Автори

Ірина Анатоліївна Кравчук
Вінницький національний технічний університет
Олег Володимирович Бісікало
Вінницький національний технічний університет

Інформаційна технологія формування метаданих для систем автоматизованого документообігу

Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 164 с., ISBN 978-966-641-671-4

Анотація

В монографії розглянуто задачу формування метаданих для систем автоматизованого документообігу. Запропоновано розвиток асоціативно-статистичної концепції отримання знань шляхом формалізації абстрактної системи обробки текстів та поняття мовного образу (МО). Розроблено метод морфологічного аналізу слів природномовних текстів, що базується на правилах, які визначені шляхом аналізу структури слова флективних мов. Вдосконалено метод визначення семантичної мережі ключових слів тексту. Запропоновано інформаційну технологію формування метаданих, що забезпечує покращення повноти і точності заповнення метаданих у форматі Dublin Core.

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Інформаційна технологія формування метаданих для систем автоматизованого документообігу
Опубліковані
November 17, 2016
Категорії

Детальніше про доступний формат видання: Частина для ознайомлення

Частина для ознайомлення
Publication date (01)
2016-11-17

Детальніше про доступний формат видання: Книжка в м'якій обкладинці

Книжка в м'якій обкладинці
Publication date (01)
2011-07-19
Physical Dimensions