Автори

Станіслав Євгенович Тужанський
Геннадій Леонідович Лисенко

Системи лазерної відеополяриметрії для автоматизованого контролю параметрів неоднорідних біотканин

Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2011, 156 с., ISBN 978-966-641-399-7

Анотація

Розглянуто сучасний стан розвитку технологій поляриметрії біологіч-них об’єктів і тканин. Здійснено теоретичні дослідження методів і засобів лазерної відеополяриметрії, аналіз поляризаційних властивостей дослідних зразків біотканин. Запропоновано метод візуалізації структурних неодно-рідностей біотканин на основі аналізу розподілів параметрів анізотропії та ступеня поляризації, що їх отримують з елементів головного мінору 3×3 растрової матриці Мюллера зразка, у площині кадру. Розроблено швидко-дійну двохвилеву систему лазерної відеополяриметрії біотканин “око-процесорного” типу для автоматизованого контролю вказаних параметрів.

Обкладинка для Системи лазерної відеополяриметрії для автоматизованого контролю параметрів неоднорідних біотканин
Опубліковані
February 14, 2011
Категорії

Детальніше про доступний формат видання: Книга в м'якій обкладинці

Книга в м'якій обкладинці
Physical Dimensions