Автори

Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький
Вінницький національний технічний університет
Оксана Владиславівна Зелінська
Вінницький національний технічний університет
Ярослав Володимирович Іванчук
Вінницький національний технічний університет

Технологія моделювання оцінки параметрів формоутворення заготовок з порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні з гідроімпульсним приводом

Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 152 с., ISBN 978-966-641-723-0

Анотація

Визначено високу ефективність технологічного процесу формоутворення заготовок з порошкових матеріалів за допомогою вібраційної і віброударної обробки. Розглянутий системний підхід до технологічного процесу формоутворення і на основі нечітких множин і була виконана оцінка ефективності функціонування технологічного комплексу. На основі отриманих експериментальних даних досліджені параметри системи технологічного комплексу формоутворення заготовок на вібропресовому обладнанні. Розроблена автоматизована система розрахунку основних параметрів інерційного навантаження заготовки та конструктивних параметрів інерційного вібропрес-молота.

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.

Посилання

Технологія моделювання оцінки параметрів формоутворення заготовок з порошкових матеріалів на вібропресовому облднанні з гідроімпульсним приводом : монографія / Р. Д. Іскович-Лотоцький, О. В. Зелінська, Я. В. Іванчук. – Вінниця : ВНТУ, 2018 – 153 с.
Обкладинка для Технологія моделювання оцінки параметрів формоутворення заготовок з порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні з гідроімпульсним приводом
Опубліковані
April 10, 2018
Категорії

Детальніше про доступний формат видання: Книга в м'якій обкладинці

Книга в м'якій обкладинці
Physical Dimensions