Автори

Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві, №2 (21), 2016

Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2016, 122 с., ISSN 2311-1429, формат A4

Анотація

Науково-технічний журнал “Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві” є науковим виданням, в якому можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук. Журнал включено до наукометричної бази (РИНЦ).

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузі інноваційних технологій будівельного виробництва, сучасних матеріалів та конструкцій, а також економічної ефективності їх використання в будівництві.

Розділи журналу: Будівельні конструкції; Будівельні матеріали та вироби; Механіка ґрунтів та фундаменти; Технологія будівельного виробництва; Моделювання процесів будівельного виробництва; Міське будівництво та архітектура; Організація, управління та економіка в будівництві; Інженерні мережі будівель та споруд; Енергозбереження в будівництві

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві, №2 (21), 2016
Опубліковані
December 22, 2016

Детальніше про доступний формат видання: Журнал в м'якій обкладинці

Журнал в м'якій обкладинці
Publication date (01)
2016-12-22
Physical Dimensions