Анжеліка Олексіївна Азарова
Анатолій Вацлавович Поплавський

Інформатика та комп’ютерна техніка ( Частина 1)

Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2012, 361 с., ISBN 978-966-641-474-1

Анотація

Посібник містить основи концепції та методи інформатики, які реалізовані в сучасному програмному та апаратному забезпеченні комп’ютерів.
Основною метою даного посібника є формування у майбутніх менеджерів високого рівня інформаційної та комп’ютерної культури.
Посібник складено згідно з програмою МОНМС України з дисципліни ”Інформатика та комп’ютерна техніка” та структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра за напрямом підготовки 6.030601 - ”Менеджмент”.

Обкладинка для Інформатика та комп’ютерна техніка ( Частина 1)