Автори

Валерій Олександрович Корнієнко
Вінницький національний технічний університет
Тетяна Іванівна Неприцька
Інститут держави і права імені В. М. Корецького (Київ)

Політична відповідальність української владної еліти

Монографія (рос. мова), Вінниця: ВНТУ, 2018, 134 с., ISBN 978-966-641-747-6

Анотація

В монографії розглянуто феномен політичної відповідальності владної еліти (вищих органів держави, органів виконавчої влади, політичних партій України). Розширено теоретичні засади історико-політологічного дослідження політичної відповідальності, здійснено комплексний аналіз виникнення та розвитку цього інституту у світовій і вітчизняній політичній науці. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що дослідження формує цілісне уявлення про сутність, ознаки, види, призначення та механізм політичної відповідальності української владної еліти.

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Політична відповідальність української владної еліти
Опубліковані
October 4, 2018
Категорії

Детальніше про доступний формат видання: Книга в м'якій обкладинці

Книга в м'якій обкладинці
Physical Dimensions