Автори

Тетяна Миколаївна Пустовіт

Методологічна основа художнього аналізу історичного про- цесу в творах Д. Балашова

Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 180 с., ISBN 978-966-641-482-6

Анотація

В монографії виявлено зв’язок між специфікою методологічної основи аналізу історичного процесу та художніми особливостями творів сучасного російського письменника Д. Балашова, в яких події історії осмислені з позицій пасіонарної теорії етногенезу Л. Гумільова, що стало підґрунтям для створення оригінальної концепції історичного розвитку російського етносу. Сформульовані висновки можуть бути використані під час вивчення питань розвитку сучасної історичної прози, при викладанні курсів теорії літератури, спецкурсів з історичної прози, у творчій діяльності наукових співробітників, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

Обкладинка для Методологічна основа художнього аналізу історичного про- цесу в творах Д. Балашова
Категорії

Детальніше про доступний формат видання: Книга в м'якій обкладинці

Книга в м'якій обкладинці
Physical Dimensions