Автори

Енергоефективність в галузях економіки України

Збірник матеріалів, Вінниця: ВНТУ, 2017, 268 с., ISBN 978-966-641-714-8

Анотація

У збірнику розміщені матеріали доповідей Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої проблемам та заходам під-вищення енергетичної ефективності в теплоенергетиці, житлово-комульному секторі, енергоефективним технологіям в будівництві та міському господарстві, використанню поновлюваних джерел енергії.

Даний збірник призначений для студентів, науковців та інженерно-технічних працівників в галузі будівництва та теплоенергетики.

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Енергоефективність в галузях економіки України
Опубліковані
November 10, 2017

Детальніше про доступний формат видання: Книга в м'якій обкладинці

Книга в м'якій обкладинці
Physical Dimensions