Автори

Роман Наумович Квєтний
Ольга Юріївна Софина

Методи фільтрації текстурованих зображень у задачах роз-пізнавання та класифікації

Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 116 с., ISBN 978-966-641-401-7

Анотація

В монографії розглянуто проблеми фільтрації текстурованих зобра-жень з метою класифікації типу текстур та виявлення неоднорідностей. Показано, що гармонічні ряди на основі власних коливань сигналу текстури забезпечують оптимальне за числом параметрів представлення текстур. Запропоновано метод фільтрації текстурованого фону зображення на основі моделі інверсного резонансного фільтра. Розглянуто питання оптимізації фільтрації в спектральній області, що дозволяє зменшити обсяг операцій в чотири та більше разів. Розроблено програмне забезпечення для фільтрації різних типів текстур.

Обкладинка для Методи фільтрації текстурованих зображень у задачах роз-пізнавання та класифікації
Категорії

Детальніше про доступний формат видання: Книга в м'якій обкладинці

Книга в м'якій обкладинці
Physical Dimensions