23 Titles

Матеріали конференцій, що відбулися у Вінницькому Національному Технічному Університеті

All Books

Обкладинка для Якість і безпека: сучасні реалії. Матеріали Науково-практичної конференції 02-03 березня 2017 року Якість і безпека: сучасні реалії. Матеріали Науково-практичної конференції 02-03 березня 2017 року
Збірник тез доповідей, Вінниця: ВНТУ, 2017, 92 с., ISBN 978-966-641-688-2, формат А4

Збірник містить матеріали НПК за такими основними напрямками: екологічна, пожежна та інформаційна безпека, забезпечення екологічного та гігієнічного благополуччя, епідеміологічної безпеки та захисту прав споживачів, фізичного та психологічного здоров'я населення України, вплив якості широкого кола продуктів та послуг на рівень безпеки нації та особистості.

Обкладинка для Сутність та перспективи впровадження електронної демократії в Україні. Міжнародна науково-практична конференція Сутність та перспективи впровадження електронної демократії в Україні. Міжнародна науково-практична конференція
Матеріали конференції, електронний ресурс (CD-ROM, PDF, 154 с.), Вінниця: ВНТУ, 2017, ISBN 978-966-641-692-9

У збірнику матеріалів конференції висвітлюються проблеми реалізації електрон-ної демократії, електронного урядування, електронної участі, електронних виборів тощо як в Україні, так і за її межами. Розглядаються чинники розвитку та механізми реалізації е-демократії, її місце та роль у взаємодії влади і громадянського суспільства.

Обкладинка для Знання. Освіта. Освіченість-2016.  ІІІ Міжнародна науково-практична конференція Знання. Освіта. Освіченість-2016. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
Збірник матеріалів, Вінниця: ВНТУ, 2016, 181 с., ISBN 978-966-641-614-1, формат А4

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Знання. Освіта. Освіченість» присвячені проблемам розвитку знання в сучасному інформаційному суспільстві, впливам науки на освітню сферу, формуванню нових стандартів освіти та освіченості. Матеріали конференції висвітлюють питання за такими напрямками: природничо-наукове, технічне й гуманітарне знання: нові аспекти взаємодії; сучасні небезпеки прогресу науки; природничо-наукові та гуманітарні технології в конструюванні людського буття; освіченість і культура; інновації в сучасному освітньому процесі; виклики сучасного університету.

Обкладинка для «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2016», Десята міжнародна науково-практична конференція ІОН-2016, «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2016», Десята міжнародна науково-практична конференція ІОН-2016,
Збірник праць, Вінниця: ВНТУ, 2016, 283 с., ISBN 978-966-641-646-2, формат А4

Десята міжнародна науково-практична конференція «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2016» (ІОН-2016) присвячена обговоренню питань застосування в освіті та наукових дослідженнях нових інформаційних технологій, що опираються на можливості Інтернет.

Обкладинка для Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція-2016 Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція-2016
Збірник матеріалів, Вінниця: ВНТУ, 2016, 190 с., ISBN 978-966-641-663-9, формат A4

Збірник містить Матеріали МНПК за такими основними напрямками: філософські та методологічні засади інноваційного розвитку вищої освіти, стратегії інноваційного розвитку вищої освіти в Україні та в світі, інноваційні технології та методики навчання в підготовці фахівців в умовах суспільства ризику, інноваційні технології в професійній підготовці технічних спеціальностей та менеджерів, проблеми впровадження інформацiйно-комунiкацiйних технологiї у професійній освіті.

Обкладинка для Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ. Міжнародна науково-практична Інтернет- конференція Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ. Міжнародна науково-практична Інтернет- конференція
Збірник матеріалів : Електронний ресурс (CD-ROM, PDF, 418 с.), Вінниця: ВНТУ, 2016, ISBN 978-966-641-656-1

Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ».
Матеріали збірника подано у авторській редакції. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних імен та інших відомостей, Матеріали відтворюються зі збереженням змісту, орфографії та синтаксису текстів, наданих авторами.

Обкладинка для Матеріали VIІІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту» Матеріали VIІІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту»
Збірник наукових праць, Вінниця: ВНТУ, 2015, 249 с., ISBN 978-966-641-640-0, формат A4

Збірник містить Матеріали VIІІ міжнародної науково-практичної конференції за такими основними напрямками: стратегії та перспективи розвитку автомобільного транспорту та транспортних засобів; сучасні технології на автомобільному транспорті; транспортні системи, логістика, організація і безпека руху; сучасні технології організації та управління на транспорті; системотехніка і діагностика транспортних машин; стратегії, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою в галузі автомобільного транспорту.

Обкладинка для Міжнародна науково-технічна конференція Оптоелектронні інформаційні технології «Фотоніка ОДС– 2015» Міжнародна науково-технічна конференція Оптоелектронні інформаційні технології «Фотоніка ОДС– 2015»
Збірник тез доповідей (англ. та укр. мовами), Вінниця: ВНТУ, 2015, 162 с., ISBN 978-966-641-619-6

На основі теоретичних та практичних досягнень оптичної та квантової електроніки в збірнику висвітлюються проблеми та шляхи розвитку сучасних оптико-електронних та лазерних інформаційно-енергетичних технологій та їх впровадження в телекомунікації, біомедицину, методи обробки зображень і сигналів, комп’ютерну техніку, системи технічного зору та штучного інтелекту.

Обкладинка для Гідро- та пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосування. Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція, 2014 Гідро- та пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосування. Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція, 2014
Збірник тез доповідей, Вінниця: ВНТУ, 2015, 123 с., ISBN 978-966-641-604-2, формат A4

Збірник містить тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції за такими основними напрямками: насоси, апаратура і елементи гідро- та пневмоприводів; гідро- та пневмоприводи і системи; гідромеханіка; робочі процеси в рідинах та газах.

Обкладинка для Знання. Освіта. Освіченість. IІ Міжнародна науково-практична конференція, м. Вінниця, 2–3 жовтня 2014 р. Знання. Освіта. Освіченість. IІ Міжнародна науково-практична конференція, м. Вінниця, 2–3 жовтня 2014 р.
Збірник матеріалів, Вінниця: ВНТУ, 2014, 170 с., ISBN 978-966-641-584-7, формат A4

Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції «Знання. Освіта. Освіченість» присвячені проблемам сучасного освітнього процесу, співвідношенню знань і цінностей, становленню особистості в умовах інформаційного суспільства.
Матеріали конференції включають питання з таких напрямків: знання, цінність, цінність знання; актуальні проблеми сучасної епістемології; сучасна освіта: проблеми та перспективи; сучасні освітні технології.

Обкладинка для «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2014», дев’ята міжнародна науково-практична конференція ІОН-2014, 14-17 жовтня, 2014 «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2014», дев’ята міжнародна науково-практична конференція ІОН-2014, 14-17 жовтня, 2014
Збірник праць, Вінниця: ВНТУ, 2014, 318 с., ISBN 978-966-641-588-5, формат A4

Дев’ята міжнародна науково-практична конференція «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2014» (ІОН-2014) присвячена обговоренню питань застосування в освіті та наукових дослідженнях нових інформаційних технологій, що опираються на можливості Інтернет.

Обкладинка для Інноваційне забезпечення сталого розвитку України в контексті інтеграції до європейського співтовариства. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів - 2014 Інноваційне забезпечення сталого розвитку України в контексті інтеграції до європейського співтовариства. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів - 2014
Збірник матеріалів, Вінниця: ВНТУ, 2014, 103 с., ISBN 978-966-641-558-8

Збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Інноваційне забезпечення сталого розвитку України в контексті інтеграції до Європейського Співтовариства», що відбулася 21 лютого 2014 року на базі кафедри фінансів Вінницького національного технічного університету. Основними напрямами роботи науково-практичної конференції були: проблеми сталого розвитку в контексті інноваційних перетворень в Україні, забезпечення сталого розвитку підприємств в умовах глобалізації економіки, ринкові процеси в Європі та їх вплив на економіку України.
Видання розраховане на наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів.

Обкладинка для Проблеми та технології підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в умовах інноваційного розвитку суспільства (ПНК-2013). Міжнародна Інтернет-конференція. 2–4 квітня 2013 р. Проблеми та технології підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в умовах інноваційного розвитку суспільства (ПНК-2013). Міжнародна Інтернет-конференція. 2–4 квітня 2013 р.
Збірник матеріалів, Вінниця: ВНТУ, 2013, 115 с., ISBN 978-966-641-551-9

В матеріалах конференції висвітлено статті вітчизняних та іноземних науковців, які розглянуто на І Міжнародній Інтернет-конференції «Проблеми та технології підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в умовах інноваційного розвитку суспільства» 2-4 квітня 2013 року в м. Вінниця.
Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, наукових співробітників.

Обкладинка для Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 21–23 жовтня 2013 року Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 21–23 жовтня 2013 року
Збірник праць, Вінниця: ВНТУ, 2013, 192 с., ISBN 978-966-641-541-0, формат А4

Збірник містить Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції за такими основними напрямками: стратегії та перспективи розвитку автомобільного транспорту та транспортних засобів; сучасні технології на автомобільному транспорті; транспортні системи, логістика, організація і безпека руху; сучасні технології організації та управління на транспорті; системотехніка і діагностика транспортних машин; стратегії, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою в галузі автомобільного транспорту.

Обкладинка для Модернізація структури та змісту підготовки фахівців з менедж-менту організацій і адміністрування. Міжнародна науково-методична інтернет-конференція, Вінниця, ВНТУ, 24 квітня 2013 р. Модернізація структури та змісту підготовки фахівців з менедж-менту організацій і адміністрування. Міжнародна науково-методична інтернет-конференція, Вінниця, ВНТУ, 24 квітня 2013 р.
Збірник матеріалів, Вінниця: ВНТУ, 2013, 100 с., ISBN 978-966-641-529-8

В матеріалах конференції висвітлено доповіді вітчизняних та іноземних науковців, які розглянуто на Міжнародній науково-методичній інтернет-конференції «Модернізація структури та змісту підготовки фахівців з менеджменту організацій і адміністрування» 24 квітня 2013 року в м. Вінниця.
Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів та роботодавців.

Обкладинка для Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Міжнародна науково-практична конференція Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Міжнародна науково-практична конференція
Збірник матеріалів, Вінниця: ВНТУ, 2013, 368 с., ISBN 978-966-641-508-3

В матеріалах конференції висвітлено доповіді вітчизняних та іноземних науковців, які розглянуто на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень» 1 березня 2013 року в м. Вінниця.
Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, наукових співробітників.

Обкладинка для «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2012», восьма міжнародна науково- практична конференція ІОН-2012, 1-5 жовтня, 2012 «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2012», восьма міжнародна науково- практична конференція ІОН-2012, 1-5 жовтня, 2012
Збірник праць, Вінниця: ВНТУ, 2013, 262 с., ISBN 978-966-641-491-8, формат А4

Восьма міжнародна науково-практична конференція «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2012» (ІОН-2012) присвячена обговоренню питань застосування в освіті та наукових дослідженнях нових інформаційних технологій, що опираються на можливості Інтернет.

Обкладинка для Контроль і управління в складних системах (КУСС-2012). ХІ Міжнародна конференція. Вінниця, 9-11 жовтня 2012 року. Контроль і управління в складних системах (КУСС-2012). ХІ Міжнародна конференція. Вінниця, 9-11 жовтня 2012 року.
Збірник тез доповідей (укр, англ. та рос. мовами), Вінниця: ВНТУ, 2012, 283 с., ISBN 978-966-641-484-0, формат А4

Збірка містить тези доповідей ХI Міжнародної конференції з контролю і управління в складних системах за п’ятьма основними напрямками: теоретичні основи контролю та управління, перспективні методи, програмні і технічні засоби систем контролю і управління, контроль та керування в окремих галузях, керування і оптимізація в людино-машинних та організаційно-економічних системах, інтелектуальні технології в системах управління.

Обкладинка для Знання. Освіта. Освіченість. І Міжнародна науково-практична конференція, м. Вінниця, 25-27 вересня 2012 р. Знання. Освіта. Освіченість. І Міжнародна науково-практична конференція, м. Вінниця, 25-27 вересня 2012 р.
Збірник матеріалів (укр, англ. та рос. мовами), Вінниця: ВНТУ, 2012, 146 с., ISBN 978-966-641-483-3, формат A4

Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Знання. Освіта. Освіченість» присвячені проблемам сучасної освіти, взаємовпливам освіти та науки, аксіології знання, співвідношенню освіченості
та моралі, процесам глобалізації в освітньому просторі. Матеріали конференції включають питання з таких напрямків: наука – людина – освіта: взаємні предметні кореляції, аксіологічні виміри знання, проблеми та перспективи сучасної освіти; гуманітарна складова освіти: проблеми, виклики, прогнози, психолого-педагогічні аспекти освіти та освіченості; освітні технології ХХІ ст.: теорія і практика.

Обкладинка для Третя Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та коп’ютерна інженерія» м. Вінниця, 29-31 травня 2012 року Третя Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та коп’ютерна інженерія» м. Вінниця, 29-31 травня 2012 року
Збірник тез доповідей (англ. та укр. мовами), Вінниця: ВНТУ, 2012, 279 с., ISBN 978-966-641-465-9

Збірка містить матеріали доповідей Третьої Міжнародної науково-практичної конференції з сучасних проблем інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії за основними напрямками: інформаційні технології в технічних системах, методи та засоби обробки даних та сигналів, інформаційні технології в освіті, медицині, економіці та еклогії, захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, комп’ютерна графіка, ущільнення та розпізнавання молення та зображень, моделювання комп’ютерних систем та компонентів.

Обкладинка для Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в Т33 умовах ринкових перетворень. Міжнародна науково- практична конференція. Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в Т33 умовах ринкових перетворень. Міжнародна науково- практична конференція.
Збірник матеріалів, Вінниця: ВНТУ, 2012, 410 с., ISBN 978-966-641-453-6

В матеріалах конференції висвітлено доповіді вітчизняних та іноземних науковців, які розглянуто на Міжнародній науково-практичній конференції «Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень» 2 березня 2012 року в м. Вінниця.
Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, наукових співробітників.

Обкладинка для Оптоелектронні інформаційні технології «Фотоніка ОДС– 2010» Оптоелектронні інформаційні технології «Фотоніка ОДС– 2010»
Збірник тез доповідей (англ. та укр. мовами), Вінниця: ВНТУ, 2010, 232 с., ISBN 978-966-641-378-2

На основі теоретичних та практичних досягнень оптичної та квантової електроніки в збірнику висвітлюються проблеми та шляхи розвитку сучасних оптико-електронних та лазерних інформаційно-енергетичних технологій та їх впровадження в телекомунікації, біомедицину, методи обробки зображень і сигналів, комп’ютерну техніку, системи технічного зору та штучного інтелекту.

Обкладинка для «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2010», сьома міжнародна конференція ІОН-2010, 28 вересня-3 жовтня, 2010 «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2010», сьома міжнародна конференція ІОН-2010, 28 вересня-3 жовтня, 2010
Збірник матеріалів, Вінниця: ВНТУ, 2010, 510 с., ISBN 978-966-641-377-5, формат A4

Сьома міжнародна конференція «ІНТЕРНЕТ – ОСВІТА – НАУКА-2010» (ІОН-2010) присвячена обговоренню питань застосування в освіті та наукових дослідженнях нових інформаційних технологій, що спираються на можливості Інтернет.