Автори

Роман Іванович Сивак
Віталій Антонович Огородніков

Холодне комбіноване видавлювання

Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 180 с., ISBN 978-966-641-397-3

Анотація

Розглядається доцільність розробки процесів прямого видавлювання з послідуючим радіальним видавлюванням та контурною осадкою з проміжними відпалами. Узагальнено метод оцінки використаного ресурсу пластичності ψ при немонотонному навантаженні шляхом заміни компонент девіатора пошкоджень компонентами тензора пошкоджень, що дозволило врахувати вплив величини ψ на перехідних етапах багатопереходних процесів на інтенсивність накопичення пошкоджень. Проведено дослідження радіального видавлювання з контурною осадкою пористих заготовок, отриманих після прямого видавлювання, та розроблено комплексну методику оцінки деформовності пористих заготовок при немонотонній пластичній деформації.

Обкладинка для Холодне комбіноване видавлювання
Категорії

Детальніше про доступний формат видання: Книга в м'якій обкладинці

Книга в м'якій обкладинці
Physical Dimensions