17 Titles
Обкладинка для Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, № 1, 2022 Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, № 1, 2022
Сергій Володимирович Павлов, Головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2023, 109 с., ISSN 1681-7893, формат A4

Міжнародний науково-технічний журнал “Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології” є науковим виданням, публікації в якому визнаються при захисті дисертаційних робіт з технічних наук. Журналу присвоєно категорію Б в галузі технічних наук. 

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій.

В цьому номері журналу опубліковані статті, в яких досліджуються методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів;  системи технічного зору і штучного інтелекту з обробкою та розпізнаванням зображень;  біомедичні оптико-електронні системи та прилади; оптико-електронні пристрої та компоненти в лазерних і енергетичних технологіях ; оптичні та оптико-електронні сенсори і перетворювачі в системах керування та екологічного моніторингу.

Обкладинка для Ігор Никифорович Дудар : біобібліографічний покажчик до 75-річчя з дня народження Ігор Никифорович Дудар : біобібліографічний покажчик до 75-річчя з дня народження
К. В. Дєдова, укладач
Вінниця : ВНТУ, 2022, 64 с. : 12 іл., (Серія «Вчені нашого університету»), вип. 23), ISBN 978-966-641-919-7

Покажчик містить матеріали про науково-педагогічну діяльність та бібліографію праць доктора технічних наук, професора кафедри будівництва, міського господарства та архітектури Вінницького національного технічного університету, відмінника освіти, дійсного члена Академії будівництва України Ігоря Никифоровича Дударя. Буде корисним для студентів закладів вищої освіти, аспірантів, докторантів, науковців, істориків науки та працівників наукових бібліотек.

Обкладинка для Innovation and sustainability № 3, 2022 Innovation and sustainability № 3, 2022
Ірина Юріївна Єпіфанова, Головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2022, 199 с., ISSN 2786-5959, формат A4

Журнал «Innovation and sustainability» є виданням, яке входить до Переліку наукових фахових видань України  (категорія Б). 

Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та Google Scholar. 

Журнал публікує статті, які містять результати наукових досліджень у галузі економіки та управління, сприяють покращенню вітчизняного обміну науковою та економічною інформацією у галузі економіки та управління, піднесенню рівня української науки на міжнародний рівень. 

У цьому номері журналу представлені статті з фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств, потенціалу підприємства, менеджменту, фінансування, цифрової економіки, енергозбереження, маркетингу. 

 

Обкладинка для Proceedings of XVI International Conference Measurement and Control in Complex System (MCCS-2022) Proceedings of XVI International Conference Measurement and Control in Complex System (MCCS-2022)
Володимир Дубовой, Керівник конференції
Електронний збірник наукових праць, Вінниця: ВНТУ, 2022, ISBN 978-966-641-918-0

Електронний збірник наукових праць 16-ої Міжнародної конференції Контроль і управління в складних системах (КУСС-2022)

Конференція проводилася за такими напрямками: 
Теоретичні основи контролю та управління ;
Перспективні методи, програмні і технічні засоби систем контролю і управління; 
Контроль та управління в окремих галузях;
Контроль та керування в енергетиці;
Інтелектуальні технології в системах управління.

Обкладинка для Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія № 3(55) 2022 Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія № 3(55) 2022
Олексій Дмитрович Азаров, Головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2022, 91 с., ISSN 1999-9941, формат A4

Міжнародний науково-технічний журнал „Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” є науковим фаховим виданням України (категорія Б), в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук.  Журнал публікує статті, що містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних та природничих наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та науково-практичних конференцій.

 В цьому номері журналу опубліковані статті з інформаційних технологіїй та теорії кодування, комп’ютерних систем та компонентів, математичного моделювання та обчислювальних методів.

Обкладинка для Innovation and sustainability № 2, 2022 Innovation and sustainability № 2, 2022
Ірина Юріївна Єпіфанова, Головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2022, 227 с., ISSN 2786-5959, формат A4

Журнал «Innovation and sustainability» є виданням, яке входить до Переліку наукових фахових видань України  (категорія Б). 

Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та Google Scholar. 

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях кономічних наук, огляди сучасного стану розроб­ки важливих наукових проблем. 

У цьому номері журналу представлені статті з фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств, потенціалу підприємства, конкурентоспроможності, управління персоналом, цифрової економіки, енергозбереження, логістики, маркетингу. 

Обкладинка для Sententiae, Том XLI, № 3, 2022 Sententiae, Том XLI, № 3, 2022
Олег Ігорович Хома, Головний редактор
Науковий філософський журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2022, 208 с., ISSN 2075-6461, формат 17x24 см

Sententiae це історико-філософський журнал, що керується принципами відкритого доступу, який індексується в SCOPUS з 2015 р.

Наша мета – сприяти розвиткові найширшого спектру сучасних дослідницьких підходів, активному їх упровадженню в практику та утвердженню високих стандартів університетського викладання філософських дисциплін на основі досягнень сучасної історії філософії. Наш головний пріоритет – забезпечення емпіричної обґрунтованості історико-філософських концепцій, заснованої на критеріях буквальності, вичерпності, контекстуальності та врахування наявних спекулятивних інтерпретацій. Ми вважаємо ці критерії основою методології будь-якого обґрунтованого історико-філософського дослідження. 

У черговому номері, зокрема, опубліковано: Вадим Менжулін Актуальні практики і дискусії в сучасній англомовній історіографії філософії

Тамара Ящук, Всеволод Хома Радянська соціальна філософія: вихід за межі історичного матеріалізму. Частина І 

У розділі ДИСКУСІЇ представлена стаття Ельвіри Чухрай Підводні камені анахронічного аналізу: книга Проповідника, сенс життя і сенс у житті 

У розділі ФІЛОСОФСЬКІ ДОВІДНИКИ  подано продовження публікації Сергія Секунданта та Аріни Орєхової Час і простір у філософії Ляйбніца. Частина ІІ 

Також вміщено рецензії та огляди нових видань (Олександр Луковина, Олексій Кравченко) 

Обкладинка для Вісник Вінницького політехнічного інституту,№ 5, 2022 Вісник Вінницького політехнічного інституту,№ 5, 2022
Борис Іванович Мокін, Головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2022, 98 с., ISSN 1997-9266, формат A4

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є виданням, яке входить до Переліку наукових фахових видань України у галузі технічних наук (категорія Б). 

Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та Google Scholar і реферується в Українському реферативному журналі «Джерело». 

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук, огляди сучасного стану розроб­ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ

У цьому номері журналу представлені статті з екології, екологічної безпеки, інформаційних технологій та комп'ютерної техніки, машинобудування та транспорту, енергетики, будівництва.

.

Обкладинка для Практикум з диференціального числення функції однієї змінної Практикум з диференціального числення функції однієї змінної
Мар‘яна Михайлівна Ковтонюк, Аліна Яківна Клімішина, Іванна Миколаївна Леонова
Електронний навчальний посібник для студентів СВО Бакалавр спеціальностей 111 Математика та 014 Середня освіта (Математика). Вінниця : ВНТУ, 2022. (PDF, 380 с.). ISBN 978-966-641-916-6

Навчальний посібник написано відповідно до навчальної програми з математичного аналізу. В посібнику є велика кількість розв’язаних типових прикладів і практико-орієнтованих задач з диференціального числення функції однієї змінної, завдань для самостійного опрацювання, завдань для самостійних і контрольних робіт.
Посібник написаний для студентів СВО Бакалавр спеціальностей 111 Математика й 014.04 Середня освіта (Математика), в тому числі заочної форми навчання. Може бути корисним вчителям фізико-математичних ліцеїв, викладачам математики та магістрантам.

Обкладинка для Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-технічної інтернет-конференції «Актуальні проблеми бойового застосування та експлуатації і ремонту зразків озброєння та військової техніки», 17-18 листопада 2022 року Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-технічної інтернет-конференції «Актуальні проблеми бойового застосування та експлуатації і ремонту зразків озброєння та військової техніки», 17-18 листопада 2022 року
Павло Якович Бондаренко, (Відпов. ред.)
Електронний збірник наукових праць, Вінниця: ВНТУ, 2022, (PDF, 257 с.), ISBN 978-966-641-917-3

  Збірник містить матеріали за такими основними напрямками: особливості бойового застосування озброєння та військової техніки на сучасному етапі розвитку Збройних Сил України; питання досягнення взаємосумісності підрозділів Збройних Сил України з підрозділами збройних сил країн-членів НАТО; пріоритетні напрями розвитку та сучасні вимоги до зразків озброєння та військової техніки, їх модернізація; сучасне обладнання і прогресивні технології технічного обслуговування і ремонту новітніх зразків озброєння та військової техніки, їх експлуатація; перспективи розвитку машин спеціального призначення високої прохідності та організація військових перевезень; актуальні питання психологічної підтримки військовослужбовців.

Обкладинка для Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях і схемах Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях і схемах
Лариса Євстахіївна Азарова, Людмила Анатоліївна Радомська
Підручник, Вінниця: ВНТУ, 2022, 200 с., ISBN 978-966-641-901-2

Підручник укладено відповідно до типової програми дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів нефілологічних спеціальностей денної форми навчання. У посібнику у формі таблиць і схем подано узагальнений теоретичний опис сучасного ділового мовлення: норм і стилів української літературної мови, документознавства, мистецтва публічних виступів, індивідуальних та колективних форм професійного спілкування тощо. Пропонований підручник спрямований на те, щоб студенти набули навичок практичного послуговування мовними засобами вираження думки залежно від змісту висловлювання, а також стимулює систематичну самостійну роботу студентів, підвищує об’єктивність оцінювання знань.
Для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які вивчають курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)», викладачів, а також для тих, хто прагне самостійно підвищити рівень фахового мовлення

Обкладинка для Системний аналіз процесу переміщення вантажів у вертикальній площині Системний аналіз процесу переміщення вантажів у вертикальній площині
Борис Іванович Мокін, Олександр Борисович Мокін, Олександр Михайлович Кривоніс
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2022, 96 с., ISBN 978-966-641-914-2

У монографії представлені результати дослідження процесу переміщення вантажів у вертикальній площині, виконані зі застосуванням ідеології системно-го підходу, завдяки якій при моделюванні враховані усі фактори, що його формують, та з використанням усіх п’яти етапів методу системного аналізу на шляху до синтезу системи оптимального керування цим процесом. 

Розрахована на інженерів, науковців та студентів ЗВО, яким під час розв’язання поставлених їм задач по математичному моделюванню процесу переміщення вантажів у вертикальній площині та синтезу системи оптимального керування цим процесом необхідно здійснити його системний аналіз.

Обкладинка для Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, № 2, 2021 Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, № 2, 2021
Сергій Володимирович Павлов, головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2022, 103 с., ISSN 1681-7893 , формат A4

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, матеріали з педагогіки вищої освіти.

Міжнародний науково-технічний журнал “Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології” є науковим виданням, публікації в якому визнаються при захисті дисертаційних робіт з технічних наук. Журналу присвоєно категорію Б в галузі технічних наук.

В цьому номері журналу опубліковані статті: Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів; Системи технічного зору і штучного інтелекту з обробкою та розпізнаванням зображень; Біомедичні оптико-електронні системи та прилади; Оптичні та оптико-електронні сенсори і перетворювачі в системах керування та екологічного моніторингу; Волоконно-оптичні технології в інформаційних (internet, intranet тощо) та енергетичних мережах.

Обкладинка для Sententiae, Том XLI, №2, 2022 Sententiae, Том XLI, №2, 2022
Олег Хома, Головний редактор
Науковий філософський журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2022, 241 с., ISSN 2075-6461, формат 17x24 см

Sententiae це історико-філософський журнал відкритого доступу, який індексується в SCOPUS з 2015 р..

 У черговому числіі:
Олена Сирцова 
Corpus Areopagiticum: питання про залежність від Прокла, гіпотеза про авторство Синезія і філософська термінологія слов'янських перекладів
Олег Хома Скептичні вислови в «Нарисах пірронізму» і Декартів проєкт «Медитацій про першу філософію»
Сергій Секундант Ежен Дюпреель і Хаїм Перельман: нормативно-критичні засади «риторичного повороту» в сучасній філософії. Частина І
В новому розділі ФІЛОСОФСЬКІ ДОВІДНИКИ з вступним словом Олега Хоми Investigatio подано публікацію Сергія Секунданта та Аріни Орєхової Час і простір у філософії Ляйбніца. Частина І .
Також вміщено рецензії та огляди нових видань (Олександр Луковина, Василь Мацьків, Андрій Баумейстер та Всеволод Хома, Ілля Давіденко, Віталій Туренко, Михайло Якубович); 
В НАУКОВОМУ ЖИТТІ подана 2-а частина інтерв’ю В. Хоми, І. Давіденка і К. Мирошник із Анатолієм Єрмоленком, перші частини інтерв'ю  І. Давіденка, В. Анучіної, Д. Попіля зі Світланою Іващенко та В. Анучіної, Я. Горобенко, Я. Дзюби з Євгеном Причепієм, повідомлення І. Давиденка про круглий стіл «Усна історія філософії: окреслення предмета»

 

Обкладинка для English for engineers. Англійська мова: збірник текстів та вправ для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Частина І English for engineers. Англійська мова: збірник текстів та вправ для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Частина І
Світлана Степанівна Никипорець, Надія Валеріївна Герасименко, Сергій Олександрович Кот, Людмила Едуардівна Габрійчук
Навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2022. 108 с. ISBN 978-966-641-896-1

Навчальний посібник призначений для студентів І курсу енергетичних спеціальностей та складається з 10 розділів, в яких наведено такі базові поняття енергетики, як «електричний струм», «електричне коло», «провідники та ізолятори», «трансформатори», «електродвигуни», «генератори» тощо. В посібнику надаються тексти з комплексом вправ на розвиток та закріплення різноманітних комунікативних компетенцій. Тематичний словник-мінімум допоможе студентам-першокурсникам опанувати необхідну професійну лексику.

Обкладинка для Навчальний посібник для опанування студентами способів розв’язання задач з функціонального аналізу мовою Python. Частина 1 Навчальний посібник для опанування студентами способів розв’язання задач з функціонального аналізу мовою Python. Частина 1
Борис Іванович Мокін, Віталій Борисович Мокін, Олександр Борисович Мокін
Вінниця : ВНТУ, 2022, 127 с., ISBN 978-966-641-892-3, формат B5 (172x240)

В навчальному посібнику викладено способи розв’язання задач з функціонального аналізу, адаптованого до прикладних проблем в галузі інформаційних технологій, у відповідності зі змістом однойменного навчального посібника цих же авторів, а також викладені основи програмування мовою Python і програми реалізації способів розв’язання даного класу задач цією мовою. Частина 1 охоплює задачі з теорії множин, метричних просторів, теорії міри, інтегралів Рімана, Стілтьєса та Лебега, а також задачі з дослідження функціоналів на екстремум.
Навчальний посібник рекомендується для студентів та аспірантів, що спеціалізуються в ІТ-галузі за спеціальностями 124 – «Системний аналіз» та 126 – «Інформаційні системи та технології»

Обкладинка для Українська мова. Практичний правопис Українська мова. Практичний правопис
Лариса Євстахіївна Азарова, Людмила Володимирівна Горчинська, Тетяна Миколаївна Пустовіт
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2021, 98 с., ISBN 978-966-641-883-1

Навчальний посібник містить теоретичний та практичний матеріал, а також завдання для тестового контролю знань з основних тем українського правопису. Всі завдання і вправи орієнтовано на подальше вдосконалення знань з української мови та сприяння розвитку загальної культури мовлення студентів.
Призначено для студентів, магістрантів, викладачів, науковців, а також усіх, хто прагне підвищити загальний рівень володіння українською мовою.