Автори

Анатолій Михайлович Пєтух
Валерій Олександрович Денисюк
Дем’ян Тихонович Обідник

Швидкодійні цифрові функціональні генератори графічних примітивів

Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 148 с., ISBN 978-966-641-343-0

Анотація

Розглянуто методи та засоби побудови швидкодійних цифрових функціональних генераторів графічних примітивів для пристроїв відображення інформації. Запропоновано метод відтворення кривих, що дозволяє підвищити швидкодію відтворення та зменшити апаратні витрати. Визначено похибку існуючих і запропонованих структур, що реалізують лінійні графічні примітиви. Запропоновано метод згладжування нерівномірнісних характеристик цифрових інтеграторів послідовного переносу, який поліпшує вигляд і зменшує похибку відтворення кривих. Проведено логічне і схемотехнічне моделювання запропонованих структур для лінійної та кругової інтерполяції.

Обкладинка для Швидкодійні цифрові функціональні генератори графічних примітивів
Категорії

Детальніше про доступний формат видання: Книга в м'якій обкладинці

Книга в м'якій обкладинці
Physical Dimensions