Автори

Микола Миколайович Вірник
ВНТУ
Юрій Володимирович Булига
ВНТУ

Курсове проектування з те орії ме ханізмів і ма ш ин

Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2012, 212 с.+ 4 с. іл., ISBN 978-966-641-489-5

Анотація

В посібнику коротко викладені основні теоретичні положення необхідні для виконання курсового проекту з ТММ, а також запропоновано 25 завдань до курсового проекту з кінематичними схемами та короткими вказівками до них. Послідовність викладення матеріалу сприяє використанню посібника студентами для самостійного виконання курсового проекту. Розглянуто графоаналітичні і аналітичні методи кінематичного і динамічного аналізу та синтезу важільних механізмів, проектування зубчастих і кулачкових механізмів з використанням ЕОМ. Посібник відповідає програмі дисципліни ТММ і призначений для студентів напрямів підготовки «Машинобудування», «Інженерна механіка», «Автомобільний транспорт» вищих навчальних закладів всіх форм навчання.

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.
Обкладинка для Курсове проектування з те орії ме ханізмів і ма ш ин
Опубліковані
October 29, 2012

Детальніше про доступний формат видання: Книжка в м'якій обкладинці

Книжка в м'якій обкладинці
ISBN-13 (15)
978-966-641-489-5
Publication date (01)
2012-10-29
Physical Dimensions