Лариса Євстахіївна Азарова
Оксана Володимирівна Ковтун

Українська мова за професійним спрямуванням. Тести для студентів технічних спеціальностей

Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2015, 179 с., ISBN 978-966-641-612-7

Анотація

Навчальний посібник призначений для студентів, які вивчають дисципліну «Українська мова за професійним спрямуванням». Система тестів дає можливість перевірити й оцінити рівень засвоєння студентами теоретичного та практичного матеріалу за програмою в цілому, сформованість навичок оволодіння лексичним і граматичним матеріалом при складанні ділових паперів різного характеру.

Обкладинка для Українська мова за професійним спрямуванням. Тести для студентів технічних спеціальностей