Автори

Віктор Вікторович Біліченко

Виробничі системи на транспорті

Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 268 с., ISBN 978-966-641-654-7

Анотація

В монографії розглянуто питання розвитку виробничих систем автомо-більного транспорту. Визначено стратегії розвитку, притаманні виробничим системам транспорту в сучасних умовах. Розроблені методологічні засади імітаційного моделювання стратегічного організаційно-технічного розвитку виробничих систем на автомобільному транспорті. Запропоновано викорис-тання методів нечіткої логіки для багатокритеріального вибору найбільш ефективного варіанта стратегій організаційно-технічного розвитку. Монографія розрахована на науковців, які займаються проблемами стратегічного розвитку виробничих систем транспорту, а також виклада-чів, аспірантів та студентів транспортних спеціальностей.

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.
Обкладинка для Виробничі системи на транспорті
Опубліковані
March 18, 2016
Категорії

Детальніше про доступний формат видання: Книга в м'якій обкладинці

Книга в м'якій обкладинці
Physical Dimensions