Автори

Петро Дем'янович Лежнюк
Олександр Євгенійович Рубаненко
Ірина Олександрівна Гунько

Оптимізація режимів електричних мереж з відновлюваними джерелами електроенергії

Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2017, 164 с., ISBN 978-966-641-717-9

Анотація

В монографії розглянуто проблему оптимального інтегрування відновлюваних джерел енергії в розподільні електричні мережі. Проведено аналіз технічного стану обладнання, що експлуатується в розподільних електричних мережах. Розглянуто метод коригування потоків потужності в локальних електричних системах з різнотипними відновлюваними джерелами електроенергії шляхом оптимального керування потужністю генерування розосередженими джерелами енергії, на прикладі малих гідроелектростанцій, а в перспективі сонячних електростанцій, що дозволяє визначити умови для наближення потокорозподілу в секціонованій електричній мережі до оптимального за втратами електроенергії в ній.

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Оптимізація режимів електричних мереж з відновлюваними джерелами електроенергії
Опубліковані
December 18, 2017
Категорії

Детальніше про доступний формат видання: Книга в м'якій обкладинці

Книга в м'якій обкладинці
Physical Dimensions