Автори

Анжеліка Олексіївна Азарова
Вінницький національний технічний університет
Ольга Володимирівна Рузакова

Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану підприємства

Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 172 с., ISBN 978-966-641-363-8

Анотація

В монографії розглядаються питання побудови математичних моделей та методів оцінки фінансового стану підприємства на базі математичних апаратів нечітких множин та порогових елементів, які дозволяють засобами ієрархічного підходу враховувати умови швидкоплинного зовнішнього та внутрішнього середовищ для суб’єктів господарювання різних галузей економіки. Отримані результати дають змогу покращити якість процесу оцінювання, значно спростити та знизити його собівартість.

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану підприємства
Опубліковані
January 10, 2018
Категорії

Детальніше про доступний формат видання: Книга в м'якій обкладинці

Книга в м'якій обкладинці
Physical Dimensions