Автори

Валерій Олександрович Корнієнко
Вінницький національний технічний університет
Роман Борисович Аксельрод

Політична компетентність владної еліти: зміст і механізми формування

Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 172 с., ISBN 978-966-641-721-6

Анотація

В монографії проведено комплексне теоретико-прикладне дослідження феномену політичної компетентності. Виявлено чинники й механізми її формування як ціннісної складової політичної культури владної еліти України, особливості її функціонування в ракурсі розв’язання завдань соціально-політичного розвитку сучасного українського суспільства. Охарактеризовано підходи до трактування й оцінки політичної компетентності, її  практичне відображення в політичній діяльності владної еліти України. Визначено орієнтири та механізми розвитку компетентності владної еліти, формування нових компетентностей в умовах демократизації українського суспільства.

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Політична компетентність владної еліти: зміст і механізми формування
Опубліковані
February 22, 2018
Категорії

Детальніше про доступний формат видання: Частина для ознайомлення

Частина для ознайомлення
Date of first publication (11)
2018-02-22
Hijri Calendar

Детальніше про доступний формат видання: Книга в м'якій обкладинці

Книга в м'якій обкладинці
Date of first publication (11)
2018-02-22
Hijri Calendar
Physical Dimensions