю підприємств різних галузей агропромислового комплексу. Рекомендується для викладачів, науковців, аспірантів, магістрів, студентів та всіх, кого цікавить використання сучасних економіко-статистичних прийо-мів у дослідженнях та управлінні діяльністю підприємства (галузі).

Обкладинка для Розвиток системи Мaple у навчанні вищої математики май- бутніх інженерів-механіків Розвиток системи Мaple у навчанні вищої математики май- бутніх інженерів-механіків
Володимир Маркусович Михалевич, Ярослав Володимирович Крупський
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 236 с., ISBN 978-966-641-539-7

В монографії розглядаються питання формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів технічних спеціальностей. Запропоновано новий підхід до формування мотивів навчання, який базується на включенні у начальний процес матеріалів з історії науки. Розкривається методична система впровадження історичних матеріалів у навчальний процес з метою підвищення рівня мотивації студентів. Отримано комплекс методичних рекомендацій щодо підвищення рівня мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів технічних спеціальностей. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів.

Обкладинка для Хіміко-термосилова технологія дрібнорозмірних бетонних виробів Хіміко-термосилова технологія дрібнорозмірних бетонних виробів
Вікторія Леонідівна Гарнага, Ігор Никифорович Дудар
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 104 с., ISBN 978-966-641-538-0

В монографії розглядається питання вдосконалення термосилової технології дрібнорозмірних бетонних виробів за рахунок введення хімічних добавок. Встановлено, що основними технологічними факторами, які впливають на процес формування бетонного виробу, є: склад суміші, тиск привантаження, температура прогрівання. Визначено оптимальний склад бетонних сумішей з хімічними добавками, досліджено фізико-механічні властивості бетону, розроблено математичну модель росту міцності в умовах термосилового впливу. Запропоновано спосіб термосилового впливу на бетонну суміш в спеціальних формах з використанням хімічних добавок, що забезпечує виготовлення бетонних виробів з підвищеними фізико-механічними показниками.

Обкладинка для Методи та засоби аналого-цифрового перетворення високо- частотних сигналів Методи та засоби аналого-цифрового перетворення високо- частотних сигналів
Геннадій Григорович Бортник, Сергій Геннадійович Бортник, Василь Мартинович Кичак
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 128 с., ISBN 978-966-641-537-3

У монографії розглянуто методи та засоби аналого-цифрового перетворення високочастотних сигналів, побудованих на базі мікросхем швидкодійних перетворювачів форми інформації. Для забезпечення високої роздільної здатності використовується процедура коригування, що базується на калібруванні аналого-цифрових перетворювачів. Запропоновано низку оригінальних рішень на рівні структур та алгоритмів функціонування. Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються розробкою телекомунікаційних і радіотехнічних систем, а також систем цифрового оброблення високочастотних сигналів.

Обкладинка для Урахування роботи ростверку у складі стрічкових пальових та підсилених палями фундаментів Урахування роботи ростверку у складі стрічкових пальових та підсилених палями фундаментів
Ірина Вікторівна Маєвська, Наталя Вікторівна Блащук
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 168 с., ISBN 978-966-641-533-5

В монографії оцінюється НДС основ стрічкових пальових та підсилених палями фундаментів мілкого закладання. Шляхом фізичного та чисельного моделювання встановлено основні закономірності залежності частки навантаження, що сприймає ростверк таких фундаментів, від геометричних параметрів фундаменту і технології влаштування паль. Шляхом кореляційного аналізу отриманих даних запропоновано залежності, які дозволяють врахувати основні геометричні параметри та фізикомеханічні характеристики основи для оцінювання навантаження, що сприймає ростверк.

Обкладинка для Моделювання напружено-деформованого та граничного станів поверхні циліндричних зразків при торцевому стисненні Моделювання напружено-деформованого та граничного станів поверхні циліндричних зразків при торцевому стисненні
Володимир Маркусович Михалевич, Юрій Володимирович Добранюк
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 180 с., ISBN 978-966-641-532-8

В монографії розглянуто результати розв’язання актуальної наукової задачі в галузі деформівного твердого тіла – визначення напружено-деформованого та граничного станів матеріалу бічної поверхні циліндричних зразків при торцевому стисненні. З цією метою розроблено методику побудови моделей граничного стану матеріалу бічної поверхні циліндричних зразків із застосуванням як скалярних, так і тензорних моделей накопичення пошкоджень, яка надала можливість вперше аналітично описати криву граничних деформацій в залежності від інтенсивності бочкоутворення.

Обкладинка для Рекреаційні ресурси санаторно-курортних підприємств: сутність та перспективи використання Рекреаційні ресурси санаторно-курортних підприємств: сутність та перспективи використання
Алла Станіславівна Краєвська, Олена Омелянівна Мороз, Борис Євсійович Грабовецький
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 168 с., ISBN 978-966-641-531-1

В монограф ії розроблено теоретичні положення, обґрунтовано методичні і практичні рекомендації щодо підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів санаторно-курортними підприємствами в умовах ринкової економіки. Визначено роль рекреаційних ресурсів в діяльності санаторно-курортних підприємств. Прийнявши за основний показник соціально-економічної ефективності використання рекреаційних ресурсів обсяги реалізованих санаторно-курортних послуг, запропоновано впровадження сучасних ринкових елементів і механізмів, які б сприяли розробленню та реалізації нових наукових технологій у сфері рекреації.

Обкладинка для Мікроелектронні сенсори магнітного поля з частотним виходом Мікроелектронні сенсори магнітного поля з частотним виходом
Володимир Степанович Осадчук, Олександр Володимирович Осадчук
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 264 с., ISBN 978-966-641-530-4

 В монографії проаналізовано сучасний стан перетворювачів магнітного поля, подано основи побудови мікроелектронних перетворювачів магнітного поля з частотним виходом на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від’ємним опором. Розглянуто принципи побудови, електричні схеми і експериментальні дослідження основних параметрів мікроелектронних перетворювачів магнітного поля. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою мікроелектронних перетворювачів магнітного поля, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

Обкладинка для Формальні методи образного аналізу та синтезу природно- мовних конструкцій Формальні методи образного аналізу та синтезу природно- мовних конструкцій
Олег Володимирович Бісікало
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2013, 316 с., ISBN 978-966-641-528-1

В монографії розглянуто теоретичні основи образного аналізу текстової інформації у відповідності до ідеї формалізації поняття образного сенсу через визначення його властивості та параметра. Запропоновано методи синтезу структурно-функціональних моделей системи образної обробки природномовного контенту. У межах функцій єдиної онтогенетичної системи з властивістю до самовдосконалення бази загальних знань образного сенсу отримано корисні моделі на рівні алгебраїчних операцій з мовними образами. Розроблено інформаційну технологію образного аналізу та синтезу природно-мовних конструкцій, що дозволило отримати нові розв’язки семантико-залежних задач.

Обкладинка для Моделювання та оптимізація руху багатомасових електричних транспортних засобів поверхнями зі складним рельєфом Моделювання та оптимізація руху багатомасових електричних транспортних засобів поверхнями зі складним рельєфом
Олександр Борисович Мокін, Борис Іванович Мокін
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 192 с., ISBN 978-966-641-527-4

В монографії представлена методологія вирішення наукової проблеми ідентифікації моделей багатомасових електричних транспортних засобів під час руху поверхнями зі складним рельєфом, оптимальних за критерієм мінімуму витрат електроенергії, в умовах дії обмежень, обумовлених вимогами безпеки експлуатації та придатності для розв’язання інженерних задач енергозбереження під час експлуатації електричного транспорту. Розрахована на інженерів та науковців, які займаються моделюванням та оптимізацією руху електричних транспортних засобів, а також може бути корисною студентам та аспірантам ВНЗ, які спеціалізуються на розв’язанні цих науково-прикладних задач.

Обкладинка для Теорія пластичної течії в механіці ґрунтів Теорія пластичної течії в механіці ґрунтів
Алла Серафимівна Моргун
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2013, 108 с., ISBN 978-966-641-525-0

Загальні механічні властивості ґрунтів, з яких складена наша планета Земля, з метою їх практичного прикладання мають бути сформульовані в вигляді визначальних законів (у вигляді рівнянь стану). В роботі розглядається актуальне питання сучасної механіки – розробка найбільш адекватної математичної моделі ґрунту. В роботі подано аналіз напрацьованих в механіці ґрунтів матеріалів з цього питання. Цей досвід є вельми корисний для інженерів, студентів, що працюють в області механіки ґрунтів та її прикладань, а також аспірантам та студентам будівельних спеціальностей.

Обкладинка для Методи захисту векторних зображень цифровими водяними знаками Методи захисту векторних зображень цифровими водяними знаками
Василь Васильович Карпінець, Юрій Євгенович Яремчук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2013, 156 с., ISBN 978-966-641-524-3

В монографії розглядаються питання зменшення рівня спотворень векторних зображень внаслідок вбудовування цифрових водяних знаків (ЦВЗ) при забезпеченні достатнього рівня стійкості до зловмисних атак та можливості витягування ЦВЗ без наявності оригіналу зображення. Запропоновано метод вбудовування ЦВЗ, який за рахунок використання двовимірного дискретного косинус-перетворення (ДКП) та особливих змін його високочастотних коефіцієнтів забезпечує зменшення рівня спотворення зображень при вбудовуванні ЦВЗ. Монографія розрахована на аспірантів та науковців, які займаються дослідженнями в галузі захисту інформації, а також на студентів ВНЗ.

Обкладинка для Використання гідроімпульсного приводу в обладнанні переробних виробництв Використання гідроімпульсного приводу в обладнанні переробних виробництв
Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький, Роман Романович Обертюх, Олександр Васильович Поліщук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2013, 116 с., ISBN 978-966-641-523-6

Розглянуто розв’язання задачі підвищення ефективності технологічних процесів переробки вторинних продуктів харчових переробних виробництв на основі результатів досліджень різних способів їх механічного зневоднення та розробки нового гідроімпульсного приводу для відповідного обладнання. Показано більш високу технологічну ефективність використання вібраційного способу механічного зневоднення та запропоновано нову конструктивну схему генератора імпульсів тиску для його реалізації. Наведено дослідження математичної моделі гідроімпульсного приводу обладнання та розроблено методику розрахунку його електромеханічної системи.

Обкладинка для Управління інноваційним потенціалом промислових підприємств Управління інноваційним потенціалом промислових підприємств
Володимир Олександрович Козловський, Ірина Валеріївна Причепа
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2013, 184 с., ISBN 978-966-641-522-9

В монографії здійснено аналіз та узагальнення теоретичних положень, методичних та практичних аспектів управління інноваційним потенціалом підприємства. Розглянуто питання удосконалення системи управління інноваційним потенціалом промислових підприємств. Розроблено підхід до управління інноваційним потенціалом підприємства, який ґрунтується на запропонованій моделі оцінювання інноваційного потенціалу. Обґрунтовано управлінські рішення, які спрямовані на підвищення ефективності використання інноваційних ресурсів та ефективності функціонування підприємства в цілому. Для науковців, фахівців з питань управління, викладачів, аспірантів, студентів.

Обкладинка для Медичні інформаційні системи в діагностиці, лікуванні і прогнозуванні цукрового діабету Медичні інформаційні системи в діагностиці, лікуванні і прогнозуванні цукрового діабету
Сергій Макарович Злепко, Ігор Ізєвич Хаїмзон, Наталя Миколаївна Сурова, Пилип Григорович Прудиус, Сергій Васильович Тимчик, Олександр Юрійович Азархов
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2013, 188 с., ISBN 978-966-641-510-6

В монографії розглядаються розробка точних методів ранньої діагностики і прогнозування переддіабетичних станів, автоматизація і об’єктивізація цих процесів, а також підвищення ефективності лікування хворих на цукровий діабет в умовах спеціалізованого медичного закладу шляхом створення медичної інформаційної системи «Автоматизована поліклініка ендокринологічного диспансеру».

Обкладинка для Зовнішньоекономічний договір (контракт) купівлі-продажу: правове регулювання Зовнішньоекономічний договір (контракт) купівлі-продажу: правове регулювання
Валерій Аркадійович Довбиш, Ірина Іванівна Світлак
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2013, 248 с., ISBN 978-966-641-517-5

У роботі вперше системно аналізуються основні питання правового регулювання зовнішньоекономічного договору (контракту) купівлі-продажу. Акцентовано увагу на правовому статусі сторін та суб’єктів зовнішньоекономічного договору (контракту) купівлі-продажу, правилах його оформлення та цивільно-правових способах забезпечення виконання, означено правові засади розрахунків та платіжних умов у зовнішньоекономічних договорах (контрактах) купівлі-продажу, окреслено правила застосування спеціальних санкцій до сторін цих договорів (контрактів). Монографія корисна для юристів, підприємців, студентів та аспірантів юридичного та економічного фаху.

Обкладинка для Тепловологісна обробка бетонних виробів з використанням аеродинамічного нагрівання Тепловологісна обробка бетонних виробів з використанням аеродинамічного нагрівання
Іван Васильович Коц, Олена Петрівна Колісник
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2013, 100 с., ISBN 978-966-641-509-0

 В монографії розглянуто питання ресурсозбереження під час тепловологісної обробки бетонних виробів в пропарювальних камерах з використанням аеродинамічного нагрівання. Запропоновано нові конструктивні вирішення обладнання для здійснення технологічного процесу тепловологісної обробки. Запропоновані математичні моделі процесів тепломасообміну під час тепловологісної обробки з використанням аеродинамічного нагрівання. Наведені аналітичні залежності, які можна застосовувати при виконанні проектних розрахунків параметрів конструкцій аналогічного обладнання та при виборі раціональних режимі їх функціонування.

Обкладинка для Елементи теорії побудови потенціометричних засобів вимірювального контролю активності іонів з підвищеною вірогідністю Елементи теорії побудови потенціометричних засобів вимірювального контролю активності іонів з підвищеною вірогідністю
Олександр Миколайович Васілевський, Володимир Миколайович Дідич
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2013, 176 с., ISBN 978-966-641-505-2

У монографії розроблені і науково обґрунтовані теоретичні засади і практичні аспекти підвищення вірогідності контролю активності іонів за допомогою потенціометричних засобів в складних умовах отримання вимірювальної інформації. Розроблено та математично описано удосконалений метод прямої потенціометрії, методи підвищення методичної та інструментальної складових вірогідності контролю, а також метрологічне забезпечення вимірювальних каналів активності іонів із врахуванням міжнародних підходів до оцінювання якості вимірювань.

Обкладинка для Інформаційні пристрої на основі багатопараметричних уза- гальнених перетворювачів імітансу Інформаційні пристрої на основі багатопараметричних уза- гальнених перетворювачів імітансу
Людмила Броніславівна Ліщинська
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 219 с., ISBN 978-966-641-507-6

В монографії наведені результати розробки і дослідження інформаційних пристроїв на основі багатопараметричних узагальнених перетворювачів імітансу, зокрема частотно-вибіркових пристрої, логічних елементів, напівпровідникових помножувачів індуктивності, радіочастотних датчиків, управляючих елементів тощо. Книга розрахована на наукових співробітників та спеціалістів, аспірантів, магістрів і студентів, які займаються дослідженням, проектуванням і розробкою інформаційних пристроїв і систем.

Обкладинка для Радіовимірювальні оптичні перетворювачі для мікроелектронної технології Радіовимірювальні оптичні перетворювачі для мікроелектронної технології
Володимир Степанович Осадчук, Олександр Володимирович Осадчук, Олена Олександрівна Селецька
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 160 с., ISBN 978-966-641-506-9

В монографії проаналізовано сучасний стан оптичних перетворювачів, подано основи побудови радіовимірювальних оптичних перетворювачів з частотним виходом на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від’ємним опором для визначення часу плазмохімічного травлення. Розглянуто принципи побудови, експериментальні дослідження основних параметрів оптичних перетворювачів. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою мікроелектронних перетворювачів оптичного випромінювання, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

Обкладинка для Комп’ютеризована система обліку електричної енергії Комп’ютеризована система обліку електричної енергії
Василь Васильович Кухарчук, Олександр Михайлович Заславський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 152 с., ISBN 978-966-641-503-8

В монографії розглядаються принципи побудови апаратного, програмного і метрологічного забезпечення комп’ютеризованих систем обліку електричної енергії, а також зроблено спробу теоретичного узагальнення фізичної природи та математичного змісту похибок суто цифрових вимірювань, що пов`язані із застосуванням мікропроцесорної техніки. Запропоновано нові методи корекції похибок цифрових вимірювань електричних величин при автоматизованому обліку електричної енергії.

Обкладинка для Поетика лірики й епіки Дмитра Макогона Поетика лірики й епіки Дмитра Макогона
Олеся Дмитрівна Присяжна
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 160 с., ISBN 978-966-641-502-1

В монографії зроблено вперше комплексний аналіз літературної спадщини Дмитра Макогона в літературно-критичному контексті доби (на межі ХІХ і ХХ ст.) та в дискурсі самопізнання; обґрунтовано роль творчості Дмитра Макогона у висвітленні ідейно-естетичних пошуків митця, визначено проблемно-тематичні домінанти його приватних листів. Матеріали монографії розширюють можливості вивчення питань теорії й історії літератури, формування нових підходів до розуміння специфіки художнього мислення Дмитра Макогона, місця творчої спадщини у літературному процесі. Матеріал, теоретичні положення можуть бути використані під час викладання курсу «Історія української літератури» у ВНЗ.

Обкладинка для Формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів технічних спеціальностей Формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів технічних спеціальностей
Віталій Іванович Клочко, Альона Анатоліївна Коломієць
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 188 с., ISBN 978-966-641-501-4

В монографії розглядаються питання формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів технічних спеціальностей. Запропоновано новий підхід до формування мотивів навчання, який базується на включенні у начальний процес матеріалів з історії науки. Розкривається методична система впровадження історичних матеріалів у навчальний процес з метою підвищення рівня мотивації студентів. Отримано комплекс методичних рекомендацій по підвищенню рівня мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів технічних спеціальностей. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів.

Обкладинка для Мікроелектронні сигнальні перетворювачі теплових сенсорів потоку Мікроелектронні сигнальні перетворювачі теплових сенсорів потоку
Зенон Юрійович Готра, Сергій Володимирович Павлов, Роман Любомирович Голяка, Вальдемар Вуйцик, Олександр Володимирович Осадчук, Сергій Сергійович Куленко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 240 с., ISBN 978-966-641-500-7

В монографії розглядаються наукові проблеми розробки інтегральних сигнальних перетворювачів для мікроелектронних теплових сенсорів потоку біомедичного призначення, зокрема, в пристроях вимірювання параметрів дихальної системи, біохімічного аналізу, технологічних процесах фармакології тощо. Пропонуються нові підходи до їх електротеплового моделювання та запропоновано низку сигнальних перетворювачів теплових сенсорів потоку, що базуються на новітній мікроелектронній елементній базі. Монографія розрахована на фахівців, які працюють в галузі мікроелектроніки, а також може бути корисною студентам і аспірантам відповідного спрямування.

Обкладинка для Мультирежимний LS-гідропривод на базі пропорційного гідророзподільника Мультирежимний LS-гідропривод на базі пропорційного гідророзподільника
Юрій Анатолійович Бурєнніков, Леонід Геннадійович Козлов, Олександр Васильович Петров
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 152 с., ISBN 978-966-641-499-4

В монографії розглянуто розв’язання наукової задачі розробки та дослідження нової схеми гідропривода, чутливого до навантаження, на базі пропорційного гідророзподільника, що працює у режимах розвантаження гідронасоса, регулювання витрати гідродвигуна, максимальної витрати гідродвигуна та захисту від перевантаження, і забезпечує роботу гідропривода із високими показниками ККД системи керування гідроприводом та необхідними динамічними та статичними характеристиками. Монографія призначена для інженерно-технічних працівників, науковців та студентів.

Обкладинка для Робота пірамідальних паль на сумісну дію горизонтальних і вертикальних навантажень Робота пірамідальних паль на сумісну дію горизонтальних і вертикальних навантажень
Микола Миколайович Попович
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 116 с., ISBN 978-966-641-498-7

В монографії висвітлені питання спільної роботи з ґрунтом основи пірамідальних паль при дії вертикального, горизонтального і сумісній дії вертикального та горизонтального навантажень. Доведено позитивний вплив способу прикладання навантаження на несучу здатність палі. Запропоновано методику розрахунку. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються дослідженням та проектуванням фундаментів під розпірні системи.

Обкладинка для Насоси з гідравлічним приводом для перекачування високов’язких, агресивних та абразивовмісних середовищ Насоси з гідравлічним приводом для перекачування високов’язких, агресивних та абразивовмісних середовищ
Іван Васильович Коц, Віталій Володимирович Петрусь
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 196 с., ISBN 978-966-641-497-0

В монографії виконано огляд та аналіз відомих типів насосних агрегатів для перекачування різних середовищ та їх приводів і запропоновано нові конструкції насосів з гідроприводом. Наведено розроблені авторами математичні моделі динаміки робочого процесу та математичну модель для діагностування гідроприводних насосів з використанням теорії нечітких множин.
Наведено експериментальні та теоретичні дослідження з визначення основних параметрів мембранного насоса і його гідропривода, а також методику проектного розрахунку мембранного насоса з гідроприводом. Для науковців, фахівців, інженерно-технічних працівників наукових установ, аспірантів і студентів.

Обкладинка для Вдосконалення методів і засобів діагностування високовольтних вимикачів Вдосконалення методів і засобів діагностування високовольтних вимикачів
Олександр Євгенійович Рубаненко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 188 с., ISBN 978-966-641-496-3

В монографії розглянуто призначення, класифікацію, технічні характеристики високовольтних вимикачів. Виконано короткий аналіз використання цих вимикачів. Проведено дослідження причин пошкоджуваності та визначено діагностичні параметри. Показано основні методи випробувань, контролю параметрів та визначення стану вимикачів на їх основі. Книга розрахована на фахівців з діагностування та випробувань високовольтних вимикачів. Може використовуватись студентами, аспірантами
та інженерно-технічним працівникам, які обслуговують розподільні установки високої і надвисокої напруги.

Обкладинка для Електровихрові течії і пошук екстремуму Електровихрові течії і пошук екстремуму
Василь Харитонович Власюк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 400 с., ISBN 978-966-641-494-9

На основі чисельного моделювання течій електропровідної рідини в технологічних процесах при великих значеннях параметрів виконано аналіз структури, геометрії течій, спричинених об’ємними силами: електромагнітними – від взаємодії робочого струму із власним магнітним полем, а також зовнішнім магнітним полем, однорідним і неоднорідним, і гравітаційним. Досліджені особливості перенесення тепла і речовини. Методами нелінійного і стохастичного програмування розв’язані мінімаксні задачі із споріднених областей механіки суцільного середовища.

Обкладинка для Технологія роздільного віброімпульсного формування каменебетонних виробів Технологія роздільного віброімпульсного формування каменебетонних виробів
Василь Петрович Загреба, Ігор Никифорович Дудар, Андрій Олександрович Коваленко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 92 с., ISBN 978-966-641-493-2

В монографії розглядаються теоретичні та практичні питання вдоскона-лення технології роздільного формування масивних малоармованих виробів із каменебетону. Запропонована математична модель визначення раціональ-ного співвідношення між кам’яною накидкою і дрібнозернистою бетонною сумішшю. Встановлено раціональні параметри режиму віброімпульсного формування каменебетонних виробів. Розроблена методика розрахунку і ре-комендації щодо підбору складу каменебетонної суміші. Результати дослід-но-промислових досліджень дозволяють вказати на доцільність впрова-дження методу при виготовленні масивних малоармованих виробів.

Обкладинка для LC-негатрони та їх застосування LC-негатрони та їх застосування
Микола Антонович Філинюк, Олександр Олександрович Лазарєв, Олена Валеріївна Войцеховська
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 308 с., ISBN 978-966-641-452-9

В монографії розглядаються питання властивостей LC-негатронів та побудови інформаційних електронних пристроїв на їх основі. Показано можливості застосування LC-негатронів в комутуючих, керуючих, частотно-вибіркових, коригуючих пристроях. Розглянуто використання LC-негатронів в сенсорах, логічних та нейронних елементах, а також як помножувачів реактивностей, з метою покращення технічних характеристик пристроїв. Розглянуто варіанти технічної реалізації LC-негатронів. Книга розрахована на студентів, аспірантів, наукових співробітників та спеціалістів, що займаються проектуванням і розробкою інформаційних систем, систем керування та пристроїв на базі негатронів.

Обкладинка для Радіовимірювальні мікроелектронні перетворювачі витрат газу з частотним виходом Радіовимірювальні мікроелектронні перетворювачі витрат газу з частотним виходом
Володимир Степанович Осадчук, Олександр Володимирович Осадчук, Юрій Андрійович Ющенко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 140 с., ISBN 978-966-641-492-5

В монографії проаналізовано сучасний стан перетворювачів витрат газу, подано основи побудови радіовимірювальних мікроелектронних перетворювачів витрат газу з частотним виходом на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від’ємним опором. Розглянуто принципи побудови, електричні схеми і експериментальні дослідження основних параметрів радіовимірювальних мікроелектронних перетворювачів витрат газу. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою мікроелектронних перетворювачів витрат газу, аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

Обкладинка для Інтерактивний моніторинг автомобільних доріг Інтерактивний моніторинг автомобільних доріг
Володимир Олегович Алексієв, Олег Павлович Алексієв, Андрій Андрійович Видмиш, Володимир Остапович Хабаров
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2012, 144 с., ISBN 978-966-641-490-1

Наведено основні відомості про автомобільні мехатроніку, телематику та синергетику як нові напрями інформаційного розвитку транспортної інфраструктури міст та регіонів. Розглянуто застосування та створення на транспорті розподілених комп’ютерних систем та інтелектуальних технологій управління рухом наземних автотранспортних засобів. Монографія призначена для студентів технічних ВНЗ, магістрів, аспірантів та наукових співробітників транспортних та дорожніх організацій, що спеціалізуються на розробці і використанні сучасних комп’ютерних технологій на транспорті.

Обкладинка для Ігрові форми навчання загальнотехнічним дисциплінам як засіб формування професійної спрямованості студентів Ігрові форми навчання загальнотехнічним дисциплінам як засіб формування професійної спрямованості студентів
Галина Григорівна Кашканова, Андрій Альбертович Кашканов
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 124 с., ISBN 978-966-641-485-7

В монографії розглядаються питання формування професійної спрямованості студентів засобами ігрових форм у процесі вивчення загальнотехнічних дисциплін. В роботі визначено та обґрунтовано основні принципи і методи, проведено відбір і критичний аналіз оцінок ефективності формування професійної спрямованості студентів; розроблено та впроваджено в навчальний процес ділову гру ДІАЛОГ, на основі якої експериментально перевірена ця методика. Монографія розрахована на науковців, викладачів, аспірантів та магістрів, які вивчають методику викладання фундаментальних дисциплін, педагогіку і психологію вищої освіти.

Обкладинка для Спектрополяриметричний контроль концентрацій частинок полідисперсних водних середовищ Спектрополяриметричний контроль концентрацій частинок полідисперсних водних середовищ
Сергій Михайлович Кватернюк, Василь Григорович Петрук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 156 с., ISBN 978-966-641-495-6

В монографії досліджено можливості підвищення вірогідності контролю концентрацій частинок полідисперсних водних середовищ. Вдосконалено математичні моделі перенесення поляризованого випромінювання об’єктом контролю, що дозволило врахувати особливості форми і внутрішньої структури частинок. Запропоновано спектрополяриметричний метод контролю концентрацій частинок, що дає можливість більш точно розпізнавати частинки певного типу та визначати їх концентрацію. Розроблено автоматизований засіб контролю на основі спектрополяриметричного методу, проаналізовано його похибки та метрологічні характеристики.

Обкладинка для Високопродуктивні АЦП із ваговою надлишковістю зі змінними тривалостями тактів порозрядного кодування Високопродуктивні АЦП із ваговою надлишковістю зі змінними тривалостями тактів порозрядного кодування
Олексій Дмитрович Азаров, Олександр Олександрович Решетнік, Володимир Анатолійович Гарнага
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 154 с., ISBN 978-966-641-486-4

У монографії розглянуто питання побудови високопродуктивних ЦАП із ваговою надлишковістю та змінними тривалостями тактів порозрядного наближення. У роботі досліджуються запропоновані методи підвищення продуктивності порозрядних ЦАП із ваговою надлишковістю. Книга розрахована на науковців, аспірантів та інженерів, які займаються розробкою високоточних швидкодіючих аналого-цифрових перетворювачів.

Обкладинка для Методологічна основа художнього аналізу історичного про- цесу в творах Д. Балашова Методологічна основа художнього аналізу історичного про- цесу в творах Д. Балашова
Тетяна Миколаївна Пустовіт
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 180 с., ISBN 978-966-641-482-6

В монографії виявлено зв’язок між специфікою методологічної основи аналізу історичного процесу та художніми особливостями творів сучасного російського письменника Д. Балашова, в яких події історії осмислені з позицій пасіонарної теорії етногенезу Л. Гумільова, що стало підґрунтям для створення оригінальної концепції історичного розвитку російського етносу. Сформульовані висновки можуть бути використані під час вивчення питань розвитку сучасної історичної прози, при викладанні курсів теорії літератури, спецкурсів з історичної прози, у творчій діяльності наукових співробітників, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

Обкладинка для Діагностування технічного стану прискорювача трамвая Діагностування технічного стану прискорювача трамвая
Михайло Петрович Розводюк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 66 с., ISBN 978-966-641-480-2

В монографії подано розроблені математичні моделі функціонування та оцінки технічного стану прискорювача трамвая, а також структури систем діагностування, реалізовані на запропонованих математичних моделях. Розрахована на інженерно-технічних працівників трамвайно-тролейбусних управлінь, а також може бути корисною студентам та аспірантам вузів, котрі пеціалізуються в галузі математичного моделювання та технічної діагностики міського електротранспорту.

Обкладинка для Розвиток орендних відносин земель сільськогосподарського призначення Розвиток орендних відносин земель сільськогосподарського призначення
Олеся Василівна Чаплигіна, Шиян Анатолій Антонович Антонович Шиян, Тетяна Тимофіївна Горобчук, Борис Євсійович Грабовецький
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 178 с., ISBN 978-966-641-479-6

В монографії описано метод визначення вартості землі сільськогосподарського призначення, метод узгодження інтересів власника та орендаря земель на основі теоретико-ігрового моделювання, виявлено перелік характеристик, які повинні бути складовими договору оренди земель сільськогосподарського призначення, розроблено методи підвищення ефективності орендних відносин, які залежать від рівня розвитку фінансової системи, технологій сільськогосподарського виробництва та якості земель сільськогосподарського призначення. Монографія розрахована на науковців, аспірантів та магістрів та широке коло економістів.

Обкладинка для Теоретико-методичні засади формування базового рівня професійної мобільності майбутніх інженерів Теоретико-методичні засади формування базового рівня професійної мобільності майбутніх інженерів
Ірина Володимирівна Хом’юк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 380 с., ISBN 978-966-641-481-9

В монографії розглянуто питання пошуку оптимальних технологій формування базового рівня професійної мобільності в процесі вивчення фундаментальних дисциплін. Наведено концептуальні основи формування професійної мобільності майбутніх інженерів. Проаналізовано структурні компоненти професійної мобільності, їхню сутність і вплив на взаємодію в системі вивчення фундаментальних дисциплін. Монографія розрахована для магістрів і аспірантів, що вивчають педагогіку та психологію вищої освіти та методику викладання фундаментальних дисциплін, викладачів та наукових співробітників.

Обкладинка для Метод граничних елементів в розрахунках схилів Метод граничних елементів в розрахунках схилів
Алла Серафимівна Моргун
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 95 с., ISBN 978-966-641-476-5

В монографії розглядаються актуальні питання визначення горизонтального тиску ґрунту на підпірні споруди, наведено закономірності механіки ґрунтів та їх прикладання до зазначених питань. Наведено теоретичні засади дослідження активного тиску ґрунту на підпірні стінки за числовим методом граничних елементів, результати числових досліджень порівняння з експериментами, з розрахунком за діючими ДБН, графічним методом, методом В. В. Соколовського. Розв’язання інженерних задач теорії стійкості підпірних споруд доповнюються числовими прикладами, що полегшує використання викладених методів в інженерній практиці. Монографія розрахована на науковий та інженерно-технічний персонал, а також на студентів інженерно-будівельних спеціальностей.

Обкладинка для Економічна ефективність діяльності молокопереробних пі- дприємств в період ринкових трансформацій в Україні (1991– 2007 роки) Економічна ефективність діяльності молокопереробних пі- дприємств в період ринкових трансформацій в Україні (1991– 2007 роки)
Неля Семенівна Бєлінська, Олександр Йосипович Лесько
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2012, 280 с., ISBN 978-966-641-470-3

В роботі розглядається економічна ефективність господарювання молокопереробних підприємств із застосуванням концепції маркетингу за період з початку утворення держави по 2007 рік; зміни, які відбулися в молокопродуктовому підкомплексі АПК зі зміною власності на майно та засоби виробництва; аналізуються показники їх економічної і фінансової діяльності

Обкладинка для Математичні моделі оцінювання стратегічного потенціалу підприємства та прийняття рішень щодо його підвищення Математичні моделі оцінювання стратегічного потенціалу підприємства та прийняття рішень щодо його підвищення
Анжеліка Олексіївна Азарова, Олена Вікторівна Антонюк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 168 с., ISBN 978-966-641-472-7

У монографії розглядаються питання побудови математичних моделей та методів оцінювання стратегічного потенціалу підприємства на базі апаратів нечіткої логіки і нейронних мереж, які дозволяють врахувати змінювані в часі множини кількісних, якісних параметрів; мінімізувати як грошові, так і часові витрати на цей процес; точно та якісно оцінювати стратегічний потенціал підприємства за умов динамічного розвитку ринкового середовища.
Рекомендовано для аспірантів, здобувачів, викладачів вузів та студентів економічних спеціальностей, підприємців та керівників.

Обкладинка для Культурологічні виміри політичної комунікації Культурологічні виміри політичної комунікації
Світлана Георгіївна Денисюк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 392 с., ISBN 978-966-641-471-0

Наведено концептуальні основи політичної комунікації в соціально-політичному дискурсі. Проаналізовано її культурологічні чинники та екзистенціальні домінанти, їх сутність і вплив на взаємодію в системі «влада–громадяни». Розкрито символічну природу політичної комунікації і роль міфотворчості в її формуванні. З’ясовано, що в умовах сучасного соціокультурного розвитку політичні технології є базисом усього політикокомунікативного простору. Монографія розрахована на науковців, аспірантів, студентів та фахівців в галузі політології.

Обкладинка для Маркетингова стратегія в управлінні виробництвом насіння соняшнику Маркетингова стратегія в управлінні виробництвом насіння соняшнику
Оксана В’ячеславівна Пітик, Борис Євсеєвич Грабовецький
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 156 с., ISBN 978-966-641-448-2

Розглянуто теоретико-методологічні основи маркетингової діяльності відносно виробництва соняшнику сільськогосподарськими підприємствами Вінницької області. Виявлено і проранжовано основні фактори, які впливають на формування ринку соняшнику. Наведено методику аналізу тенденцій зміни обсягу виробництва, реалізації й урожайності соняшнику, на основі якої побудовано прогноз показників на 2010-2015 рр. Рекомендовано викладачам, науковцям, спеціалістам сільського господарства, аспірантам, магістрам, студентам та всім, кого цікавить питання маркетингу в аграрному секторі, зокрема при виробництві соняшнику.

Обкладинка для Теоретико-методичні основи навчання безпеки життєдіяльності студентів економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах Теоретико-методичні основи навчання безпеки життєдіяльності студентів економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах
Олександр Володимирович Кобилянський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 590 с., ISBN 978-966-641-477-2

У монографії досліджено стан проблеми у філософській, історико-педагогічній, психолого-педагогічній науці та сучасній освітній практиці. Визначено і теоретично обґрунтовано підходи та принципи відбору і конструювання змісту освіти з безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах. Виявлено специфіку та здійснено експериментальну перевірку ефективності запропонованої технології формування сукупності загальнокультурних та професійних компетенцій з безпеки життєдіяльності у фахівців економічного спрямування.

Обкладинка для Металеві циліндричні стержневі покриття: конструювання та розрахунок Металеві циліндричні стержневі покриття: конструювання та розрахунок
Олександр Ілліч Сіянов
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 140 с., ISBN 978-966-641-469-7

У монографії викладено удосконалені конструктивні рішення металевих циліндричних стержневих покриттів. Наведено закономірності напружено-деформованого стану та нові варіанти вузлових з’єднань. Запропоновано методику розрахунку стійкості та розглянуто економічну ефективність застосування покриттів. Для працівників н ауково-дослідних, проектних і виробничих організацій та студентів і аспірантів будівельних спеціальностей .

Обкладинка для Оптимальне керування нормальними режимами електроенергетичних систем критеріальним методом з застосуванням нейронечіткого моделювання Оптимальне керування нормальними режимами електроенергетичних систем критеріальним методом з застосуванням нейронечіткого моделювання
Петро Дем’янович Лежнюк, Олена Олександрівна Рубаненко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 136 с., ISBN 978-966-641-468-0

У монографії наведено нове вирішення актуальної науково-прикладної задачі підвищення ефективності оптимального керування параметрами нормального режиму ЕЕС критеріальним методом із застосуванням нейронечіткого моделювання в умовах неповноти вихідних даних, що полягає у вдосконаленні математичних моделей та методів визначення планового значення технічних втрат потужності і коефіцієнта якості функціонування РПН-трансформаторів. Монографія розрахована на інженерно-технічних працівників енергопостачальних компаній, а також може бути корисною студентам і аспірантам.

Обкладинка для Багатопараметричні узагальнені перетворювачі імітансу на основі однокристальних напівпровідникових структур Багатопараметричні узагальнені перетворювачі імітансу на основі однокристальних напівпровідникових структур
Людмила Броніславівна Ліщинська
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 244 с., ISBN 978-966-641-464-2

В монографії наведені результати розробки і досліджень математичних моделей багатопараметричних узагальнених перетворювачів імітансу, а також однокристальних багатоелектродних напівпровідникових структур, які використовуються для їх реалізації. Розглянуто метрологічне забезпечення проектування та шляхи оптимізації напівпровідникових структур, на основі яких будуються однокристальні УПІN. Книга розрахована на наукових співробітників та спеціалістів, аспірантів і студентів, які займаються дослідженням, проектуванням і розробкою інформаційних пристроїв і систем.

Обкладинка для Вібраційні та віброударні пристрої для розвантаження транспортних засобів Вібраційні та віброударні пристрої для розвантаження транспортних засобів
Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький, Ярослав Володимирович Іванчук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 156 с., ISBN 978-966-641-466-6

В монографії розглядаються питання використання вібрацій і ударів та визначено переваги і недоліки існуючих типів віброприводів, що можуть бути використані для підвищення ефективності процесів розвантаження транспортних засобів, а також наведено теоретичне і експериментальне дослідження динаміки робочого циклу гідравлічного віброударного привода для розвантаження транспортних засобів.

Обкладинка для Методи і засоби моделювання телемедичних систем функці-онального стану людини Методи і засоби моделювання телемедичних систем функці-онального стану людини
Олександр Митрофанович Роїк, Світлана Анатоліївна Яремко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 144 с., ISBN 978-966-641-460-4

У монографії висвітлюються питання розробки методів і засобів підвищення достовірності телемедичних систем функціонального стану людини. Розглянуто основні етапи ідентифікації параметрів індивідуальної моделі оцінювання результатів діагностування та визначення впливових факторів на функціональний стан людини. Авторами запропоновано метод і система діагностування інформативних параметрів стану здоров’я людини. Монографія розрахована на науковців, співробітників діагностичних центрів, аспірантів, студентів та інших фахівців в галузі інформаційної медицини.

Обкладинка для Вступ до теорії слабких множин Вступ до теорії слабких множин
Вячеслав Вікторович Камінський, Борис Іванович Мокін
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 128 с., ISBN 978-966-641-459-8

В монографії розглядаються основоположні поняття запропонованої авторами теорії слабких множин, яка покликана узагальнити існуючі теорії звичайних та нечітких множин. Досліджуються зв'язки між слабкими, нечіткими та звичайними множинами. Розглядаються прикладні аспекти нової теорії як більш універсального інструмента моделювання складних систем в умовах невизначеності даних. Книга може зацікавити студентів, аспірантів і спеціалістів з прикладної математики, економіко-математичного моделювання, теорії систем, теорії прийняття рішень та всіх інших, хто використовує математичні методи для моделювання складних систем в інформаційних ситуаціях з високим рівнем невизначеності.

Обкладинка для Методи та система оброблення слабоконтрастних зображень для оцінювання показників мікрокапілярів кінцівок людини Методи та система оброблення слабоконтрастних зображень для оцінювання показників мікрокапілярів кінцівок людини
Йосип Йосипович Білинський, Павло Миколайович Ратушний
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 122 с., ISBN 978-966-641-458-1

В монографії розглядаються питання цифрового оброблення слабоконтрастних зображень мікрокапілярів і оцінювання їх геометричних показників. Наведено опис математичних моделей і відповідних методів фільтрації зображень, підвищення різкості і виділення контурів, а також результати досліджень, що підтверджують їх ефективність в порівнянні з відомими.

Обкладинка для Композиційні мастильні матеріали на основі тіоамідів та їх комплексних сполук. Синтез. Дослідження. Використання Композиційні мастильні матеріали на основі тіоамідів та їх комплексних сполук. Синтез. Дослідження. Використання
Анатолій Петрович Ранський, Сергій Валерійович Бойченко, Ольга Анатоліївна Гордієнко, Наталя Олександрівна Діденко, Владислав Антонович Волошинець
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 328 с., ISBN 978-966-641-457-4

В монографії розглянуто методи синтезу та дослідження тіоамідів різного заміщення та їх метал-хелатів як протизадиркових, протизносних, антифрикційних і антиокиснювальних присадних матеріалів до мінеральних олив. На основі вибіркового переносу в парах тертя «бронза–сталь» зроблена спроба пояснити високі експлуатаційні властивості присадних матеріалів цього класу сполук. Для наукових та інженерно-технічних співробітників, що займаються розробкою, виробництвом і експлуатацією нових композиційних матеріалів до індустріальних олив, проблемами підвищення надійності, довговічності і ефективності експлуатації машин та механізмів.

Обкладинка для Оптико-електронні технології аналізу біомедичних зображень Оптико-електронні технології аналізу біомедичних зображень
Володимир Прокопович Кожем’яко, Сергій Володимирович Павлов, Ірина Іванівна Бурденюк, Рамі Ребхі Хамді
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 166 с., ISBN 978-966-641-456-7

В монографії розглянуто аналіз сучасних біомедичних експертних систем та розробки оптико-електронної експертної системи для підтримки прийняття рішень при аналізі біомедичних зображень, яка дає можливість застосовувати нові принципи та методи, зокрема, для оцінювання реологічних властивостей крові при визначення патологічних процесів багатьох захворювань та їх ускладнень.
Монографія розрахована на науковців, аспірантів, студентів спеціальностей «Лазерна та оптоелектронна техніка», «Біотехнічні та медичні апарати та системи».

Обкладинка для Інформаційна технологія прийняття рішень на основі прогнозування часових рядів з подвійною довгою пам’яттю Інформаційна технологія прийняття рішень на основі прогнозування часових рядів з подвійною довгою пам’яттю
Роман Наумович Квєтний, Людмила Миколаївна Кислиця, Володимир Юрійович Коцюбинський, Віктор Васильович Усов
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 140 с., ISBN 978-966-641-449-9

Розглянуто інформаційну технологію підтримки прийняття рішень в умовах багатокритеріальності із врахуванням результатів моделювання та прогнозування часових рядів з подвійною довгою пам’яттю. Шляхом модифікації структури вдосконалено математичні моделі часових рядів з подвійною довгою пам’яттю, що дало змогу підвищити адекватність моделей і таким чином зменшити похибку прогнозування рядів з подвійною довгою пам’яттю. Розроблено нечіткий класифікатор виду часового ряду та інформаційну систему підтримки прийняття рішень в умовах багатокритеріальності, показано її використання у різних прикладних областях.

Обкладинка для Методи та засоби пошуку пошкоджень в розподільних мережах з повітряними лініями електропередачі напругою 6–35 кВ Методи та засоби пошуку пошкоджень в розподільних мережах з повітряними лініями електропередачі напругою 6–35 кВ
Василь Михайлович Кутін, Віталій Васильович Луцяк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 160 с., ISBN 978-966-641-441-3

Розглянуто методи та засоби пошуку міжфазних КЗ та однофазних замикань на землю в розподільних мережах з повітряними лініями електропередачі напругою 6–35 кВ та їх розвиток і вдосконалення, дистанційні, топографічні методи та засоби пошуку, а також метод послідовного ділення мережі. Запропоновано інтегровану систему для визначення місця пошкодження.
Книга розрахована на фахівців які займаються проектуванням, виготовленням та експлуатацією засобів автоматизації розподільних мереж напругою 6–35 кВ. Може бути використана студентами, аспірантами та інженерно-технічними працівниками, які обслуговують розподільні електричні мережі.

Обкладинка для Автоматизований контроль параметрів крокових двигунів Автоматизований контроль параметрів крокових двигунів
Василь Васильович Кухарчук, Віктор Васильович Усов
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 176 с., ISBN 978-966-641-447-5

В монографії розв’язано задачу підвищення швидкодії вимірювального контролю кутових положень, а також статичного та пускового моменту крокових двигунів шляхом автоматизації вимірювальної процедури цих параметрів під час перехідного процесу об’єкта контролю. Для цього вдосконалено математичну модель чотирифазного крокового двигуна та його пускових характеристик, яка враховує низькочастотні провали моменту і явище змінення активного опору обмоток в результаті нагрівання. Це дозволило розробити нові методи вимірювального контролю кутових положень та пускових характеристик, що підвищують швидкодію більш як у 10 разів.

Обкладинка для Метод та засіб контролю витрат кисню пальника за потоком випромінювання полум’я Метод та засіб контролю витрат кисню пальника за потоком випромінювання полум’я
Володимир Матвійович Ночвай, Василь Григорович Петрук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 168 с., ISBN 978-966-641-444-4

В монографії розглянуто підвищення швидкодії засобу контролю та вірогідність контролю витрат кисню з застосуванням нескладної інструментальної бази. У роботі проаналізовано існуючі методи та засоби контролю витрат кисню. Досліджено випромінювання струменя двофазного потоку газ–тверді частинки газового пальника та теоретично обґрунтовано діапазон вимірювання потоку випромінювання твердих частинок. Розроблено та досліджено засіб та метод контролю витрат кисню, які відповідають стехіометричному співвідношенню кисню та горючого газ у пальній суміші пальника, за спадом до нуля потоку випромінювання частинок сажового вуглецю.

Обкладинка для Управління формуванням ефективних економічних інститутів в умовах України Управління формуванням ефективних економічних інститутів в умовах України
Анатолій Антонович Шиян, Лілія Олександрівна Нікіфорова
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 300 с., ISBN 978-966-641-443-7

Побудована система математичних моделей, механізмів, методів та технологій для формування ефективних економічних інститутів для умов сучасного стану економіки України. Зокрема: побудована нова типологія економічних інститутів; виявлено, що прецедентне право має більш високий потенціал для формування економічний інститутів; розроблено механізми для підвищення ефективності функціонування інноваційних, інвестиційних та фінансових інститутів в Україні; розроблено технології для реорганізації інституту вищої освіти. Монографія розрахована на науковців, аспірантів та магістрів та широке коло економістів.

Обкладинка для Управління інвестиційною діяльністю промислових підпри-ємств Управління інвестиційною діяльністю промислових підпри-ємств
Михайло Петрович Войнаренко, Ірина Юріївна Єпіфанова
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 188 с., ISBN 978-966-641-442-0

В монографії розглянуто питання створення ефективної системи управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств. Запропоновано показники, які визначають рівень управління інвестиційною діяльністю та комплексно характеризують діяльність підприємства. Розроблено модель управління інвестиційною діяльністю машинобудівних підприємств за умов економічної кризи. Запропоновано використання кластерного підходу об’єднання підприємств як чинника підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю на певній території.

Обкладинка для Оптонегатроніка Оптонегатроніка
Микола Антонович Філинюк, Світлана Євгенівна Фурса
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 204 с., ISBN 978-966-641-440-6

В монографії розглядаються теоретичні і фізичні основи оптонегатроніки. Здійснено класифікацію оптонегатронів, проаналізовано їх основні інформативні параметри, наведено елементну базу оптонегатроніки. Розглянуті принципи побудови та надані результати досліджень комбінованих транзисторних оптонегатронів. Книга розрахована на студентів, аспірантів, наукових співробітників та спеціалістів, які займаються проектуванням і розробкою інформаційних систем, систем керування та пристроїв на базі негатронів.

Обкладинка для Енергетична та екологічна ефективність водогрійних котлів малої потужності Енергетична та екологічна ефективність водогрійних котлів малої потужності
Дмитро Вікторович Степанов, Лілія Анатоліївна Боднар
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 148 с., ISBN 978-966-641-437-6

 В монографії розглянуті питання підвищення ефективності водогрійних котлів малої потужності. Розроблено математичну модель водогрійного котла малої потужності на традиційних та альтернативних паливах. Проведені дослідження інтенсифікації теплообміну в трубних пучках котлів дозволили виявити ефективні конструкції інтенсифікаторів. Розроблена система оцінки ефективності котлів малої потужності на основі методології оцінки життєвого циклу виробу, що дозволяє комплексно враховувати енергетичні, екологічні та масогабаритні показники котла.

Обкладинка для Організаційно-економічні основи формування та розвитку ринку доступного житла Організаційно-економічні основи формування та розвитку ринку доступного житла
Сергій Андрійович Ушацький, Андрій Васильович Сердюк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 176 с., ISBN 978-966-641-436-9

В монографії розглядаються питання функціонування ринку житла та системи будівельно-інвестиційого і фінансового комплексів, що його формують. Обґрунтовано диспропорцію попиту та пропозиції на ринку житла як ключового фактора зростання його вартості. Розроблено математичну модель оцінки забудовника під час проведення конкурсів на будівництво житла та виділення земельних ділянок.

Обкладинка для Двотактні підсилювачі постійного струму для багаторозрядних перетворювачів форми інформації, що самокалібруються Двотактні підсилювачі постійного струму для багаторозрядних перетворювачів форми інформації, що самокалібруються
Олексій Дмитрович Азаров, Володимир Анатолійович Гарнага
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 156 с., ISBN 978-966-641-435-2

У монографії розглянуто питання структурно-функціональної побудови двотактних підсилювачів постійного струму з внутрішніми контурами вибіркового зворотного зв’язку. Наведено аналітичні вирази для статичної передатної характеристики та відповідних похибок лінійності, а також отримано співвідношення для визначення динамічних характеристик базових схем двотактних підсилювачів постійного струму. Книга розрахована на науковців, аспірантів та інженерів, які займаються розробкою аналогових вузлів високоточних аналого-цифрових перетворювачів.

Обкладинка для Інформаційно-вимірювальні системи відновлення і ущільнення зображень Інформаційно-вимірювальні системи відновлення і ущільнення зображень
Анатолій Михайлович Пєтух, Олександр Миколайович Рейда, Володимир Павлович Майданюк, Володимир Прокопович Кожем’яко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 144 с., ISBN 978-966-641-431-4

В монографії розглянуто системи формування зображень. Подано загальний аналіз основних методів побудови інформаційно-вимірювальних систем. Описані методи і алгоритми ущільнення даних. Подано класифікацію і проведено аналіз дефектів багатошарових фотографічних матеріалів. Розроблено модель для виділення та метод ідентифікації структурних дефектів, метод відновлення зображень багатошарових фотографічних матеріалів, що базується на принципах «Нестискуваності фазових середовищ». Проведено метрологічний аналіз інформаційно-вимірювальних систем відновлення структури зображень багатошарових фотографічних матеріалів. Наведено методики та приклади реалізації описаних моделей і методів.

Обкладинка для Теоретико-методологічні основи аналізу і прогнозування тенденції змін техніко-економічних показників в системі АПК Теоретико-методологічні основи аналізу і прогнозування тенденції змін техніко-економічних показників в системі АПК
Борис Євсейович Грабовецький
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2011, 184 с., ISBN 978-966-641-428-4

В монографії розглянуто основи теорії і практики аналізу і екстраполяції тенденції розвитку соціально-економічних явищ (процесів, об’єктів). Описано найпоширеніші прийоми прогнозування на основі одного динамічного ряду. Наведено приклади використання методичних прийомів на основі різноманітних даних. Рекомендується викладачам, науковцям, студентам, магістрам, аспірантам, спеціалістам народного господарства та всім, кого цікавить використання наведених прийомів прогнозування в дослідженнях і практичній діяльності.

Обкладинка для Соціально-психологічні чинники мотивування працівників приладобудівних підприємств Соціально-психологічні чинники мотивування працівників приладобудівних підприємств
Олег Васильович Мороз, Лілія Олександрівна Нікіфорова, Анатолій Антонович Шиян
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 252 с., ISBN 978-966-641-427-7

В монографії розглядаються питання розроблення базових методів підвищення економічної результативності персоналу приладобудівних підприємств шляхом регулювання міжособистісних відносин у колективі. Описано методи для врахування соціально-психологічних аспектів менеджменту як умови підвищення економічної ефективності управління колективом; можливості використання інтегральних показників як контрольних характеристик в управлінні розвитком колективу, а також під час оцінювання соціально-економічних перспектив даного колективу. Отримані результати можна використовувати в управлінні виробничими колективами.

Обкладинка для Інтелектуальна технологія ідентифікації коефіцієнта зчеплення при автотехнічній експертизі ДТП Інтелектуальна технологія ідентифікації коефіцієнта зчеплення при автотехнічній експертизі ДТП
Віталій Альбертович Кашканов, Вадим Миколайович Ребедайло, Андрій Альбертович Кашканов, Володимир Петрович Кужель
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 128 с., ISBN 978-966-641-424-6

В монографії розглядаються питання інтелектуальної технології ідентифікації коефіцієнта зчеплення при проведенні автотехнічних експертиз дорожньо-транспортних пригод. Запропонований метод дає змогу визначати більш точно, ніж наявні методи, коефіцієнт зчеплення коліс автомобіля, обладнаного анти блокувальною системою, з дорожнім покриттям на основі інформації протоколу ДТП, без використання спеціального обладнання або проведення дорожніх випробувань.
Монографія розрахована на науковців, які займаються проблемами удосконалення та розвитку методів автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод, а також викладачів, аспірантів та студентів транспортних спеціальностей

Обкладинка для Метод та засоби оптимізації роботи електроприводів насос- ної станції водопостачання Метод та засоби оптимізації роботи електроприводів насос- ної станції водопостачання
Володимир Віталійович Грабко, Микола Миколайович Мошноріз
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 138 с., ISBN 978-966-641-425-3

В монографії здійснено огляд та аналіз існуючих підходів та засобів забезпечення насосною станцією потреб споживача у воді. Описано розроблений авторами новий метод визначення законів керування електроприводами насосів, при якому забезпечується зменшення споживання енергії та враховуються обмеження на прямий пуск. Описано синтезовані структури пристроїв керування. Книга розрахована на інженерно-технічних працівників та працівників комунального господарства, що займаються експлуатацією електричних приводів насосів, а також може бути корисною студентам та аспірантам ВНЗ.

Обкладинка для Елементи теорії підвищення точності вимірювання та синхронізації кутових швидкостей роторів взаємозв’язаних електромоторів Елементи теорії підвищення точності вимірювання та синхронізації кутових швидкостей роторів взаємозв’язаних електромоторів
Олександр Миколайович Васілевський, Павло Ігорович Кулаков
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 176 с., ISBN 978-966-641-420-8

Розроблені теоретичні засади і практичні аспекти підвищення точності вимірювання та синхронізації кутових швидкостей роторів електромоторів. Описано новий тип тахометричного перетворювача з можливістю зміни роздільної здатності, нові методи та засоби перетворення вимірюваної інформації, адаптивний алгоритм і систему синхронізації кутових швидкостей роторів електромоторів із спостережним засобом ідентифікації, а також метрологічне забезпечення вимірювальних каналів кутової швидкості з врахуванням сучасних вимог до характеристик якості вимірювань.

Обкладинка для Оптимізація підсистем збору даних АСУТП в умовах комбінованої невизначеності Оптимізація підсистем збору даних АСУТП в умовах комбінованої невизначеності
Володимир Михайлович Дубовой, Олена Дмитрівна Никитенко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 176 с., ISBN 978-966-641-434-5

В монографії розвинуто інформаційну технологію оптимізації структури підсистем збору даних АСУ ТП з метою підвищення їх ефективності в умовах комбінованої невизначеності. Моделювання і проектування структури підсистем збору даних здійснюється на основі алгоритмічної моделі. Розроблений метод базується на формальній системі алгоритмічних моделей і використовує операторне подання перетворень невизначених даних.
Робота розрахована на науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів та студентів, які займаються питаннями проектування підсистем збору даних АСУТП.

Обкладинка для Формування базового рівня професійної компетентності у майбутніх фахівців технічних спеціальностей засобами інтерактивних технологій Формування базового рівня професійної компетентності у майбутніх фахівців технічних спеціальностей засобами інтерактивних технологій
Віра Андріївна Петрук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 284 с., ISBN 978-966-641-419-2

В монографії розглянуто теоретико-методичні засади формування базового рівня професійної компетентності як основи професійної компетентності майбутніх фахівців технічного спрямування засобами інтерактивних технологій. Розроблено модель формування фахової компетентності в майбутніх випускників технічних ВНЗ у процесі двоступеневого навчання. Наведено авторську методику інтерактивних технологій формування базового рівня професійної компетентності в процесі навчання вищої математики.

Обкладинка для Методи та пристрої обробки радіосигналів бортових авіаційних систем посадки Методи та пристрої обробки радіосигналів бортових авіаційних систем посадки
Василь Мартинович Кичак, Юрій Микитович Воловик, Андрій Юрійович Воловик
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 208 с., ISBN 978-966-641-391-1

В монографії розглядаються методи синтезу пристроїв обробки сигналів, стійких до широкого класу випадкових порушень працездатності кутомірного каналу системи посадки сантиметрового діапазону. Наведені результати напівнатурного експерименту, які ілюструють працездатність та ефективність застосування розроблених методів.
Розрахована на інженерно-технічних працівників, зайнятих розробками алгоритмічного забезпечення для систем та комплексів автоматизованої обробки сигналів (даних).

Обкладинка для Концепція економічної безпеки сучасного підприємства Концепція економічної безпеки сучасного підприємства
Олег Васильович Мороз, Наталія Петрівна Карачина, Анатолій Антонович Шиян
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 241 с., ISBN 978-966-641-418-5

В монографії здійснено аналіз та узагальнення науково-теоретичних і методологічних аспектів визначення економічної безпеки сучасного підприємства. Досліджено ретроспективний та сучасний спектри основних проблем забезпечення економічної безпеки підприємств на постприватизаційному етапі їх функціонування. Обґрунтовано концептуальні положення, детермінанти та критерії забезпечення економічної безпеки вітчизняних підприємств.
Для науковців, фахівців з питань управління, викладачів, аспірантів, студентів.

Обкладинка для Ресурс пластичності металів при поперечному видавлюванні з протитиском Ресурс пластичності металів при поперечному видавлюванні з протитиском
Катерина Іванівна Коцюбівська, Юрій Анатолійович Бурєнніков, Іван Онуфрійович Сивак
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 156 с., ISBN 978-966-641-417-8

В монографії розглянуто сучасні методи визначення граничних деформацій при холодній пластичній деформації металів методами прикладної теорії деформуємості. Для збільшення пластичності металів запропоновано використовувати протитиск, який створюється твердим середовищем. Розроблено метод оцінки використаного ресурсу пластичності при пластичному деформуванні в умовах об’ємного напруженого стану.
Монографія призначена для інженерно-технічних працівників, науковців та студентів.

Обкладинка для Управління інноваційною діяльністю в промисловості: сутність, особливості розвитку, шляхи удосконалювання Управління інноваційною діяльністю в промисловості: сутність, особливості розвитку, шляхи удосконалювання
Юрій Юрійович Бурєнніков, Наталія Вікторівна Поліщук, Віктор Олексійович Ярмоленко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 184 с., ISBN 978-966-641-415-4

У монографії здійснено системне теоретико-методологічне та прикладне дослідження особливостей розвитку та шляхів удосконалювання управління інноваційною діяльністю в промисловості. Розглянуто систему показників оцінювання інноваційної діяльності за кінцевими результатами з метою управління нею, а також запропоновано методику практичного застосування відповідного модельного, категорійного й аналітичного інструментарію. Для викладачів, науковців, студентів і усіх тих, хто цікавиться проблемами управління інноваціями в промисловості та інших видах економічної діяльності.

Обкладинка для Етнокультурні ландшафти містечок Поділля Етнокультурні ландшафти містечок Поділля
Володимир Миколайович Воловик
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 270 с., іл, ISBN 978-966-641-412-3

У монографії розглянуто особливості формування, розвитку та структури етнокультурних ландшафтів містечок Поділля, їх культурні особливості, прогнозовано можливі шляхи удосконалення та раціонального використання й охорони ландшафтів містечок регіону у майбутньому.
Для географів, екологів, фахівців галузей рекреації і туризму, охорони природи та раціонального використання природних ресурсів, краєзнавців і студентів.

Обкладинка для Контракти в аграрній економіці: реальність і перспективи Контракти в аграрній економіці: реальність і перспективи
Олена Омелянівна Мороз, Володимир Михайлович Семцов
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 188 с., ISBN 978-966-641-410-9

В монографії здійснено комплексне, системне теоретико-прикладне дослідження контрактів в економіці. Визначено сутність, проблеми та потенціал використання контрактів. На конкретних прикладах показано роль контрактного підходу в системі регулювання аграрного сектора економіки України. Обґрунтовано необхідність запровадження контрактів з метою забезпечення ефективного та стійкого соціально-економічного розвитку сільських територій.
Для широкого кола науковців, практикуючих економістів та фінансистів, керівників різного рангу та рівнів, а також викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей.

Обкладинка для Обробка, передача і відтворення зображень в управлінських геоінформаційно-енергетичних системах на базі логіко-часових перетворень Обробка, передача і відтворення зображень в управлінських геоінформаційно-енергетичних системах на базі логіко-часових перетворень
Володимир Прокопович Кожем’яко, Людмила Олексіївна Волонтир, Геннадій Дмитрович Дорощенков
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 184 с., ISBN 978-966-641-409-3

У монографії детально розглянуто формальний математичний апарат логіко-часових функцій і створення на цій основі систем обробки, передачі і відтворення зображень, зокрема відеоекранів на базі над'яскравих світлодіодів з підвищеними ергонометричними характеристиками. Розроблена багатокритеріальна нелінійна регресійна модель функціонування матричного відеоекрана для оцінки якості відображення та комфортності сприйняття інформації.
Для науковців, аспірантів, студентів та фахівців відповідного напрямку.

Обкладинка для Високовольтні вводи. Конструкція, експлуатація, діагностика і ремонт Високовольтні вводи. Конструкція, експлуатація, діагностика і ремонт
Олександр Євгенійович Рубаненко, Олександр Іванович Гуменюк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 183 с., ISBN 978-966-641-408-6

У монографії розглянуті основи теорії високовольтних вводів, призначення, класифікацію, конструкцію, характерні причини, через які виведено з роботи і направлено на ремонт вводи напругою 110–750 кВ та особливості виконання ремонту в умовах експлуатації високовольтних вводів.
Книга розрахована на фахівців з діагностування, випробувань та ремонту високовольтних ізоляторів. Може використовуватись студентами, аспірантами та інженерно-технічними працівниками, які обслуговують високовольтне обладнання, в якому використовуються високовольтні вводи.

Обкладинка для Методи і засоби розпізнавання сигналів мультисенсорів газів на основі імпульсних нейронних мереж Методи і засоби розпізнавання сигналів мультисенсорів газів на основі імпульсних нейронних мереж
Олег Костянтинович Колесницький
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 120 с., ISBN 978-966-641-407-9

В монографії розглянуто метод розпізнавання сигналів мультисенсорів газів на основі імпульсної нейронної мережі, метод навчання цієї мережі, а також принципи побудови архітектури мережі. Описано технічну реалізацію та математичні моделі імпульсних нейронних елементів на біспін-приладі, варіант технічної реалізації всієї мережі на оптоелектронній елементній базі. Наведено результати експериментальних досліджень нейронних елементів та комп’ютерного моделювання процесу розпізнавання. Розглянуті методи та засоби відрізняються від відомих підвищеною швидкодією (можливе навіть розпізнавання з передбаченням).

Обкладинка для Функціональні вузли радіовимірювальних приладів на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від’ємним опором Функціональні вузли радіовимірювальних приладів на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від’ємним опором
Володимир Степанович Осадчук, Олександр Володимирович Осадчук, Андрій Олександрович Семенов, Костянтин Олегович Коваль
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 336 с., ISBN 978-966-641-405-5

В монографії розглядаються питання побудови функціональних вузлів перетворення спектрального складу сигналів радіовимірювальних приладів на основі реактивних ефектів транзисторних структур з від’ємним опором. Запропоновано нові технічні рішення побудови функціональних вузлів в діапазоні низьких, високих і надвисоких частот. Отримано нові співвідношення розрахунку статичних і динамічних характеристик активних елементів радіовимірювальних приладів на основі транзисторних структур з від’ємним опором, які можна використовувати для їхнього інженерного розрахунку.

Обкладинка для Принципи ущільнення та перетворення зображення Принципи ущільнення та перетворення зображення
Володимир Прокопович Кожем’яко, Анатолій Степанович Васюра, Наталія Василівна Сачанюк-Кавецька, Олександр Вікторович Кириченко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 242 с., ISBN 978-966-641-404-8

В монографії показані шляхи розвитку існуючих методів ущільнення та перетворення зображень з метою підвищення їх швидкодії для розширення оперативних багатофункціональних, орієнтованих на нановолоконні –оптичні логіко-часові технології, доведено теорему граничного ущільнення часової інформації з використанням математичного апарату логіко-часового середовища. Розглянуто методологію розробки елементів і блоків для нейроквантронних систем ущільнення зображень.
Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників у галузі оптичних інформаційних систем, окопроцесорних систем, систем паралельної обробки інформації, а також на студентів і аспірантів відповідних спеціальностей.

 

Обкладинка для Мікропроцесорні пристрої для технічного діагностування тягових електродвигунів постійного струму в процесі їх нормальної експлуатації Мікропроцесорні пристрої для технічного діагностування тягових електродвигунів постійного струму в процесі їх нормальної експлуатації
Борис Іванович Мокін, Сергій Олександрович Жуков
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 116 с., ISBN 978-966-641-403-1

В монографії представлені розроблені авторами математичні моделі для вдосконалення методів технічного діагностування тягових електродвигунів постійного струму та синтезовані на їхній основі мікропроцесорні пристрої для технічного діагностування тягових електродвигунів в процесі їх нормальної експлуатації.
Робота розрахована на інженерно-технічних працівників трамвайно-тролейбусних управлінь, а також може бути корисною студентам та аспірантам вузів, які спеціалізуються в галузі математичного моделювання та технічного діагностування міського електротранспорту.

Обкладинка для Метод граничних елементів в розрахунках буронабивних паль Метод граничних елементів в розрахунках буронабивних паль
Алла Серафимівна Моргун
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 108 с., ISBN 978-966-641-402-4

В монографії розглядаються актуальні питання прогнозування несучої спроможності паль, які широко використовуються в будівництві завдяки своїм безперечним перевагам – високій несучі спроможності при дії як вертикальних так і горизонтальних навантажень, технологією улаштування, що не спричиняє появу динамічних впливів на навколишні споруди. Наведено теоретичні основи дослідження взаємодії бурових паль з основою за МГЕ, результати числових досліджень та порівняння з експериментом. Робота основ досліджена як в лінійній, так і в нелінійній стадіях з використанням дилатансійної моделі пластичної течії. Монографія розрахована на науковий та інженерно-технічний персонал, а також для студентів інженерно-будівельних спеціальностей.

Обкладинка для Методи фільтрації текстурованих зображень у задачах роз-пізнавання та класифікації Методи фільтрації текстурованих зображень у задачах роз-пізнавання та класифікації
Роман Наумович Квєтний, Ольга Юріївна Софина
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 116 с., ISBN 978-966-641-401-7

В монографії розглянуто проблеми фільтрації текстурованих зобра-жень з метою класифікації типу текстур та виявлення неоднорідностей. Показано, що гармонічні ряди на основі власних коливань сигналу текстури забезпечують оптимальне за числом параметрів представлення текстур. Запропоновано метод фільтрації текстурованого фону зображення на основі моделі інверсного резонансного фільтра. Розглянуто питання оптимізації фільтрації в спектральній області, що дозволяє зменшити обсяг операцій в чотири та більше разів. Розроблено програмне забезпечення для фільтрації різних типів текстур.

Обкладинка для Малі гідроелектростанції з асинхронними генераторами Малі гідроелектростанції з асинхронними генераторами
Петро Дем’янович Лежнюк, Олександр Володимирович Нікіторович, Володимир Володимирович Кулик
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 142 с., ISBN 978-966-641-400-0

Монографія присвячена проблемі підвищення ефективності роботи малих ГЕС за рахунок використання асинхронних генераторів, а також автоматизації частини функцій керування. Отримано умови оптимальності роботи малих ГЕС в каскаді та запропоновано автоматизовану систему керування каскадом. Розглянуто питання роботи малих ГЕС в електричних мережах.
Монографія розрахована на фахівців в галузі оптимізації роботи малих ГЕС, а також може бути корисною студентам і аспірантам відповідного спрямування.

Обкладинка для Системи лазерної відеополяриметрії для автоматизованого контролю параметрів неоднорідних біотканин Системи лазерної відеополяриметрії для автоматизованого контролю параметрів неоднорідних біотканин
Станіслав Євгенович Тужанський, Геннадій Леонідович Лисенко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 156 с., ISBN 978-966-641-399-7

Розглянуто сучасний стан розвитку технологій поляриметрії біологіч-них об’єктів і тканин. Здійснено теоретичні дослідження методів і засобів лазерної відеополяриметрії, аналіз поляризаційних властивостей дослідних зразків біотканин. Запропоновано метод візуалізації структурних неодно-рідностей біотканин на основі аналізу розподілів параметрів анізотропії та ступеня поляризації, що їх отримують з елементів головного мінору 3×3 растрової матриці Мюллера зразка, у площині кадру. Розроблено швидко-дійну двохвилеву систему лазерної відеополяриметрії біотканин “око-процесорного” типу для автоматизованого контролю вказаних параметрів.

Обкладинка для Розвиток народного житла на Східному Поділлі в період кінця ХІХ – середини ХХ ст. Розвиток народного житла на Східному Поділлі в період кінця ХІХ – середини ХХ ст.
Володимир Вікторович Смоляк, Олексій Едуардович Тимошенко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 112 с., ISBN 978-966-641-398-0

В монографії розглянуто формування архітектури народного житла у Вінницькій та Хмельницькій областях (Східне Поділля) у період кінця
ХІХ – середини ХХ століття. Виявлено вплив соціально-економічних, політичних, природно-кліматичних та інших чинників, що відіграли значну роль у розвитку сільського житла цього географічного району. Досліджено характерні тенденції в плануванні, конструкціях, оздобленні та вирішенні садиби. Сподіваємось, що цей матеріал допоможе у нелегкій справі відродження самобутності українського народу, його традицій та звичаїв.

Обкладинка для Холодне комбіноване видавлювання Холодне комбіноване видавлювання
Роман Іванович Сивак, Віталій Антонович Огородніков
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 180 с., ISBN 978-966-641-397-3

Розглядається доцільність розробки процесів прямого видавлювання з послідуючим радіальним видавлюванням та контурною осадкою з проміжними відпалами. Узагальнено метод оцінки використаного ресурсу пластичності ψ при немонотонному навантаженні шляхом заміни компонент девіатора пошкоджень компонентами тензора пошкоджень, що дозволило врахувати вплив величини ψ на перехідних етапах багатопереходних процесів на інтенсивність накопичення пошкоджень. Проведено дослідження радіального видавлювання з контурною осадкою пористих заготовок, отриманих після прямого видавлювання, та розроблено комплексну методику оцінки деформовності пористих заготовок при немонотонній пластичній деформації.

Обкладинка для Теплообмін в системах біоконверсії Теплообмін в системах біоконверсії
Станіслав Йосипович Ткаченко, Наталя Володимирівна Резидент
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 124 с., ISBN 978-966-641-396-6

В монографії запропоновано нетрадиційний підхід та доступну експериментально-розрахункову методику визначення коефіцієнтів тепловіддачі від стінки до органічних сумішей з обмеженою інформацією про теплофізичні властивості в умовах вільної і вимушеної конвекції для різного геометричного виконання поверхні теплообміну. Обґрунтовано застосування експериментально-розрахункового методу в конструктивному розрахунку і числовому експерименті утилізатора теплоти відпрацьованої суміші в системі біоконверсії.

Обкладинка для Методи та засоби підвищення точності визначення втрат електроенергії в розподільних мережах 10(6) кВ з використан- ням нечітких множин Методи та засоби підвищення точності визначення втрат електроенергії в розподільних мережах 10(6) кВ з використан- ням нечітких множин
Володимир Володимирович Кулик, Анна Валеріївна Писклярова, Дмитро Сергійович Пискляров
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 140 с., ISBN 978-966-641-395-9

Монографія присвячена питанням підвищення точності визначення втрат електроенергії в розподільних електричних мережах 10(6) кВ та їх зменшення шляхом вдосконалення методів розрахунку їх навантажувальної складової, а також покращення спостережності вказаних мереж. Монографія розрахована на інженерно-технічних працівників енергопостачальних компаній, а також може бути корисною студентам і аспірантам, котрі спеціалізуються в галузі математичного моделювання та оптимізації втрат електроенергії в розподільних електричних мережах.

Обкладинка для Інформаційна технологія інтегрування математичних моделей у геоінформаційні системи моніторингу поверхневих вод Інформаційна технологія інтегрування математичних моделей у геоінформаційні системи моніторингу поверхневих вод
Віталій Борисович Мокін, Євгеній Миколайович Крижановський, Мирослав Павлович Боцула
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 152 с., ISBN 978-966-641-394-2

В монографії представлена технологія інтегрування математичних моделей у геоінформаційні системи моніторингу поверхневих вод. Описано комплекс методів, прийомів, алгоритмів та програмного забезпечення, яке було апробовано та впроваджено на практиці для розв’язання важливих прикладних задач у галузі моніторингу повеневих вод та моделювання екологічних процесів у водних екосистемах в Україні. Розрахована на працівників екологічних організацій, студентів та аспірантів ВНЗ, котрі  спеціалізуються в галузі екології.

Обкладинка для Сучасні методи і засоби для визначення і діагностування емоційного стресу Сучасні методи і засоби для визначення і діагностування емоційного стресу
Сергій Макарович Злепко, Озар Петрович Мінцер, Вероніка Володимирівна Сєргєєва, Олександр Юрійович Азархов, Сергій Володимирович Костішин
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 228 с., ISBN 978-966-641-392–8

В монографії розглянуто сучасні методи і засоби для визначення і діагностування емоційного стресу. Подано загальний аналіз основних моделей стресу. Описані методи і системи для діагностування і визначення рівня емоційного стресу. Подано детальну класифікації стресу. Розроблено медичну інформаційну систему для діагностування емоційного стресу − МІС–ДЕС. Подано обґрунтування вибору психофізіологічних показників організму. Наведено методики та приклади застосування описаних математичних моделей для визначення рівня емоційного стресу.


Обкладинка для Оцінка чутливості втрат потужності в електричних мережах Оцінка чутливості втрат потужності в електричних мережах
Петро Дем’янович Лежнюк, Владислав Олександрович Лесько
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 120 с., ISBN 978-966-641-390-4

В монографії наведено нове вирішення актуальної задачі компенсації негативного впливу неоднорідності електричних мереж енергосистеми, що полягає у вдосконаленні математичних моделей та формуванні умов оптимальності режимів ЕЕС з врахуванням чутливості втрат активної потужності у вітках її схеми  до збурень у вузлах. Монографія розрахована на інженерно-технічних працівників енергопостачальних компаній, а також може бути корисною студентам і аспірантам, які спеціалізуються в галузі математичного моделювання та оптимізації втрат електроенергії в електричних мережах. 

Обкладинка для Реагентна переробка та раціональне використання екологічно небезпечних сірковмісних пестицидних препаратів Реагентна переробка та раціональне використання екологічно небезпечних сірковмісних пестицидних препаратів
Ірина Іванівна Безвозюк, Василь Григорович Петрук, Анатолій Петрович Ранський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 180 с., ISBN 978-966-641-389-8

В монографії здійснено аналіз методів переробки пестицидних препаратів. Досліджені, експериментально підтверджені та впроваджені вторинні продукти на основі ТМТД та його похідних як: прискорювачі вулканізації гумм, протизносні та антифрикційні добавки до індустріальних олив, термостабілізуючі добавки до композиційних матеріалів та поліметалічні колектори на основі метал-хелатів для знезараження стічних вод гальванічних виробництв. Обґрунтовано техніко-економічну ефективність розроблення реагентного методу знешкодження сірковмісних ПП.

Обкладинка для Технологічні виміри політичної комунікації Технологічні виміри політичної комунікації
Світлана Георгіївна Денисюк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 276 с., ISBN 978-966-641-386-7

В монографії розглядаються проблеми технологічного виміру політичної комунікації в контексті політичної культури українського суспільства. Розроблено концепцію формування політичної комунікації, яка спирається на особливості прояву політичної свідомості та політичної культури громадян в умовах сучасного розвитку України. Визначені основні технології та механізми реалізації політичної комунікації. Розроблено підходи щодо математичного моделювання політичної комунікації в рамках теорії ігор. З’ясовано, що в умовах сучасного соціокультурного розвитку українського суспільства саме політичні технології є базисом усього політико-комунікативного простору.

Обкладинка для Фізичні основи біомедичної оптики Фізичні основи біомедичної оптики
Сергій Володимирович Павлов, Володимир Прокопович Кожем’яко, Петро Федорович Колісник, Тетяна Іванівна Козловська, Вікторія Петрівна Думенко
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2010, 152 с., ISBN 978-966-641-383-6

У монографії проаналізовано фізичні основи біомедичної оптики, та застосування її у біології та медицині для контролю, ідентифікації, дослідження біологічних об’єктів, а також для вивчення природи фізичних процесів, що відбуваються в них. А також наведена розробка оптоелектронного комплексу для пульсодіагностики. Монографія розрахована на науковців, аспірантів, студентів спеціальностей «Лазерна та оптоелектронна техніка», «Біотехнічні та медичні апарати та системи».

Обкладинка для Формування знань майбутніх інженерів з інформаційних технологій розв’язування диференціальних рівнянь Формування знань майбутніх інженерів з інформаційних технологій розв’язування диференціальних рівнянь
Віталій Іванович Клочко, Злата Василівна Бондаренко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 216 с., ISBN 978-966-641-380-5

В монографії запропоновано науково обґрунтовану методику навчання інформаційних технологій розв’язування диференціальних рівнянь для студентів інженерних спеціальностей технічних університетів. У роботі уточнено цілі і зміст навчання з інформаційних технологій розв’язування диференціальних рівнянь з урахуванням сучасних вимог до підготовки фахівців у галузі інформаційно-комунікаційних технологій і комп’ютерних наук. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів.

Обкладинка для Пристрої порівняння зображень на біспін-приладах для оптоелектронних паралельних процесорів та нейрокомп’ютерів Пристрої порівняння зображень на біспін-приладах для оптоелектронних паралельних процесорів та нейрокомп’ютерів
Олег Костянтинович Колесницький, Володимир Прокопович Кожем’яко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 124 с., ISBN 978-966-641-379-9

В монографії висвітлюються принципи технічної реалізації, математичні моделі і результати експериментальних досліджень пристроїв порівняння зображень на біспін-приладах, які відрізняються підвищеною ефективністю (більшою точністю і чутливістю, меншими апаратурними витратами і споживаною потужністю, а при реалізації на арсеніді галія - ще і підвищеною швидкодією. Результати роботи можна використовувати для побудови функціональних вузлів паралельних оптоелектронних аналогових і цифрових процесорів, а також нейрокомп'ютерів.

Обкладинка для Активні УВЧ і НВЧ фільтри Активні УВЧ і НВЧ фільтри
Микола Антонович Філинюк, Людмила Броніславівна Ліщинська
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 396 с., ISBN 978-966-641-376-8

В монографії розглядаються питання створення УВЧ і НВЧ активних фільтрів на базі біполярних та польових транзисторів. Проведено порівняльний аналіз узагальнених перетворювачів імітансу на основі цих транзисторів як базового елемента УВЧ і НВЧ активних фільтрів. Розглянуті основні напрями реалізації фільтрів і особливості їх розрахунку. Досліджено шумові параметри, питання забезпечення стабільності і вимірювання параметрів узагальнених перетворювачів імітансу та фільтрів. Книга розрахована на студентів, аспірантів, наукових співробітників та спеціалістів, які займаються проектуванням і розробкою інформаційних систем, систем керування та пристроїв на базі негатронів.

Обкладинка для Педагогічні умови формування якісного контингенту студентів у вищих технічних навчальних закладах Педагогічні умови формування якісного контингенту студентів у вищих технічних навчальних закладах
Наталія Володимирівна Ляховченко, Борис Іванович Мокін
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 216 с., ISBN 978-966-641-375-1

 В монографії розглянуто проблемне питання вдосконалення системи прийому до вищих технічних навчальних закладів та обґрунтовано педагогічні умови, які становлять основу моделі формування якісного контингенту першокурсників, а саме: якісна професійна орієнтація майбутніх абітурієнтів та навчання в підрозділах Інституту довузівської підготовки; ефективна організація конкурсного відбору; стимулювання навчальної активності учнів; регулювання прийому абітурієнтів, використання інформаційно-методичної системи якісного відбору абітурієнтів до ВНЗ.

Обкладинка для Методи та засоби обробки дискретної інформації у мережах з високим рівнем завад Методи та засоби обробки дискретної інформації у мережах з високим рівнем завад
Роман Наумович Квєтний, Ярослав Анатолійович Кулик
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 144 с., ISBN 978-966-641-686-8

В монографії розглядаються теоретичні засади і практичні аспекти ре-алізації методів передавання інформації. Призначена для магістрів, аспірантів та наукових працівників техніч-ного напрямку.

Обкладинка для Методи та засоби передавання інформації у проблемно- орієнтованих розподілених комп’ютерних системах Методи та засоби передавання інформації у проблемно- орієнтованих розподілених комп’ютерних системах
Роман Наумович Квєтний, Анатолій Ярославович Кулик
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 362 с., ISBN 978-966-641-372-0

В монографії розглядаються теоретичні засади і практичні аспекти реалізації методів передавання інформації. Призначена для магістрів, аспірантів та наукових працівників технічного напрямку.

Обкладинка для Багаторозрядні АЦП і ЦАП із ваговою надлишковістю, стійкі до параметричних відмов Багаторозрядні АЦП і ЦАП із ваговою надлишковістю, стійкі до параметричних відмов
Олексій Дмитрович Азаров, Олександр Володимирович Кадук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 150 с., ISBN 978-966-641-369-0

У монографії розглянуто питання побудови багаторозрядних ЦАП паралельної структури і АЦП порозрядного кодування з ваговою надлишкові-
стю. Запропоновано методи підтримання відмовостійкості вказаних пристроїв в процесі експлуатації при появі параметричних відмов аналогових
вузлів перетворювачів інформації. Запропоновано аналітичні вирази для оцінювання міжкалібрувального інтервалу, дотримання якого дозволить підтримувати точність перетворення АЦП і ЦАП протягом циклу експлуатації на заданому рівні. Книга розрахована на науковців, аспірантів та інженерів, які займаються розробкою високоточних аналого-цифрових перетворювачів.

Обкладинка для Методи і засоби для тестування оператора поліграфа Методи і засоби для тестування оператора поліграфа
Сергій Макарович Злепко, Сергій Васильович Тимчик, Руслан Станіславович Белзецький, Леонід Григорович Коваль
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 168 с., ISBN 978-966-641-370–6

У монографії науково обґрунтовані основні теоретичні засади і практичні аспекти застосування психофізіологічного тестування для визначення рівня професійної придатності операторів поліграфа. Розроблено психограму, програмно-технічні засоби та математичні моделі для відбору кандидатів на посаду оператора поліграфа. Створено автоматизовану біотехнічну систему, що забезпечує прихований інструментальний контроль за психоемоційним і фізіологічним станом операторів поліграфа.
Монографія розрахована на науковців та фахівців в галузі психофізіологічного тестування і відбору персоналу. Може бути корисна для студентів, аспірантів та докторантів відповідного освітнього і наукового напрямку.

Обкладинка для Інформаційна технологія проектування систем обробки даних спостережень якості вод Інформаційна технологія проектування систем обробки даних спостережень якості вод
Віталій Борисович Мокін, Андрій Русланович Ящолт, Мирослав Павлович Боцула
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 203 с., ISBN 978-966-641-374-4

В монографії представлена технологія проектування інформаційних систем обробки даних спостереження якості вод з форм вхідних та вихідних даних шляхом ідентифікації та ітеративної деталізації складових. Описано комплекс методів, прийомів, алгоритмів та програмного забезпечення, яке було апробовано та впроваджено на практиці для розв'язання важливих прикладних задач у галузі екологічного моніторингу та контролю в Україні. Розрахована на працівників управлінь охорони навколишнього природного середовища та державних екологічних інспекторів, студентів та аспірантів ВНЗ, котрі спеціалізуються в галузі екології.

Обкладинка для Динамічна компенсація реактивної потужності в пускових режимах електроприводів Динамічна компенсація реактивної потужності в пускових режимах електроприводів
Ольга Михайлівна Власюк; Михайло Йосипович Бурбело, Андрій Валентинович Гадай
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 104 с., ISBN 978-966-641-368-3

В монографії обґрунтовано можливість підвищення точності процесу динамічної компенсації реактивної потужності під час пуску потужних асинхронних та синхронних електроприводів в електропостачальних системах обмеженої потужності.
Монографія розрахована на широке коло інженерно-технічних працівників та аспірантів, які досліджують проблему покращення якості електроенергії.

Обкладинка для Вмонтовані гідравлічні приводи конвеєрів з гнучким тяговим органом, чутливі до зміни навантаження Вмонтовані гідравлічні приводи конвеєрів з гнучким тяговим органом, чутливі до зміни навантаження
Леонід Клавдійович Поліщук, Оксана Олександрівна Адлер
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 184 с., ISBN 978-966-641-367-6

 В монографії розглянуто сучасний стан розвитку та дослідження приводів конвеєрів з гнучким тяговим органом. Визначено основні напрямки вдосконалення вмонтованих приводів та пристроїв гідроавтоматики приводів технологічних машин із змінним навантаженням. Наведено теоретичні та експериментальні дослідження вмонтованого привода і пристрою керування, а також методику проектного розрахунку вмонтованих гідравлічних приводів конвеєрів та подано аналіз їх перспективних конструкцій. Для науковців, фахівців, інженерно-технічних працівників вузів та науково-дослідних установ, аспірантів і студентів.

Обкладинка для Високочутливі засоби контролю малих концентрацій газів Високочутливі засоби контролю малих концентрацій газів
Віталій Анатолійович Іщенко, Василь Григорович Петрук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 152 с., ISBN 978-966-641-365-2

Монографію присвячено зниженню порогу чутливості та збільшенню точності вимірювань і підвищенню вірогідності контролю малих концентрацій газів на основі методу інтегрувальної сфери та розробці відповідного високочутливого засобу контролю. У роботі проаналізовані існуючі методи та засоби контролю концентрації газів. Запропонована вдосконалена модель переносу випромінювання через газове середовище для проведення вимірювань в інфрачервоній ділянці спектру. Проаналізовані спектри поглинання інфрачервоного випромінювання основними забруднювальними та атмосферними газами.

Обкладинка для Оцінка експлуатаційних гальмових властивостей автомобілів в умовах неточності вихідних даних Оцінка експлуатаційних гальмових властивостей автомобілів в умовах неточності вихідних даних
Андрій Альбертович Кашканов, Вадим Миколайович Ребедайло, Віталій Альбертович Кашканов
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 148 с., ISBN 978-966-641-364-5

Розглянуті експлуатаційні гальмові властивості автомобілів в дорожніх умовах при проведенні автотехнічних експертиз ДТП, моделі оцінки коефіцієнта зчеплення автомобіля з дорогою та оцінки траєкторії руху автомобіля при гальмуванні. Розроблено експертно-моделюючу систему “Автоексперт” для автоматизації найбільш трудомістких процедур прогнозування поведінки автомобіля при гальмуванні, в умовах неточності вихідних даних. Монографія розрахована на науковців, спеціалістів з автотехнічної експертизи ДТП, викладачів, аспірантів та студентів транспортних спеціальностей.

Обкладинка для Газові підвіси шпиндельних вузлів Газові підвіси шпиндельних вузлів
Валерій Олександрович Федотов, Інна Вікторівна Федотова
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 244 с., ISBN 978-966-641-362-1

В роботі описано дослідження та оптимізацію конструктивних параметрів за запропонованими критеріями осьових, радіальних та конічних газових підвісів шпиндельних вузлів. Розглянуто шляхи поліпшення характеристик підвісів різного типу, методики визначення характеристик шпиндельних вузлів з одним та двома радіальними (конічними) підвісами. Проведено оптимізацію конструктивних параметрів шпиндельних вузлів.
Для інженерно-технічних і наукових працівників, а також викладачів, аспірантів, магістрантів та студентів вищих навчальних закладів.

Обкладинка для Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрямки використання Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрямки використання
Борис Євсійович Грабовецький
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 171 с., ISBN 978-966-641-359-1

 В монографії розглядаються теоретико-методологічні питання експертних методів в контексті науково-технічних досліджень і управління. Детально описана методика проведення досліджень за методом Дельфі. Наведені приклади використання методу Дельфі в аналізі і прогнозуванні.

Обкладинка для Методи та засоби діагностування опорно-стрижневих ізоляторів Методи та засоби діагностування опорно-стрижневих ізоляторів
Михайло Павлович Лабзун, Олександр Євгенійович Рубаненко, Василь Михайлович Кутін
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 323 с., ISBN 978-966-641-361-44

У монографії розглянуто призначення, класифікацію, технічні характеристики опорно-стрижневих ізоляторів. Виконано короткий аналіз використання цих ізоляторів, технологій їх виробництва. Проведено дослідження причин пошкоджуваності та визначено діагностичні параметри. Показано основні методи випробувань, контролю параметрів та визначення стану ізоляторів на їх основі. Книга розрахована на фахівців з діагностування та випробувань опорнострижневих ізоляторів. Може використовуватись студентами, аспірантами та інженерно-технічним працівникам, які обслуговують розподільні установки високої і надвисокої напруги.

Обкладинка для Управління змістом інноваційних проектів термомодерніза- ції будівель Управління змістом інноваційних проектів термомодерніза- ції будівель
Ольга Георгіївна Ратушняк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 128 с., ISBN 978-966-641-355-3

 Проаналізовано стан і перспективи управління і реалізації інноваційних проектів з термомодернізації будівель. Наведені результати експертно-аналітичної оцінки управлінських рішень в проектах термомодернізації будівель та експериментальні дослідження фактичних тепловтрат через огороджуючі конструкції будівель. Розроблено математичну модель інтелектуальної підтримки прийняття управлінських рішень менеджером проекту щодо вибору теплоізоляційного матеріалу. Запропоновано методику управління проектом термомодернізації будівель, яка реалізується за допомогою комп’ютерних програмних засобів та структурно-логічну модель управління вартістю інвестиційних енергозберігаючих проектів.

Обкладинка для Аналого-цифрове порозрядне перетворення на основі надлишкових систем числення з ваговою надлишковістю Аналого-цифрове порозрядне перетворення на основі надлишкових систем числення з ваговою надлишковістю
Олексій Дмитрович Азаров
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2010, 232 с., ISBN 978-966-641-354-6

У монографії розглянуто основи теорії порозрядного аналого-цифрового перетворення на основі систем числення з ваговою надлишковістю. Описано принцип комплексного вирішення проблеми підвищення як швидкодії, так і точності аналого-цифрових перетворювачів, побудованих на низькоточній елементній базі.  Книгу розраховано на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються проектуванням і розробкою багаторозрядних високоточних АЦП прискореної швидкодії, а також інформаційно-вимірювальних систем, систем цифрового реєстрування й обробляння аналогових сигналів.  

Обкладинка для Методика зменшення невизначеності в задачах автотехнічної експертизи ДТП при ідентифікації дальності видимості дорожніх об’єктів в темну пору доби Методика зменшення невизначеності в задачах автотехнічної експертизи ДТП при ідентифікації дальності видимості дорожніх об’єктів в темну пору доби
Володимир Петрович Кужель, Андрій Альбертович Кашканов, Віталій Альбертович Кашканов
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 200 с., ISBN 978-966-641-351-5

Монографія присвячена питанням поліпшення автотехнічної експертизи ДТП. Розроблено нову методику визначення дальності видимості об’єктів на дорозі в темну пору доби при освітленні автомобільними фарами на основі інформації удосконаленого протоколу огляду місця ДТП без використання спеціального обладнання та проведення натурних експериментів. Для наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів, які займаються дослідженнями безпечних режимів руху автомобілів в темну пору доби.

Обкладинка для Теорія конфліктів в контексті побудови загальної моделі ефективності сучасного підприємства Теорія конфліктів в контексті побудови загальної моделі ефективності сучасного підприємства
Олег Васильович Мороз, Олена Анатоліївна Сметанюк, Ольга Василівна Лазарчук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 256 с., ISBN 978-966-641-346-1

Монографія присвячена розробці теоретичних і методологічних положень, прикладних рекомендацій щодо моделювання ефективності управління підприємствами на основі оцінювання та управління потенціалом корпоративного конфлікту як стратегієутворюючого фактору розвитку. Обґрунтовано роль і значення потенціалу корпоративного конфлікту як чинника підвищення ефективності функціонування сучасного вітчизняного підприємства на основі системного вдосконалення управлінського процесу, на цій основі розроблено методологічні і методичні підходи до оцінювання та моделювання ефективності такого управління, а також відповідні моделі розвитку підприємств.

Обкладинка для Технічне діагностування автоматичних аналогових керуючих пристроїв електропривода Технічне діагностування автоматичних аналогових керуючих пристроїв електропривода
Володимир Віталійович Грабко, Сергій Миколайович Бабій
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 108 с., ISBN 978-966-641-349-2

В монографії здійснено огляд та аналіз існуючих підходів та засобів діагностування автоматичних аналогових керуючих пристроїв електропривода. Описані розроблені авторами нові математичні моделі діагностування автоматичних аналогових керуючих пристроїв електропривода в стаціонарних та перехідних режимах роботи. Описані синтезовані авторами структури пристроїв діагностування. Книга розрахована на інженерно-технічних працівників електротехнічної промисловості та енергетики, що займаються експлуатацією електричних приводів, а також може бути корисною студентам та аспірантам ВНЗ.

Обкладинка для Метод автоматизованого діагностування системи запалювання та системи керування автомобільним двигуном Метод автоматизованого діагностування системи запалювання та системи керування автомобільним двигуном
Юрій Юрійович Кукурудзяк, Вадим Миколайович Ребедайло
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 144 с., ISBN 978-966-641-347-8

Розглянуто метод автоматизованого діагностування системи запалювання та системи керування автомобільним двигуном. Запропоновано новий науковий підхід, який базується на встановленні взаємозв’язку між несправностями системи, що діагностується, та спектральними характеристиками діагностичного сигналу. Розроблено математичну модель, параметри якої характеризують окремі часові або частотні діапазони сигналу та визначають типові несправності системи на основі кореляційної залежності. Книга розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, а також аспірантів ВНЗ.

Обкладинка для Методи та засоби вимірювання параметрів потенційно-нестійких чотириполюсників Методи та засоби вимірювання параметрів потенційно-нестійких чотириполюсників
Микола Антонович Філинюк, Костянтин Володимирович Огородник, Людмила Броніславівна Ліщинська
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 176 с., ISBN 978-966-641-342-3

В монографії проведено аналіз існуючих методів та засобів вимірювання стандартних та нестандартних систем імітансних та хвилевих параметрів потенційно-нестійких чотириполюсників. Звернено увагу також на метрологічне забезпечення розглянутих методів вимірювання.

Обкладинка для Методи і засоби психофізіологічного відбору кандидатів на службу за контрактом в Збройні Сили України Методи і засоби психофізіологічного відбору кандидатів на службу за контрактом в Збройні Сили України
Сергій Макарович Злепко, Леонід Григорович Коваль, Володимир Віталійович Петренко, Руслан Станіславович Белзецький
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 204 с., ISBN 978-966-641-344–7

У монографії розроблені нові методи і науково обґрунтовані основні теоретичні засади і практичні аспекти застосування психофізіологічного, соціально-психологічного відбору кандидатів на службу за контрактом в Збройних Силах України. Розроблено програмно-технічні засоби та математичне підґрунтя відбору кандидатів, які дозволяють здійснити відбір кандидатів для виконання професійних обов’язків. Монографія розрахована на науковців та фахівців в галузі психофізіологічного тестування і відбору персоналу. Може бути корисна для студентів, аспірантів та докторантів відповідного освітнього і наукового напрямку.

Обкладинка для Санація підприємств: організаційно-економічний механізм Санація підприємств: організаційно-економічний механізм
Тетяна Миколаївна Білоконь, Леонід Миколайович Несен
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 152 с., ISBN 978-966-641-352-2

В монографії розглянуто теоретичні і практичні аспекти санації підприємств. Розроблено методологічний інструментарій оцінки санаційної спроможності підприємств цукрової промисловості. На підставі аналізу особливостей реалізації механізму санації на підприємствах Вінниччини визначено бар’єри санації, обґрунтовано шляхи уникнення й зниження їх негативного впливу, розроблено рекомендації щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму санації підприємств.
Розраховано на наукових працівників, топ-менеджерів, арбітражних керуючих, антикризових менеджерів, викладачів, аспірантів і студентів.

Обкладинка для Діагностування трансформаторів власних потреб та систем технологічних захистів енергоблока теплової електростанції Діагностування трансформаторів власних потреб та систем технологічних захистів енергоблока теплової електростанції
Володимир Віталійович Грабко, Дмитро Олександрович Березницький
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 124 с., ISBN 978-966-641-345-4

 В роботі розглянуто існуючі методи і засоби діагностування трансформаторів власних потреб та систем технологічних захистів теплової електростанції. Описано нові математичні моделі діагностування обладнання та побудовано на їх основі пристрої, які дозволяють визначати технічний стан об’єкта дослідження за результатами вимірювань певної сукупності параметрів. Книга розрахована на інженерно-технічних працівників електротехнічної промисловості та електроенергетики, що займаються експлуатацією електричного обладнання, а також студентів та аспірантів ВНЗ.

Обкладинка для Швидкодійні цифрові функціональні генератори графічних примітивів Швидкодійні цифрові функціональні генератори графічних примітивів
Анатолій Михайлович Пєтух, Валерій Олександрович Денисюк, Дем’ян Тихонович Обідник
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 148 с., ISBN 978-966-641-343-0

Розглянуто методи та засоби побудови швидкодійних цифрових функціональних генераторів графічних примітивів для пристроїв відображення інформації. Запропоновано метод відтворення кривих, що дозволяє підвищити швидкодію відтворення та зменшити апаратні витрати. Визначено похибку існуючих і запропонованих структур, що реалізують лінійні графічні примітиви. Запропоновано метод згладжування нерівномірнісних характеристик цифрових інтеграторів послідовного переносу, який поліпшує вигляд і зменшує похибку відтворення кривих. Проведено логічне і схемотехнічне моделювання запропонованих структур для лінійної та кругової інтерполяції.

Обкладинка для Моделювання ефекту взаємодії системи «будівля–фундамент–основа» числовим методом граничних елементів Моделювання ефекту взаємодії системи «будівля–фундамент–основа» числовим методом граничних елементів
Алла Серафимівна Моргун, Іван Миколайович Меть, Андрій Віталійович Ніцевич
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 132 с., ISBN 978-966-641-341-6

В монографії наведено теоретичні основи дослідження взаємодії групи паль методом граничних елементів, результати числових досліджень взаємодії будівлі, фундаментних конструкцій та основи за методом скінчених елементів та методом граничних елементів. Робота основ досліджена як в лінійній, так і в нелінійній стадіях з використанням дилатансійної моделі пластичної течії. Монографія розрахована на науковий та інженерно-технічний персонал, який займається розрахунком будівельних конструкцій сучасними числовими методами, а також на студентів інженерно-будівельних спеціальностей. 

Обкладинка для Технологія вимірювання на основі представлення значень вимірюваних величин часовими інтервалами Технологія вимірювання на основі представлення значень вимірюваних величин часовими інтервалами
Юрій Васильович Шабатура
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 324 с., ISBN 978-966-641-333-1

У монографії розроблені і науково обґрунтовані основні теоретичні засади і практичні аспекти застосування нової технології вимірювання фізичних величин на основі їх представлень часовими інтервалами, які формуються у вигляді тривалості імпульсних процесів, що визначається на фіксованих амплітудних рівнях. Розроблені нові принципи побудови вимірювальних каналів, методи та засоби проведення вимірювальних перетворень, які дозволяють здійснювати інженерне проектування вимірювальних систем на засадах запропонованої технології вимірювання. Розрахована на науковців та фахівців з інформаційно-вимірювальної техніки. Буде корисною для студентів та аспірантів відповідних спеціальностей.

Обкладинка для Моделювання теплотехнологічних об’єктів з розподіленими параметрами Моделювання теплотехнологічних об’єктів з розподіленими параметрами
Дмитро Олександрович Ковалюк, Світлана Михайлівна Москвіна
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 182 с., ISBN 978-966-641-337-9

В монографії розглядається сучасні методи моделювання теплових об’єктів з розподіленими параметрами та можливі шляхи підвищення їх ефективності за рахунок спільного використання чисельних методів та інтелектуальних технологій. Запропоновано комбіновані моделі управління такими об’єктами та метод визначення оптимальних параметрів їх функціонування. Наведені приклади практичного використання таких моделей та методів. Робота розрахована на науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів та студентів, які займаються розробкою систем підтримки прийняття рішень для управління складними теплотехнологічними об’єктами.

Обкладинка для Шифрування даних на основі високонелінійних булевих функцій та кодів з максимальною відстанню Шифрування даних на основі високонелінійних булевих функцій та кодів з максимальною відстанню
Олександр Миколайович Бевз, Роман Наумович Квєтний
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 96 с., ISBN 978-966-641-340-9

У монографії розроблено методи та алгоритми шифрування на основі високонелінійних булевих функцій та кодів з максимальною відстанню. Основу монографії склали результати досліджень в рамках кандидатської дисертації О.М.Бевза, що були виконані на кафедрі автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки Вінницького національного технічного університету за участю та під керівництвом доктора технічних наук, професора Р.Н.Квєтного.

Обкладинка для Комплексне золоцементне в’яжуче, модифіковане лужною алюмоферитною добавкою Комплексне золоцементне в’яжуче, модифіковане лужною алюмоферитною добавкою
Віктор Павлович Ковальський, Володимир Петрович Очеретний
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 98 с., ISBN 978-966-641-338-6

 В монографії висвітлені питання використання техногенних відходів промисловості у виробництві в’яжучих, модифікованих лужною алюмоферитною комплексною добавкою. Розглянуто вплив бокситового шламу на хімічні процеси фазового складу новоутворень та макроструктуру золошламового в’яжучого за рахунок введення в систему в’яжучого активних центрів кристалізації – алюмоферитних сполук.
Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються використанням техногенних відходів промисловості у виробництві в’яжучих.

Обкладинка для Система автоматичного керування трансформаторами з поздовжньо-поперечним регулюванням напруги під навантаженням Система автоматичного керування трансформаторами з поздовжньо-поперечним регулюванням напруги під навантаженням
Володимир Віталійович Грабко, Сергій Михайлович Левицький
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 119 с., ISBN 978-966-641-335-5

В монографії представлено математичну, функціональну, та комп’ютерну моделі системи автоматичного керування трансформаторами з поздовжньо-поперечним регулюванням напруги під навантаженням, які виконано на підставі розробленого закону керування. Розглянуто мікропроцесорну реалізацію системи керування. Розрахована на інженерно-технічних працівників електроенергетичних компаній, студентів та аспірантів вузів, котрі спеціалізуються в галузі розробки систем керування електротехнічними комплексами.

Обкладинка для Моделювання і оптимізація процесів розвитку виробничих систем з урахуванням використання зовнішніх ресурсів та ефектів освоєння Моделювання і оптимізація процесів розвитку виробничих систем з урахуванням використання зовнішніх ресурсів та ефектів освоєння
Таїса Миколаївна Боровська, Сергій Петрович Бадьора, Віктор Андрійович Северілов, Павло Вікторович Северілов
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2009, 255 с., ISBN 978-966-641-312-6

В монографії розглядаються питання теоретичного обґрунтування, програмної реалізації і практичного застосування методів оптимізації процесів розвитку виробничих систем з урахуванням ефектів освоєння виробництва. Розглядаються альтернативні постановки задач оптимального управління розвитком – з горизонтальною і вертикальною інтеграцією виробничих елементів і централізованим управлінням, децентралізованих з локальними управліннями, з різними змінними управління. Об'єднує різнорідні задачі концепція раціональних технологій конструювання робочих математичних моделей – таких, що виконуються в середовищах пакетів для моделювання. Для кожної задачі подано повний цикл моделювання – від побудови лінгвістичної моделі до конструювання програмної системи для проведення широкого кола досліджень, в тому числі – повного аналізу ризиків розвитку.

Обкладинка для Інтенсифікація біоконверсії коливальним перемішуванням субстрату Інтенсифікація біоконверсії коливальним перемішуванням субстрату
Георгій Сергійович Ратушняк, В’ячеслав Васильович Джеджула
Монографія, Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008, 117 с., ISBN 978-966-641-272-3

Розроблено математичну модель процесу активації роботи
біореактора при коливальному перемішуванні субстрату. Теоретично
обґрунтовано вдосконалення конструктивно-технологічних параметрів
біогазових реакторів. Запропоновано математичну модель управління
технологічними процесами підвищення продуктивності біогазових
реакторів з утилізації органічних відходів в біореакторах на базі теорії
нечіткої логіки та лінгвістичної змінної.
Обґрунтовано нові конструкції реакторів, технології, апарати та
реагенти для очищення біогазу. Розроблено схему автоматизованого
управління робочими параметрами біореактора з інтенсифікацією
теплообміну при утилізації органічних відходів.

Обкладинка для Інноваційне підприємництво: сутність, механізми і форми розвитку Інноваційне підприємництво: сутність, механізми і форми розвитку
Віталій Володимирович Зянько
Монографія, Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008, 397 с. ISBN 978-966-641-265-5

У монографії досліджуються теоретико-методологічні та практичні
засади формування і функціонування інноваційного підприємництва в
умовах ринкової трансформації економіки України. Розкривається сутність
інновацій та інноваційного підприємництва, його спонукальні мотиви і
стимули. Аналізуються суперечності та тенденції розвитку інноваційної
сфери і обґрунтовується необхідність розбудови моделі інноваційного роз-
витку, визначаються її параметри і національні особливості. Розглядаються
організаційно-економічні форми інноваційного підприємництва, ринкові й
інституціональні механізми його регулювання і управління. Визначаються
шляхи вдосконалення інноваційної політики держави.
Розраховано на науковців, фахівців з питань інновацій і підприєм-
ництва, політиків, підприємців.

Обкладинка для Образний відео-комп'ютер око-процесорного типу Образний відео-комп'ютер око-процесорного типу
Володимир Прокопович Кожем'яко, Геннадій Леонідович Лисенко, Андрій Анатолійович Яровий, Андрій Вікторович Кожем'яко
Монографія, Вінниця: Універсум-Вінниця, 2008, 215 с., ISBN 978-966-641-261-7

В монографії розроблено принципи організації оптико-електронних (ОЕ) паралельно-іерархічних (III) логіко-часових структур для розробки образного відсо-комп’ютсра око-процссорного типу в контексті сучасної методології штучного інтелекту. Сукупність наведених у монографії результатів має теоретичне та прикладне значення, що полягає у розвитку ОЕ перетворювачів інформації, III мереж, архітектури ОЕ, асоціативних, систолічних процесорів для паралельної реєстрації, розпізнавання багатовимірних перетворень та паралельної обробки інформації при розпізнаванні образів. На основі застосування розроблених структур образного відсо-комп’ютсра око-процссорного типу розроблено методи, моделі, алгоритми, програмне та апаратне забезпечення для ефективної обробки зображень та розпізнавання образів.

Обкладинка для Економічна ідентифікація параметрів стійкості та ризикованості функціонування господарських систем Економічна ідентифікація параметрів стійкості та ризикованості функціонування господарських систем
Олег Васильович Мороз, Андрій Олегович Cвентух
Монографія, Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008, 168с., ISBN 978-966-641-262-4

В монографії розглядаються особливості розвитку господарських систем, що обумовлені закономірностями катастрофічних процесів еволюційного плану. В процесі дослідження узагальнено та систематизовано основні підходи до формалізації процедури оцінювання ризикованості та стійкості економічних систем. На основі використання математичного апарату теорії нечітких множин та нечіткої логіки було розроблено та реалізовано авторську методику оцінювання ризикованості їх функціонування. В роботі обгрунтовано сутність потенціалу розвитку економічної системи та розроблено відповідний підхід до його оцінювання. Монографія орієнтована на економістів, інженерно-технічних працівників, аспірантів та студентів, які займаються науковими та прикладними питаннями економічного розвитку, стійкості та ризикованості функціонування господарських систем.

Обкладинка для Радіочастотні та широтно-імпульсні елементи цифрової техніки Радіочастотні та широтно-імпульсні елементи цифрової техніки
Василь Мартинович Кичак, Олена Олександрівна Семенова
Моноірафія, Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008, 163 с., ISBN 978-966-641-259-4

У монографії розглянуто основи теорії радіочастотних та широтно-імпульсних логічних і фазі-логічних елементів цифрової техніки, запропоновано методи їх структурного синтезу, розроблені їх структурні схеми. Проведено імітаційне моделювання розроблених широтно-імпульсних елементів. Проведена оцінка складності радіочастотних та широтно-імпульсних логічних елементів та визначені області їх застосування.
Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням елементів та пристроїв цифрової техніки.

Обкладинка для Методи і засоби для дослідження об’єктів, що обертаються, за тепловими полями Методи і засоби для дослідження об’єктів, що обертаються, за тепловими полями
Володимир Віталійович Грабко, Валентин Володимирович Грабко
Монографія, Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008, 155 с., ISBN 978-966-641-258-7

В монографії здійснено огляд та аналіз існуючих методів і засобів теплові зі йного діагностування електрообладнання засобами інфрачервоної техніки. Описані розроблені авторами нові математичні моделі відновлення тепловізійного портрету електрообладнання та побудовані на їх основі пристрої, що дозволяють визначати технічний стан об’єкта дослідження за результатами вимірювань теплових полів.
Книга розрахована на інженерно-технічних працівників електротехнічної промисловості та електроенергетики, що займаються експлуатацією електричного обладнання, а також може бути корисною студентам та аспірантам ВНЗ.

Обкладинка для Прикладні аспекти побудови гідроакустичних доплерівських лагів Прикладні аспекти побудови гідроакустичних доплерівських лагів
Святослав Тадіонович Барась
Монографія, Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008, 241 с., ISBN 978-966-641-257-0

В монографії обґрунтовується нова концепція створення гідроакустичних доплсрівських лагів. Вона базується на теоретично та експериментально доведеній високій потенційній точності вимірювання доплсрівських зсувів частоти при імпульсному випромінюванні. Розроблені математичні моделі похибок вимірювання горизонтальних та вертикальної складових вектора швидкості судна, проаналізовано вплив різних джерел похибок на результуючу похибку в різних умовах плавання. Наведено діючі алгоритми роботи доплерівеького лага у різних режимах експлуатації.
Монографія розрахована на спеціалістів у галузі гідроакустики, зокрема, розробників доплсрівських лагів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Обкладинка для Методи та засоби вимірювального контролю вологості порошкоподібних матеріалів Методи та засоби вимірювального контролю вологості порошкоподібних матеріалів
Володимир Васильович Богачук, Борис Іванович Мокін
Монографія, Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008, 141 с., ISBN 978-966-641-245-7

В монографії розглянуто питання вимірювального контролю вологості порошкоподібних матеріалів. Особливу увагу приділено розробці методів та створення на їх основі засобів безпервного контролю вологості порошкоподібних матеріалів в умовах технологічного процесу їх виробництва. Розглянуто питання отримання основних метрологічних характеристик вимірювального перетворення вологості в інфрачервоній області та оцінювання невизначеності контролю запропонованими засобами.
Монографія розрахована на спеціалістів у галузі розробки засобів вимірювального контролю, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.