Оптоелектронні інформаційні технології «Фотоніка ОДС– 2010»

Збірник тез доповідей (англ. та укр. мовами), Вінниця: ВНТУ, 2010, 232 с., ISBN 978-966-641-378-2

Анотація

На основі теоретичних та практичних досягнень оптичної та квантової електроніки в збірнику висвітлюються проблеми та шляхи розвитку сучасних оптико-електронних та лазерних інформаційно-енергетичних технологій та їх впровадження в телекомунікації, біомедицину, методи обробки зображень і сигналів, комп’ютерну техніку, системи технічного зору та штучного інтелекту.

Обкладинка для Оптоелектронні інформаційні технології «Фотоніка ОДС– 2010»