Автори

Віталій Борисович Мокін
Євгеній Миколайович Крижановський
Мирослав Павлович Боцула

Інформаційна технологія інтегрування математичних моделей у геоінформаційні системи моніторингу поверхневих вод

Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 152 с., ISBN 978-966-641-394-2

Анотація

В монографії представлена технологія інтегрування математичних моделей у геоінформаційні системи моніторингу поверхневих вод. Описано комплекс методів, прийомів, алгоритмів та програмного забезпечення, яке було апробовано та впроваджено на практиці для розв’язання важливих прикладних задач у галузі моніторингу повеневих вод та моделювання екологічних процесів у водних екосистемах в Україні. Розрахована на працівників екологічних організацій, студентів та аспірантів ВНЗ, котрі  спеціалізуються в галузі екології.

Обкладинка для Інформаційна технологія інтегрування математичних моделей у геоінформаційні системи моніторингу поверхневих вод
Опубліковані
January 25, 2011
Категорії

Детальніше про доступний формат видання: Книга в м'якій обкладинці

Книга в м'якій обкладинці
Physical Dimensions