Петро Дем’янович Лежнюк
Олексій Афанасійович Ковальчук
Олександр Володимирович Нікіторович
Володимир Володимирович Кулик

Відновлювані джерела енергії в розподільних електричних мережах

Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 204 с., ISBN 978-966-641-577-9

Анотація

В монографії розглядається проблема підвищення ефективності сумісного функціонування різнотипних відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в електромережах за рахунок оптимізації схем їх приєднання, а також автоматизації частини функцій керування, а саме оптимального керування режимами ВДЕ з урахуванням особливостей перетворення ними первинної енергії та електричних зв’язків. Монографія розрахована на фахівців в галузі математичного моделювання та оптимізації роботи відновлюваних джерел енергії в розподільних електричних мережах, а також може бути корисною студентам і аспірантам відповідного спрямування.

Обкладинка для Відновлювані джерела енергії в розподільних електричних мережах