Автори

Роман Наумович Квєтний
Людмила Миколаївна Кислиця
Володимир Юрійович Коцюбинський
Віктор Васильович Усов

Інформаційна технологія прийняття рішень на основі прогнозування часових рядів з подвійною довгою пам’яттю

Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 140 с., ISBN 978-966-641-449-9

Анотація

Розглянуто інформаційну технологію підтримки прийняття рішень в умовах багатокритеріальності із врахуванням результатів моделювання та прогнозування часових рядів з подвійною довгою пам’яттю. Шляхом модифікації структури вдосконалено математичні моделі часових рядів з подвійною довгою пам’яттю, що дало змогу підвищити адекватність моделей і таким чином зменшити похибку прогнозування рядів з подвійною довгою пам’яттю. Розроблено нечіткий класифікатор виду часового ряду та інформаційну систему підтримки прийняття рішень в умовах багатокритеріальності, показано її використання у різних прикладних областях.

Обкладинка для Інформаційна технологія прийняття рішень на основі прогнозування часових рядів з подвійною довгою пам’яттю
Категорії

Детальніше про доступний формат видання: Книга в м'якій обкладинці

Книга в м'якій обкладинці
Physical Dimensions