Автори

Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців. Матеріали IІІ Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції 29-30 березня 2018 року

Збірник наукових праць, Вінниця: ВНТУ, 2018, 75 с., ISBN 978-966-641-738-4

Анотація

Збірник містить Матеріали ІIІ МНПІК за такими основними напрямками: філософські та методологічні засади інноваційного розвитку вищої освіти, стратегії інноваційного розвитку вищої освіти в Україні та в світі, інноваційні технології та методики навчання в підготовці фахівців в умовах суспільства ризику, інноваційні технології в професійній підготовці технічних спеціальностей та менеджерів, проблеми впровадження інформацiйно-комунiкацiйних технологiї у професійній освіті.

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців. Матеріали IІІ Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції 29-30 березня 2018 року
Опубліковані
April 26, 2018

Детальніше про доступний формат видання: Книга у м'якій обкладинці

Книга у м'якій обкладинці
Physical Dimensions