50 Titles

Матеріали конференцій, що відбулися у Вінницькому Національному Технічному Університеті

New Releases

Обкладинка для Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 25 лютого 2022 року Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 25 лютого 2022 року
Віталій Володимирович Зянько, редактор, Ірина Юріївна Єпіфанова, редактор
Збірник наукових праць [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2022, 881 с. ISBN 978-966-641-912-8 (PDF)

В матеріалах конференції висвітлено доповіді вітчизняних та іноземних науковців, які розглянуто на V Міжнародної науково-практичної конференції 25 лютого 2022 року в м. Вінниця.

Обкладинка для Матеріали X-ої міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту», 14-15 квітня 2022 року Матеріали X-ої міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту», 14-15 квітня 2022 року
Сергій Володимирович Цимбал, Відповідальний за випуск, Віталій Альбертович Кашканов, Відповідальний за випуск
Збірник наукових праць [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2022. (PDF 331 с.) ISBN 978-966-641-910-4

Збірник містить Матеріали Х-ої міжнародної науково-технічної інтернет-конференції за такими основними напрямками: проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту та транспортних засобів; сучасні технології на автомобільному транспорті; транспортні технології, логістика, організація і безпека руху; сучасні технології організації та управління на транспорті; системотехніка і діагностика транспортних машин; стратегії, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою в галузі автомобільного транспорту.

All Books

Обкладинка для Proceedings of XVI International Conference Measurement and Control in Complex System (MCCS-2022) Proceedings of XVI International Conference Measurement and Control in Complex System (MCCS-2022)
Володимир Дубовой, Керівник конференції
Електронний збірник наукових праць, Вінниця: ВНТУ, 2022, ISBN 978-966-641-918-0

Електронний збірник наукових праць 16-ої Міжнародної конференції Контроль і управління в складних системах (КУСС-2022)

Конференція проводилася за такими напрямками: 
Теоретичні основи контролю та управління ;
Перспективні методи, програмні і технічні засоби систем контролю і управління; 
Контроль та управління в окремих галузях;
Контроль та керування в енергетиці;
Інтелектуальні технології в системах управління.

Обкладинка для Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-технічної інтернет-конференції «Актуальні проблеми бойового застосування та експлуатації і ремонту зразків озброєння та військової техніки», 17-18 листопада 2022 року Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-технічної інтернет-конференції «Актуальні проблеми бойового застосування та експлуатації і ремонту зразків озброєння та військової техніки», 17-18 листопада 2022 року
Павло Якович Бондаренко, (Відпов. ред.)
Електронний збірник наукових праць, Вінниця: ВНТУ, 2022, (PDF, 257 с.), ISBN 978-966-641-917-3

  Збірник містить матеріали за такими основними напрямками: особливості бойового застосування озброєння та військової техніки на сучасному етапі розвитку Збройних Сил України; питання досягнення взаємосумісності підрозділів Збройних Сил України з підрозділами збройних сил країн-членів НАТО; пріоритетні напрями розвитку та сучасні вимоги до зразків озброєння та військової техніки, їх модернізація; сучасне обладнання і прогресивні технології технічного обслуговування і ремонту новітніх зразків озброєння та військової техніки, їх експлуатація; перспективи розвитку машин спеціального призначення високої прохідності та організація військових перевезень; актуальні питання психологічної підтримки військовослужбовців.

Обкладинка для Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 25 лютого 2022 року Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 25 лютого 2022 року
Віталій Володимирович Зянько, редактор, Ірина Юріївна Єпіфанова, редактор
Збірник наукових праць [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2022, 881 с. ISBN 978-966-641-912-8 (PDF)

В матеріалах конференції висвітлено доповіді вітчизняних та іноземних науковців, які розглянуто на V Міжнародної науково-практичної конференції 25 лютого 2022 року в м. Вінниця.

Обкладинка для Матеріали X-ої міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту», 14-15 квітня 2022 року Матеріали X-ої міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту», 14-15 квітня 2022 року
Сергій Володимирович Цимбал, Відповідальний за випуск, Віталій Альбертович Кашканов, Відповідальний за випуск
Збірник наукових праць [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2022. (PDF 331 с.) ISBN 978-966-641-910-4

Збірник містить Матеріали Х-ої міжнародної науково-технічної інтернет-конференції за такими основними напрямками: проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту та транспортних засобів; сучасні технології на автомобільному транспорті; транспортні технології, логістика, організація і безпека руху; сучасні технології організації та управління на транспорті; системотехніка і діагностика транспортних машин; стратегії, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою в галузі автомобільного транспорту.

Обкладинка для Матеріали Всеукраїнської науково-технічної інтернет-конференції “Актуальні проблеми бойового застосування та експлуатації і ремонту зразків озброєння та військової техніки”, 16-17 листопада 2021 року Матеріали Всеукраїнської науково-технічної інтернет-конференції “Актуальні проблеми бойового застосування та експлуатації і ремонту зразків озброєння та військової техніки”, 16-17 листопада 2021 року
Павло Якович Бондаренко, (Відпов. ред.)
Електронний збірник наукових праць, Вінниця: ВНТУ, 2021, PDF (109 с.), ISBN 978-966-641-881-7

Матеріали конференції мають такі основні напрямки: особливості бойового застосування озброєння та військової техніки на сучасному етапі розвитку Збройних Сил України; питання досягнення взаємосумісності підроз-ділів Збройних Сил України з підрозділами збройних сил країн-членів НАТО; пріоритетні напрями розвитку та сучасні вимоги до зразків озброєння та війсь-кової техніки, їх модернізація; сучасне обладнання і прогресивні технології технічного обслуговування і ремонту новітніх зразків озброєння та військової техніки, їх експлуатація; перспективи розвитку машин спеціального призначення високої прохідності та організація військових перевезень; актуальні питання психологічної підтримки військовослужбовців.

Обкладинка для VІІІ-ий МІЖНАРОДНИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ (Екологія / Ecology – 2021), 22–24  вересня, 2021 VІІІ-ий МІЖНАРОДНИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ (Екологія / Ecology – 2021), 22–24 вересня, 2021
Василь Петрук, відп. за випуск
Електронний збірник наукових праць. Вінниця: ВНТУ, 2021. 473 с. 88 Мб. ISBN 978-966-641-873-2

Збірник містить наукові праці VІІІ-го МІЖНАРОДНОГО З’ЇЗДУ ЕКОЛОГІВ за такими основними напрямками: техногенно-екологічна безпека і прогнозування ризиків у природокористуванні; моніторинг довкілля та сучасні геоінформаційні системи і технології; альтернативні (відновлювальні) джерела енергії; прилади та методи контролю речовин, матеріалів, виробів і навколишнього середовища; хімія довкілля та екотоксикологія; проблеми радіоекології та агроекології і шляхи їх вирішення; екологія людини та екотрофологія; екологічні, економічні та соціальні проблеми сталого розвитку; проблеми екологічної освіти і науки, виховання та культури.

Обкладинка для «Гідро- та пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосування». IV Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція, 17-21 березня 2020р. «Гідро- та пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосування». IV Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція, 17-21 березня 2020р.
admin system
Pбірник тез доповідей, Вінниця: ВНТУ, 2021, 146 с., ISBN 978-966-641-826-8, [формат А4]

Збірник містить тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції за такими основними напрямками: гідромеханіка; насоси, апаратура та елементи гідро- і пневмоприводів; технології машино-будування.

Обкладинка для Збірник тез доповідей II-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту – 2021» Збірник тез доповідей II-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту – 2021»
Леонід Поліщук, (заг. редактор)
Збірник тез, Вінниця: ВНТУ, 2021, 536 с., ISBN 978-966-641-849-7 (друк.); ISBN 978-966-641-864-0 (PDF)

В тезах доповідей представлені сучасні наукові, технічні та інженерні досягнення провідних вчених України і зарубіжних країн в напрямку розвитку динаміки та міцності машин і споруд, теоретичних та прикладних задач обробки металів тиском і автотехнічних експертиз, галузі штучних імплантів в механічній біоінженерії та підготовки фахівців в концепції реалізації проекту bioart, транспортних системах і технологіях, довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій, використання вібрацій в техніці та технологіях, технології та системах автоматизації машинобудування, інноваційних технологій в галузі підготовки фахівців технічних спеціальностей.
Для наукових працівників, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів та студентів.

Обкладинка для Матеріали IX-ої міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту», 14-15 квітня 2021 року Матеріали IX-ої міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту», 14-15 квітня 2021 року
Електронний збірник наукових праць, Вінниця, ВНТУ, 2021, PDF 270 с., ISBN 978-966-641-851-0

Збірник містить Матеріали IX міжнародної науково-технічної інтернет-конференції за такими основними напрямками: проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту та транспортних засобів; сучасні технології на автомобільному транспорті; транспортні технології, логістика, організація і безпека руху; сучасні технології організації та управління на транспорті; системотехніка і діагностика транспортних машин; стратегії, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою в галузі автомобільного транспорту.
Роботи публікуються в авторській редакції. Редакційна колегія не несе відповідальності за достовірність інформації, яка наведена в роботах, та залишає за собою право не погоджуватися з думками авторів на розглянуті питання.

 

Обкладинка для Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців. Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції, 25-26 березня 2021 року Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців. Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції, 25-26 березня 2021 року
Олександр Володимирович Кобилянський
Електронний збірник наукових праць, Вінниця: ВНТУ, 2021, (101 с. PDF), ISBN 978-966-641-837-4

Збірник містить Матеріали V МНПІК за такими основними напрямками: філософські та методологічні засади інноваційного розвитку вищої освіти, стратегії інноваційного розвитку вищої освіти в Україні та в світі, інноваційні технології та методики навчання в підготовці фахівців в умовах суспільства ризику, інноваційні технології в професійній підготовці технічних спеціальностей та менеджерів, проблеми впровадження в професійній освіті інформаційно-комунiкаційних технологiй.

Обкладинка для Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції 29-30 березня 2019 року Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції 29-30 березня 2019 року
Олександр Володимирович Кобилянський (ред)
Збірник наукових праць, Вінниця: ВНТУ, 2019, 60 с., ISBN 978-966-641-770-4, формат A4

Збірник містить Матеріали ІV МНПІК за такими основними напрямками: філософські та методологічні засади інноваційного розвитку вищої освіти, стратегії інноваційного розвитку вищої освіти в Україні та в світі, інноваційні технології та методики навчання в підготовці фахівців в умовах суспільства ризику, інноваційні технології в професійній підготовці технічних спеціальностей та менеджерів, проблеми впровадження інформацiйно-комунiкацiйних технологiї у професійній освіті.

Обкладинка для Гідро- та пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосування. III Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція Гідро- та пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосування. III Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція
Леонід Геннадійович Козлов (ред), Юрій Анатолійович Бурєнніков (ред)
Збірник тез доповідей. – Вінниця : ВНТУ, 2019. 172 с. ISBN 978-966-641-760-5, формат А4

Збірник містить тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції за такими основними напрямками: гідромеханіка; насоси, апаратура та елементи гідро- і пневмоприводів; технології машинобудування.

Обкладинка для Знання. Освіта. Освіченість-2018. IV Міжнародна науково-практична конференція Знання. Освіта. Освіченість-2018. IV Міжнародна науково-практична конференція
Анатолій Іванович Теклюк
Збірник матеріалів, Вінниця: ВНТУ, 2018, 198 с., ISBN 978-966-641-746-9, формат А4

Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Знання. Освіта. Освіченість» присвячені проблемам світоглядних змін в організації освітнього процесу, співвідношенню теоретичного й практичного в українській філософії освіти, реалізації компетентністного підходу в університетському середовищі, питанням академічної доброчесності у науково-освітній сфері, аналізу цінностей сучасної освіченої людини та формуванню адекватної картини світу університетської молоді.

Обкладинка для ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції 13 – 15 листопада 2018 р. Вінниця ВНТУ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції 13 – 15 листопада 2018 р. Вінниця ВНТУ
Георгій Сергійович Ратушняк (ред)

Розглянуто основи моделювання димової труби, що внаслідок комплексної реконструкції перетворюється у
зовнішній залізобетонний каркас. Засобами програмного комплексу «СКАД» розроблена скінченно-елементна
модель висотної димової труби, виконано розрахунок на стійкість конструкції.

Обкладинка для «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2018», Одинадцята міжнародна науково-практична конференція ІОН-2018, 22-25 травня, 2018 «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2018», Одинадцята міжнародна науково-практична конференція ІОН-2018, 22-25 травня, 2018
Збірник праць, Вінниця : ВНТУ, 2018, 343 с., ISBN 978-966-641-728-5

Одинадцята міжнародна науково-практична конференція «ІНТЕР-НЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2018» (ІОН-2018) присвячена обговоренню питань застосування в освіті та наукових дослідженнях нових інформаційних технологій, що опираються на можливості Інтернет.

Обкладинка для Якість і безпека. Сучасні реалії. Матеріали Науково-практичної конференції 14-15 березня 2018 року Якість і безпека. Сучасні реалії. Матеріали Науково-практичної конференції 14-15 березня 2018 року
Збірник тез доповідей, Вінниця: ВНТУ, 2018, 199 с., ISBN 978-966-641-732-2, формат А4

Збірник містить матеріали НПК за такими основними напрямками: екологічна, пожежна та інформаційна безпека, забезпечення еколо-гічного та гігієнічного благополуччя, епідеміологічної безпеки та захис-ту прав споживачів, фізичного та психологічного здоров'я населення України, вплив якості широкого кола продуктів та послуг на рівень безпеки нації та особистості.

Обкладинка для Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців. Матеріали IІІ Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції 29-30 березня 2018 року Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців. Матеріали IІІ Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції 29-30 березня 2018 року
Збірник наукових праць, Вінниця: ВНТУ, 2018, 75 с., ISBN 978-966-641-738-4

Збірник містить Матеріали ІIІ МНПІК за такими основними напрямками: філософські та методологічні засади інноваційного розвитку вищої освіти, стратегії інноваційного розвитку вищої освіти в Україні та в світі, інноваційні технології та методики навчання в підготовці фахівців в умовах суспільства ризику, інноваційні технології в професійній підготовці технічних спеціальностей та менеджерів, проблеми впровадження інформацiйно-комунiкацiйних технологiї у професійній освіті.

Обкладинка для Енергоефективність в галузях економіки України Енергоефективність в галузях економіки України
Збірник матеріалів, Вінниця: ВНТУ, 2017, 268 с., ISBN 978-966-641-714-8

У збірнику розміщені матеріали доповідей Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої проблемам та заходам під-вищення енергетичної ефективності в теплоенергетиці, житлово-комульному секторі, енергоефективним технологіям в будівництві та міському господарстві, використанню поновлюваних джерел енергії.

Даний збірник призначений для студентів, науковців та інженерно-технічних працівників в галузі будівництва та теплоенергетики.

Обкладинка для Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації. Тези доповідей Шостої Міжнародної науково-практичної конференції м. Вінниця, 24-25 жовтня 2017 року Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації. Тези доповідей Шостої Міжнародної науково-практичної конференції м. Вінниця, 24-25 жовтня 2017 року
Збірник наукових праць, Вінниця: ВНТУ, 2017, 170 с., ISBN 978-966-641-709-4

Збірка містить матеріали доповідей Шостої Міжнародної науково-практичної конференції з сучасних проблем кодування, захисту й ущільнення інформації за чотирма основними напрямками: методи та засоби завадостійкого кодування; методи та засоби захисту інформації від несанкціонованого доступу; методи та засоби ущільнення інформації; методи та засоби перетворення форм інформації.

Обкладинка для «Вібрації в техніці та технологіях» XVI Міжнародна науково-технічна конференція 26–27 жовтня 2017 р. «Вібрації в техніці та технологіях» XVI Міжнародна науково-технічна конференція 26–27 жовтня 2017 р.
Збірник тез доповідей, Вінниця: ВНТУ, 2017, 182 с., ISBN 978-966-641-708-7

До збірника матеріалів конференції включено тези представлених доповідей, які стосуються проблем вібраційного та віброударного обладнання, систем керування та елементів приводів вібраційного та віброударного обладнання, використання вібрацій в технологічних процесах, динаміки, міцності та надійності вібраційних та віброударних машин, САПР та комп’ютерного моделювання у вібраційних та віброударних системах, використання вібрацій в технологічних процесах.

Збірник призначений для широкого кола науковців та спеціалістів, працюючих в галузі теоретичних досліджень та практичного застосування вібрацій в техніці та технологіях. Збірник буде корисним викладачам, аспірантам та студентам технічних вищих навчальних закладів.

Обкладинка для Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 23-25 жовтня 2017 року Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 23-25 жовтня 2017 року
Збірник наукових праць, Вінниця: ВНТУ, 2017, 233 с., ISBN 978-966-641-707-0

Збірник містить Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції за такими основними напрямками: стратегії та перспективи розвитку автомобільного транспорту та транспортних засобів; сучасні технології на автомобільному транспорті; транспортні системи, логістика, організація і безпека руху; сучасні технології організації та управління на транспорті; системотехніка і діагностика транспортних машин; стратегії, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою в галузі автомобільного транспорту.

Обкладинка для Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2017) Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2017)
Збірник доповідей, Вінниця:ВНТУ, 2017, 162 с., ISBN 978-966-641-705-6

Збірка містить матеріали доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції з сучасних проблем радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування за такими основними напрямками: обробка сигналів і зображень в радіоелектронних та телекомунікаційних системах; радіотехнічні, телекомунікаційні та оптоелектронні пристрої, комплекси та системи; радіовимірювальні пристрої та системи; радіоелектронні засоби в біомедичній інженерії; сучасні аспекти розвитку радіоаматорства.

Обкладинка для Екологічна безпека та відновлювальні джерела енергії. Збірник доповідей Міжнародної науково-технічної конференції, 24-25 травеня 2017 р. Екологічна безпека та відновлювальні джерела енергії. Збірник доповідей Міжнародної науково-технічної конференції, 24-25 травеня 2017 р.
Збірник доповідей, Вінниця: ВНТУ, 2017, 144 с., ISBN 978-966-641-694-3

У збірнику розміщені матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої проблемам та заходам підвищення екологічної безпеки України, збереження енергії, розгляду основних видів відновлювальної енергетики та питанням їх використання.

Обкладинка для Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції 28-29 березня 2017 року Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції 28-29 березня 2017 року
Pбірник наукових праць, Вінниця: ВНТУ, 2017, 84 с., ISBN 978-966-641-689-9

Збірник містить Матеріали ІІ МНПІК за такими основними напрямками: філософські та методологічні засади інноваційного розвитку вищої освіти, стратегії інноваційного розвитку вищої освіти в Україні та в світі, інноваційні технології та методики навчання в підготовці фахівців в умовах суспільства ризику, інноваційні технології в професійній підготовці технічних спеціальностей та менеджерів, проблеми провадження інформацiйно-комунiкацiйних технологiї у професійній освіті.

Обкладинка для Актуальні проблеми проектування, виготовлення і експлуатації озброєння та військової техніки. Матеріали всеукраїнської науково-технічної конференції 17–19 травня 2017 року Актуальні проблеми проектування, виготовлення і експлуатації озброєння та військової техніки. Матеріали всеукраїнської науково-технічної конференції 17–19 травня 2017 року
збірник тез доповідей, Вінниця: ВНТУ, 2017, 380 с., ISBN 978-966-641-690-5

Збірник містить матеріали НПК з таких основних напрямків: пріоритетні напрямки розвитку та сучасні вимоги до зразків озброєння та військової техніки; сучасне обладнання і прогресивні технології виробництва та складання зразків стрілецької зброї озброєння та військової техніки; дослідження і випробування зразків стрілецької зброї на спеціальному полігонному, стендовому та
лабораторному обладнанні; експлуатація, технологія обслуговування та поточного ремонту озброєння та військової техніки; модернізація озброєння та військової техніки; перспективи розвитку машин спеціального призначення високої прохідності та організація військових перевезень; актуальні питання психологічної підтримки військовослужбовців.

Обкладинка для Якість і безпека: сучасні реалії. Матеріали Науково-практичної конференції 02-03 березня 2017 року Якість і безпека: сучасні реалії. Матеріали Науково-практичної конференції 02-03 березня 2017 року
Збірник тез доповідей, Вінниця: ВНТУ, 2017, 92 с., ISBN 978-966-641-688-2, формат А4

Збірник містить матеріали НПК за такими основними напрямками: екологічна, пожежна та інформаційна безпека, забезпечення екологічного та гігієнічного благополуччя, епідеміологічної безпеки та захисту прав споживачів, фізичного та психологічного здоров'я населення України, вплив якості широкого кола продуктів та послуг на рівень безпеки нації та особистості.

Обкладинка для Сутність та перспективи впровадження електронної демократії в Україні. Міжнародна науково-практична конференція Сутність та перспективи впровадження електронної демократії в Україні. Міжнародна науково-практична конференція
Матеріали конференції, електронний ресурс (CD-ROM, PDF, 154 с.), Вінниця: ВНТУ, 2017, ISBN 978-966-641-692-9

У збірнику матеріалів конференції висвітлюються проблеми реалізації електрон-ної демократії, електронного урядування, електронної участі, електронних виборів тощо як в Україні, так і за її межами. Розглядаються чинники розвитку та механізми реалізації е-демократії, її місце та роль у взаємодії влади і громадянського суспільства.

Обкладинка для Знання. Освіта. Освіченість-2016.  ІІІ Міжнародна науково-практична конференція Знання. Освіта. Освіченість-2016. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
Збірник матеріалів, Вінниця: ВНТУ, 2016, 181 с., ISBN 978-966-641-614-1, формат А4

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Знання. Освіта. Освіченість» присвячені проблемам розвитку знання в сучасному інформаційному суспільстві, впливам науки на освітню сферу, формуванню нових стандартів освіти та освіченості. Матеріали конференції висвітлюють питання за такими напрямками: природничо-наукове, технічне й гуманітарне знання: нові аспекти взаємодії; сучасні небезпеки прогресу науки; природничо-наукові та гуманітарні технології в конструюванні людського буття; освіченість і культура; інновації в сучасному освітньому процесі; виклики сучасного університету.

Обкладинка для «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2016», Десята міжнародна науково-практична конференція ІОН-2016, «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2016», Десята міжнародна науково-практична конференція ІОН-2016,
Збірник праць, Вінниця: ВНТУ, 2016, 283 с., ISBN 978-966-641-646-2, формат А4

Десята міжнародна науково-практична конференція «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2016» (ІОН-2016) присвячена обговоренню питань застосування в освіті та наукових дослідженнях нових інформаційних технологій, що опираються на можливості Інтернет.

Обкладинка для Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція-2016 Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція-2016
Збірник матеріалів, Вінниця: ВНТУ, 2016, 190 с., ISBN 978-966-641-663-9, формат A4

Збірник містить Матеріали МНПК за такими основними напрямками: філософські та методологічні засади інноваційного розвитку вищої освіти, стратегії інноваційного розвитку вищої освіти в Україні та в світі, інноваційні технології та методики навчання в підготовці фахівців в умовах суспільства ризику, інноваційні технології в професійній підготовці технічних спеціальностей та менеджерів, проблеми впровадження інформацiйно-комунiкацiйних технологiї у професійній освіті.

Обкладинка для Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ. Міжнародна науково-практична Інтернет- конференція Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ. Міжнародна науково-практична Інтернет- конференція
Збірник матеріалів : Електронний ресурс (CD-ROM, PDF, 418 с.), Вінниця: ВНТУ, 2016, ISBN 978-966-641-656-1

Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ».
Матеріали збірника подано у авторській редакції. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних імен та інших відомостей, Матеріали відтворюються зі збереженням змісту, орфографії та синтаксису текстів, наданих авторами.

Обкладинка для Матеріали VIІІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту» Матеріали VIІІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту»
Збірник наукових праць, Вінниця: ВНТУ, 2015, 249 с., ISBN 978-966-641-640-0, формат A4

Збірник містить Матеріали VIІІ міжнародної науково-практичної конференції за такими основними напрямками: стратегії та перспективи розвитку автомобільного транспорту та транспортних засобів; сучасні технології на автомобільному транспорті; транспортні системи, логістика, організація і безпека руху; сучасні технології організації та управління на транспорті; системотехніка і діагностика транспортних машин; стратегії, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою в галузі автомобільного транспорту.

Обкладинка для Міжнародна науково-технічна конференція Оптоелектронні інформаційні технології «Фотоніка ОДС– 2015» Міжнародна науково-технічна конференція Оптоелектронні інформаційні технології «Фотоніка ОДС– 2015»
Збірник тез доповідей (англ. та укр. мовами), Вінниця: ВНТУ, 2015, 162 с., ISBN 978-966-641-619-6

На основі теоретичних та практичних досягнень оптичної та квантової електроніки в збірнику висвітлюються проблеми та шляхи розвитку сучасних оптико-електронних та лазерних інформаційно-енергетичних технологій та їх впровадження в телекомунікації, біомедицину, методи обробки зображень і сигналів, комп’ютерну техніку, системи технічного зору та штучного інтелекту.

Обкладинка для Abstracts of Papers Presented at VII International Scientific Conference on Optoelectronic Information Technologies “Photonics ODS- 2015” Abstracts of Papers Presented at VII International Scientific Conference on Optoelectronic Information Technologies “Photonics ODS- 2015”
Abstracts of papers, Vinnytsia: VNTU, 2015, 162 p., ISBN 978-966-641-619-6

Based on the theoretical and practical achievements of optical and quantum electronics in the complitation the problems and the development of advanced optoelectronic and laser information and energy technologies and their implementation in telecommunications, biomedicine, imaging methods and signals, computer equipment, vision systems and artificial Intelligence are highlighted.

Обкладинка для Гідро- та пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосування. Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція, 2014 Гідро- та пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосування. Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція, 2014
Збірник тез доповідей, Вінниця: ВНТУ, 2015, 123 с., ISBN 978-966-641-604-2, формат A4

Збірник містить тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції за такими основними напрямками: насоси, апаратура і елементи гідро- та пневмоприводів; гідро- та пневмоприводи і системи; гідромеханіка; робочі процеси в рідинах та газах.

Обкладинка для Знання. Освіта. Освіченість. IІ Міжнародна науково-практична конференція, м. Вінниця, 2–3 жовтня 2014 р. Знання. Освіта. Освіченість. IІ Міжнародна науково-практична конференція, м. Вінниця, 2–3 жовтня 2014 р.
Збірник матеріалів, Вінниця: ВНТУ, 2014, 170 с., ISBN 978-966-641-584-7, формат A4

Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції «Знання. Освіта. Освіченість» присвячені проблемам сучасного освітнього процесу, співвідношенню знань і цінностей, становленню особистості в умовах інформаційного суспільства.
Матеріали конференції включають питання з таких напрямків: знання, цінність, цінність знання; актуальні проблеми сучасної епістемології; сучасна освіта: проблеми та перспективи; сучасні освітні технології.

Обкладинка для «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2014», дев’ята міжнародна науково-практична конференція ІОН-2014, 14-17 жовтня, 2014 «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2014», дев’ята міжнародна науково-практична конференція ІОН-2014, 14-17 жовтня, 2014
Збірник праць, Вінниця: ВНТУ, 2014, 318 с., ISBN 978-966-641-588-5, формат A4

Дев’ята міжнародна науково-практична конференція «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2014» (ІОН-2014) присвячена обговоренню питань застосування в освіті та наукових дослідженнях нових інформаційних технологій, що опираються на можливості Інтернет.

Обкладинка для «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2014», дев’ята міжнародна науково-практична конференція ІОН-2014, 14-17 жовтня, 2014 «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2014», дев’ята міжнародна науково-практична конференція ІОН-2014, 14-17 жовтня, 2014
Збірник праць, Вінниця : ВНТУ, 2014, 321 с., ISBN 978-966-641-588-5

Дев’ята міжнародна науково-практична конференція «ІНТЕРНЕТ-
ОСВІТА-НАУКА-2014» (ІОН-2014) присвячена обговоренню питань
застосування в освіті та наукових дослідженнях нових інформаційних
технологій, що опираються на можливості Інтернет.

Обкладинка для Інноваційне забезпечення сталого розвитку України в контексті інтеграції до європейського співтовариства. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів - 2014 Інноваційне забезпечення сталого розвитку України в контексті інтеграції до європейського співтовариства. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів - 2014
Збірник матеріалів, Вінниця: ВНТУ, 2014, 103 с., ISBN 978-966-641-558-8

Збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Інноваційне забезпечення сталого розвитку України в контексті інтеграції до Європейського Співтовариства», що відбулася 21 лютого 2014 року на базі кафедри фінансів Вінницького національного технічного університету. Основними напрямами роботи науково-практичної конференції були: проблеми сталого розвитку в контексті інноваційних перетворень в Україні, забезпечення сталого розвитку підприємств в умовах глобалізації економіки, ринкові процеси в Європі та їх вплив на економіку України.
Видання розраховане на наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів.

Обкладинка для Проблеми та технології підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в умовах інноваційного розвитку суспільства (ПНК-2013). Міжнародна Інтернет-конференція. 2–4 квітня 2013 р. Проблеми та технології підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в умовах інноваційного розвитку суспільства (ПНК-2013). Міжнародна Інтернет-конференція. 2–4 квітня 2013 р.
Збірник матеріалів, Вінниця: ВНТУ, 2013, 115 с., ISBN 978-966-641-551-9

В матеріалах конференції висвітлено статті вітчизняних та іноземних науковців, які розглянуто на І Міжнародній Інтернет-конференції «Проблеми та технології підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в умовах інноваційного розвитку суспільства» 2-4 квітня 2013 року в м. Вінниця.
Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, наукових співробітників.

Обкладинка для Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 21–23 жовтня 2013 року Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 21–23 жовтня 2013 року
Збірник праць, Вінниця: ВНТУ, 2013, 192 с., ISBN 978-966-641-541-0, формат А4

Збірник містить Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції за такими основними напрямками: стратегії та перспективи розвитку автомобільного транспорту та транспортних засобів; сучасні технології на автомобільному транспорті; транспортні системи, логістика, організація і безпека руху; сучасні технології організації та управління на транспорті; системотехніка і діагностика транспортних машин; стратегії, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою в галузі автомобільного транспорту.

Обкладинка для Модернізація структури та змісту підготовки фахівців з менедж-менту організацій і адміністрування. Міжнародна науково-методична інтернет-конференція, Вінниця, ВНТУ, 24 квітня 2013 р. Модернізація структури та змісту підготовки фахівців з менедж-менту організацій і адміністрування. Міжнародна науково-методична інтернет-конференція, Вінниця, ВНТУ, 24 квітня 2013 р.
Збірник матеріалів, Вінниця: ВНТУ, 2013, 100 с., ISBN 978-966-641-529-8

В матеріалах конференції висвітлено доповіді вітчизняних та іноземних науковців, які розглянуто на Міжнародній науково-методичній інтернет-конференції «Модернізація структури та змісту підготовки фахівців з менеджменту організацій і адміністрування» 24 квітня 2013 року в м. Вінниця.
Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів та роботодавців.

Обкладинка для Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Міжнародна науково-практична конференція Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Міжнародна науково-практична конференція
Збірник матеріалів, Вінниця: ВНТУ, 2013, 368 с., ISBN 978-966-641-508-3

В матеріалах конференції висвітлено доповіді вітчизняних та іноземних науковців, які розглянуто на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень» 1 березня 2013 року в м. Вінниця.
Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, наукових співробітників.

Обкладинка для «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2012», восьма міжнародна науково- практична конференція ІОН-2012, 1-5 жовтня, 2012 «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2012», восьма міжнародна науково- практична конференція ІОН-2012, 1-5 жовтня, 2012
Збірник праць, Вінниця: ВНТУ, 2013, 262 с., ISBN 978-966-641-491-8, формат А4

Восьма міжнародна науково-практична конференція «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2012» (ІОН-2012) присвячена обговоренню питань застосування в освіті та наукових дослідженнях нових інформаційних технологій, що опираються на можливості Інтернет.

Обкладинка для Контроль і управління в складних системах (КУСС-2012). ХІ Міжнародна конференція. Вінниця, 9-11 жовтня 2012 року. Контроль і управління в складних системах (КУСС-2012). ХІ Міжнародна конференція. Вінниця, 9-11 жовтня 2012 року.
Збірник тез доповідей (укр, англ. та рос. мовами), Вінниця: ВНТУ, 2012, 283 с., ISBN 978-966-641-484-0, формат А4

Збірка містить тези доповідей ХI Міжнародної конференції з контролю і управління в складних системах за п’ятьма основними напрямками: теоретичні основи контролю та управління, перспективні методи, програмні і технічні засоби систем контролю і управління, контроль та керування в окремих галузях, керування і оптимізація в людино-машинних та організаційно-економічних системах, інтелектуальні технології в системах управління.

Обкладинка для Знання. Освіта. Освіченість. І Міжнародна науково-практична конференція, м. Вінниця, 25-27 вересня 2012 р. Знання. Освіта. Освіченість. І Міжнародна науково-практична конференція, м. Вінниця, 25-27 вересня 2012 р.
Збірник матеріалів (укр, англ. та рос. мовами), Вінниця: ВНТУ, 2012, 146 с., ISBN 978-966-641-483-3, формат A4

Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Знання. Освіта. Освіченість» присвячені проблемам сучасної освіти, взаємовпливам освіти та науки, аксіології знання, співвідношенню освіченості
та моралі, процесам глобалізації в освітньому просторі. Матеріали конференції включають питання з таких напрямків: наука – людина – освіта: взаємні предметні кореляції, аксіологічні виміри знання, проблеми та перспективи сучасної освіти; гуманітарна складова освіти: проблеми, виклики, прогнози, психолого-педагогічні аспекти освіти та освіченості; освітні технології ХХІ ст.: теорія і практика.

Обкладинка для Третя Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та коп’ютерна інженерія» м. Вінниця, 29-31 травня 2012 року Третя Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та коп’ютерна інженерія» м. Вінниця, 29-31 травня 2012 року
Збірник тез доповідей (англ. та укр. мовами), Вінниця: ВНТУ, 2012, 279 с., ISBN 978-966-641-465-9

Збірка містить матеріали доповідей Третьої Міжнародної науково-практичної конференції з сучасних проблем інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії за основними напрямками: інформаційні технології в технічних системах, методи та засоби обробки даних та сигналів, інформаційні технології в освіті, медицині, економіці та еклогії, захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, комп’ютерна графіка, ущільнення та розпізнавання молення та зображень, моделювання комп’ютерних систем та компонентів.

Обкладинка для Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в Т33 умовах ринкових перетворень. Міжнародна науково- практична конференція. Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в Т33 умовах ринкових перетворень. Міжнародна науково- практична конференція.
Збірник матеріалів, Вінниця: ВНТУ, 2012, 410 с., ISBN 978-966-641-453-6

В матеріалах конференції висвітлено доповіді вітчизняних та іноземних науковців, які розглянуто на Міжнародній науково-практичній конференції «Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень» 2 березня 2012 року в м. Вінниця.
Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, наукових співробітників.

Обкладинка для Оптоелектронні інформаційні технології «Фотоніка ОДС– 2010» Оптоелектронні інформаційні технології «Фотоніка ОДС– 2010»
Збірник тез доповідей (англ. та укр. мовами), Вінниця: ВНТУ, 2010, 232 с., ISBN 978-966-641-378-2

На основі теоретичних та практичних досягнень оптичної та квантової електроніки в збірнику висвітлюються проблеми та шляхи розвитку сучасних оптико-електронних та лазерних інформаційно-енергетичних технологій та їх впровадження в телекомунікації, біомедицину, методи обробки зображень і сигналів, комп’ютерну техніку, системи технічного зору та штучного інтелекту.

Обкладинка для «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2010», сьома міжнародна конференція ІОН-2010, 28 вересня-3 жовтня, 2010 «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2010», сьома міжнародна конференція ІОН-2010, 28 вересня-3 жовтня, 2010
Збірник матеріалів, Вінниця: ВНТУ, 2010, 510 с., ISBN 978-966-641-377-5, формат A4

Сьома міжнародна конференція «ІНТЕРНЕТ – ОСВІТА – НАУКА-2010» (ІОН-2010) присвячена обговоренню питань застосування в освіті та наукових дослідженнях нових інформаційних технологій, що спираються на можливості Інтернет.