Автори

Василь Петрович Семеренко

Теорія циклічних кодів на основі автоматних моделей

Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 444 с., ISBN 978-966-641-624-0

Анотація

Запропоновані автоматні моделі циклічних кодів на основі теорії лінійних послідовнісних схем (ЛПС). Розглянуто систематичне і несистематичне кодування циклічних кодів за допомогою рекурсивних, нерекурсивних і комбінованих ЛПС. Наведені автоматно-графові методи декодування лінійної і поліноміальної складності для різних типів помилок: випадкових, пакетів помилок, стирань. Показані резерви підвищення продуктивності процедур кодування і декодування на основі паралельної обробки даних. Запропоновані нові оцінки здатності циклічних кодів виявляти та виправляти помилки на основі графового представлення коду. Розглянуті особливості кодів БЧХ, Ріда–Соломона, Файра, Абрамсона, і запропоновані паралельні циклічні коди.

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.
Обкладинка для Теорія циклічних кодів на основі автоматних моделей
Опубліковані
July 9, 2015
Категорії

Детальніше про доступний формат видання: Частина для ознайомлення

Частина для ознайомлення
Publication date (01)
2015-07-09

Детальніше про доступний формат видання: Книга в м'якій обкладинці

Книга в м'якій обкладинці
Publication date (01)
2015-07-09
Physical Dimensions