Автори

Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції 28-29 березня 2017 року

Pбірник наукових праць, Вінниця: ВНТУ, 2017, 84 с., ISBN 978-966-641-689-9

Анотація

Збірник містить Матеріали ІІ МНПІК за такими основними напрямками: філософські та методологічні засади інноваційного розвитку вищої освіти, стратегії інноваційного розвитку вищої освіти в Україні та в світі, інноваційні технології та методики навчання в підготовці фахівців в умовах суспільства ризику, інноваційні технології в професійній підготовці технічних спеціальностей та менеджерів, проблеми провадження інформацiйно-комунiкацiйних технологiї у професійній освіті.

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції 28-29 березня 2017 року
Опубліковані
April 26, 2017

Детальніше про доступний формат видання: Книга у м'якій обкладинці

Книга у м'якій обкладинці
Physical Dimensions