Роман Іванович Сивак
Віталій Антонович Огородніков

Холодне комбіноване видавлювання

Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 180 с., ISBN 978-966-641-397-3

Анотація

Розглядається доцільність розробки процесів прямого видавлювання з послідуючим радіальним видавлюванням та контурною осадкою з проміжними відпалами. Узагальнено метод оцінки використаного ресурсу пластичності ψ при немонотонному навантаженні шляхом заміни компонент девіатора пошкоджень компонентами тензора пошкоджень, що дозволило врахувати вплив величини ψ на перехідних етапах багатопереходних процесів на інтенсивність накопичення пошкоджень. Проведено дослідження радіального видавлювання з контурною осадкою пористих заготовок, отриманих після прямого видавлювання, та розроблено комплексну методику оцінки деформовності пористих заготовок при немонотонній пластичній деформації.

Обкладинка для Холодне комбіноване видавлювання