Автори

Віктор Миколайович Мізерний
Вінницький національний технічний університет

Системи змішаного типу у задачах аналізу та керування

Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 80 с., ISBN 978-966-641-703-2

Анотація

У монографії представлено дослідження математичних моделей змішаних систем, що являє собою необхідну базу при постановці та розв’язанні задач оптимального керування та оцінювання параметрів станів об’єктів, що описуються інтегральними та диференціальними рівняннями (системами рівнянь) з частинними похідними; при розробленні методів і алгоритмів регуляризації оптимізаційних задач, побудові скінченновимірних апроксимацій, синтезі прикладних систем керування різними процесами тощо.

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Системи змішаного типу у задачах аналізу та керування
Опубліковані
August 10, 2017
Категорії

Детальніше про доступний формат видання: Книга в м'якій обкладинціфія

Книга в м'якій обкладинціфія
Physical Dimensions