Автори

Георгій Сергійович Ратушняк
Олена Георгіївна Лялюк
Іван Анатолійович Кощеєв

Біогазові установки з відновлювальними джерелами енергії термостабілізації процесу ферментації біомаси

Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 84 с., ISBN 978-966-641-706-3

Анотація

Обгрунтовано напрямки підвищення енергоефективності біоконверсії шляхом зменшення енергетичних затрат на ферментацію біомаси за рахунок використання відновлювальних джерел енергії термостабілізації процесу анаеробного бродіння. Запропоновано енергоефективні конструкторсько-технологічні схеми біогазових установок з відновлювальними джерелами енергії термостабілізації процесу ферментації біомаси. Проаналізовано вплив температурних режимів ферментації субстрату біомаси на продуктивність біогазової установки. Розроблено математичні моделі управління енергоефективними технологічними прцесами інтенсифікації виробництва біогазу з використанням для термостабілізації анаеробного бродіння відновлювальних джерел енергії.

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Біогазові установки з відновлювальними джерелами енергії термостабілізації процесу ферментації біомаси
Опубліковані
October 6, 2017
Категорії

Детальніше про доступний формат видання: Книга в м'якій обкладинці

Книга в м'якій обкладинці
Physical Dimensions