Автори

Алла Серафимівна Моргун

Деформативність ґрунту при пластичній формозміні та дилатансії

Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 95 с., ISBN 978-966-641-712-4

Анотація

В монографії розглянуто питання ущільнення ґрунтів – основна проблема, що виникає при прогнозі осадок споруд і прогнозі допустимого навантаження на ґрунт. Монографія являє собою теоретичну роботу, де на основі узагальнення накопичених даних напрацьовуються можливі шляхи подальшого розвитку проблеми  в цілому, з метою в можливо більшій степені наблизити розрахункові схеми до дійсних результатів. Висвітлено механічну суть задач геомеханіки   з позицій механіки дисперсного пружно-пластичного середовища та показано її на числових прикладах розв'язку краєвих задач геомеханіки за числовим методом граничних елементів.

Обкладинка для Деформативність ґрунту при пластичній формозміні та дилатансії
Категорії