Автори

Володимир Олександрович Осадчук
Олександр Володимирович Осадчук
Антон Юрійович Савицький

Радіовимірювальні перетворювачі вологості на основі МДН-структур

Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 152 с., ISBN 978-966-641-649-3

Анотація

В монографії проаналізовано сучасний стан розвитку напівпровідникових перетворювачів вологості газових середовищ, подано основи та конструктивні рі-шення побудови радіовимірювальних перетворювачів на основі генераторних воло-гочутливих МДН-структур. Розглянуто фізичні основи функціонування, електричні схеми та математичний апарат розрахунку параметрів цих схем.
Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою радіовимірювальних перетворювачів воло-гості газових середовищ, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навча-льних закладів.

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.
Обкладинка для Радіовимірювальні перетворювачі вологості на основі МДН-структур
Опубліковані
December 27, 2015
Категорії

Детальніше про доступний формат видання: Частина для ознайомлення

Частина для ознайомлення
Publication date (01)
2015-12-27

Детальніше про доступний формат видання: Книга в м'якій обкладинці

Книга в м'якій обкладинці
Publication date (01)
2015-12-27
Physical Dimensions