Автори

Олексій Дмитрович Азаров, ВНТУ; Сергій Михайлович Захарченко, ВНТУ; Олександр Володимирович Кадук, ВНТУ; Марія Миколаївна Орлова, ВНТУ; Володимир Петрович Тарасенко, ВНТУ

Комп’ютерні мережі

Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2013, 371 с., ISBN 978-966-641-543-4

Анотація

Навчальний посібник складається з дев’яти теоретичних розділів та лабораторного практикуму. Матеріал розташовано в логічній послідовності, тому роботу з посібником доцільно починати з першого розділу. У кінці кожного розділу є питання для самоперевірки, що дозволяють самостійно перевірити ступінь засвоєння навчального матеріалу. Навчальний посібник призначений для студентів напрямів підготовки 6.050102 — «комп’ютерна інженерія» та 6.050103 — «програмна інженерія» при вивченні дисципліни «Комп’ютерні мережі».

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Комп’ютерні мережі
Опубліковані
November 27, 2013

Детальніше про доступний формат видання: Книжка в м'якій обкладинці

Книжка в м'якій обкладинці
Publication date (01)
2013-11-27
Physical Dimensions