694 Titles
Обкладинка для Методи та засоби математичного моделювання гідравлічних вібраційних і віброударних машин Методи та засоби математичного моделювання гідравлічних вібраційних і віброударних машин
Ярослав Володимирович Іванчук, Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2023, 466 с., ISBN 978-966-641-952-4

Монографія присвячена питанням розробки і дослідження ефективної узагальненої методології ідентифікації процесів функціонування гідрав-лічних вібраційних і віброударних машин. Представлені розроблені мате-матичні моделі гідравлічних вібраційних і віброударних машин, а також запропоновано метод чисельного моделювання гідродинамічних процесів. Описані узагальнені методики та засоби комп’ютерного моделювання процесів функціонування гідравлічних вібраційних і віброударних машин. Детально розкрита методика експериментального дослідження робочих процесів у технологічному обладнанні на базі гідроімпульсного привода.
Розрахована на інженерів-спеціалістів, науковців інженерно-техніч-ного спрямування, студентів та аспірантів технічних вузів.

Обкладинка для Матеріали XVІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 23-25 жовтня 2023 р. Матеріали XVІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 23-25 жовтня 2023 р.
Віктор Вікторович Біліченко, головний редактор
Збірник наукових праць [Електронний ресурс], Вінниця : ВНТУ, 2023, (PDF, 397 с.). ISBN 978-966-641- 950-0

Збірник містить Матеріали ХVІ МНПК «Сучасні технології таперспективи розвитку автомобільного транспорту» за такими основними напрямками: стратегії та перспективи розвитку автомобільного транспорту та транспортних засобів; сучасні технології на автомобільному транспорті; транспортні системи, логістика, організація і безпека руху; сучасні технології організації та управління на транспорті; системотехніка і діагностика транспортних машин; стратегії, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою в галузі автомобільного транспорту.

Обкладинка для Методи оцінювання та засоби автоматизації розрахунку складових водогосподарського балансу районів річкових басейнів України Методи оцінювання та засоби автоматизації розрахунку складових водогосподарського балансу районів річкових басейнів України
Віталій Борисович Мокін, Василь Васильович Гребінь, Євгеній Миколайович Крижановський
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2023, 168 с., ISBN 978-966-641-948-7 (друк.); ISBN 978-966-641-949-4 (PDF, 168 с., електр. ресурс)

У монографії представлені підходи до автоматизації розрахунку водогосподарського балансу водогосподарських ділянок районів річкових басейнів України. Описано комплекс методів, прийомів, алгоритмів та програмного забезпечення, яке було апробовано та впроваджено на практиці для розв’язання важливих прикладних задач у галузі розрахунку водогосподарського балансу водогосподарських ділянок районів річкових басейнів України. Розрахована на працівників екологічних організацій, студентів та аспірантів ЗВО, котрі спеціалізуються в галузі водного господарства та інформаційних технологій.

Обкладинка для Системний аналіз оптимального руху електромобіля з асинхронним електроприводом Системний аналіз оптимального руху електромобіля з асинхронним електроприводом
Борис Іванович Мокін, Олександр Борисович Мокін, Вадим Вікторович Горенюк
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2023, 114 с., ISBN 978-966-641-946-3

В монографії представлені результати системного дослідження руху електромобіля з тяговим асинхронним електроприводом горизонтальним відрізком дороги, на спуск та на підйом, оптимального за критерієм мінімуму витрат енергії силової акумуляторної батареї, а також руху на поворотах дороги, оптимального за модифікованими критеріями стійкості. Розрахована на інженерів, науковців та студентів закладів вищої освіти, яким в процесі синтезу законів оптимального руху електромобіля з тяговим асинхронним електроприводом необхідно застосовувати методологію системного аналізу.

Обкладинка для Педагогіка безпеки / Pedagogy of security, № 1-2, 2022 Педагогіка безпеки / Pedagogy of security, № 1-2, 2022
Олександр Володимирович Кобилянський, головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2023, 75 с., ISSN 2524-1079, формат А4

У журналі публікуються статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях педагогіки, професійної освіти та безпеки життєдіяльності. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та науково-практичних конференцій.

Обкладинка для Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, 2023 Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, 2023
Борис Іванович Мокін, головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2023, 100 с., ISSN 1997-9266, формат A4

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є виданням, яке входить до Переліку наукових фахових видань України у галузі технічних наук (категорія Б). Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та Google Scholar і реферується в Українському реферативному журналі «Джерело». 

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук, огляди сучасного стану розроб­ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ. У цьому номері журналу представлені статті з інформаційних технологій та комп'ютерної техніки; автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки; машинобудування та транспорту; енергетики, електротехніки та електромеханіки;. радіоелектроніки та радіоелектронного апаратобудування.

Обкладинка для Педагогіка безпеки / Pedagogy of security, № 1-2, 2021 Педагогіка безпеки / Pedagogy of security, № 1-2, 2021
Олександр Володимирович Кобилянський, головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2023, 55 с., ISSN 2524-1079, формат А4

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях педагогіки, професійної освіти та безпеки життєдіяльності. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та науково-практичних конференцій.

Обкладинка для Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, № 1(45), 2023 Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, № 1(45), 2023
Сергій Володимирович Павлов, головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2023, 135 с., ISSN 1681-7893, формат A4

Міжнародний науково-технічний журнал “Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології” є науковим виданням, публікації в якому визнаються при захисті дисертаційних робіт з технічних наук. Журналу присвоєно категорію Б в галузі технічних наук. 

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій.

В цьому номері журналу опубліковані статті, в яких досліджуються принципові концепції та структурування різних рівнів освіти з оптико-електронних інформаційно-енергетичних технологій; методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів;  системи технічного зору і штучного інтелекту з обробкою та розпізнаванням зображень;  біомедичні оптико-електронні системи та прилади; оптико-електронні пристрої та компоненти в лазерних і енергетичних технологіях.

Обкладинка для Педагогіка безпеки / Pedagogy of security, № 2, 2020 Педагогіка безпеки / Pedagogy of security, № 2, 2020
Олександр Володимирович Кобилянський, головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2020, 58 с., ISSN 2524-1079, формат А4

У журналі публікуються статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях педагогіки, професійної освіти та безпеки життєдіяльності. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та науково-практичних конференцій.

Обкладинка для Вісник машинобудування та транспорту, № 1(17), 2023 Вісник машинобудування та транспорту, № 1(17), 2023
Андрій Павлович Поляков, головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2023, 174 с., ISSN 2415-3486, формат A4

Журнал «Вісник машинобудування та транспорту» є виданням, яке входить до Переліку наукових фахових видань України у галузі технічних наук (категорія Б). 

Журнал «Вісник машинобудування та транспорту» входить до міжнародної  наукометричної бази Index Copernicus та Google Scholar. 

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати, за такими науковими напрямками: Транспорт та транспортні технології; Сучасні технології в машинобудуванні, зварювання та споріднені процеси і технології, нанотехнології; Механотроніка. Гідравлічні та пневматичні приводи різного технологічного призначення, вібраційні та віброударні машини та технології; Надійність і довговічність механізмів і машин, деталі та міцність утримуючих металоконструкцій підйомних транспортних машин; Безпека експлуатації машин та механізмів; Розвиток та сучасні вимоги до зразків озброєння та військової техніки; Сучасне обладнання і прогресивні технології виробництва озброєння та військової техніки; Експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт озброєння та військової техніки; Актуальні питання психологічної підтримки військовослужбовців.

Обкладинка для Робота паль і ростверку у складі стовпчастих пальових фундаментів Робота паль і ростверку у складі стовпчастих пальових фундаментів
Ірина Вікторівна Маєвська, Наталя Вікторівна Блащук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2023, 182 с., ISBN 978-966-641-941-8

Монографію присвячено оцінюванню НДС основ cтовпчастих пальових фундаментів. Шляхом фізичного та чисельного моделювання встановлено основні закономірності залежності частки навантаження, що сприймають палі та ростверк таких фундаментів, від геометричних параметрів фундаменту, виду грунту основи і технології влаштування паль (без виймання та з вийманням грунту). Виявлена краща реалізація роботи бурових паль у групі у порівнянні з забивними. Висвітлені особливості поведінки пальових фундаментів з коротких паль і ресурси їх несучої
здатності. Запропоновано при проєктуванні пальових фундаментів враховувати ступінь реалізації несучої здатності паль і ростверку у складі фундамента. Наведені кількісні залежності цих параметрів від різних факторів.

Обкладинка для IV International Scientific and Practical Internet Conference "Mathematics and Informatics in Science and Education: Challenges of Modernity", dedicated to the 90th anniversary of the Department of Mathematics and Informatics. (May 25-26, 2023, Vinnytsia) IV International Scientific and Practical Internet Conference "Mathematics and Informatics in Science and Education: Challenges of Modernity", dedicated to the 90th anniversary of the Department of Mathematics and Informatics. (May 25-26, 2023, Vinnytsia)
Мар’яна Ковтонюк, Головний редактор
Збірник тез [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2023. (PDF, 254 с.). ISBN 978-966-641-947-0

IV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Математика та інформатика в науці й освіті: виклики сучасності», присвячена 90-річчю кафедри математики та інформатики (Вінниця, 25-26 травня 2023 року)

Тези у збірнику згруповано за секціями, відповідно до тематичних напрямів конференції:
Секція 1. Сучасні проблеми математики; Секція 2. Сучасні проблеми інформатики; Секція 3. Математичне та комп’ютерне моделювання; Секція 4. Формування освітнього середовища з математики та інформатики у закладах вищої освіти; Секція 5. Моніторинг якості освіти: засоби та технології; Секція 6. Сучасні комп’ютерні технології у викладанні математики та інформатики; Секція 7. Методика навчання математики та інформатики в закладах середньої освіти. 

Видання адресоване науковцям, викладачам, учителям, аспірантам, магістрантам, а також усім, хто цікавиться сучасними проблемами науки та освіти.

Обкладинка для Аспекти розвитку, функціонування та дослідження еластичного рушія колісного транспортного засобу Аспекти розвитку, функціонування та дослідження еластичного рушія колісного транспортного засобу
Володимир Андрійович Макаров, Тамара Володимирівна Макарова, Дмитро Вікторович Борисюк, Євгеній Валерійович Смирнов
Монографія, [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2023. (PDF, 150с.) ISBN 978-966-641-945-6

Протягом перших десятиріч ХХІ століття невпинно розвиваються нові конструкції інтелектуальних еластичних рушіїв автомобілів. Вони передбачають рух колісних транспортних засобів на безповітряних шинах, суттєве зниження інтенсивності шкідливих викидів зносу протектора в довкілля, а також розвиток інформаційної та енергетичної спроможності еластичних рушіїв.
В монографії наведено ієрархію цілей та сукупність схем систем, які знаходяться в полі тяжіння автомобільної техніки. Сформовано вибрані аспекти розвитку колеса, особливості функціонування еластичного рушія в незахищених від дії збурюючих факторів та динамічних умовах його роботи, висвітлені фрагменти своєрідних досліджень автомобільних пневматичних шин.

Обкладинка для Матеріали LII науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету (НТКП ВНТУ–2023) Матеріали LII науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету (НТКП ВНТУ–2023)
Віктор Вікторович Біліченко, головний редактор
Збірник наукових праць [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2023. (PDF, 3076 с.) ISBN 987-966-641-942-5

Збірник містить тексти доповідей LII ювілейної регіональної науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Вінницького національного технічного університету з участю працівників підприємств м. Вінниці та Вінницької області з загально-інженерних, технічних, гуманітарних та фундаментальних наук. НТКП ВНТУ проводиться у вигляді конференцій факультетів та конференції Інституту Конфуція ВНТУ. Кожна конференція має власну тематику, оргкомітет, строки проведення пленарних та секційних засідань, та складається з однієї або кількох секцій.

Обкладинка для SENTENTIAE, Том XLІІ, № 2, 2023 SENTENTIAE, Том XLІІ, № 2, 2023
Олег Ігорович Хома, головний редактор
Науковий філософський журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2023, 213 с., ISSN 2075-6461, формат 17x24 см

Sententiae це історико-філософський журнал відкритого доступу, який індексується в SCOPUS з 2015 р. Наша мета – сприяти розвиткові найширшого спектру сучасних дослідницьких підходів, активному їх упровадженню в практику та утвердженню високих стандартів університетського викладання філософських дисциплін на основі досягнень сучасної історії філософії.

У черговому номері: Дмитро Сепетий  Декартове поняття meum corpus і виклик Жан-Люка Марйона «міфу картезіанського дуалізму»; Ілля Давіденко Василь Лісовий про історію філософії України ХХ століття: матеріали до дискусії;

В розділі  НАУКОВЕ ЖИТТЯ подано звіт: Поліна Опря  Перше зібрання спільноти Sententiae;

Вміщено кілька рецензій та оглядів нових видань (Влада Давіденко, Ельвіра Чухрай , Андрій Шиманович, Аріна Орєхова, Всеволод Хома , Михайло Якубович )

Обкладинка для Іван Васильович Коц : біобібліографічний покажчик до 75-річчя з дня народження Іван Васильович Коц : біобібліографічний покажчик до 75-річчя з дня народження
К. В. Дєдова, укладач
Вінниця : ВНТУ, 2023, 112 с. : іл., (Серія «Вчені нашого університету», вип. 26), ISBN 978-966-641-944-9

Покажчик містить матеріали про науково-педагогічну діяльність та бібліографію праць кандидата технічних наук, професора кафедри інженерних систем у будівництві Вінницького національного технічного університету, дійсного члена Академії будівництва України, члена International Association of Engineers Івана Васильовича Коца.
Для студентів закладів вищої освіти, аспірантів, докторантів, науковців, істориків науки та працівників наукових бібліотек.

Обкладинка для Охорона праці в галузях механічної інженерії та транспорту Охорона праці в галузях механічної інженерії та транспорту
Інна Вікторівна Віштак, автор, Олег Володимирович Березюк, автор
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2023, 189 с., ISBN 978-966-641-939-5

У навчальному посібнику викладені нормативно-правові та організаційні основи охорони праці в галузі, спеціальні розділи в галузі професійної діяльності (гігієни праці та виробничої санітарії, електробезпеки) та основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах. 
Посібник розроблений відповідно до плану кафедри та програми дисциплін «Охорона праці в галузі механічної інженерії» та «Охорона праці в галузі транспорту».

Обкладинка для Залишкові деформації ґрунту та розрахункові методи їх визначення за МГЕ Залишкові деформації ґрунту та розрахункові методи їх визначення за МГЕ
Алла Серафимівна Моргун, Іван Миколайович Меть, Василь Леонідович Підлуцький
Монографія, Вінниця, ВНТУ, 2023, 120 с. ISBN 978-966-641-932-6

Приведено результати комплексних теоретичних досліджень осідань та несучої спроможності пальових, плитних фундаментів при роботі їх в нелінійній стадії, основні закономірності їх взаємодії з оточуючим ґрунтом. Викладено методи визначення НДС в активні зоні, по бокові поверхні і в площині вістря паль та плит. Розглянуто методика проектування фундаментів виходячи із гранично допустимих осідань споруд.
Монографія розрахована на студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалістів та наукових працівників, що працюють в області числових розрахунків фундаментних конструкцій та їх реконструкції.
В монографії наведено прикладання МГЕ до визначення залишкових деформацій задач механіки ґрунтів, а також порівняння цих результатів з експериментом.

Обкладинка для Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, 2023 Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, 2023
Борис Іванович Мокін, головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2023, 156 с., ISSN 1997-9266, формат A4

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є виданням, яке входить до Переліку наукових фахових видань України у галузі технічних наук (категорія Б). 

Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та Google Scholar і реферується в Українському реферативному журналі «Джерело». 

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук, огляди сучасного стану розроб­ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ

У цьому номері журналу представлені статті з інформаційних технологій та комп'ютерної техніки; екології, екологічної безпеки, машинобудування та транспорту, енергетики, електротехніки та електромеханіки, стратегії, змісту та нових технологій підготовки фахівців з вищою технічною освітою.

Обкладинка для Оптимізація системи інтегрованого управління твердими побутовими відходами у Вінницькій області Оптимізація системи інтегрованого управління твердими побутовими відходами у Вінницькій області
Василь Григорович Петрук, Віталій Анатолійович Іщенко, Роман Васильович Петрук
Монографія [Електронний ресурс], Вінниця : ВНТУ, 2023, (PDF, 111 с.), ISBN 978-966-641-940-1

В монографії розроблені рекомендації щодо організації оптимізованої системи інтегрованого управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області з урахуванням об’єднання територіальних громад та необхідності роздільного збирання відходів.

Обкладинка для Біогазові технології. Регулярний тепловий режим Біогазові технології. Регулярний тепловий режим
Станіслав Йосипович Ткаченко, Ольга Володимирівна Власенко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2023, 132 с. ISBN 978-966-641-937-1(online PDF); ISBN 978-966-641-943-2(друк)

В монографії розглянуто методи прогнозування інтенсивності теплообміну в багатофазних та багатокомпонентних середовищах з обмеженою інформацією по теплофізичним властивостям. Встановлено існування регулярного теплового режиму за умов охолодження (нагрівання) системи «рідина-тверде тіло» в тонкій металевій циліндричній оболонці. Вдосконалено обробку експериментальних результатів і їх узагальнення сумісним використанням теорії подібності і методів регулярного теплового режиму.
При прийнятті рішень по прогнозуванню інтенсивності теплообміну з рідинами з невідомими теплофізичними властивостями використовується теорія регулярного теплового режиму, теорія подібності та експериментальні результати досліджень на експериментальному стенді.

Обкладинка для Innovation and sustainability, № 1, 2023 Innovation and sustainability, № 1, 2023
Ірина Юріївна Єпіфанова, головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2023, 258 с., ISSN 2786-5959, формат A4

Журнал «Innovation and sustainability» є виданням, яке входить до Переліку наукових фахових видань України  (категорія Б). 

Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та Google Scholar. 

Журнал публікує статті, які містять результати наукових досліджень у галузі економіки та управління, сприяють покращенню вітчизняного обміну науковою та економічною інформацією у галузі економіки та управління, піднесенню рівня української науки на міжнародний рівень. 

У цьому номері журналу представлені статті з фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств, потенціалу підприємства, рекреаційного природокористування України, повоєнного відновлення довкілля, менеджменту, фінансування, цифрової економіки, логістики та управління персоналом, маркетингу. 

 

Обкладинка для Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, 2023 Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, 2023
Борис Іванович Мокін, головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2023, 156 с., ISSN 1997-9266, формат A4

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є виданням, яке входить до Переліку наукових фахових видань України у галузі технічних наук (категорія Б). 

Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та Google Scholar і реферується в Українському реферативному журналі «Джерело». 

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук, огляди сучасного стану розроб­ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ

У цьому номері журналу представлені статті з інформаційних технологій та комп'ютерної техніки; екології, екологічної безпеки, інформаційних технологій та комп'ютерної техніки, машинобудування та транспорту, енергетики, електротехніки та електромеханіки, радіоелектроніки та радіоелектронного апаратобудування.

Обкладинка для Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2023)» Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2023)»
Андрій Кашканов, загальний редактор
Збірник доповідей [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2023, (PDF, 1020 с.) ISBN 978-966-641-938-8

Збірник містить тексти доповідей конференції МН-2023, яка проводилась 22 червня 2023 року на базі Вінницького національного технічного університету з метою висвітлення підсумків наукової роботи пов‘язаної з проведенням студентами та дисертантами наукових досліджень, підготовкою курсових проектів, дипломних бакалаврських та магістерських проектів та дисертацій.

Обкладинка для Збірник тез доповідей ІІI- ї Міжнародної науково-технічної конференції “Перспективи розвитку машинобудування та транспорту – 2023” Збірник тез доповідей ІІI- ї Міжнародної науково-технічної конференції “Перспективи розвитку машинобудування та транспорту – 2023”
Леонід Поліщук, загальний редактор
Збірник наукових праць [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2023. (PDF, 490с.) ISBN 978-966-641-935-7

В тезах доповідей представлені сучасні наукові, технічні та інженерні досягнення провідних вчених України і зарубіжних країн в напрямку розвитку динаміки та міцності машин і споруд, теоретичних та прикладних задач обробки металів тиском і автотехнічних експертиз, галузі штучних імплантів в механічній біоінженерії, транспортних систем і технологій, матеріалознавства та довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій, використання вібрацій в техніці та технологіях, технологій та систем автоматизації машинобудування, проблем проектування, виготовлення та
експлуатації озброєння та військової техніки, інноваційних технологій в контексті підготовки фахівців технічних спеціальностей у воєнний та повоєнний час.
Для наукових працівників, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів та студентів.

Обкладинка для ЗНАННЯ. ОСВІТА. ОСВІЧЕНІСТЬ. Феномен успіху Китаю: світоглядні та технологічні аспекти. Збірник матеріалів VІ МНПК, 10-11 жовтня 2022 року ЗНАННЯ. ОСВІТА. ОСВІЧЕНІСТЬ. Феномен успіху Китаю: світоглядні та технологічні аспекти. Збірник матеріалів VІ МНПК, 10-11 жовтня 2022 року
Анатолій Іванович Теклюк, керівник конференції
Збірник матеріалів конференції [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2023, 101с., ISBN 978-966-641-936-4

Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Знання. Освіта. Освіченість» присвячені актуальним питанням філософії знання, філософії освіти ХХІ століття, забезпечення якості освіти та її оцінювання, успішного поєднання традицій та інновацій в китайській освіті та культурі, зв’язку освіти та національної безпеки.

Обкладинка для Мультиспектральні методи та засоби комп’ютеризованого екологічного моніторингу водних об’єктів Мультиспектральні методи та засоби комп’ютеризованого екологічного моніторингу водних об’єктів
Сергій Михайлович Кватернюк, Василь Григорович Петрук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2023, 314 с., ISBN 978-966-641-930-2

Монографія присвячена вирішенню актуальної наукової проблеми розвитку наукових основ мультиспектральних методів та технічних засобів моніторингу екологічного стану водних об’єктів, які враховують вплив їх характеристик і параметрів на ефективність процесу вимірювання параметрів і визначення показників водних середовищ та оцінювання екологічного стану водних об’єктів, що є передумовою та підґрунтям ефективного управління їх екологічною безпекою. Розроблено методи мультиспектрального контролю екотоксичності з використанням опосередкованого вимірювання параметрів тест-об’єктів. Удосконалено мультиспектральні методи оцінювання екологічного стану водних об’єктів за характеристиками фітопланктону та вищих водних рослин. Розроблено науково-методичні рекомендації щодо реалізації запропонованих наукових основ використання мультиспектральних методів та засобів екологічного моніторингу.

Обкладинка для Володимир Вікторович Смоляк : біобібліографічний покажчик до 75‑річчя з дня народження Володимир Вікторович Смоляк : біобібліографічний покажчик до 75‑річчя з дня народження
К. В. Дєдова, укладач
Вінниця : ВНТУ, 2023, 56 с. : іл., (Серія «Вчені нашого університету», вип. 25), ISBN 978-966-641-931-9

Покажчик містить матеріали про науково-педагогічну діяльність та бібліографію праць доктора філософії архітектури, доцента кафедри будівництва, міського господарства та архітектури Вінницького національного технічного університету, члена-кореспондента Академії будівництва України, члена Національної спілки архітекторів України та Спілки урбаністів України Володимира Вікторовича Смоляка. Для студентів закладів вищої освіти, аспірантів, докторантів, науковців, істориків науки та працівників наукових бібліотек.

Обкладинка для Sententiae, Том XLII, №1, 2023 Sententiae, Том XLII, №1, 2023
Олег Ігорович Хома, головний редактор
Науковий філософський журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2023, 227 с., ISSN 2075-6461, формат 17x24 см

Sententiae це історико-філософський журнал відкритого доступу, який індексується в SCOPUS з 2015 р. Наша мета – сприяти розвиткові найширшого спектру сучасних дослідницьких підходів, активному їх упровадженню в практику та утвердженню високих стандартів університетського викладання філософських дисциплін на основі досягнень сучасної історії філософії. 

У черговому номері: Микола Федяй Філософський курс Стефана Калиновського 17291731 років у світлі його викладацької практики: джерела і (не)оригінальність; Олег Хома Концептуалізація усної історії філософії: проблема інтерв’ю; у розділі ФІЛОСОФСЬКІ ДОВІДНИКИ подано публікацію Олексій Панич, Олександр Луковина Практична філософія пірроніків; вміщено рецензію та кілька оглядів нових видань (Сергій Капранов, Влада Анучіна, Ігор Немчинов, Ельвіра Чухрай, Рєнат Швець)

Обкладинка для Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві № 2, 2022(33) Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві № 2, 2022(33)
Ігор Никифорович Дудар, Головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2022, 232 с., ISSN 2311-1429, формат A4

Науково-технічний журнал “Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві” є науковим фаховим виданням, в якому можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук (Наказ МОНУ № 747 від 13.07.2015 р). Журнал включено до наукометричних баз Index Copernicus, РИНЦ та цитується Google Scholar. Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузі інноваційних технологій будівельного виробництва, сучасних матеріалів та конструкцій, а також економічної ефективності їх використання в будівництві.

Обкладинка для Методи та алгоритми комп’ютерних обчислень. Теорія і практика Методи та алгоритми комп’ютерних обчислень. Теорія і практика
Роман Наумович Квєтний; Ярослав Володимирович Іванчук, Ілона Віталіївна Богач, Ольга Юріївна Софина, Марія Володимирівна Барабан
Підручник, Вінниця: ВНТУ, 2023, 280 с., ISBN 978-966-641-924-1

У підручнику розглянуто головні застосування задач обчислювальної математики в інженерній практиці з прикладами розв’язання та фрагментами програм на сучасних алгоритмічних мовах С++ та Phyton. У посібнику наведено обчислювальні задачі, які найчастіше зустрічаються у практиці проектування комп’ютерних систем та інформаційних технологій.
Підручник орієнтовано, в першу чергу, на спеціалістів у галузі технічних наук, тому увага приділялася доведенню всіх викладених методів обчислень до конкретних практичних алгоритмів. Він може привернути увагу студентів та аспірантів спеціальностей, що пов’язані з комп’ютерними науками, кібернетичними системами та інформаційними технологіями.

Обкладинка для Матеріали XІ Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 13-14 квітня 2023 року Матеріали XІ Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 13-14 квітня 2023 року
Сергій Володимирович Цимбал, Відповідальний за випуск, Віталій Альбертович Кашканов, Відповідальний за випуск, Дмитро Вікторович Борисюк, Відповідальний за випуск
Збірник наукових праць [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2023. (PDF, 366 с.) ISBN 978-966-641-929-6

Збірник містить Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту» за такими основними напрямками: проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту та транспортних засобів; сучасні технології на автомобільному транспорті; транспортні технології, логістика, організація і безпека руху; сучасні технології організації та управління на транспорті; системотехніка і діагностика транспортних машин; стратегії, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою в галузі автомобільного транспорту.

Обкладинка для Василь Григорович Петрук : біобібліографічний покажчик до 65-річчя з дня народження Василь Григорович Петрук : біобібліографічний покажчик до 65-річчя з дня народження
О. М. Немчук, укладач
Вінниця : ВНТУ, 2023, 128 с. : іл., (Серія «Вчені нашого університету»), вип. 24), ISBN 978-966-641-928-9

Покажчик містить матеріали про науково-педагогічну діяльність та бібліографію праць доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри екології, хімії та технологій захисту довкілля Вінницького національного технічного університету, відмінника освіти України, заслуженого природоохоронця України, головного наукового співробітника, лауреата премії імені Івана Богуна Василя Григоровича Петрука.
Видання розраховане для студентів закладів вищої освіти, аспірантів, докторантів, науковців, істориків науки та працівників наукових бібліотек.

Обкладинка для Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, 2023 Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, 2023
Борис Іванович Мокін, Головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2023, 92 с., ISSN 1997-9266, формат A4

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є виданням, яке входить до Переліку наукових фахових видань України у галузі технічних наук (категорія Б). 

Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та Google Scholar і реферується в Українському реферативному журналі «Джерело». 

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук, огляди сучасного стану розроб­ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ

У цьому номері журналу представлені статті з автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки; екології, екологічної безпеки, інформаційних технологій та комп'ютерної техніки, машинобудування та транспорту, енергетики, електротехніки та електромеханіки.

Обкладинка для Навчальний посібник для опанування студентами способів розв’язання задач з функціонального аналізу мовою Python. Частина 2 Навчальний посібник для опанування студентами способів розв’язання задач з функціонального аналізу мовою Python. Частина 2
Борис Іванович Мокін, Віталій Борисович Мокін, Олександр Борисович Мокін
Вінниця : ВНТУ, 2023, 139 с., ISBN 978-966-641-926-5, формат B5 (172x240)

В навчальному посібнику викладено способи розв’язання задач з функціонального аналізу, адаптованого до прикладних проблем в галузі інформаційних технологій, згідно зі змістом однойменного навчального посібника цих же авторів, а також викладені основи програмування мовою Python і програми реалізації способів розв’язання даного класу задач цією мовою. Частина 2 є продовженням частини І і охоплює задачі з дослідження та використання різних класів операторів.

Навчальний посібник рекомендується для студентів та аспірантів, що спеціалізуються в ІТ-галузі за спеціальностями 124 «Системний аналіз» та 126 «Інформаційні системи та технології»

Обкладинка для Моделі гейміфікації в системах управління навчанням Моделі гейміфікації в системах управління навчанням
Олена Олексіївна Коваленко, Євген Анатолійович Паламарчук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2023, 85 с., ISBN 978-966-641-927-2

Монографія містить результати досліджень моделей гейміфікації для систем управління навчанням та освітніх платформ різного типу.

Запропонована комплексна модель поєднання визначення рівня активності студента, яка базується на нарахування балів за різні активності в електронному освітньому інформаційному середовищі (ЕОІС) з елементами гейміфікації для різних дисциплін. У ній використані моделі окталізу, Problem-Based Learning, концепції супроводження геймінгом процесів навчання. Модель спрямована на підвищення рівня мотивації та покращення результатів навчання у здобувачів вищої освіти.

Обкладинка для Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, № 1(56) - 2023 Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, № 1(56) - 2023
Олексій Дмитрович Азаров, Головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2023, 102 с., ISSN 1999-9941, формат A4

Міжнародний науково-технічний журнал „Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” є науковим фаховим виданням України (категорія Б), в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук.  Журнал публікує статті, що містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних та природничих наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та науково-практичних конференцій.

У цьому номері журналу опубліковані статті з інформаційних технологіїй та теорії кодування, комп’ютерних систем та компонентів, математичного моделювання та обчислювальних методів, підвищення ефективності інтелектуальних мереж.

Обкладинка для Innovation and sustainability № 4, 2022 Innovation and sustainability № 4, 2022
Ірина Юріївна Єпіфанова, Головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2023, 240 с., ISSN 2786-5959, формат A4

Журнал «Innovation and sustainability» є виданням, яке входить до Переліку наукових фахових видань України  (категорія Б). 

Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та Google Scholar. 

Журнал публікує статті, які містять результати наукових досліджень у галузі економіки та управління, сприяють покращенню вітчизняного обміну науковою та економічною інформацією у галузі економіки та управління, піднесенню рівня української науки на міжнародний рівень. 

У цьому номері журналу представлені статті з фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств, потенціалу підприємства, менеджменту, фінансування, цифрової економіки, логістики та управління персоналом, маркетингу. 

Обкладинка для Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції 2-3 березня 2023 року. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції 2-3 березня 2023 року.
Ірина Юріївна Єпіфанова, Керівник конференції
Електронний збірник наукових праць, Вінниця: ВНТУ, 2023, 445с., ISBN 978-966-641-925-8

Електронний збірник наукових праць VI Міжнародної науково-практичної конференції. 

Конференція проводилася за такими напрямками: 
Фінансовий механізм соціально-економічного розвитку України;
Інноваційні процеси та їх вплив на конкурентоспроможність; 
Сучасні проблеми інвестиційної діяльності в економіці України; 
Актуальні проблеми управління сучасним підприємством в поствоєнний період;
Управління потенціалом підприємства;
Цифрова економіка, фінтех та ІТ-інструменти як основа розвиткусучасної України.

 

 

Обкладинка для Методи та засоби аналізу втрат електроенергії в розподільних електричних мережах з використанням пристроїв smart metering Методи та засоби аналізу втрат електроенергії в розподільних електричних мережах з використанням пристроїв smart metering
Юлія Володимирівна Малогулко, Андрій Леонідович Поліщук, Юрій Васильович Томашевський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2023, 140 с., ISBN 978-966-641-921-0

В монографії розглядається оцінка стану розподільних мереж з використанням пристроїв Smart Metering, дослідження особливостей функціонування інформаційних систем розподільних електричних мереж, визначено шляхи та методи підвищення їх спостережності, досліджено математичну модель та методи оцінки стану розподільної електричної мережі за різної повноти вхідних даних.
Розрахована на фахівців з планування режимів електричних мереж енергосистем. Може використовуватись студентами, аспірантами та інженерно-технічними працівниками, які займаються підвищенням енергоефективності відновлюваних джерел енергії в електричних мережах енергосистем.

Обкладинка для Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, № 2(44), 2022 Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, № 2(44), 2022
Сергій Володимирович Павлов, Головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2023, 121 с., ISSN 1681-7893, формат A4

Міжнародний науково-технічний журнал “Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології” є науковим виданням, публікації в якому визнаються при захисті дисертаційних робіт з технічних наук. Журналу присвоєно категорію Б в галузі технічних наук. 

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій.

В цьому номері журналу опубліковані статті, в яких досліджуються принципові концепції та структурування різних рівнів освіти з оптико-електронних інформаційно-енергетичних технологій; методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів;  системи технічного зору і штучного інтелекту з обробкою та розпізнаванням зображень;  біомедичні оптико-електронні системи та прилади; оптико-електронні пристрої та компоненти в лазерних і енергетичних технологіях.

Обкладинка для Вісник Вінницького політехнічного інституту,№ 6, 2022 Вісник Вінницького політехнічного інституту,№ 6, 2022
Борис Іванович Мокін, Головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2023, 88 с., ISSN 1997-9266, формат A4

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є виданням, яке входить до Переліку наукових фахових видань України у галузі технічних наук (категорія Б). 

Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та Google Scholar і реферується в Українському реферативному журналі «Джерело». 

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук, огляди сучасного стану розроб­ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ

У цьому номері журналу представлені статті з екології, екологічної безпеки, інформаційних технологій та комп'ютерної техніки, машинобудування та транспорту, енергетики, електротехніки та електромеханіки.

.

Обкладинка для Вісник машинобудування та транспорту, №2(16), 2022 Вісник машинобудування та транспорту, №2(16), 2022
Андрій Павлович Поляков, Головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2023, 124 с., ISSN 2415-3486, формат A4

Журнал «Вісник машинобудування та транспорту» є виданням, яке входить до Переліку наукових фахових видань України у галузі технічних наук (категорія Б). 

Журнал «Вісник машинобудування та транспорту» входить до міжнародної  наукометричної бази Index Copernicus та Google Scholar. 

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати, за такими науковими напрямками: Транспорт та транспортні технології; Сучасні технології в машинобудуванні, зварювання та споріднені процеси і технології, нанотехнології; Механотроніка. Гідравлічні та пневматичні приводи різного технологічного призначення, вібраційні та віброударні машини та технології; Надійність і довговічність механізмів і машин, деталі та міцність утримуючих металоконструкцій підйомних транспортних машин; Безпека експлуатації машин та механізмів; Розвиток та сучасні вимоги до зразків озброєння та військової техніки; Сучасне обладнання і прогресивні технології виробництва озброєння та військової техніки; Експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт озброєння та військової техніки; Актуальні питання психологічної підтримки військовослужбовців.

Обкладинка для Наукове обґрунтування оптимальних форм інтегрованого управління екологічною безпекою непридатних пестицидів та пестицидвмісних відходів Наукове обґрунтування оптимальних форм інтегрованого управління екологічною безпекою непридатних пестицидів та пестицидвмісних відходів
Роман Васильович Петрук
Монографія [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2023, (PDF, 248 с.), ISBN 978-966-641-923-4

Монографія присвячена вирішенню актуальної наукової проблеми створення та наукового обґрунтування оптимальних форм інтегрованого управління екологічною безпекою непридатних пестицидів та пестицидвмісних відходів.

У результаті проведення комплексу досліджень запропоновано нові наукові положення, висновки та рекомендації, які дозволяють запобігти підвищенню ризиків забруднення довкілля пестицидами, продуктами розпаду у ґрунтах та природних об’єктах, шляхом розроблення оптимальних форм управління непридатними пестицидами і науково обґрунтованих методів та способів їх утилізації, транспортування, екологічно безпечного поводження із складами отрутохімікатів та тарою з-під пестицидів та ін.

Обкладинка для Розосереджене генерування в задачах підвищення енергоефективності розподільних електричних мереж Розосереджене генерування в задачах підвищення енергоефективності розподільних електричних мереж
Петро Дем’янович Лежнюк, Вячеслав Олександрович Комар, Олена Вікторівна Сікорська
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2023, 195 с., ISBN 978-966-641-922-7

В монографії досліджується проблема підвищення енергоефективності розподільних електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії. Розглянуто можливість оцінювання функціональної та балансової готовності електричних мереж за показником якості функціонування.
Книга розрахована на фахівців, що цікавляться питаннями підвищення якості функціонування електричних мереж. Може використовуватись студентами, аспірантами та інженерно-технічним працівникам, які займаються підвищенням енергоефективності розподільних електричних мереж.

Обкладинка для Збірник тестових завдань для підготовки для вступу в магістратуру за спеціальністю 073 – Менеджмент Збірник тестових завдань для підготовки для вступу в магістратуру за спеціальністю 073 – Менеджмент
Микола Іванович Небава, Олександр Йосипович Лесько, Дмитро Петрович Мельничук, Ольга Георгіївна Ратушняк
Збірник завдань, Вінниця: ВНТУ, 2022, 144 с. ISBN 978-966-641-887-9

У збірнику завдань згруповано, систематизовано та логічно подано розроблені тестові завдання з економічної теорії, економіки підприємства, менеджменту, самоменеджменту, управління персоналом та фінансів підприємства. Використання збірника призначено для проведення тестових випробувань під час підготовки до вступу в магістратуру за спеціальністю 073 – Менеджмент.
Збірник розрахований на використання викладачами та студентами для підготовки і проведення вступного контролю рівня знань студентів, їх закріплення під час вступу до магістратури.

Обкладинка для Високопродуктивні АЦП комбінованого врівноваження із ваговою надлишковістю Високопродуктивні АЦП комбінованого врівноваження із ваговою надлишковістю
Олексій Дмитрович Азаров, Олексій Ярославович Стахов, Максим Романович Обертюх
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2023, 130 с., ISBN 978-966-641-920-3

Побудова багаторозрядних швидкодіючих АЦП порозрядного врівноваження з ваговою надлишковістю є складною задачею. Великі можливості покращення динамічних характеристик перетворювачів відкриваються поєднанням методів порозрядного кодування і безпосереднього зчитування. Побудова таких високопродуктивних комбінованих перетворювачів є надзвичайно важливою для створення ефективних багато-розрядних швидкодіючих АЦ-систем, що і зумовлює актуальність наукових досліджень, виконаних у цій роботі.

Обкладинка для Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, № 1, 2022 Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, № 1, 2022
Сергій Володимирович Павлов, Головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2023, 109 с., ISSN 1681-7893, формат A4

Міжнародний науково-технічний журнал “Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології” є науковим виданням, публікації в якому визнаються при захисті дисертаційних робіт з технічних наук. Журналу присвоєно категорію Б в галузі технічних наук. 

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій.

В цьому номері журналу опубліковані статті, в яких досліджуються методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів;  системи технічного зору і штучного інтелекту з обробкою та розпізнаванням зображень;  біомедичні оптико-електронні системи та прилади; оптико-електронні пристрої та компоненти в лазерних і енергетичних технологіях ; оптичні та оптико-електронні сенсори і перетворювачі в системах керування та екологічного моніторингу.

Обкладинка для Ігор Никифорович Дудар : біобібліографічний покажчик до 75-річчя з дня народження Ігор Никифорович Дудар : біобібліографічний покажчик до 75-річчя з дня народження
К. В. Дєдова, укладач
Вінниця : ВНТУ, 2022, 64 с. : 12 іл., (Серія «Вчені нашого університету»), вип. 23), ISBN 978-966-641-919-7

Покажчик містить матеріали про науково-педагогічну діяльність та бібліографію праць доктора технічних наук, професора кафедри будівництва, міського господарства та архітектури Вінницького національного технічного університету, відмінника освіти, дійсного члена Академії будівництва України Ігоря Никифоровича Дударя. Буде корисним для студентів закладів вищої освіти, аспірантів, докторантів, науковців, істориків науки та працівників наукових бібліотек.

Обкладинка для Innovation and sustainability № 3, 2022 Innovation and sustainability № 3, 2022
Ірина Юріївна Єпіфанова, Головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2022, 199 с., ISSN 2786-5959, формат A4

Журнал «Innovation and sustainability» є виданням, яке входить до Переліку наукових фахових видань України  (категорія Б). 

Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та Google Scholar. 

Журнал публікує статті, які містять результати наукових досліджень у галузі економіки та управління, сприяють покращенню вітчизняного обміну науковою та економічною інформацією у галузі економіки та управління, піднесенню рівня української науки на міжнародний рівень. 

У цьому номері журналу представлені статті з фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств, потенціалу підприємства, менеджменту, фінансування, цифрової економіки, енергозбереження, маркетингу. 

 

Обкладинка для Proceedings of XVI International Conference Measurement and Control in Complex System (MCCS-2022) Proceedings of XVI International Conference Measurement and Control in Complex System (MCCS-2022)
Володимир Дубовой, Керівник конференції
Електронний збірник наукових праць, Вінниця: ВНТУ, 2022, ISBN 978-966-641-918-0

Електронний збірник наукових праць 16-ої Міжнародної конференції Контроль і управління в складних системах (КУСС-2022)

Конференція проводилася за такими напрямками: 
Теоретичні основи контролю та управління ;
Перспективні методи, програмні і технічні засоби систем контролю і управління; 
Контроль та управління в окремих галузях;
Контроль та керування в енергетиці;
Інтелектуальні технології в системах управління.

Обкладинка для Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія № 3(55) 2022 Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія № 3(55) 2022
Олексій Дмитрович Азаров, Головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2022, 91 с., ISSN 1999-9941, формат A4

Міжнародний науково-технічний журнал „Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” є науковим фаховим виданням України (категорія Б), в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук.  Журнал публікує статті, що містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних та природничих наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та науково-практичних конференцій.

 В цьому номері журналу опубліковані статті з інформаційних технологіїй та теорії кодування, комп’ютерних систем та компонентів, математичного моделювання та обчислювальних методів.

Обкладинка для Високолінійне надлишкове цифроаналогове перетворення з ваговою надлишковістю на основі генераторів однакових струмів Високолінійне надлишкове цифроаналогове перетворення з ваговою надлишковістю на основі генераторів однакових струмів
Олексій Дмитрович Азаров, Максим Романович Обертюх
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2022, 156 с., ISBN 978-966-641-915-9

У монографії розглянуто питання підвищення точності багаторозрядних струмових ЦАП за рахунок дотримання принципу суперпозиції у діапазоні вихідного сигналу, а також подальшого розвитку отримали методи підвищення точності двотактних підсилювачів постійного струму та буферів напруги, термостабільних джерел постійного струму та напруги. Книга розрахована на науковців, аспірантів та інженерів, які займаються розробкою аналогових вузлів високоточних аналого-цифрових перетворювач

Обкладинка для Innovation and sustainability № 2, 2022 Innovation and sustainability № 2, 2022
Ірина Юріївна Єпіфанова, Головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2022, 227 с., ISSN 2786-5959, формат A4

Журнал «Innovation and sustainability» є виданням, яке входить до Переліку наукових фахових видань України  (категорія Б). 

Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та Google Scholar. 

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях кономічних наук, огляди сучасного стану розроб­ки важливих наукових проблем. 

У цьому номері журналу представлені статті з фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств, потенціалу підприємства, конкурентоспроможності, управління персоналом, цифрової економіки, енергозбереження, логістики, маркетингу. 

Обкладинка для Sententiae, Том XLI, № 3, 2022 Sententiae, Том XLI, № 3, 2022
Олег Ігорович Хома, Головний редактор
Науковий філософський журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2022, 208 с., ISSN 2075-6461, формат 17x24 см

Sententiae це історико-філософський журнал, що керується принципами відкритого доступу, який індексується в SCOPUS з 2015 р.

Наша мета – сприяти розвиткові найширшого спектру сучасних дослідницьких підходів, активному їх упровадженню в практику та утвердженню високих стандартів університетського викладання філософських дисциплін на основі досягнень сучасної історії філософії. Наш головний пріоритет – забезпечення емпіричної обґрунтованості історико-філософських концепцій, заснованої на критеріях буквальності, вичерпності, контекстуальності та врахування наявних спекулятивних інтерпретацій. Ми вважаємо ці критерії основою методології будь-якого обґрунтованого історико-філософського дослідження. 

У черговому номері, зокрема, опубліковано: Вадим Менжулін Актуальні практики і дискусії в сучасній англомовній історіографії філософії

Тамара Ящук, Всеволод Хома Радянська соціальна філософія: вихід за межі історичного матеріалізму. Частина І 

У розділі ДИСКУСІЇ представлена стаття Ельвіри Чухрай Підводні камені анахронічного аналізу: книга Проповідника, сенс життя і сенс у житті 

У розділі ФІЛОСОФСЬКІ ДОВІДНИКИ  подано продовження публікації Сергія Секунданта та Аріни Орєхової Час і простір у філософії Ляйбніца. Частина ІІ 

Також вміщено рецензії та огляди нових видань (Олександр Луковина, Олексій Кравченко) 

Обкладинка для Вісник Вінницького політехнічного інституту,№ 5, 2022 Вісник Вінницького політехнічного інституту,№ 5, 2022
Борис Іванович Мокін, Головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2022, 98 с., ISSN 1997-9266, формат A4

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є виданням, яке входить до Переліку наукових фахових видань України у галузі технічних наук (категорія Б). 

Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та Google Scholar і реферується в Українському реферативному журналі «Джерело». 

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук, огляди сучасного стану розроб­ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ

У цьому номері журналу представлені статті з екології, екологічної безпеки, інформаційних технологій та комп'ютерної техніки, машинобудування та транспорту, енергетики, будівництва.

.

Обкладинка для Практикум з диференціального числення функції однієї змінної Практикум з диференціального числення функції однієї змінної
Мар‘яна Михайлівна Ковтонюк, Аліна Яківна Клімішина, Іванна Миколаївна Леонова
Електронний навчальний посібник для студентів СВО Бакалавр спеціальностей 111 Математика та 014 Середня освіта (Математика). Вінниця : ВНТУ, 2022. (PDF, 380 с.). ISBN 978-966-641-916-6

Навчальний посібник написано відповідно до навчальної програми з математичного аналізу. В посібнику є велика кількість розв’язаних типових прикладів і практико-орієнтованих задач з диференціального числення функції однієї змінної, завдань для самостійного опрацювання, завдань для самостійних і контрольних робіт.
Посібник написаний для студентів СВО Бакалавр спеціальностей 111 Математика й 014.04 Середня освіта (Математика), в тому числі заочної форми навчання. Може бути корисним вчителям фізико-математичних ліцеїв, викладачам математики та магістрантам.

Обкладинка для Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-технічної інтернет-конференції «Актуальні проблеми бойового застосування та експлуатації і ремонту зразків озброєння та військової техніки», 17-18 листопада 2022 року Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-технічної інтернет-конференції «Актуальні проблеми бойового застосування та експлуатації і ремонту зразків озброєння та військової техніки», 17-18 листопада 2022 року
Павло Якович Бондаренко, (Відпов. ред.)
Електронний збірник наукових праць, Вінниця: ВНТУ, 2022, (PDF, 257 с.), ISBN 978-966-641-917-3

  Збірник містить матеріали за такими основними напрямками: особливості бойового застосування озброєння та військової техніки на сучасному етапі розвитку Збройних Сил України; питання досягнення взаємосумісності підрозділів Збройних Сил України з підрозділами збройних сил країн-членів НАТО; пріоритетні напрями розвитку та сучасні вимоги до зразків озброєння та військової техніки, їх модернізація; сучасне обладнання і прогресивні технології технічного обслуговування і ремонту новітніх зразків озброєння та військової техніки, їх експлуатація; перспективи розвитку машин спеціального призначення високої прохідності та організація військових перевезень; актуальні питання психологічної підтримки військовослужбовців.

Обкладинка для Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях і схемах Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях і схемах
Лариса Євстахіївна Азарова, Людмила Анатоліївна Радомська
Підручник, Вінниця: ВНТУ, 2022, 200 с., ISBN 978-966-641-901-2

Підручник укладено відповідно до типової програми дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів нефілологічних спеціальностей денної форми навчання. У посібнику у формі таблиць і схем подано узагальнений теоретичний опис сучасного ділового мовлення: норм і стилів української літературної мови, документознавства, мистецтва публічних виступів, індивідуальних та колективних форм професійного спілкування тощо. Пропонований підручник спрямований на те, щоб студенти набули навичок практичного послуговування мовними засобами вираження думки залежно від змісту висловлювання, а також стимулює систематичну самостійну роботу студентів, підвищує об’єктивність оцінювання знань.
Для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які вивчають курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)», викладачів, а також для тих, хто прагне самостійно підвищити рівень фахового мовлення

Обкладинка для Системний аналіз процесу переміщення вантажів у вертикальній площині Системний аналіз процесу переміщення вантажів у вертикальній площині
Борис Іванович Мокін, Олександр Борисович Мокін, Олександр Михайлович Кривоніс
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2022, 96 с., ISBN 978-966-641-914-2

У монографії представлені результати дослідження процесу переміщення вантажів у вертикальній площині, виконані зі застосуванням ідеології системно-го підходу, завдяки якій при моделюванні враховані усі фактори, що його формують, та з використанням усіх п’яти етапів методу системного аналізу на шляху до синтезу системи оптимального керування цим процесом. 

Розрахована на інженерів, науковців та студентів ЗВО, яким під час розв’язання поставлених їм задач по математичному моделюванню процесу переміщення вантажів у вертикальній площині та синтезу системи оптимального керування цим процесом необхідно здійснити його системний аналіз.

Обкладинка для Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, № 2, 2021 Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, № 2, 2021
Сергій Володимирович Павлов, головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2022, 103 с., ISSN 1681-7893 , формат A4

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, матеріали з педагогіки вищої освіти.

Міжнародний науково-технічний журнал “Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології” є науковим виданням, публікації в якому визнаються при захисті дисертаційних робіт з технічних наук. Журналу присвоєно категорію Б в галузі технічних наук.

В цьому номері журналу опубліковані статті: Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів; Системи технічного зору і штучного інтелекту з обробкою та розпізнаванням зображень; Біомедичні оптико-електронні системи та прилади; Оптичні та оптико-електронні сенсори і перетворювачі в системах керування та екологічного моніторингу; Волоконно-оптичні технології в інформаційних (internet, intranet тощо) та енергетичних мережах.

Обкладинка для Василь Васильович Кухарчук : біобібліографічний покажчик до 70‑річчя з дня народження [Електронний ресурс] Василь Васильович Кухарчук : біобібліографічний покажчик до 70‑річчя з дня народження [Електронний ресурс]
К. В. Дєдова, укладач
Вінниця : ВНТУ, 2022, (PDF, 64 с. : іл. ), (Серія «Вчені нашого університету»), вип. 22), ISBN 978-966-641-900-5

Покажчик містить матеріали про науково-педагогічну діяльність та бібліографію праць доктора технічних наук, професора кафедри комп’ютеризованих електромеханічних систем і комплексів Вінницького національного технічного університету, заслуженого працівника освіти України, відмінника освіти, дійсного
члена Академії метрології України Василя Васильовича Кухарчука.
Для студентів закладів вищої освіти, аспірантів, докторантів, науковців, істориків науки та працівників наукових бібліотек.

Обкладинка для Міжнародна науково-методична Інтернет-конференція «Проблеми вищої математичної освіти: виклики сучасності», 11-12 жовтня 2022 року Міжнародна науково-методична Інтернет-конференція «Проблеми вищої математичної освіти: виклики сучасності», 11-12 жовтня 2022 року
Володимир Маркусович Михалевич, Керівник конференції
Збірник матеріалів конференції [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2022, 185с., ISBN 978-966-641-933-3

Збірник містить тексти доповідей Міжнародна науково-методичної Інтернет-конференції «Проблеми вищої математичної освіти: виклики сучасності (2022)». Конференція проводилась 11-12 жовтня 2022 року на базі Вінницького національного технічного університету з метою вивчення досвіду, проблем та перспектив найбільш ефективного та економного навчання математики при сучасних до неї вимогах; використання нових технологій навчання, обговорення питань науково-методичного супроводу викладання математичних дисциплін; розробки і застосування інформаційно-комунікаційних та інноваційних педагогічних технологій.

Обкладинка для Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, 2022 Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, 2022
Борис Іванович Мокін, Головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2022, 106 с., ISSN 1997-9266, формат A4

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є виданням, яке входить до Переліку наукових фахових видань України у галузі технічних наук (категорія Б). 

Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та Google Scholar і реферується в Українському реферативному журналі «Джерело».

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розроб­ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти.

 В цьому номері журналу опубліковані статті з автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки; екології та екологічної безпеки; енергетики, електротехніки та електромеханіки;  інформаційних технологій та комп'ютерної техніки; машинобудування та транспорту.

Обкладинка для Точність тонколистових виробів при пневмоударному штампуванні рухомим середовищами Точність тонколистових виробів при пневмоударному штампуванні рухомим середовищами
Станіслав Георгійович Ясько, Євгеній Андрійович Фролов, Володимир Валентинович Кухар, Олександр Володимирович Грушко, Інна Вікторівна Віштак
монографія, Вінниця : ВНТУ, 2022, 208 с., ISBN 978-966-641-899-2

Розглянуто комплексний підхід до забезпечення точності виконання розділових і формоутворюючих операцій шляхом визначення раціональних конструкторсько-технологічних параметрів процесів пневмоударного штампування в умовах багатономенклатурного виробництва при дискретно-нестабільних програмах випуску. Подано перелік та закономірності впливу основних конструктивно-технологічних параметрів оснащення на показники форми, розмірної точності та шорсткості виробів. Наведено науково-методологічні підходи до визначення граничного ступеня витягування, закономірностей взаємодії між передавальним рідким або еластичним середовищем, тонколистовою заго­товкою та робочими елементами оснащення при пневмоударному штампуванні.

Обкладинка для Анатолій Петрович Ранський : біобібліографічний покажчик до 70-річчя від дня народження Анатолій Петрович Ранський : біобібліографічний покажчик до 70-річчя від дня народження
О. М. Немчук, укладач
Вінниця : ВНТУ, 2020, 88 с. : іл., (Серія «Вчені нашого університету», вип. 16), ISBN 978-966-641-786-5

В покажчик ввійшли матеріали про науково-педагогічну діяльність та основні друковані праці доктора хімічних наук, професора, завідувача кафедри хімії та хімічної технології Вінницького національного технічного університету Анатолія Петровича Ранського.
Покажчик розраховано на студентів закладів вищої освіти, аспірантів, докторантів, науковців, істориків науки та працівників наукових бібліотек.

Обкладинка для Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, 2022 Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, 2022
Борис Іванович Мокін, головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2022, 102 с., ISSN 1997-9266, формат A4

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є виданням, яке входить до Переліку наукових фахових видань України у галузі технічних наук (категорія Б). 

Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та Google Scholar і реферується в Українському реферативному журналі «Джерело».

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розроб­ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти.

 В цьому номері журналу опубліковані статті з екології та екологічної безпеки; енергетики, електротехніки та електромеханіки;  інформаційних технологій та комп'ютерної техніки; машинобудування та транспорту; радіоелектроніки та радіоелектронного апаратобудування.

Обкладинка для Потенціал енергоефективності огороджувальних конструкцій із біосферосумісних матеріалів Потенціал енергоефективності огороджувальних конструкцій із біосферосумісних матеріалів
Юрій Семенович Бікс, Георгій Сергійович Ратушняк, Олена Георгіївна Лялюк, Ольга Георгіївна Ратушняк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2022, 132 с., ISBN 978-966-641-902-9 (PDF), ISBN 978-966-641-903-6 (друк.)

Розглянуто чинники впливу на потенціал енергоефективності огороджувальних конструкцій будівель з теплоізоляційних матеріалів на засадах біосферосумісності. Наведено результати аналітичних та експериментальних досліджень визначення теплопровідності теплоізоляційних матеріалів рослинного походження. Запропоновано математичну модель оцінки надійності забезпечення ефективності теплоізоляційних будівельних виробів. Наведено результати чисельного дослідження з використанням методів аналізу ієрархій, сірого реляційного аналізу, теорії критерійного значення та з врахуванням показника теплової інерції з обґрунтування оптимального типу й матеріалу огороджувальних конструкцій будівель за умов біосферосумісності.

Обкладинка для Поліпшення курсової стійкості руху легкового автомобіля за підтримки еластичних рушіїв Поліпшення курсової стійкості руху легкового автомобіля за підтримки еластичних рушіїв
Володимир Андрійович Макаров, Тамара Володимирівна Макарова, Дмитро Вікторович Борисюк, Олександр Володимирович Вдовиченко
Монографія, за заг. ред. В. А. Макарова. [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2022. (PDF, 211 с.), ISBN 978-966-641-913-5

У країнах, де розвинені автомобільна наука, автомобілебудування та спостерігається значущий прогрес в функціонуванні транспортних технологій, які передбачають мобільність використання інноваційних транспортних засобів, на передній план також випливає проектування і формування умов для зниження аварійності на автомобільних дорогах. Для вирішення означених науково-технічних проблем необхідно поліпшити стійкість переміщення швидкісних легкових автомобілів, для чого виконано поглиблення теоретичних основ стійкого руху автомобілів.
В монографії проведено аналіз сукупності математичних моделей і вибрана з них та, що дозволила доволі широко та з достатньою похибкою розв’язати поставлені задачі. Розглянуто значущий рівень підтримки стійкості руху легкового автомобіля еластичними рушіями.

Обкладинка для Sententiae, Том XLI, №2, 2022 Sententiae, Том XLI, №2, 2022
Олег Хома, Головний редактор
Науковий філософський журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2022, 241 с., ISSN 2075-6461, формат 17x24 см

Sententiae це історико-філософський журнал відкритого доступу, який індексується в SCOPUS з 2015 р..

 У черговому числіі:
Олена Сирцова 
Corpus Areopagiticum: питання про залежність від Прокла, гіпотеза про авторство Синезія і філософська термінологія слов'янських перекладів
Олег Хома Скептичні вислови в «Нарисах пірронізму» і Декартів проєкт «Медитацій про першу філософію»
Сергій Секундант Ежен Дюпреель і Хаїм Перельман: нормативно-критичні засади «риторичного повороту» в сучасній філософії. Частина І
В новому розділі ФІЛОСОФСЬКІ ДОВІДНИКИ з вступним словом Олега Хоми Investigatio подано публікацію Сергія Секунданта та Аріни Орєхової Час і простір у філософії Ляйбніца. Частина І .
Також вміщено рецензії та огляди нових видань (Олександр Луковина, Василь Мацьків, Андрій Баумейстер та Всеволод Хома, Ілля Давіденко, Віталій Туренко, Михайло Якубович); 
В НАУКОВОМУ ЖИТТІ подана 2-а частина інтерв’ю В. Хоми, І. Давіденка і К. Мирошник із Анатолієм Єрмоленком, перші частини інтерв'ю  І. Давіденка, В. Анучіної, Д. Попіля зі Світланою Іващенко та В. Анучіної, Я. Горобенко, Я. Дзюби з Євгеном Причепієм, повідомлення І. Давиденка про круглий стіл «Усна історія філософії: окреслення предмета»

 

Обкладинка для Децентралізоване координаційне керування розподіленими кібер-фізичними системами з неперервними об’єктами Децентралізоване координаційне керування розподіленими кібер-фізичними системами з неперервними об’єктами
Володимир Дубовой, Марія Юхимчук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2022, 225 с., ISBN 978-966-641-908-1

Монографія присвячена створенню теоретичних основ і прикладних засобів моделювання та дослідження процесів децентралізованого координаційного управління розподіленими кібер-фізичними системами з неперервними технологічними об’єктами.

Обкладинка для English for engineers. Англійська мова: збірник текстів та вправ для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Частина І English for engineers. Англійська мова: збірник текстів та вправ для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Частина І
Світлана Степанівна Никипорець, Надія Валеріївна Герасименко, Сергій Олександрович Кот, Людмила Едуардівна Габрійчук
Навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2022. 108 с. ISBN 978-966-641-896-1

Навчальний посібник призначений для студентів І курсу енергетичних спеціальностей та складається з 10 розділів, в яких наведено такі базові поняття енергетики, як «електричний струм», «електричне коло», «провідники та ізолятори», «трансформатори», «електродвигуни», «генератори» тощо. В посібнику надаються тексти з комплексом вправ на розвиток та закріплення різноманітних комунікативних компетенцій. Тематичний словник-мінімум допоможе студентам-першокурсникам опанувати необхідну професійну лексику.

Обкладинка для Автомобільні двигуни. Методи побудови теоретичних діаграм теплового, динамічного розрахунків та характеристики автотракторних двигунів Автомобільні двигуни. Методи побудови теоретичних діаграм теплового, динамічного розрахунків та характеристики автотракторних двигунів
Віктор Федорович Анісімов, Віктор Вікторович Біліченко, Василь Іванович Музичук, Микола Васильович Митко
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2022, 172 с., ISBN 978-966-641-895-4

У навчальному посібнику розглянуті загальні питання будови теоретичних діаграм розрахункового циклу та теоретичні характеристики поршневих ДВЗ, теоретичні діаграми переміщення, швидкості та прискорення поршня, сил і моментів, які діють в двигунах внутрішнього згорання та режими роботи двигунів.
Сформульовані навчальні цілі, що окреслюють навички та уміння бакалаврів з автомобільного транспорту.
Навчальний посібник призначений для студентів галузі знань: 27 – Транспорт, спеціальності: 274 – Автомобільний транспорт і програмі дисципліни «Автомобільні двигуни».

Обкладинка для Навчальний посібник для опанування студентами способів розв’язання задач з функціонального аналізу мовою Python. Частина 1 Навчальний посібник для опанування студентами способів розв’язання задач з функціонального аналізу мовою Python. Частина 1
Борис Іванович Мокін, Віталій Борисович Мокін, Олександр Борисович Мокін
Вінниця : ВНТУ, 2022, 127 с., ISBN 978-966-641-892-3, формат B5 (172x240)

В навчальному посібнику викладено способи розв’язання задач з функціонального аналізу, адаптованого до прикладних проблем в галузі інформаційних технологій, у відповідності зі змістом однойменного навчального посібника цих же авторів, а також викладені основи програмування мовою Python і програми реалізації способів розв’язання даного класу задач цією мовою. Частина 1 охоплює задачі з теорії множин, метричних просторів, теорії міри, інтегралів Рімана, Стілтьєса та Лебега, а також задачі з дослідження функціоналів на екстремум.
Навчальний посібник рекомендується для студентів та аспірантів, що спеціалізуються в ІТ-галузі за спеціальностями 124 – «Системний аналіз» та 126 – «Інформаційні системи та технології»

Обкладинка для Органічна хімія і екологія: В 3-х частинах. Частина 3. Функціональні похідні Органічна хімія і екологія: В 3-х частинах. Частина 3. Функціональні похідні
Анатолій Петрович Ранський
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2022, 99 с., ISBN 978-966-641-893-0

Навчальний посібник містить методи добування, будову, фізичні і хімічні властивості карбонових кислот, гетерофункціональних (галоген- сульфо-, гідро-
кси-, аміно-) карбонових кислот, нітрогенвмісних органічних сполук, гетероароматичних та металоорганічних сполук. Екологічні питання органічної хімії стосуються способів знешкодження деяких високотоксичних органічних сполук, а також характеристики їх токсичності.

Обкладинка для Методика розрахунку фундаментів споруд при реконструкції та підсиленні за МГЕ Методика розрахунку фундаментів споруд при реконструкції та підсиленні за МГЕ
Алла Серафимівна Моргун, Іван Миколайович Меть
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2022, 105 с., ISBN 978-966-641-911-1

До монографії увійшли роботи розрахованих за МГЕ за результатами експериментальних досліджень підсилених та реконструйованих фунда­ментів мілкого закладання та питання прогнозу поведінки фундаментів під впливом води. Розглянуті питання удосконалення методів розрахунку підсилених фундаментів. Наведено прикладання МГЕ до рішення неліній­них задач механіки ґрунтів. Приведено результати числового розв’язку нелінійних задач поведінки під навантаженням підсилених та реконстру­йованих фундаментів, а також порівняння цих результатів з експериментом.

Розрахована на студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалістів та наукових працівників, що працюють в області числових розрахунків фундаментних конструкцій та їх реконструк­ції.

Обкладинка для Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 25 лютого 2022 року Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 25 лютого 2022 року
Віталій Володимирович Зянько, редактор, Ірина Юріївна Єпіфанова, редактор
Збірник наукових праць [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2022, 881 с. ISBN 978-966-641-912-8 (PDF)

В матеріалах конференції висвітлено доповіді вітчизняних та іноземних науковців, які розглянуто на V Міжнародної науково-практичної конференції 25 лютого 2022 року в м. Вінниця.

Обкладинка для Кратні, криволінійні, поверхневі інтеграли та елементи теорії поля Кратні, криволінійні, поверхневі інтеграли та елементи теорії поля
Володимир Олександрович Краєвський, Юрій Володимирович Добранюк, Альона Анатоліївна Коломієць
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2022, 143 с., ISBN 978-966-641-907-4

У навчальному посібнику містяться основні формули, теореми, означення теорії кратних, криволінійних та поверхневих інтегралів, а також приведено елементи теорії поля. З цією метою розроблено значну кількість покрокових алгоритмів, які стануть у пригоді студентам під час розв'язання практичних завдань. В підручнику підібрано достатню кількість завдань для розв’язання на практичних заняттях по кожній темі та для самостійної роботи студентів. Розглянуто розв’язання основних прикладів з кожної теми, надається 80 варіантів завдань для типових розрахунків та контрольних робіт.

Посібник розрахований для студентів технічних спеціальностей.

Обкладинка для Матеріали X-ої міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту», 14-15 квітня 2022 року Матеріали X-ої міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту», 14-15 квітня 2022 року
Сергій Володимирович Цимбал, Відповідальний за випуск, Віталій Альбертович Кашканов, Відповідальний за випуск
Збірник наукових праць [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2022. (PDF 331 с.) ISBN 978-966-641-910-4

Збірник містить Матеріали Х-ої міжнародної науково-технічної інтернет-конференції за такими основними напрямками: проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту та транспортних засобів; сучасні технології на автомобільному транспорті; транспортні технології, логістика, організація і безпека руху; сучасні технології організації та управління на транспорті; системотехніка і діагностика транспортних машин; стратегії, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою в галузі автомобільного транспорту.

Обкладинка для Financial support of industrial enterprise's innovative directions of energy saving Financial support of industrial enterprise's innovative directions of energy saving
Ірина Юріївна Єпіфанова, В’ячеслав Васильович Джеджула
Монографія [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2022, 138 с., ISBN 978-966-641-909-8 (англійською мовою)

The monograph considers the basics of concept formation and selection of innovative business strategies, modeling the level of potential of industrial enterprises, crowdsourcing as part of the intellectual capital of the company; the investment of energy-saving measures of industrial enterprises is investigated, the potential of energy saving of industrial enterprises is optimized, the modeling of the efficiency of energy-saving policy implementation at enterprises in conditions of uncertainty is modeled; models and strategies for financing innovative energy-saving activities are proposed, the process of motivating staff to innovate and the organizational and economic mechanism of energy saving management are modeled.

Обкладинка для Надвисокочастотний метод і засіб вимірювання вологості природного газу Надвисокочастотний метод і засіб вимірювання вологості природного газу
Йосип Йосипович Білинський, Дмитро Володимирович Новицький, Богдан Петрович Книш
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2022, 109 с. ISBN 978-9 66-641-904-3

В роботі розглядається варіант розв’язання актуальної задачі вимірювання вологості природного газу, яка є однією з найважливіших задач оцінювання його якісних характеристик під час видобування, переробки та транспортування. В роботі проведено аналіз існуючих приладів та методів вимірювання вологості природного газу, обґрунтовано вибір хвилеводного НВЧ методу вимірювання вологості природного газу, представлено результати розроблення засобу вимірювання вологості природного газу, розроблено інженерну методику проектування НВЧ засобу вимірювання воло-гості газу, виготовлено експериментальний зразок засобу вимірювання вологості природного газу.

Обкладинка для Методи та засоби діагностування технічного стану вакуумних вимикачів Методи та засоби діагностування технічного стану вакуумних вимикачів
Володимир Віталійович Грабко, Олег Васильович Дідушок
Монографія [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2022. 113 с. ISBN 978-966-641-905-0

В монографії здійснено огляд та аналіз існуючих методів і засобів діагностування вакуумних вимикачів. Представлені розроблені авторами математичні моделі визначення технічного стану вакуумних вимикачів та побудовані на їх основі пристрої, що дозволяють опосередковано діагностувати технічний стан вакуумних вимикачів.
Книга розрахована на інженерно-технічних працівників електротехнічної промисловості та електроенергетики, що займаються експлуатацією електричного обладнання, а також може бути корисною студентам та аспірантам закладів вищої освіти та наукових установ.

Обкладинка для Застосування інструменту числового МГЕ в прикладних дослідженнях поведінки пірамідальних паль Застосування інструменту числового МГЕ в прикладних дослідженнях поведінки пірамідальних паль
Алла Серафимівна Моргун, Іван Миколайович Меть, Ігор Ігорович Шевченко
Монографія [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2022, 98 с. ISBN 978-966-641-906-7

В монографії знайшли відображення питання теорії та практики фундаментів із пірамідальних паль, рекомендації удосконалення методів їх розрахунку. Монографія розрахована на студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалістів та наукових працівників, що працюють в області числових розрахунків фундаментних конструкцій.
Показано прикладання МГЕ до рішення нелінійних задач механіки ґрунтів. Приведено результати числового розв’язку нелінійних задач поведінки під навантаженням пірамідальних паль, а також порівняння цих результатів з експериментом та рішеннями за МСЕ.

Обкладинка для Sententiae, Том XLI, №1, 2022 Sententiae, Том XLI, №1, 2022
Олег Хома, Головний редактор
Науковий філософський журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2022, 165 с., ISSN 2075-6461, формат 17x24 см

Sententiae це історико-філософський журнал відкритого доступу.

У черговому номері:
Роман Кисельов Про осмислення плагіату в Європі до Якоба Томазія 
 Анна Лактіонова  Квайн, Ґудмен, Патнем: Гарвардська філософська школа
Олена Луцишина Поняття мовної конвенції (samaya, saṃketa) в індійській думці
Анастасія Стрелкова Поняття «страждання» в буддизмі: онтологічна проблематика
Вміщено кілька рецензій та оглядів нових видань (Євгенія Буцикіна, Олена Калантарова, Дмитро Сепетий, Всеволод Кузнецов, Олег Хома)
В розділі НАУКОВЕ ЖИТТЯ подане інтерв’ю В. Хоми, І. Давіденка і К. Мирошник із Анатолієм Єрмоленком.

Обкладинка для Михайло Йосипович Бурбело : біобібліографічний покажчик до 70-річчя з дня народження Михайло Йосипович Бурбело : біобібліографічний покажчик до 70-річчя з дня народження
О. М. Немчук, укладач
Вінниця : ВНТУ, 2022, 48 с. : 8 іл., (Серія «Вчені нашого університету», вип. 21), ISBN 978-966-641-898-5

В покажчик увійшли матеріали про науково-педагогічну діяльність та основні друковані праці доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту Вінницького національного технічного університету.
Видання розраховане на студентів закладів вищої освіти, аспірантів, докторантів, науковців, істориків науки та працівників наукових бібліотек.

Обкладинка для УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВРАХУВАННЯ ПОТРЕБ СТЕЙКХОЛДЕРІВ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВРАХУВАННЯ ПОТРЕБ СТЕЙКХОЛДЕРІВ
Вячеслав Валерійович Кавецький, Наталія Вікторівна Бурєннікова
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2021, 216 с.

У монографії проведено системне теоретико-методологічне та прикла-дне дослідження особливостей управління ефективністю інвестицій про-мислових підприємств у контексті стейкхолдерської теорії. Розглянуто теоретичні та методичні підходи до оцінювання ефективності інвестицій в окремі групи стейкхолдерів, а також запропоновано методику формування стратегічних підходів до перманентного управління інвестиціями в основ-них стейкхолдерів підприємства на основі дослідження показників ефективності процесу.
Для науковців, викладачів, студентів і усіх, хто цікавиться проблемами ефективності інвестицій промислових підприємств в людський капітал.

Обкладинка для МЕТОД І УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ  СТАНУ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА МЕТОД І УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА
Йосип Йосипович Білинський, Олександр Нікольський Іванович, Катерина Юріївна Дмітрієва, Артем Борисович Гуральник
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2022, 108 с., ISBN 978-966-641-890-9

Робота присвячена розв’язанню актуальної задачі оцінювання стану кульшового суглоба, яка є однією з найважливіших задач під час діагностики та лікуванні новонароджених та дітей раннього віку. В роботі проведено огляд методів дослідження стану кульшового суглоба дитини; обґрунтовано необхідність виконати ряд послідовних операцій при обробці відповідних діагностичних зображень; розроблено алгоритми цифрової обробки зображень на основі запропонованих методів фільтрації; побудовано апаратно-програмний засіб класифікації ультразвукових зображень стану кульшового суглоба.

Монографія

Обкладинка для Вища математика. Збірник прикладних задач Вища математика. Збірник прикладних задач
Віталій Іванович Клочко, Альона Анатоліївна Коломієць
Збірник задач, Вінниця : ВНТУ, 2021, 105 с. ISBN 978-966-641-888-6

У збірнику задач наведено мінімум теоретичного матеріалу та задачі, зміст яких у багатьох випадках орієнтований на фахові дисципліни, розв’язки з наперед заданою точністю, які називають наближеними методами інтегрування рівнянь. Наведені приклади не обмежують можливих варіантів задач, викладач може самостійно урізноманітніти зміст та збільшити кількість вправ. Структура кожної теми спрямована на розвиток та поглиблення мислення студентів і практичної компоненти математичної компетентності майбутнього фахівця. Збірник задач може бути використаний під час вивчення курсу вищої математики ЗВО, а також для навчально-дослідницької роботи майбутніх бакалаврів та магістрів техні-чних спеціальностей. Збірник призначено для викладачів та студентів усіх технічних спеціальностей.

Обкладинка для Поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області Поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області
Віталій Анатолійович Іщенко (ред)
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2021, 206 с., ISBN 978-966-641-889-3

В монографії проаналізовано стан полігонів та звалищ твердих побутових відходів Вінницької області. Оцінено існуючу систему збирання та вивезення твердих побутових відходів. Узагальнено нормативно-правове забезпечення у сфері поводження з твердими побутовими відходами. Проаналізовано інформування населення та громадська думка щодо поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області.

Обкладинка для Виявлення та оцінювання джерел спотворень якості електроенергії в розподільчих електричних мережах Виявлення та оцінювання джерел спотворень якості електроенергії в розподільчих електричних мережах
Михайло Йосипович Бурбело, Олександр Васильович Степура
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2021, 96 с., ISBN 978-966-641-886-2

В монографії висвітлені теоретичні засади і практичні аспекти виявлення джерел спотворень якості електроенергії в розподільчих електричних мережах за несиметрії та несинусоїдності струмів і напруг. Монографія розрахована на широке коло інженерно-технічних працівників, які займаються електричними вимірюваннями, компенсацією неактивних потужностей. Книга може бути корисною студентам та аспірантам електроенергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Обкладинка для ОЦІНЮВАННЯ ДЕГРАДАЦІЇ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ   В ЗАДАЧІ ПРОГНОЗУВАННЯ ГЕНЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДЕГРАДАЦІЇ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ В ЗАДАЧІ ПРОГНОЗУВАННЯ ГЕНЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Олена Олександрівна Рубаненко, Петро Дем'янович Лежнюк, В'ячеслав Олександрович Комар
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2021, 190 с., ISBN 978-966-641-885-5

 В монографії досліджується проблема забезпечення балансової надійності електроенергетичних систем з відновлюваними джерелами енергії та задачі, що пов’язані з її реалізацією. Розглянуто основні технології прогнозування погодинного балансу електроенергії на наступний день. Досліджено вплив на точність прогнозування графіка генерування електроенергії фотоелектричними станціями метеорологічних параметрів та реального їх технічного стану, зокрема деградування фотоелектричних модулів.

Книга розрахована на фахівців з планування режимів електричних мереж енергосистем. Може використовуватись студентами, аспірантами та інженерно-технічним працівникам, які займаються підвищенням енергоефективності відновлюваних джерел енергії в електричних мережах енергосистем.

Обкладинка для Українська мова. Практичний правопис Українська мова. Практичний правопис
Лариса Євстахіївна Азарова, Людмила Володимирівна Горчинська, Тетяна Миколаївна Пустовіт
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2021, 98 с., ISBN 978-966-641-883-1

Навчальний посібник містить теоретичний та практичний матеріал, а також завдання для тестового контролю знань з основних тем українського правопису. Всі завдання і вправи орієнтовано на подальше вдосконалення знань з української мови та сприяння розвитку загальної культури мовлення студентів.
Призначено для студентів, магістрантів, викладачів, науковців, а також усіх, хто прагне підвищити загальний рівень володіння українською мовою.

Обкладинка для Методи та засоби дослідження складу, структури та властивостей матеріалів Методи та засоби дослідження складу, структури та властивостей матеріалів
Валерій Іванович Савуляк
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2021, 73 с., ISBN 978-966-641-882-4

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Методи та засоби дослідження складу, структури та властивостей матеріалів», яку внесено до навчального плану підготовки доктора філософії зі спеціальності 132 «Матеріалознавство».
У посібнику розглянуто найбільш широко вживані у машинобудуванні та матеріалознавстві методи визначення хімічного складу матеріалів, ідентифікації складових їх структури та основних практично значущих властивостей.
Посібник розрахований для здобувачів та викладачів закладів вищої освіти, що виконують дослідження за спеціальністю 132 «Матеріалознавство».

Обкладинка для Механіка матеріалів та конструкцій. Збірник розрахунково-графічних завдань з прикладами розрахунків для самостійної роботи Механіка матеріалів та конструкцій. Збірник розрахунково-графічних завдань з прикладами розрахунків для самостійної роботи
Віталій Антонович Огородніков, Олександр Володимирович Грушко, Тетяна Федорівна Архіпова, Сергій Іванович Сухоруков, Тетяна Ігорівна Молодецька
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2021, 190 с., ISBN 978-966-641-877-0

Посібник призначений для студентів напрямів підготовки 131 – Прикладна механіка, 132 – Матеріалознавство, 133 – Галузеве машинобудування та 274 – Автомобільний транспорт закладів вищої освіти денної та заочної форм навчання, що вивчають механіку матеріалів та конструкцій.

Обкладинка для Інтелектуальний аналіз даних та машинне навчання. Частина 1. Базові методи та засоби аналізу даних Інтелектуальний аналіз даних та машинне навчання. Частина 1. Базові методи та засоби аналізу даних
Ярослав Володимирович Іванчук, Володимир Іванович Месюра, Андрій Анатолійович Яровий, Олександр Дмитрович Манжілевський
Навчальний посібник, Вінниця : ВНТУ, 2021. – 69 с. ISBN 978-966-641-874-9

Посібник містить теоретичний матеріал і приклади розв’язування практичних задач з інтелектуального аналізу даних; цілі, практичні завдання, переліки контрольних питань та вимоги до знань студентів, потрібні для виконання лабораторних робіт, що стосуються першого модуля навчальної дисципліни «Інтелектуальний аналіз даних та машинне навчання».
Розрахований на студентів комп’ютерних спеціальностей всіх форм навчання.

Обкладинка для Педагогічна практика. Організація та проходження практики здобувачами ступеня доктора філософії за спеціальностями «Матеріалознавство» та «Галузеве машинобудування» Педагогічна практика. Організація та проходження практики здобувачами ступеня доктора філософії за спеціальностями «Матеріалознавство» та «Галузеве машинобудування»
Леонід Клавдійович Поліщук, Валерій Іванович Савуляк, Олена Павлівна Шиліна
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2021, 43 с., ISBN 978-966-641-880-0

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми з навчальної дисципліни «Педагогічна практика», яка внесена в навчальний план підготовки доктора філософії зі спеціальностей 132 «Матеріалознавство» та 133 «Галузеве машинобудування». 

Посібник регламентує форми, організацію, здійснення та захист проходження педагогічної практики здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні. Містить вимоги та зразки документів з оформлення відповідної документації з педагогічної практики. Розрахований для здобувачів та викладачів закладів вищої освіти, що проходять стажування за відповідними спеціальностями 132 «Матеріалознавство» та 133 «Галузеве машинобудування».

Обкладинка для Василь Михайлович Кутін : біобібліографічний покажчик до 80-річчя з дня народження Василь Михайлович Кутін : біобібліографічний покажчик до 80-річчя з дня народження
Л. В. Квятківська, укладач
Вінниця : ВНТУ, 2021, 68 с. : іл., (Серія «Вчені нашого університету», вип. 20), ISBN 978-966-641-869-5

В покажчик увійшли матеріали про наукову, педагогічну діяльність та основні друковані праці доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті Вінницького національного технічного університету Василя Михайловича Кутіна.
Покажчик розраховано на студентів вищих технічних навчальних закладів, аспірантів, докторантів, науковців, істориків науки та працівників наукових бібліотек.

Обкладинка для Матеріали Всеукраїнської науково-технічної інтернет-конференції “Актуальні проблеми бойового застосування та експлуатації і ремонту зразків озброєння та військової техніки”, 16-17 листопада 2021 року Матеріали Всеукраїнської науково-технічної інтернет-конференції “Актуальні проблеми бойового застосування та експлуатації і ремонту зразків озброєння та військової техніки”, 16-17 листопада 2021 року
Павло Якович Бондаренко, (Відпов. ред.)
Електронний збірник наукових праць, Вінниця: ВНТУ, 2021, PDF (109 с.), ISBN 978-966-641-881-7

Матеріали конференції мають такі основні напрямки: особливості бойового застосування озброєння та військової техніки на сучасному етапі розвитку Збройних Сил України; питання досягнення взаємосумісності підроз-ділів Збройних Сил України з підрозділами збройних сил країн-членів НАТО; пріоритетні напрями розвитку та сучасні вимоги до зразків озброєння та війсь-кової техніки, їх модернізація; сучасне обладнання і прогресивні технології технічного обслуговування і ремонту новітніх зразків озброєння та військової техніки, їх експлуатація; перспективи розвитку машин спеціального призначення високої прохідності та організація військових перевезень; актуальні питання психологічної підтримки військовослужбовців.

Обкладинка для Відновлювані джерела енергії в електричних мережах Відновлювані джерела енергії в електричних мережах
Володимир Володимирович Кулик, Юлія Володимирівна Малогулко, Віра Володимирівна Тептя, Олександр Борисович Бурикін
Лабораторний практикум, Вінниця: ВНТУ. 2021. 117 с. ISBN 978-966-641-870-1

В лабораторному практикумі розглядається хід виконання лабораторних робіт, які охоплюють практичне ознайомлення з конструктивним виконанням відновлюваних джерел енергії, детальне вивчення впливу розосередженого генерування на електричні мережі та електричну систему загалом, а також ознайомлення з різними типами відновлюваних джерел енергії, їх особливостями та з проблемами підключення на паралельну роботу з енергосистемою. Лабораторний практикум розроблено для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання, які вивчають курс «Відновлювані джерела енергії в електричних мережах».

Обкладинка для Електричні системи і мережі. Електричні системи і мережі.
Юлія Володимирівна Малогулко, Олександр Борисович Бурикін, Теймураз Луарсабович Кацадзе, Володимир Васильович Нетребський
Частина 2. Навчальний посібник за ред. П. Д. Лежнюка. Вінниця: ВНТУ. 2021.159 с. ISBN 978-966-641-875-6

У навчальному посібнику розглянуто загальні відомості про електричні системи та мережі, особливості їх функціонування та характеристики і параметри електричних систем та мереж; розглянуті питання в рукописі сприяють вивченню спеціальних дисциплін студентами. Навчальний посібник розроблено для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання, які вивчають курс «Електричні системи і мережі».

1-100 з 694