Автори

Лілія Василівна Кучеренко
Олександр Михайлович Лівінський

Тонкошарова технологія влаштування штукатурного покриття

Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 108 с., ISBN 978-966-641-615-8

Анотація

В монографії розглянуто технологічний процес влаштування штукату-рного покриття тонким шаром. Подано загальний аналіз сучасного стану організаційного та технічного рівня виробництва штукатурних робіт. роз-роблено ефективний штукатурний розчин на тонкомеленому карбонатному наповнювачі. Досліджено та встановлено оптимальні параметри технологі-чного процесу. Визначено та обґрунтовано номенклатуру необхідних засо-бів механізації. Запропоновано перспективні напрямки досліджень в галузі опоряджувальних робіт.

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.
Обкладинка для Тонкошарова технологія влаштування штукатурного покриття
Опубліковані
April 1, 2015
Категорії

Детальніше про доступний формат видання: Книга в м'якій обкладинці

Книга в м'якій обкладинці
Physical Dimensions