Алла Серафимівна Моргун
Микола Миколайович Сорока

Будівельна механіка та будівельні конструкції

Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2010, 243 с., ISBN 978-966-641-385-0

Анотація

Навчальний посібник містить класичні методи розрахунку статично визначених та статично невизначених стержневих систем на міцність, жорсткість, стійкість та на динамічні вібраційні і сейсмічні дії. Розглядається розрахунок похилих оболонок подвійної кривизни за допомогою рядів Фур′є. Також наведено основи методу скінченних елементів (МСЕ) та приклади розрахунку будівельних конструкцій за допомогою МСЕ. Всі розділи супроводжуються алгоритмами та прикладами розв′язання типових задач.
Розглянутим темам передують теоретичні відомості.
Посiбник призначений для студентів вищих технічних закладів, фахівців у галузі механіки суцільних середовищ та будівельної механіки.

Обкладинка для Будівельна механіка та будівельні конструкції