Автори

Олександр Володимирович Кобилянський

Теоретико-методичні основи навчання безпеки життєдіяльності студентів економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах

Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 590 с., ISBN 978-966-641-477-2

Анотація

У монографії досліджено стан проблеми у філософській, історико-педагогічній, психолого-педагогічній науці та сучасній освітній практиці. Визначено і теоретично обґрунтовано підходи та принципи відбору і конструювання змісту освіти з безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах. Виявлено специфіку та здійснено експериментальну перевірку ефективності запропонованої технології формування сукупності загальнокультурних та професійних компетенцій з безпеки життєдіяльності у фахівців економічного спрямування.

Обкладинка для Теоретико-методичні основи навчання безпеки життєдіяльності студентів економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах
Категорії

Детальніше про доступний формат видання: Книга в м'якій обкладинці

Книга в м'якій обкладинці
Physical Dimensions