133 Titles
Навчальна література

Навчальна література: підручники, посібники, методичні рекомендації, практикуми тощо, видані у видавництві Вінницького Національного Технічного Університету

All Books

Обкладинка для Охорона праці в галузях механічної інженерії та транспорту Охорона праці в галузях механічної інженерії та транспорту
Інна Вікторівна Віштак, автор, Олег Володимирович Березюк, автор
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2023, 189 с., ISBN 978-966-641-939-5

У навчальному посібнику викладені нормативно-правові та організаційні основи охорони праці в галузі, спеціальні розділи в галузі професійної діяльності (гігієни праці та виробничої санітарії, електробезпеки) та основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах. 
Посібник розроблений відповідно до плану кафедри та програми дисциплін «Охорона праці в галузі механічної інженерії» та «Охорона праці в галузі транспорту».

Обкладинка для Методи та алгоритми комп’ютерних обчислень. Теорія і практика Методи та алгоритми комп’ютерних обчислень. Теорія і практика
Роман Наумович Квєтний; Ярослав Володимирович Іванчук, Ілона Віталіївна Богач, Ольга Юріївна Софина, Марія Володимирівна Барабан
Підручник, Вінниця: ВНТУ, 2023, 280 с., ISBN 978-966-641-924-1

У підручнику розглянуто головні застосування задач обчислювальної математики в інженерній практиці з прикладами розв’язання та фрагментами програм на сучасних алгоритмічних мовах С++ та Phyton. У посібнику наведено обчислювальні задачі, які найчастіше зустрічаються у практиці проектування комп’ютерних систем та інформаційних технологій.
Підручник орієнтовано, в першу чергу, на спеціалістів у галузі технічних наук, тому увага приділялася доведенню всіх викладених методів обчислень до конкретних практичних алгоритмів. Він може привернути увагу студентів та аспірантів спеціальностей, що пов’язані з комп’ютерними науками, кібернетичними системами та інформаційними технологіями.

Обкладинка для Навчальний посібник для опанування студентами способів розв’язання задач з функціонального аналізу мовою Python. Частина 2 Навчальний посібник для опанування студентами способів розв’язання задач з функціонального аналізу мовою Python. Частина 2
Борис Іванович Мокін, Віталій Борисович Мокін, Олександр Борисович Мокін
Вінниця : ВНТУ, 2023, 139 с., ISBN 978-966-641-926-5, формат B5 (172x240)

В навчальному посібнику викладено способи розв’язання задач з функціонального аналізу, адаптованого до прикладних проблем в галузі інформаційних технологій, згідно зі змістом однойменного навчального посібника цих же авторів, а також викладені основи програмування мовою Python і програми реалізації способів розв’язання даного класу задач цією мовою. Частина 2 є продовженням частини І і охоплює задачі з дослідження та використання різних класів операторів.

Навчальний посібник рекомендується для студентів та аспірантів, що спеціалізуються в ІТ-галузі за спеціальностями 124 «Системний аналіз» та 126 «Інформаційні системи та технології»

Обкладинка для Збірник тестових завдань для підготовки для вступу в магістратуру за спеціальністю 073 – Менеджмент Збірник тестових завдань для підготовки для вступу в магістратуру за спеціальністю 073 – Менеджмент
Микола Іванович Небава, Олександр Йосипович Лесько, Дмитро Петрович Мельничук, Ольга Георгіївна Ратушняк
Збірник завдань, Вінниця: ВНТУ, 2022, 144 с. ISBN 978-966-641-887-9

У збірнику завдань згруповано, систематизовано та логічно подано розроблені тестові завдання з економічної теорії, економіки підприємства, менеджменту, самоменеджменту, управління персоналом та фінансів підприємства. Використання збірника призначено для проведення тестових випробувань під час підготовки до вступу в магістратуру за спеціальністю 073 – Менеджмент.
Збірник розрахований на використання викладачами та студентами для підготовки і проведення вступного контролю рівня знань студентів, їх закріплення під час вступу до магістратури.

Обкладинка для Практикум з диференціального числення функції однієї змінної Практикум з диференціального числення функції однієї змінної
Мар‘яна Михайлівна Ковтонюк, Аліна Яківна Клімішина, Іванна Миколаївна Леонова
Електронний навчальний посібник для студентів СВО Бакалавр спеціальностей 111 Математика та 014 Середня освіта (Математика). Вінниця : ВНТУ, 2022. (PDF, 380 с.). ISBN 978-966-641-916-6

Навчальний посібник написано відповідно до навчальної програми з математичного аналізу. В посібнику є велика кількість розв’язаних типових прикладів і практико-орієнтованих задач з диференціального числення функції однієї змінної, завдань для самостійного опрацювання, завдань для самостійних і контрольних робіт.
Посібник написаний для студентів СВО Бакалавр спеціальностей 111 Математика й 014.04 Середня освіта (Математика), в тому числі заочної форми навчання. Може бути корисним вчителям фізико-математичних ліцеїв, викладачам математики та магістрантам.

Обкладинка для Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях і схемах Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях і схемах
Лариса Євстахіївна Азарова, Людмила Анатоліївна Радомська
Підручник, Вінниця: ВНТУ, 2022, 200 с., ISBN 978-966-641-901-2

Підручник укладено відповідно до типової програми дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів нефілологічних спеціальностей денної форми навчання. У посібнику у формі таблиць і схем подано узагальнений теоретичний опис сучасного ділового мовлення: норм і стилів української літературної мови, документознавства, мистецтва публічних виступів, індивідуальних та колективних форм професійного спілкування тощо. Пропонований підручник спрямований на те, щоб студенти набули навичок практичного послуговування мовними засобами вираження думки залежно від змісту висловлювання, а також стимулює систематичну самостійну роботу студентів, підвищує об’єктивність оцінювання знань.
Для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які вивчають курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)», викладачів, а також для тих, хто прагне самостійно підвищити рівень фахового мовлення

Обкладинка для English for engineers. Англійська мова: збірник текстів та вправ для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Частина І English for engineers. Англійська мова: збірник текстів та вправ для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Частина І
Світлана Степанівна Никипорець, Надія Валеріївна Герасименко, Сергій Олександрович Кот, Людмила Едуардівна Габрійчук
Навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2022. 108 с. ISBN 978-966-641-896-1

Навчальний посібник призначений для студентів І курсу енергетичних спеціальностей та складається з 10 розділів, в яких наведено такі базові поняття енергетики, як «електричний струм», «електричне коло», «провідники та ізолятори», «трансформатори», «електродвигуни», «генератори» тощо. В посібнику надаються тексти з комплексом вправ на розвиток та закріплення різноманітних комунікативних компетенцій. Тематичний словник-мінімум допоможе студентам-першокурсникам опанувати необхідну професійну лексику.

Обкладинка для Автомобільні двигуни. Методи побудови теоретичних діаграм теплового, динамічного розрахунків та характеристики автотракторних двигунів Автомобільні двигуни. Методи побудови теоретичних діаграм теплового, динамічного розрахунків та характеристики автотракторних двигунів
Віктор Федорович Анісімов, Віктор Вікторович Біліченко, Василь Іванович Музичук, Микола Васильович Митко
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2022, 172 с., ISBN 978-966-641-895-4

У навчальному посібнику розглянуті загальні питання будови теоретичних діаграм розрахункового циклу та теоретичні характеристики поршневих ДВЗ, теоретичні діаграми переміщення, швидкості та прискорення поршня, сил і моментів, які діють в двигунах внутрішнього згорання та режими роботи двигунів.
Сформульовані навчальні цілі, що окреслюють навички та уміння бакалаврів з автомобільного транспорту.
Навчальний посібник призначений для студентів галузі знань: 27 – Транспорт, спеціальності: 274 – Автомобільний транспорт і програмі дисципліни «Автомобільні двигуни».

Обкладинка для Навчальний посібник для опанування студентами способів розв’язання задач з функціонального аналізу мовою Python. Частина 1 Навчальний посібник для опанування студентами способів розв’язання задач з функціонального аналізу мовою Python. Частина 1
Борис Іванович Мокін, Віталій Борисович Мокін, Олександр Борисович Мокін
Вінниця : ВНТУ, 2022, 127 с., ISBN 978-966-641-892-3, формат B5 (172x240)

В навчальному посібнику викладено способи розв’язання задач з функціонального аналізу, адаптованого до прикладних проблем в галузі інформаційних технологій, у відповідності зі змістом однойменного навчального посібника цих же авторів, а також викладені основи програмування мовою Python і програми реалізації способів розв’язання даного класу задач цією мовою. Частина 1 охоплює задачі з теорії множин, метричних просторів, теорії міри, інтегралів Рімана, Стілтьєса та Лебега, а також задачі з дослідження функціоналів на екстремум.
Навчальний посібник рекомендується для студентів та аспірантів, що спеціалізуються в ІТ-галузі за спеціальностями 124 – «Системний аналіз» та 126 – «Інформаційні системи та технології»

Обкладинка для Органічна хімія і екологія: В 3-х частинах. Частина 3. Функціональні похідні Органічна хімія і екологія: В 3-х частинах. Частина 3. Функціональні похідні
Анатолій Петрович Ранський
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2022, 99 с., ISBN 978-966-641-893-0

Навчальний посібник містить методи добування, будову, фізичні і хімічні властивості карбонових кислот, гетерофункціональних (галоген- сульфо-, гідро-
кси-, аміно-) карбонових кислот, нітрогенвмісних органічних сполук, гетероароматичних та металоорганічних сполук. Екологічні питання органічної хімії стосуються способів знешкодження деяких високотоксичних органічних сполук, а також характеристики їх токсичності.

Обкладинка для Кратні, криволінійні, поверхневі інтеграли та елементи теорії поля Кратні, криволінійні, поверхневі інтеграли та елементи теорії поля
Володимир Олександрович Краєвський, Юрій Володимирович Добранюк, Альона Анатоліївна Коломієць
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2022, 143 с., ISBN 978-966-641-907-4

У навчальному посібнику містяться основні формули, теореми, означення теорії кратних, криволінійних та поверхневих інтегралів, а також приведено елементи теорії поля. З цією метою розроблено значну кількість покрокових алгоритмів, які стануть у пригоді студентам під час розв'язання практичних завдань. В підручнику підібрано достатню кількість завдань для розв’язання на практичних заняттях по кожній темі та для самостійної роботи студентів. Розглянуто розв’язання основних прикладів з кожної теми, надається 80 варіантів завдань для типових розрахунків та контрольних робіт.

Посібник розрахований для студентів технічних спеціальностей.

Обкладинка для Вища математика. Збірник прикладних задач Вища математика. Збірник прикладних задач
Віталій Іванович Клочко, Альона Анатоліївна Коломієць
Збірник задач, Вінниця : ВНТУ, 2021, 105 с. ISBN 978-966-641-888-6

У збірнику задач наведено мінімум теоретичного матеріалу та задачі, зміст яких у багатьох випадках орієнтований на фахові дисципліни, розв’язки з наперед заданою точністю, які називають наближеними методами інтегрування рівнянь. Наведені приклади не обмежують можливих варіантів задач, викладач може самостійно урізноманітніти зміст та збільшити кількість вправ. Структура кожної теми спрямована на розвиток та поглиблення мислення студентів і практичної компоненти математичної компетентності майбутнього фахівця. Збірник задач може бути використаний під час вивчення курсу вищої математики ЗВО, а також для навчально-дослідницької роботи майбутніх бакалаврів та магістрів техні-чних спеціальностей. Збірник призначено для викладачів та студентів усіх технічних спеціальностей.

Обкладинка для Українська мова. Практичний правопис Українська мова. Практичний правопис
Лариса Євстахіївна Азарова, Людмила Володимирівна Горчинська, Тетяна Миколаївна Пустовіт
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2021, 98 с., ISBN 978-966-641-883-1

Навчальний посібник містить теоретичний та практичний матеріал, а також завдання для тестового контролю знань з основних тем українського правопису. Всі завдання і вправи орієнтовано на подальше вдосконалення знань з української мови та сприяння розвитку загальної культури мовлення студентів.
Призначено для студентів, магістрантів, викладачів, науковців, а також усіх, хто прагне підвищити загальний рівень володіння українською мовою.

Обкладинка для Методи та засоби дослідження складу, структури та властивостей матеріалів Методи та засоби дослідження складу, структури та властивостей матеріалів
Валерій Іванович Савуляк
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2021, 73 с., ISBN 978-966-641-882-4

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Методи та засоби дослідження складу, структури та властивостей матеріалів», яку внесено до навчального плану підготовки доктора філософії зі спеціальності 132 «Матеріалознавство».
У посібнику розглянуто найбільш широко вживані у машинобудуванні та матеріалознавстві методи визначення хімічного складу матеріалів, ідентифікації складових їх структури та основних практично значущих властивостей.
Посібник розрахований для здобувачів та викладачів закладів вищої освіти, що виконують дослідження за спеціальністю 132 «Матеріалознавство».

Обкладинка для Механіка матеріалів та конструкцій. Збірник розрахунково-графічних завдань з прикладами розрахунків для самостійної роботи Механіка матеріалів та конструкцій. Збірник розрахунково-графічних завдань з прикладами розрахунків для самостійної роботи
Віталій Антонович Огородніков, Олександр Володимирович Грушко, Тетяна Федорівна Архіпова, Сергій Іванович Сухоруков, Тетяна Ігорівна Молодецька
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2021, 190 с., ISBN 978-966-641-877-0

Посібник призначений для студентів напрямів підготовки 131 – Прикладна механіка, 132 – Матеріалознавство, 133 – Галузеве машинобудування та 274 – Автомобільний транспорт закладів вищої освіти денної та заочної форм навчання, що вивчають механіку матеріалів та конструкцій.

Обкладинка для Інтелектуальний аналіз даних та машинне навчання. Частина 1. Базові методи та засоби аналізу даних Інтелектуальний аналіз даних та машинне навчання. Частина 1. Базові методи та засоби аналізу даних
Ярослав Володимирович Іванчук, Володимир Іванович Месюра, Андрій Анатолійович Яровий, Олександр Дмитрович Манжілевський
Навчальний посібник, Вінниця : ВНТУ, 2021. – 69 с. ISBN 978-966-641-874-9

Посібник містить теоретичний матеріал і приклади розв’язування практичних задач з інтелектуального аналізу даних; цілі, практичні завдання, переліки контрольних питань та вимоги до знань студентів, потрібні для виконання лабораторних робіт, що стосуються першого модуля навчальної дисципліни «Інтелектуальний аналіз даних та машинне навчання».
Розрахований на студентів комп’ютерних спеціальностей всіх форм навчання.

Обкладинка для Педагогічна практика. Організація та проходження практики здобувачами ступеня доктора філософії за спеціальностями «Матеріалознавство» та «Галузеве машинобудування» Педагогічна практика. Організація та проходження практики здобувачами ступеня доктора філософії за спеціальностями «Матеріалознавство» та «Галузеве машинобудування»
Леонід Клавдійович Поліщук, Валерій Іванович Савуляк, Олена Павлівна Шиліна
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2021, 43 с., ISBN 978-966-641-880-0

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми з навчальної дисципліни «Педагогічна практика», яка внесена в навчальний план підготовки доктора філософії зі спеціальностей 132 «Матеріалознавство» та 133 «Галузеве машинобудування». 

Посібник регламентує форми, організацію, здійснення та захист проходження педагогічної практики здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні. Містить вимоги та зразки документів з оформлення відповідної документації з педагогічної практики. Розрахований для здобувачів та викладачів закладів вищої освіти, що проходять стажування за відповідними спеціальностями 132 «Матеріалознавство» та 133 «Галузеве машинобудування».

Обкладинка для Відновлювані джерела енергії в електричних мережах Відновлювані джерела енергії в електричних мережах
Володимир Володимирович Кулик, Юлія Володимирівна Малогулко, Віра Володимирівна Тептя, Олександр Борисович Бурикін
Лабораторний практикум, Вінниця: ВНТУ. 2021. 117 с. ISBN 978-966-641-870-1

В лабораторному практикумі розглядається хід виконання лабораторних робіт, які охоплюють практичне ознайомлення з конструктивним виконанням відновлюваних джерел енергії, детальне вивчення впливу розосередженого генерування на електричні мережі та електричну систему загалом, а також ознайомлення з різними типами відновлюваних джерел енергії, їх особливостями та з проблемами підключення на паралельну роботу з енергосистемою. Лабораторний практикум розроблено для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання, які вивчають курс «Відновлювані джерела енергії в електричних мережах».

Обкладинка для Електричні системи і мережі. Електричні системи і мережі.
Юлія Володимирівна Малогулко, Олександр Борисович Бурикін, Теймураз Луарсабович Кацадзе, Володимир Васильович Нетребський
Частина 2. Навчальний посібник за ред. П. Д. Лежнюка. Вінниця: ВНТУ. 2021.159 с. ISBN 978-966-641-875-6

У навчальному посібнику розглянуто загальні відомості про електричні системи та мережі, особливості їх функціонування та характеристики і параметри електричних систем та мереж; розглянуті питання в рукописі сприяють вивченню спеціальних дисциплін студентами. Навчальний посібник розроблено для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання, які вивчають курс «Електричні системи і мережі».

Обкладинка для Фізика. Теорія коливань та хвиль Фізика. Теорія коливань та хвиль
Анатолій Дмитрович Слободяник, Станіслав Євгенович Тужанський, Віктор Михайлович Сайчук
Начальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2021. 142 с., ISBN 978-966-641-876-3

Начальний посібник з фізики розроблено відповідно до програми курсу фізики у вищих інженерно-технічних закладах освіти. Розкрито теорію механічних і електромагнітних коливань та хвиль. До кожного розділу програми наведено відповідну кількість тематичних задач. На початку кожного підрозділу наведені основні формули, потрібні для розв’язування запропонованих задач. Для контролю та самоконтролю наведено тести. Рекомендовано для студентів інженерних спеціальностей та студентів-заочників. Матеріали посібника подано з використанням сучасного математичного редактора Mathcad. Електронний варіант посібника можна використовувати в умовах дистанційної форми навчання.

Обкладинка для Основи мікроекономіки Основи мікроекономіки
Віталій Володимирович Зянько
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2021. 325 с. ІSBN 978-966-641-866-4

Мета посібника – вироблення вміння об’єктивно і комплексно оцінювати економічну ситуацію, виходячи з ролі окремого суб’єкта у ринковій економіці. Книга складається з шести частин. Перша присвячена основам мікроекономічного аналізу. У другій йдеться про теорію раціональної поведінки споживача. Третя містить опис виробничої функції та аналіз основних видів витрат і доходів підприємницької фірми. У четвертій і п’ятій частинах вивчається поведінка фірми і домогосподарства у різних ринкових ситуаціях і даються відповіді на питання, як встановлюється ринкова ціна на товари та виробничі ресурси, і який обсяг випуску благ забезпечує максимальний прибуток чи мінімальні збитки. У шостій частині розглянуто проблеми загальної ринкової рівноваги, розширено дослідження економічної ефективності.
Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей. Він також корисний для аспірантів, викладачів, підприємців.

Обкладинка для Електромеханічні перехідні процеси в електроенергетичних системах Електромеханічні перехідні процеси в електроенергетичних системах
Віра Володимирівна Тептя, Володимир Володимирович Кулик
Електронний конспект лекцій, Вінниця: ВНТУ, 2021. 183 с. ISBN 978-966-641-872-5

В конспекті лекцій розглядаються загальні питання електромеханічних перехідних процесів та стійкості електричної системи. Наведено практичні методи розрахунку статичної та динамічної стійкості системи. Конспект підготовлено відповідно до вимог стандарту «Стійкість енергосистем» та типової програми дисципліни «Перехідні процеси».
Конспект лекцій призначено для студентів вузів електроенергетичних спеціальностей. Може бути корисним експлуатаційному персоналу електричних станцій, систем та мереж.

Обкладинка для Напрямні телекомунікаційні системи Напрямні телекомунікаційні системи
Геннадій Григорович Бортник, Микола Володимирович Васильківський, Василь Мартинович Кичак
Лабораторний практикум, Вінниця: ВНТУ, 2021. 104 с. ISBN 978-966-641-867-1

У лабораторному практикумі наведено основні принципи побудови та використання напрямних телекомунікаційних систем з урахуванням сучасних технологій мультиплексування та обладнання оптичних транспортних мереж. Детально розглянуто методики дослідження електричних параметрів та пошук пошкоджень в напрямних системах електричного зв’язку за допомогою аналізаторів кабельних ліній. Практикум призначений для студентів спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка».

Обкладинка для Сучасні системи управління роботоздатністю транспортних засобів. Еластичні рушії Сучасні системи управління роботоздатністю транспортних засобів. Еластичні рушії
Володимир Андрійович Макаров, Тамара Володимирівна Макарова, Сергій Володимирович Цимбал
Практикум. Вінниця: ВНТУ. 2021, 102 с., ISBN 978-966-641-860-2

Практикум відповідає програмі навчальної дисципліни «Сучасні системи управління роботоздатністю транспортних засобів» і містить оригінальні завдання з двох видів занять: практичних й лабораторних. Розв’язання завдань сприяє забезпеченню поглиблення знань магістрантів з розвитку управління робочим станом еластичних рушіїв автомобільних транспортних засобів. Вагомою складовою практикуму, яка допоможе розв’язанню завдань робіт, є додаткова корисна теоретична і практична інформація з зони тяжіння задач, що вирішуються. Цінними можуть бути приклади звітів з робіт і питання для самоконтролю знань.
Зміст практикуму дозволяє використовувати його не тільки для практичних і лабораторних робіт з дисципліни, а також при виконанні індивідуальних завдань та самостійної роботи магістрантів. Результати, інформація та навички, що отримані в даних роботах, можуть бути корисними в процесі створення магістерських кваліфікаційних робіт.
Практикум призначений для магістрантів спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт».

Обкладинка для Нейромережеві моделі та технології обчислювального інтелекту. Нейрокомп’ютери. Частина І Нейромережеві моделі та технології обчислювального інтелекту. Нейрокомп’ютери. Частина І
Олег Костянтинович Колесницький, Володимир Іванович Месюра
Частина 1. Навчальний посібник, Вінниця : ВНТУ, 2021. 66 с., ISBN 978-966-641-871-8

Посібник присвячено матеріалам лекційного курсу з дисципліни «Нейромережеві моделі та технології обчислювального інтелекту» для здобувачів ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти підготовки докторів філософії денної і заочної форм навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки».
У посібнику розглянуто загальні принципи побудови архітектури нейрокомп’ютерів. Наведено обгрунтування вибору спайкінгових нейронних мереж як операційного блоку нейрокомп’ютерів. Розглянуто моделі та структури спайкінгових нейронних елементів та мереж, а також методи нейрокомп'ютерної обробки інформації на їх основі. Наведено аналітичний огляд міжнародних науково-технічних проектів з апаратної реалізації спайкінгових нейронних мереж.

Обкладинка для Цифрова схемотехніка. Електронно-обчислювальні пристрої Цифрова схемотехніка. Електронно-обчислювальні пристрої
Йосип Йосипович Білинський, Богдан Петрович Книш
Навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2021. 66 с., ISBN 978-966-641-865-7

У навчальному посібнику наведено загальні принципи побудови арифметико-логічних пристроїв, операційних пристроїв, пристроїв керування, програмованих логічних матриць та інтегральних схем, розглянуто їх особливості та функціональні можливості.
Метою навчального посібника є ознайомлення читача з сучасними електронно-обчислювальними пристроями.
Посібник розроблено відповідно до навчальної програми з дисциплін «Цифрова схемотехніка» та «Схемотехніка» й розраховано для студентів спеціальностей 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» та 171 – «Електроніка».

Обкладинка для Динаміка та стійкість споруд Динаміка та стійкість споруд
Алла Серафимівна Моргун, Іван Миколайович Меть
Навчальний посібник, Вінниця : ВНТУ, 2020. – 75 с., ISBN 978-966-641-853-4

Навчальний посібник містить класичні методи розрахунку стержневих систем на стійкість та на динамічні вібраційні дії. В ньому також викладено основи МСЕ та уявлення про математичне опрацювання реальних прикладних
задач будівництва. Розділи супроводжуються прикладами розв’язання типових задач. Розглянутим темам передують короткі теоретичні відомості.
Посібник призначений для студентів вищих технічних закладів, фахівців у галузі механіки суцільних середовищ та будівельної механіки .

Обкладинка для Математичні задачі електроенергетики Математичні задачі електроенергетики
Михайло Йосипович Бурбело, Світлана Володимирівна Бевз, Олександр Миколайович Кравець
Практикум, Вінниця: ВНТУ, 2021. 126 с., ISBN 978-966-641-857-2

В практикумі висвітлено методи розрахунку усталених режимів електричних мереж, застосування теорії ймовірностей та математичної статистики для аналізу надійності та електричних навантажень, чисельні методи розрахунку перехідних режимів та методи аналізу стійкості систем. Практикум призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Обкладинка для Основи технології машинобудування. Основи технології машинобудування.
Олександр Володимирович Дерібо, Жанна Павлівна Дусанюк, Сергій Володимирович Репінський, Сергій Іванович Сухоруков
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2021. – 90 с., ISBN 978-966-641-861-9

Посібник містить: теми лекцій, питання, що на них розглядаються, зміст практичних занять та лабораторних робіт, методику виконання індивідуального домашнього завдання студентами денної форми навчання та контрольної роботи студентами заочної форми навчання, питання для підготовки до проміжного та підсумкового контролів знань, тест для самоконтролю. Наведено приклади умов задач контрольних робіт для поточного та підсумкового контролю знань і приклади розв’язання цих задач.
Призначений для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 131 – «Прикладна механіка».

Обкладинка для Міжнародні розрахунки і валютні операції Міжнародні розрахунки і валютні операції
Віталій Володимирович Зянько, Ірина Юріївна Єпіфанова, Дмитро Петрович Мельничук
Навчальний посібник, Вінниця : ВНТУ, 2021. 106 с. ISBN 978-966-641-854-1

Посібник присвячено матеріалам лекційного курсу з дисципліни «Міжнародні розрахунки і валютні операції» для студентів, що навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньої програми – Менеджмент фінансово-кредитної діяльності.
Мета посібника – надати студентам можливість ґрунтовніше вивчити аудиторний матеріал, опрацювати теми, відведені на самостійну роботу, і підготуватися до іспиту, а також застосувати отримані знання для подальшої фахової
роботи.
Перелік та зміст тем відповідає програмі вказаної вище дисципліни.

Обкладинка для Облік фінансової діяльності та аудит Облік фінансової діяльності та аудит
Наталія Миколаївна Малініна, Ірина Валеріївна Причепа, Лілія Петрівна Руда, Дмитро Петрович Мельничук
Частина 1. Практикум, Вінниця, ВНТУ, 2021. 88 с. ISBN 978-966-641-858-9

Практикум призначений для вивчення дисциплін «Облік фінансової діяльності» та «Аудит», спрямований на опанування теоретичних основ та набуття практичних навичок організації бухгалтерського, фінансового, податкового та внутрішньо-господарського обліку й складання фінансової звітності, аналізу й аудиту різних сфер діяльності підприємства.
У практикумі викладені організаційно-теоретичні та методичні основи ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, систематизовано нормативно-правову б азу о бліку т а з вітності в У країні, наведені принципи організації та методика проведення аудиту різних напрямів діяльності підприємства. Також запропоновані практичні вправи на закріплення знань студентів.
Практикум призначений для студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, викладачів та аспірантів.
УДК [658.15+657.6](076)

Обкладинка для Облік фінансової діяльності та аудит Облік фінансової діяльності та аудит
Наталія Миколаївна Малініна, Ірина Валеріївна Причепа, Лілія Петрівна Руда, Дмитро Петрович Мельничук
Частина 2. Практикум. Вінниця. ВНТУ. 2021. 96 с., ISBN 978-966-641-859-6

Практикум призначений для вивчення дисциплін «Облік фінансової діяльності» та «Аудит», спрямований на опанування теоретичних основ та набуття практичних навичок організації бухгалтерського, фінансового, податкового та внутрішньо-господарського обліку й складання фінансової звітності, аналізу й аудиту різних сфер діяльності підприємства. 

У практикумі викладені організаційно-теоретичні та методичні основи ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, систематизовано нормативно-правову базу обліку та звітності в Україні, наведені принципи організації та методика проведення аудиту різних напрямів діяльності підприємства. Також запропоновані практичні вправи на закріплення знань студентів.
Практикум призначений для студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, викладачів та аспірантів.

Обкладинка для Задачі з аналізу і моделювання систем : збірник задач для студентів спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютеро-інтегровані технології» Задачі з аналізу і моделювання систем : збірник задач для студентів спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютеро-інтегровані технології»
Володимир Михайлович Дубовой, Марія Сергіївна Юхимчук, Анастасія Володимирівна Галущак
Електронний збірник задач, Вінниця, ВНТУ, 2021, PDF 76 с., ISBN 978-966-641-862-6

У збірнику містяться задачі, з якими стикаються при математичному моделюванні, і приклади розв’язання деяких типових задач. Збірник задач розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Аналіз і моделювання систем» для студентів, які навчаються за спеціальністю 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Обкладинка для Безпека життєдіяльності. Практикум для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» Безпека життєдіяльності. Практикум для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр»
Софія Віталіївна Дембіцька, Ірина Миколаївна Кобилянська, Олександр Володимирович Кобилянський, ВНТУ, Наталія Олексіївна Васаженко
Практикум, Вінниця: ВНТУ, 2021, 150 с. ISBN 978-966-641-850-3

У практикуму розглядаються питання з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» модуля 1 «Безпека життєдіяльності». Розглянуто практичні роботи зі всіх розділів модуля 1. До кожної роботи наведено необхідні теоретичні відомості, завдання до виконання, рекомендації з виконання та оформлення практичних робіт. В додатках наведені нормативні документи для виконання практичних робіт.

Обкладинка для Електромагнітна сумісність і керування якістю електроенергії в системах електропостачання Електромагнітна сумісність і керування якістю електроенергії в системах електропостачання
Михайло Йосипович Бурбело, Сергій Михайлович Левицький, Юрій Васильович Лобода
Лабораторний практикум, Вінниця: ВНТУ, 2021, 102 с., ISBN 978-966-641-852-7

В лабораторному практикумі висвітлено питання електромагнітної сумісності та використання засобів силової електроніки для її забезпечення. Лабораторний практикум призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Обкладинка для Основи охорони праці. Практикум для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» Основи охорони праці. Практикум для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр»
Софія Віталіївна Дембіцька, Ірина Миколаївна Кобилянська, Олександр Володимирович Кобилянський, Сергій Сергійович Пугач
Практикум, Вінниця: ВНТУ, 2021. 192 с., ISBN 978-966-641-844-2

У практикумі для здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня всіх спеціальностей розглядаються питання з дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» модуля 2 «Основи охорони праці». Розглянуто вісім практичних і чотири лабораторних роботи з усіх розділів модуля 2.
До кожної роботи наведено потрібні теоретичні відомості, опис приладів та обладнання, які використовуються при дослідженні, задачі досліджень, а також методика проведення робіт. В додатках наведені нормативні вимоги та вихідні дані для виконання робіт.

Обкладинка для Теплопостачання Теплопостачання
Ольга Дмитрівна Панкевич, Ольга Ігорівна Ободянська, Олег Васильович Титко
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ. 2021. 85 с. ISBN 978-966-641-842-8

Навчальний посібник розроблений для вивчення дисципліни «Теплопостачання» та засвоєння теоретичних і практичних завдань з експлуатації систем теплопостачання в сучасних умовах, з урахуванням інноваційних технологій, проектування та реконструкції теплових мереж. В навчальному посібнику наведено методи розрахунку та основні формули, а також приклади розв’язання найбільш типових задач. Призначений для студентів будівельних спеціальностей, рекомендується для самостійного та дистанційного навчання студентів.

Обкладинка для Вища математика: невизначений інтеграл. Практикум для дистанційного навчання Вища математика: невизначений інтеграл. Практикум для дистанційного навчання
Альона Анатоліївна Коломієць, Ярослав Володимирович Крупський, Оксана Іванівна Тютюнник, Катерина Іванівна Коцюбівська
Електронний практикум, Вінниця, ВНТУ: 2021, 71 с., ISBN 978-966-641-847-3

У практикумі наведено приклади розв’язання основних типів інтегралів, які найчастіше зустрічають студенти в типових розрахунках, а також у подальшому при розв’язуванні диференціальних рівнянь, визначених інтегралів. Вміння обчислювати інтеграли є фундаментальним і обов’язковим вмінням для студентів. Мета практикуму – надати студентам можливість більш детально розібратися у методах обчислення інтегралів, навчитися обирати метод інтегрування для окремо взятого інтегралу, також поглибити знання теоретичного матеріалу.

Призначений для студентів усіх спеціальностей.

Обкладинка для Практикум для самостійної роботи з англійської мови для студентів спеціальностей 073 – «Менеджмент», 075 – «Маркетинг» Практикум для самостійної роботи з англійської мови для студентів спеціальностей 073 – «Менеджмент», 075 – «Маркетинг»
Микола Григорович Прадівлянний, Наталія Вікторівна Рибко, Алла Анатоліївна Слободянюк
Практикум, Вінниця: ВНТУ. 2021. 60 с., ISBN 978-966-641-845-9

Практикум охоплює матеріали практичного курсу з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів, що навчаються за спеціальністю 073 – «Менеджмент», 075 – «Маркетинг» денної та заочної форм навчання.
Практикум складається з чотирьох розділів, містить тексти професійного спрямування, завдання на розуміння тексту, лексичний та граматичний навчальний матеріал для самостійної роботи студентів. Практикум відповідає програмі курсу з англійської мови, яка вивчається у технічних ЗВО, з урахуванням досвіду викладачів кафедри іноземних мов. Завданням рукопису є забезпечення знань, необхідних фахівцям для роботи у галузях менеджменту логістики та маркетингу.

Обкладинка для Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів: курсове проектування Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів: курсове проектування
Віталій Олександрович Огневий, Володимир Леонідович Крещенецький, Юрій Юрійович Бурєнніков
Електронний навчальний посібник комбінованого (локального та мережного) використання, Вінниця: ВНТУ, 2021. 121 с., ISBN 978-966-641-846-6 (PDF)

В навчальному посібнику розглянуто методику виконання курсової роботи, приклади до виконання розробок з окремих розділів, послідовність формування завдання для кожного студента самостійно. Навчальний посібник стане в нагоді студентам при вивченні дисципліни, під час підготовки до виконання курсової роботи та лабораторних робіт.
Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 274 «Автомо-більний транспорт».

Обкладинка для Основи охорони праці та безпека життєдіяльності для студентів спеціальності 172 – Телекомунікації та радіотехніка. Частина 2. Безпека життєдіяльності Основи охорони праці та безпека життєдіяльності для студентів спеціальності 172 – Телекомунікації та радіотехніка. Частина 2. Безпека життєдіяльності
Олег Володимирович Березюк, Михайло Степанович Лемешев
Практикум, Вінниця: ВНТУ, 2021, 84 с., ISBN 978-966-641-840-4

У практикумі викладено основні методики інженерних розрахунків параметрів захисту від небезпечних, шкідливих та факторів ураження навколишнього середовища. Розраховано на студентів закладів вищої освіти при підготовці бакалаврів.

Обкладинка для Монтаж пристроїв блискавкозахисту будівель та споруд Монтаж пристроїв блискавкозахисту будівель та споруд
Юрій Петрович Войтюк, Дмитро Георгійович Писаренко
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2021, 94 с., ISBN 978-966-641-839-8

В навчальному посібнику розглянуто практичні аспекти побудови сучасних систем блискавкозахисту будівель та інженерних споруд.
Посібник призначено для студентів закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» під час проведення лекційних та лабораторно-практичних занять з дисципліни «Монтаж і експлуатація електроустановок», виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт.

Обкладинка для Тепломасообмін. Частина І Тепломасообмін. Частина І
Олександр Юрійович Cпівак, Наталія Володимирівна Резидент
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2021, 113 с., ISBN 978-966-641-841-1

Посібник призначений для виконання самостійної роботи студентів і аспірантів спеціальностей 144 – Теплоенергетика, 192 – Будівництво та цивільна інженерія денної та заочної форм навчання.
Наведено теоретичний матеріал, приклади розв’язування задач, перелік контрольних запитань для самоперевірки, задачі для самостійної роботи, довідковий матеріал, перелік літератури для вивчення курсу.

Обкладинка для Самоменеджмент Самоменеджмент
Ольга Георгіївна Ратушняк, Олена Георгіївна Лялюк
Навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2021. 170 с., ISBN 978-966-641-838-1

У навчальному посібнику викладені теоретичні матеріали для самостійного вивчення дисципліни, для підготовки до лекційних, практичних занять наведені контрольні запитання для перевірки знань, умінь і навичок самоменеджменту та практичні завдання для закріплення теоретичного матеріалу.
Навчальний посібник рекомендується студентам, аспірантам, викладачам закладів вищої освіти, а також менеджерам і підприємцям.

Обкладинка для Будівельна теплофізика Будівельна теплофізика
Георгій Сергійович Ратушняк, Катерина Володимирівна Анохіна
Практикум, Вінниця : ВНТУ, 2021. 51 с., ISBN 978-966-641-835-0

«Будівельна теплофізика» призначено для студентів бакалаврського напряму 192 – Будівництво та цивільна інженерія. Посібник містить дев’ять розділів із описанням специфіки розрахунку огороджувальних конструкцій будівлі. В практикумі наведено основи теплотехнічного розрахунку будівель із застосуванням сучасних нормативних документів.

При підготовці навчального посібника використано терміни, позначення та положення із нормативних баз України, наведених в державних стандартах.

Обкладинка для Моделювання об’єктів і систем Моделювання об’єктів і систем
Володимир Михайлович Дубовой, Олена Дмитрівна Никитенко, Марія Сергіївна Юхимчук, Анастасія Володимирівна Галущак
Лабораторний практикум, Вінниця : ВНТУ, 2021. 157 с. ISBN 978-966-641-834-3

Лабораторний практикум з математичного моделювання об’єктів і систем містить 23 лабораторних роботи за темами: інструментальні засоби моделювання; характеристики моделей; основні види моделей; моделі в умовах невизначеності; імітаційне, аналітичне і чисельне моделювання; ідентифікація; застосування моделей.

Обкладинка для Вентиляція та кондиціювання громадських об’єктів Вентиляція та кондиціювання громадських об’єктів
В’ячеслав Васильович Джеджула, ВНТУ
Навчальний посібник, Вінниця : ВНТУ, 2021. 71 с. ISBN 978-966-641-830-5

Посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни «Вентиляція та кондиціювання». Посібник містить основні теоретичні розділи, які розкривають суть курсу, запитання для перевірки знань.
Посібник призначено для підготовки фахівців сфери будівництва.

Обкладинка для Комп’ютерна техніка Комп’ютерна техніка
Наталя Олександрівна Біліченко, Дмитро Олександрович Галущак, Володимир Леонідович Крещенецький, Сергій Володимирович Цимбал
Електронний навчальний посібник комбінованого (локального та мережного) використання, Вінниця: ВНТУ, 2021, 92 с., ISBN 978-966-641-829-9 (PDF)

Посібник присвячений матеріалам лекційного курсу з дисципліни «Комп’ютерна техніка та програмування» для студентів, що навчаються за спеціальностями: 274 – «Автомобільний транспорт» та 275 – «Транспортні технології» денної та заочної форм навчання.
Мета посібника – надати студентам можливість більш детально вивчити аудиторний матеріал, опрацювати теми, відведені на самостійну роботу і підготуватися до іспиту, а також застосовувати отримані знання для подальшої фахової роботи.
Перелік та зміст тем відповідає програмі вказаної вище дисципліни.

Обкладинка для Основи ведення сучасного бізнесу Основи ведення сучасного бізнесу
Ірина Юріївна Єпіфанова, В'ячеслав Васильович Джеджула
Практикум, Вінниця : ВНТУ, 2021, 110 с. ISBN 978-966-641-828-2

В практикумі розглянуто основні питання практичних задач, тестів з дисципліни. Практикум розроблено у відповідності з планом кафедри та програмою дисципліни "Основи ведення сучасного бізнесу".

Обкладинка для Сучасні адитивні технології 3D друку. Особливості практичного застосування Сучасні адитивні технології 3D друку. Особливості практичного застосування
Олександр Дмитрович Манжілевський, Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2021, 105 с., ISBN 978-966-641-824-4

Посібник містить загальні відомості про найбільш поширені технології 3D-друку, зокрема адитивні. В посібнику наведено короткі характеристики найбільш популярних видів пластика, що застосовуються у FDM-технології 3D-друку та докладно наведені особливості налаштування програми-слайсера для практичного використання. Призначений для студентів машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів та коледжів.

Обкладинка для Збірник задач з фінансових дисциплін для виконання практичних завдань та самостійної роботи для студентів спеціальності «Менеджмент» всіх форм навчання Збірник задач з фінансових дисциплін для виконання практичних завдань та самостійної роботи для студентів спеціальності «Менеджмент» всіх форм навчання
Василь Григорович Фурик, Людмила Миколаївна Ткачук, Наталя Олегівна Коваль
Вінниця : ВНТУ, 2020, 64 с. ISBN 978-966-641-823-7

Збірник задач розрахований на студентів бакалаврату, які навчаються за спеціальністю 073 – «Менеджмент». В ньому наведено типові задачі з економічних дисциплін та приклади їх розв’язання; він слугує для надання методичної допомоги студентам в умовах СРС в частині більш глибокого опанування провідних фінансово-економічних дисциплін.

Обкладинка для Організація наукових досліджень в галузі транспорту. Практикум для студентів спеціальностей 274 - Автомобільний транспорт та 275 - Транспортні технології (за видами) Організація наукових досліджень в галузі транспорту. Практикум для студентів спеціальностей 274 - Автомобільний транспорт та 275 - Транспортні технології (за видами)
Віктор Вікторович Біліченко, Олена Павлівна Шиліна
Практикум, Вінниця : ВНТУ. 2020, 44 с., ISBN 978-966-641-822-0

Практикум охоплює програму вивчення навчальної дисципліни «Організація наукових досліджень в галузі транспорту», складену відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра. Наведено зміст практичних занять з короткими теоретичними відомостями, розробки, питання для самостійної роботи студентів, а також тестові завдання для оволодіння студентами уміннями методики та організації наукової діяльності для забезпечення професійної соціалізації як дослідників на студентському рівні.
Призначений для викладачів і студентів факультету машинобудування та транспорту освітньо-професійної підготовки магістра.

Обкладинка для Функціональний аналіз, адаптований до прикладних задач в галузі інформаційних технологій Функціональний аналіз, адаптований до прикладних задач в галузі інформаційних технологій
Борис Іванович Мокін, Віталій Борисович Мокін, Олександр Борисович Мокін
Навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2020. 192 с., ISBN 978-966-641-796-4

В навчальному посібнику викладені основи функціонального аналізу, адаптованого до розв’язання прикладних задач в галузі інформаційних технологій, що використовують математичні моделі, закони керування та методи оптимізації.
Навчальний посібник рекомендується для студентів, що спеціалізуються в ІТ-галузі за спеціальностями 124 – «Системний аналіз» та 126 – «Інформаційні системи та технології».

Обкладинка для Інформаційні системи і технології на автомобільному транспорті Інформаційні системи і технології на автомобільному транспорті
Віталій Альбертович Кашканов, Андрій Альбертович Кашканов, Володимир Петрович Кужель
Навчальний посібник, Вінниця : ВНТУ, 2020. − 104 с., ISBN 978-966-641-820-6

В посібнику розглядаються теоретичні основи інформаційних систем i технологій згідно із загальними підходами. Розглядаються поняття, класифікація, складові та ознаки, а також застосування інформаційних систем та технологій на автомобільному транспорті.
Навчальний посібник розроблений для студентів спеціальностей 274 – «Автомобільний транспорт» та 275 – «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» усіх форм навчання.

Обкладинка для Електричні системи і мережі Електричні системи і мережі
Юлія Володимирівна Малогулко, Олександр Борисович Бурикін, Теймураз Луарсабович Кацадзе, Володимир Васильович Нетребський
Частина 1. Навчальний посібник, Вінниця : ВНТУ, 2020. – 200 с., ISBN 978-966-641-817-6

У навчальному посібнику розглянуто загальні відомості про електричні системи та мережі, особливості їх функціонування та характеристики і параметри електричних систем та мереж; розглянуті питання в рукописі сприяють вивченню спеціальних дисциплін студентами. Навчальний посібник розроблено для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання, які вивчають курс «Електричні системи і мережі».

Обкладинка для Теорія електричних та електронних кіл. Частина 2 Теорія електричних та електронних кіл. Частина 2
Валерій Федорович Граняк
Конспект лекцій, Вінниця : ВНТУ, 2020 – 134 с. ISBN 978-966-641-819-0

В конспекті лекцій висвітлено широке коло питань теоретичної електротехніки та теорії сигналів. Він розрахований на студентів, аспірантів та викладачів спеціальностей «Мікро- та наносистемна техніка» та «Електроніка».

Обкладинка для Оцінювання непевності результатів вимірювань, контролю та випробувань Оцінювання непевності результатів вимірювань, контролю та випробувань
Олександр Миколайович Васілевський, Василь Васильович Присяжнюк
Практикум. Вінниця: ВНТУ, 2020, 150 с., ISBN 978-966-641-811-4

У практикумі викладено методику розрахунку непевностей результатів вимірювань, контролю та випробувань з урахуванням міжнародних підходів до оцінювання характеристик точності вимірювань та подання їх результатів. Практикум містить короткі теоретичні відомості з концепції непевності, приклади розрахунку конкретних задач, що зустрічаються в метрологічній практиці, та завдання для набуття навичок оцінювання непевності результатів вимірювань, контролю та випробувань.

Обкладинка для Комп’ютерні мережі Комп’ютерні мережі
Олексій Дмитрович Азаров, Сергій Михайлович Захарченко, Олександр Володимирович Кадук, Марія Миколаївна Орлова, Володимир Петрович Тарасенко
Підручник, Вінниця: ВНТУ, 2020, 378 с., ISBN 978-966-641-808-4

Підручник складається з дев’яти розділів. Матеріал розташовано в логічній послідовності, тому роботу з підручником доцільно починати з першого розділу. Укінці кожного розділу є питання для самоперевірки, що дозволяють самостійно перевірити ступінь засвоєння навчального матеріалу. Підручник призначений для студентів напряму підготовки 123 − «Комп’ютерна інженерія».

Обкладинка для Основи метрології та електричних вимірювань. Частина II Основи метрології та електричних вимірювань. Частина II
Василь Васильович Кухарчук
Конспект лекцій, Вінниця: ВНТУ, 2020, 154 с., ISBN 978-966-641-803-9

В конспекті лекцій описано сучасні підходи до побудови цифрових засобів вимірювань – аналого-цифрових перетворювачів, вимірювальних каналів електричних та неелектричних величин для електроенергетики та електромеханіки. Наведено методики виведення їхніх функцій перетворення, рівнянь для оцінювання похибки квантування та чутливості, верхньої та нижньої меж вимірювання. Конспект лекцій дисципліни «Основи метрології та електричних вимірювань» відповідає вимогам державних стандартів України і призначений для студентів спеціальності 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Обкладинка для Технологія конструкційних матеріалів. Організація самостійної та практичної роботи Технологія конструкційних матеріалів. Організація самостійної та практичної роботи
Олена Павлівна Шиліна, Валерій Іванович Савуляк, Валерій Йосипович Шенфельд, Олександр Борисович Янченко
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2020. 110 с., ISBN 978-966-641-801-5

Посібник призначено для виконання самостійної роботи та практичних занять з курсу Технології конструкційних матеріалів. Мета посібника – навчити студентів самостійно вирішувати практичні задачі: отримувати заготовки литтям, тиском, електрохімічними, фізичними методами, зварюванням металів та обробленням матеріалів різанням.
Практична підготовка та проведення розрахунків для розробки оптимальних конструкцій машин і технологічних процесів обробки, правильного вибору матеріалів деталей машин та виду заготовок, призначення матеріалу для виготовлення конкретних деталей машин. Наведено теоретичний матеріал, приклади виконання контрольних питань і завдань.
Навчальний посібник розроблено згідно з планом кафедри ГМ і програмою дисципліни «Технології конструкційних матеріалів».

Обкладинка для Чисельні методи розв’язання диференціальних рівнянь засобами MathCAD Чисельні методи розв’язання диференціальних рівнянь засобами MathCAD
Ілона Віталіївна Богач, Олександр Юрійович Краковецький, Людмила Вікторівна Крилик
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2020, 106 с. ISBN 978-966-641-802-2

В навчальному посібнику розглянуто основні теоретичні підходи до розв’язання різних типів диференціальних рівнянь засобами MathCAD та подано понад 60 прикладів розв’язання прикладних математичних задач.
Навчальний посібник призначений для студентів комп’ютерних спеціальностей та може бути корисний аспірантам, науковцям, інженерам та програмістам-практикам, діяльність яких пов’язана з розв’язанням різних типів задач з диференціальними рівняннями.

Обкладинка для Практикум з вищої математики: обчислення границь Практикум з вищої математики: обчислення границь
Альона Анатоліївна Коломієць, Віталій Іванович Клочко, Володимир Олександрович Краєвський
Практикум, Вінниця: ВНТУ, 2020, 56 с., ISBN 978-966-641-804-6

У практикумі наведено приклади розв’язання основних типів границь, які найчастіше зустрічають студенти в типових розрахунках, а також у подальшому при дослідженні на збіжність рядів та невласних інтегралів. Відповідно вміння обчислювати границі функцій є фундаментальним і обов’язковим вмінням для студентів. Мета практикуму – надати студентам можливість більш детально розібратися у методах обчислення границь функцій, у методах розкриття основних невизначеностей, що зустрічаються при обчисленні границь, а також поглибити знання теоретичного матеріалу.
Призначений для студентів усіх спеціальностей.

Обкладинка для Опалення. Практикум Опалення. Практикум
Ігор Анатолійович Пономарчук, Катерина Володимирівна Анохіна
Навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2020. 61 с., ISBN 978-966-641-800-8

«Опалення. Практикум» призначено для студентів бакалаврського напряму 192 – Будівництво та цивільна інженерія. Посібник містить одинадцять розділів із описанням специфіки розрахунку системи опалення.
В посібнику наведено основи теплотехнічного розрахунку будівель із застосуванням сучасних нормативних документів. Роз’яснено конструкцію системи опалення та описано послідовність та особливості гідравлічного розрахунку системи опалення. Наведено специфіку підбору та розрахунку таких елементів системи опалення, як радіатори, балансувальні клапани, циркуляційний насос, розширювальний бак та ін.

Обкладинка для Математичні методи дослідження операцій. Лінійне програмування. Частина 1 Математичні методи дослідження операцій. Лінійне програмування. Частина 1
Андрій Анатолійович Яровий, Любов Михайлівна Ваховська, Людмила Вікторівна Крилик
Навчальний посібник, Вінниця : ВНТУ, 2020, 86 с., ISBN 978-966-641-798-8

В першій частині навчального посібника наведено теоретичний матеріал для закріплення знань з лінійного програмування, приклади побудови математичних моделей проблемних областей, а також методи розв’язання задач лінійного програмування, а саме симплекс-метод. Запропоновано перелік питань для самоконтролю та завдання, необхідні для виконання лабораторних робіт і практичних завдань з навчальної дисципліни «Математичні методи дослідження операцій».

Обкладинка для Основи метрології та електричних вимірювань. Частина I Основи метрології та електричних вимірювань. Частина I
Василь Васильович Кухарчук
Конспект лекцій, Вінниця : ВНТУ, 2020. – 148 с. ISBN 978-966-641-791-9

У конспекті лекцій наведено основні поняття метрології та експериментальної інформатики, сучасні підходи до оцінювання похибки результатів і невизначеності вимірювань, метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки, подано принципи побудови електромеханічних і електронних засобів вимірювань.
Конспект лекцій дисципліни «Основи метрології та електричних вимірювань» відповідає вимогам державних стандартів України і призначений для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Обкладинка для Вища математика. Частина 3. Функції багатьох змінних Вища математика. Частина 3. Функції багатьох змінних
Ірина Володимирівна Хом’юк, Віктор Вікторович Хом’юк
Практикум, Вінниця: ВНТУ, 2020, 70 с., ISBN 978-966-641-799-5

У практикумі на системній основі наводиться: теоретичний мінімум із базової теми курсу вищої математики, а саме з «Функції багатьох змінних», та основні алгоритми розв’язування відповідних практичних задач, запитання для самоперевірки, вправи для практичних занять та самостійного розв’язування. Наведені приклади завдань для індивідуальної роботи студентів.
Розрахований на студентів технічних ЗВО усіх форм навчання та спеціальностей.

Обкладинка для Теоретичні основи теплотехніки Теоретичні основи теплотехніки
Роман Романович Обертюх, ВНТУ, Андрій Валентинович Слабкий, ВНТУ
Eлектронний навчальний посібник 2-ге вид., перероб. та доп.. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – 180 с. ISBN 978-966-641-795-7

У навчальному посібнику викладено основні поняття та закони різних видів тепломасообміну, а також його особливості за наявності дифузійних процесів і під час хімічних перетворень. Розглянуто теоретичні основи розрахунку теплових (термічних) напружень і деформацій, наведено та проаналізовано ідеалізовані цикли теплових двигунів і холодильників. В кінці кожного розділу для закріплення вивченого матеріалу наведено перелік запитань для самоперевірки, а також в посібнику розміщено практикум із задач, складених за теоретичним змістом розділів посібника, та тестів для самоконтролю знань, набутих під час вивчення дисципліни «Теоретичні основи теплотехніки».

Зміст посібника відповідає програмі дисципліни «Теоретичні основи теплотехніки» освітньої програми «Галузеве машинобудування» та є теоретичною базою для окремих прикладних розділів загально інженерних і спеціальних (фахових) дисциплін, які вивчаються за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування». Посібник може бути використаний для підготовки з теоретичних питань тепломасообміну студентами інших спеціальностей, наприклад, 131 – «Прикладна механіка».

Посібник призначено для студентів денної та заочної форм навчання.

Обкладинка для Прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка Прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка
Олег Михайлович Яхно; Олександр Васильович Узунов, Олександр Федорович Луговський, Василь Анатолійович Ковальов, Андрій Валерійович Мовчанюк, Іван Васильович Коц, Олександр Павлович Губарев
Підручник, Вінниця: ВНТУ, 2017, 711 с., ISBN 978-966-641-687-5

У підручнику проаналізовані основні закони механіки і гідроаеромеханіки. Показано принцип дії та використання нових ультразвукових кавітаційних при-строїв, розглянуто принципи побудови, моделювання і проектування електронно-механічних систем та устаткування, наведені дані стосовно сенсорних засобів контролю і комп’ютерного управління систем механотроніки, розглянуті приклади розв’язання практичних задач. Підручник рекомендується для поглибленного вивчення студентами різних форм навчання, магістрантами та аспірантами напрямків підготовки, чий фах орієнтований на створення і використання автоматизованих виробничих систем та інтелектуальної техніки в складних експлуатаційних та виробничих процесах.

Обкладинка для Економіка підприємства. Практикум Економіка підприємства. Практикум
Анжеліка Олексіївна Азарова, Лілія Олександрівна Нікіфорова
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2016, 216 с., ISBN 978-966-641-651-6

Практичні заняття, що містяться у навчальному посібнику, складаються з теоретичної частини, в якій розкриваються основні теоретичні положення теми; розрахункової частини, в якій подані формули для виконання завдання; багатоваріантних завдань, які студент повинен виконати самостійно, та питань для проведення самоконтролю знань студентів. Навчальний посібник може бути використаний студентами всіх економічних спеціальностей при вивченні дисципліни «Економіка підприємства», «Економіка та організація виробництва»,
«Основи економіки та організації виробництва» та при вивченні окремих тем курсу «Організація виробництва».

Обкладинка для Обладнання автоматизованих виробництв. Частина 2. Автоматичні лінії. Гнучкі виробничі системи. Транспортно-завантажувальні пристрої Обладнання автоматизованих виробництв. Частина 2. Автоматичні лінії. Гнучкі виробничі системи. Транспортно-завантажувальні пристрої
Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький, Олександр Дмитрович Манжілевський
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2015, 129 с., ISBN 978-966-641-647-9

Посібник містить основні поняття про автоматизацію процесів обробки на машинобудівних підприємствах. В посібнику наведено класифікацію агрегатних верстатів, а також викладені основні відомості про основні види та класифікацію автоматичних ліній та гнучких виробничих систем. Призначений для студентів машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів та коледжів.

Обкладинка для Системи автоматизованого проектування в будівництві Системи автоматизованого проектування в будівництві
Алла Серафимівна Моргун, Валерій Михайлович Андрухов, Микола Миколайович Сорока, Іван Миколайович Меть
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2015, 129 с., ISBN 978-966-641-637-0

В навчальному посібнику на сучасному рівні викладено принципи, методи та фундаментальні основи систем автоматизованого проектування в будівництві. Запропоновано конструктивні стратегії розробки скінченно-елементних моделей будівельних споруд, розглянуто особливості і стиль цього процесу, методи дослідження та шляхи їх удосконалення. Наведено приклад розрахунку поперечника промислової будівлі за допомогою ПК ЛІРА–САПР.
Посібник призначений для студентів вищих технічних закладів, фахівців у галузі механіки суцільних середовищ, будівельної механіки, систем автоматизованого проектування.

Обкладинка для Українська мова за професійним спрямуванням. Тести для студентів технічних спеціальностей Українська мова за професійним спрямуванням. Тести для студентів технічних спеціальностей
Лариса Євстахіївна Азарова, Оксана Володимирівна Ковтун
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2015, 179 с., ISBN 978-966-641-612-7

Навчальний посібник призначений для студентів, які вивчають дисципліну «Українська мова за професійним спрямуванням». Система тестів дає можливість перевірити й оцінити рівень засвоєння студентами теоретичного та практичного матеріалу за програмою в цілому, сформованість навичок оволодіння лексичним і граматичним матеріалом при складанні ділових паперів різного характеру.

Обкладинка для Перехідні процеси в системах електропостачання. Елементи теорії, програми, ілюстрації Перехідні процеси в системах електропостачання. Елементи теорії, програми, ілюстрації
Володимир Григорович Аввакумов, Леонід Борисович Терешкевич, Геннадій Леонідович Лисенко
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2015, 245 с., ISBN 978-966-641-645-5

В навчальному посібнику розглядаються роль і значення розрахунків аварій-них режимів для надійного електропостачання народного господарства.
Розкриваються методологія і короткі теоретичні відомості техніки розробки математичних моделей перехідних процесів при розрахунках аварійних режимів в системах електропостачання. Викладена технологія використання чисельних ме-тодів і програмного забезпечення при розрахунках аварійних режимів.
Посібник призначений для студентів електроенергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів І – ІV рівня акредитації.

Обкладинка для Русский язык для иностранных студентов (основной этап) [= Російська мова для іноземних студентів (основний етап)] Русский язык для иностранных студентов (основной этап) [= Російська мова для іноземних студентів (основний етап)]
Тетяна Миколаївна Пустовіт, Наталя Леонідівна Клочко, Юлія В’ячеславівна Поздрань
Навчальний посібник (рос. мовою), Вінниця: ВНТУ, 2015, 136 с., ISBN 978-966-641-635-6

Учебное пособие содержит систему заданий основного этапа обучения русскому языку как иностранному. Цель пособия – введение и активизация языкового материала, развитие навыков чтения, конспектирования, диалогической и монологической речи. Текстовый материал представлен специально составленными, а также адаптированными и неадаптированными текстами общенаучного характера. Пособие предназначено для аудиторного изучения курса русского языка как иностранного, активизации познавательной деятельности специалистов высшего учебного заведения при ознакомлении с общими вопросами теории языкового образования.

Обкладинка для Наука і технічна творчість в навчальному процесі (від абітурієнта до аспіранта) Наука і технічна творчість в навчальному процесі (від абітурієнта до аспіранта)
Володимир Прокопович Кожем’яко, Наталія Володимирівна Белік, Геннадій Леонідович Лисенко, Ірина Володимирівна Мялківська, Віта Віталіївна Просоловська
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2015, 313 с., ISBN 978-966-641-644-8

У навчальному посібнику з сучасних позицій подані матеріали щодо актуальних новітніх досягнень в створенні бази знань людства. На прикладах архітектури та структурної організації автоматизованих геоінформаційних систем, нейромережевих структур, нанотехнологій, фотонно-кристалічних пристроїв показані перспективи подальшого розвитку оптико-електронних інформаційно-енергетичних технологій.
Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей «Лазерна та оптоелектронна техніка» і може бути рекомендований для інших профілів з дисципліни «Основи науково-дослідної роботи».

Обкладинка для Адаптивна оптика Адаптивна оптика
Анатолій Степанович Васюра, Сергій Володимирович Павлов, Марія Олександрівна Прокопова, Станіслав Євгенович Тужанський, Тетяна Іванівна Козловська
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2015, 281 с., ISBN 978-966-641-638-7

У навчальному посібнику розглянуто матеріали щодо проектування та роботи сучасних адаптивних оптичних систем. Розглянуто принципи розповсюдження світла в неоднорідному середовищі і проблеми керування хвильовим фронтом. Зроблено аналіз систем фазового спряження та апертурного зондування, порівняння характеристик сенсорів хвильового фронту. Наведено приклади практичного застосування адаптивних оптичних систем.
Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності “Лазерна та оптоелектронна техніка” і може бути корисним для спеціалістів, що займаються використанням адаптивних оптичних систем.

Обкладинка для Історія інженерної діяльності Історія інженерної діяльності
Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький, Іван Вячеславович Севостьянов
Підручник, Вінниця: ВНТУ, 2015, 266 с., ISBN 978-966-641-633-2

У підручнику розглядається історія інженерної діяльності людства від епохи неоліту до теперішнього часу, в тому числі, історія природничонаукових відкриттів, створення та удосконалення найважливіших пристроїв та технологій. Вивчається розвиток таких основних галузей і напрямків, як енергетика, машинобудування, транспорт, теплові двигуни, військова техніка. Визначається внесок у науку та технічний прогрес окремих вчених, інженерів, конструкторів та винахідників.

Обкладинка для Мікропроцесорні системи. Мікроконтролери сімейства MSP430х2хх. Теорія та практика Мікропроцесорні системи. Мікроконтролери сімейства MSP430х2хх. Теорія та практика
Роман Наумович Квєтний, Роман Васильович Маслій, Володимир Володимирович Гармаш, Олексій Романович Бойко
Підручник, Вінниця: ВНТУ, 2015, 107 с., ISBN 978-966-641-634-9

Навчальний посібник присвячений теоретичним та практичним аспектам дослідження мікроконтролерів з наднизьким енергоспоживанням сімейства MSP430x2xx компанії Texas Instruments.
У теоретичній частині розглянуто периферійні модулі, реалізовані в мікроконтролерах сімейства, система переривань та режими роботи. Практична частина присвячена програмуванню мікроконтролера MSP430F2013 на базі пристрою eZ430-F2013 мовою С/С++ у середовищах розробки Code Composer Essential та IAR Embedded Workbench. Навчальний посібник призначений для студентів напряму підготовки «Системна інженерія».

Обкладинка для Основи теорії невизначеності вимірювань Основи теорії невизначеності вимірювань
Олександр Миколайович Васілевський, Володимир Юрійович Кучерук, Євген Тимофійович Володарський
Підручник, Вінниця: ВНТУ, 2015, 230 с., ISBN 978-966-641-632-5

У підручнику викладено основні положення міжнародного підходу до оціню-вання характеристик точності вимірювань. Підручник містить послідовний виклад основ теорії невизначеності вимірювань, алгоритмів оцінювання невизначеностей, оцінки кількісних результатів випробувань та форм подання невизначеностей ви-мірювань. Підручник відповідає вимогам державних стандартів України та навча-льній програмі дисципліни «Основи теорії невизначеності вимірювань» і призна-чений для студентів технічних напрямів, науковців та аспірантів спеціальностей 05.01.02, 05.11.01, 05.11.08, 05.11.13, 05.13.05.

Обкладинка для Зварювання. Вступ до фаху Зварювання. Вступ до фаху
Валерій Іванович Савуляк, Сергій Антонович Заболотний
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2015, 136 с., ISBN 978-966-641-610-3

В навчальному посібнику розглянуто короткий огляд історії виникнення та розвитку зварювання як окремого самостійного методу створення нероз’ємних з’єднань машин і конструкцій. Описано та зроблено порівняльні характеристики видів зварювання, суміжних з ними технологій відновлення деталей і конструкцій.
Посібник розрахований для студентів технічних спеціальностей.

Обкладинка для Теоретичні основи комп'ютерних напівпровідникових електронних компонентів Теоретичні основи комп'ютерних напівпровідникових електронних компонентів
Олексій Дмитрович Азаров, Володимир Анатолійович Гарнага, Тетяна Григорівна Сапсай, Володимир Петрович Тарасенко
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2015, 135 с., ISBN 978-966-641-605-9

У посібнику в доступній формі розглядаються електронні компоненти аналогових і цифрових інтегральних схем. Аналізуються статичні і динамічні характеристики як пасивних компонентів, типу інтегральних резисторів і конденсаторів, так і активних – біполярних і польових транзисторів. Розглядаються схеми вмикання типових транзисторних каскадів, а також їх функціонування у статичному і динамічному режимах. Наводяться моделі компонентів та їх схеми заміщення для різних режимів роботи: малосигнального і великого сигналів. Розглядаються методи схемотехнічного аналізу електронних схем у форматі PSPICE на прикладі інтегрованого пакета MicroCAP. Для сприяння засвоєнню матеріалу у всіх розділах наведено контрольні запитання

Обкладинка для Український дивосвіт. Країнознавство для іноземних студентів-нефілологів Український дивосвіт. Країнознавство для іноземних студентів-нефілологів
Лариса Євстахіївна Азарова, Тетяна Юхимівна Іванець
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2014, 171 с., ISBN 978-966-641-600-4

Навчальний посібник містить країнознавчий матеріал для студентів-іноземців 2 курсу. Тексти й завдання до них призначені для аудиторної роботи студентів. У навчальному посібнику подано інформацію про українські символи, видатних українців, визначні місця України, а також події української історії.

Обкладинка для Системи телебачення та технічного зору Системи телебачення та технічного зору
Геннадій Дмитрович Дорощенков, Володимир Прокопович Кожем’яко, Сергій Володимирович Павлов
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2014, 209 с., ISBN 978-966-641-593-9

В навчальному посібнику наведені основи системної побудови, структурна та функціональна організація, схемотехніка, елементна база, хронологія аналогового і цифрового телебачення та технічного зору. Призначений для студентів напряму “Оптотехніка” та спеціальності “Лазерна та оптоелектронна техніка”.

Обкладинка для Управління персоналом Управління персоналом
Анжеліка Олексіївна Азарова, Олена Омелянівна Мороз, Олександр Йосипович Лесько, Ірина Володимирівна Романець
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2016, 283 с., ISBN 978-966-641-601-1

У посібнику розглянуто фундаментальні засади управління персоналом, що посідає чільне місце у системі підготовки економістів нового покоління, спільно з іншими економічними дисциплінами формує нове економічне мислення майбутніх фахівців. Запропоновані у посібнику теоретичні засади та практичні аспекти дозволять студентам ефективно моделювати систему управління персоналом на підприємстві на основі сучасних методологічних підходів. Розкрито суттєві аспекти управління персоналом: методологію, систему, стратегічне управління персоналом, планування роботи з персоналом, управління розвитком та поведінкою персоналу організації і оцінювання результатів його діяльності, згідно навчальної програми дисципліни "Управління персоналом".

Обкладинка для Теорія технічних систем Теорія технічних систем
Іван Вячеславович Севостьянов
Підручник, Вінниця: ВНТУ, 2014, 181 с., ISBN 978-966-641-592-2

У підручнику наведено основні поняття, пов’язані із технічними системами, їх класифікації, структура, елементи, параметри, етапи створення і використання, методи оцінювання технічних систем та їх еволюцію. Також наводяться методика постановки задач інженерної творчості і найбільш відомі методи їх розв’язання, в тому числі із застосуванням комп’ютерів. Для одержання практичних навичок з постановки і розв’язання творчих задач студентам пропонуються контрольні завдання.

Обкладинка для Інженерна геологія та охорона навколишнього середовища Інженерна геологія та охорона навколишнього середовища
Іван Іванович Ваганов, Ірина Вікторівна Маєвська, Микола Миколайович Попович
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2014, 267 с., ISBN 978-966-641-591-5

Подані загальні відомості про Землю, значний матеріал з мінералогії та петрографії, дані з історії земної кори та її тектоніки, ґрунтознавства, відомості про підземні води, геологічні та інженерно-геологічні процеси, інженерно-вишукувальні роботи, основи геоморфології, з охорони навколишнього середовища, пов’язані з збереженням природних вод та ґрунтів. У викладі навчального матеріалу містяться теоретичні відомості, практичні рекомендації щодо визначення мінералів, гірських порід та виконання розрахунково-графічних робіт.
Призначений для студентів будівельних спеціальностей та спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища”.

Обкладинка для Засоби відображення інформації. Електронні дисплеї : навчальний посібник Засоби відображення інформації. Електронні дисплеї : навчальний посібник
Зенон Юрійович Готра, Володимир Прокопович Кожем’яко, Зіновій Матвійович Микитюк, Сергій Володимирович Павлов, Геннадій Дмитрович Дорощенков
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2014, 162 с., ISBN 978-966-641-590-8

В навчальному посібнику розглянуто сучасні електронні дисплеї, а саме: рідкокристалічні, плазмові, електрофорезні, електрохромні тощо. Наведені їх базові структури, конструкції та основні параметри. Описані фізичні основи їх функціонування. Проведено аналіз та розглянуто схемотехнічні рішення для керування електронними дисплеями та рекомендації по їх застосуванню в сучасній електронній техніці.
Призначений для студентів спеціальності “Лазерна та оптоелектронна техніка”.

Обкладинка для Економетрія Економетрія
Анжеліка Олексіївна Азарова, Наталія Василівна Сачанюк-Кавецька, Олександр Митрофанович Роїк, Юлія Володимирівна Міронова
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2014, 304 с., ISBN 978-966-641-568-7

У посібнику розглянуто фундаментальні засади економетричного моделювання, що посідає чільне місце у системі підготовки економістів нового покоління. Запропоновані авторами теоретичні засади та практичні економетричні аспекти дозволять студентам моделювати різноманітні аспекти господарської діяльності, засновуючись на сучасних методах системного та економетричного аналізу, а також комп’ютерних технологіях. Автори посібника показали перспективи застосування економетричного моделювання, що уможливлює отримання якісно нових результатів управління.
Посібник розроблено згідно з навчальною програмою МОНУ з дисципліни "Економетрія".

Обкладинка для Цифрова обробка сигналів в телекомунікаційних системах Цифрова обробка сигналів в телекомунікаційних системах
Геннадій Григорович Бортник, Василь Мартинович Кичак
Підручник, Вінниця: ВНТУ, 2014, 232 с., ISBN 978-966-641-544-1

Наведено питання теорії дискретних сигналів і лінійних систем, які є основою цифрової обробки сигналів. Описуються особливості обробки сигналів, пов’язані з обмеженою розрядністю цифрових засобів: кодування інформації, квантування та перетворення сигналів.
Розглянуто методи синтезу аналізаторів спектра, цифрових фільтрів і трансмультиплексорів для телекомунікаційних систем з імпульсно-кодовою модуляцією та дельта-модуляцією.
Призначений для студентів спеціальностей “Телекомунікаційні системи та мережі”, „Технології та засоби телекомунікацій”.

Обкладинка для Критеріальне оцінювання ефективності інформаційних пристроїв К82 та систем Критеріальне оцінювання ефективності інформаційних пристроїв К82 та систем
Микола Антонович Філинюк, Валентин Олексійович Багацький, Людмила Броніславівна Ліщинська, Олена Валеріївна Войцеховська
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2014, 143 с., ISBN 978-966-641-556-4

В навчальному посібнику розглянуто питання побудови і застосування критеріїв ефективності і якості інформаційних пристроїв і систем.
Призначений для студентів старших курсів спеціальностей «Редіоелектронні апарати та засоби», «Технології та засоби телекомунікацій», «Електронні прилади та пристрої», «Комп’ютерні системи та мережі», «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика», «Лазерна та оптоелектронна техніка», «Метрологія та вимірювальна техніка», «Мікро- та наноелектронні прилади та пристрої» денної та заочної форм навчання, які можуть використовувати його при підготовці курсових і дипломних проектів, бакалаврських та магістерських робіт

Обкладинка для Комп’ютерні мережі Комп’ютерні мережі
Олексій Дмитрович Азаров, Сергій Михайлович Захарченко, Олександр Володимирович Кадук, Марія Миколаївна Орлова, Володимир Петрович Тарасенко
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2013, 371 с., ISBN 978-966-641-543-4

Навчальний посібник складається з дев’яти теоретичних розділів та лабораторного практикуму. Матеріал розташовано в логічній послідовності, тому роботу з посібником доцільно починати з першого розділу. У кінці кожного розділу є питання для самоперевірки, що дозволяють самостійно перевірити ступінь засвоєння навчального матеріалу. Навчальний посібник призначений для студентів напрямів підготовки 6.050102 — «комп’ютерна інженерія» та 6.050103 — «програмна інженерія» при вивченні дисципліни «Комп’ютерні мережі».

Обкладинка для Теорія автоматичного керування. Методологія та практика оптимізації Теорія автоматичного керування. Методологія та практика оптимізації
Борис Іванович Мокін, Олександр Борисович Мокін
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2013, 210 с., ISBN 978-966-641-534-2

В навчальному посібнику головна увага приділена викладенню математичних методів оптимізації динамічних об’єктів, які можна віднести до класу детермінованих безперервних з зосередженими параметрами.
Навчальний посібник рекомендується для студентів, які навчаються за напрямком «Електромеханіка» спеціальностей «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» та «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» для поглибленого вивчення дисципліни «Теорія автоматичного керування» у розділі «Оптимальні системи автоматичного керування».

Обкладинка для Основи інформаційної безпеки Основи інформаційної безпеки
Володимир Андрійович Лужецький, Андрій Дмитрович Кожухівський, Олеся Петрівна Войтович
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2013, 221 с., ISBN 978-966-641-514-4

У посібнику розглядаються основні поняття інформаційної безпеки і компоненти системи захисту інформації. Описуються заходи та засоби законодавчого, адміністративного, організаційного та інженерно-технічного рівнів забезпечення інформаційної безпеки організацій та установ. Окрему увагу приділено програмно-технічному захисту інформаційних систем.
Для студентів напрямків «Інформаційна безпека» всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання.

Обкладинка для Нормування показників надійності технічних засобів Нормування показників надійності технічних засобів
Олександр Миколайович Васілевський, Олександр Григорович Ігнатенко
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2013, 160 с., ISBN 978-966-641-535-9

В навчальному посібнику розглянуто фундаментальні основи теорії надійності, методи розрахунку показників експлуатаційної надійності, метрологічної надійності та надійності програмного забезпечення, а також методи підвищення надійності технічних засобів. Навчальний посібник розроблений згідно з планом кафедри метрології та промислової автоматики ВНТУ та програмою дисципліни “Нормування показників надійності технічних засобів” для студентів спеціальності 7.05100101, 8.05100101 - "Метрологія та вимірювальна техніка".

Обкладинка для Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерні розрахунки та моделювання лінійних електричних кіл Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерні розрахунки та моделювання лінійних електричних кіл
Юхим Овдійович Карпов, Самоїл Шулімович Кацив, Василь Васильович Кухарчук
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2013, 204 с., ISBN 978-966-641-511-3

В посібнику викладені комп’ютерні методи розрахунку та моделювання лінійних електричних кіл за допомогою найбільш поширених та відносно простих програмних продуктів: MathCAD, Excel та Electronics Workbench. Наведені приклади розрахунку складних кіл, які є занадто трудомісткими при ручних розрахунках. Посібник розрахований на студентів, аспірантів та викладачів електротехнічних та інших споріднених спеціальностей.

Обкладинка для Комп’ютерні мережі Комп’ютерні мережі
Ігор Ростиславович Арсенюк, Андрій Анатолійович Яровий, Ігор Дмитрович Івасюк
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2013, 272 с., ISBN 978-966-641-526-7

Навчальний посібник підготовлено згідно з останніми освітньо-кваліфікаційними вимогами до підготовки бакалаврів з напряму підготовки "Комп'ютерні науки". В посібнику дано систематичне викладення основ курсу "Комп’ютерні мережі". Розглянуто еволюцію, класифікацію, основи побудови комп’ютерних мереж та системні вимоги до них; мережеве апаратне забезпечення; модель OSI та стек протоколів ТСР/ІР; основи передавання даних на різних рівнях; питання адресації в ІР-мережах; основи роботи в Cisco IOS, а також протоколи маршрутизації RIP, EIGRP та OSPF.
Навчальний посібник буде корисний усім, хто займається створенням, настроюванням, використанням та моніторингом комп’ютерних мереж.

Обкладинка для Технологія металів та зварювання. Модульний курс Технологія металів та зварювання. Модульний курс
Анатолій Миколайович Власенко
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2013, 250 с., ISBN 978-966-641-512-0

Навчальний посібник присвячений висвітленню основних відомостей про металургійне виробництво чорних і кольорових металів, кристалізацію і будову металів і сплавів. Розглянуті основи теорії термічної обробки сталі, виготовлення заготовок і деталей в ливарному виробництві, обробки металів тиском і різанням, електрофізичної обробки металів і зварного виробництва.
Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають інженерні спеціальності у будівництві, сільському господарстві та інших галузях, може бути корисний для студентів коледжів і технікумів, учнів професійно-технічних училищ, які опановують робітничі професії.

Обкладинка для Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Частина 1 Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Частина 1
Роман Наумович Квєтний, Ілона Віталіївна Богач, Олексій Романович Бойко, Ольга Юріївна Софина, Олексій Миколайович Шушура
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2013, 191 с., ISBN 978-966-641-520-5

Перша частина навчального посібника, в якому розглянуто найпоширеніші чисельні методи, що зустрічаються в типових інженерних та наукових задачах, методи оптимізації та основи математичного моделювання, а також методи цифрової обробки сигналів та зображень, фрактальний та інтервальний аналіз. Призначено для студентів напряму підготовки «Системна інженерія» при вивченні дисципліни «Комп’ютерне моделювання систем та процесів», але може бути використано при вивченні широкого спектру дисциплін цього та інших напрямів, які пов’язані з комп’ютерними обчисленнями та обробкою даних, сигналів, зображень, а також для наукової роботи студентів, аспірантів, інженерів та вчених. Наведено широкий спектр прикладів та задач.

Обкладинка для Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчис- лень. Частина 2 Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчис- лень. Частина 2
Роман Наумович Квєтний, Ілона Віталіївна Богач, Олексій Романович Бойко, Ольга Юріївна Софина, Олексій Миколайович Шушура
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2013, 235 с., ISBN 978-966-641-521-2

Друга частина навчального посібника, в якому розглянуто найпоширеніші чисельні методи, що зустрічаються в типових інженерних та наукових задачах, методи оптимізації та основи математичного моделювання, а також методи цифрової обробки сигналів та зображень, фрактальний та інтервальний аналіз. Призначено для студентів напряму підготовки «Системна інженерія» при вивченні дисципліни «Комп’ютерне моделювання систем та процесів», але може бути використано при вивченні широкого спектру дисциплін цього та інших напрямів, які пов’язані з комп’ютерними обчисленнями та обробкою даних, сигналів, зображень, а також для наукової роботи студентів, аспірантів, інженерів та вчених. Наведено широкий спектр прикладів та задач.

Обкладинка для Гідравліка, гідро- та пневмоприводи Гідравліка, гідро- та пневмоприводи
Юрій Анатолійович Бурєнніков, Ізраїль Абрамович Немировський, Леонід Геннадійович Козлов
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2013, 273 с., ISBN 978-966-641-518-2

В навчальному посібнику наведені основні положення прикладної гідравліки та пневматики, на основі яких створюються сучасні гідравлічні та пневматичні приводи. Описана велика кількість пневматичних і гідравлічних агрегатів, та їх характеристики. Розглянуті методи та результати аналізу робочих процесів в гідравлічних приводах та синтез їх параметрів. Посібник розроблений у відповідності з програмою дисципліни „Гідравліка, гідро- та пневмоприводи‟ і може бути використаний для студентів машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів під час проведення лекційних, лабораторних і практичних занять, курсового і дипломного проектування.

1-100 з 133