Автори

Леонід Клавдійович Поліщук
Вінницький національний технічний університет

Динаміка вмонтованого гідроприводу конвеєрів мобільних машин

Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 240 с., ISBN 978-966-641-750-6

Анотація

В монографії подано розв’язок актуальної наукової проблеми: підвищення ефективності роботи привідних систем стрічкових конвеєрів мобільних машин за рахунок зниження динамічних зусиль у пружних ланках шляхом застосування вмонтованого гідроприводу, оснащеного основним і додатковим моторами та засобами гідроавтоматики. Побудовано нелінійні математичні моделі і проведено дослідження динамічних явищ у приводі та у вітках конвеєра. Обґрунтовано параметри засобів гідроавтоматики, які забезпечують ефективну роботу конвеєра в умовах значних коливань експлуатаційних навантажень. Наведено конструкції розроблених вмонтованих приводів. Для науковців, фахівців, інженерно-технічних працівників вузів та науково-дослідних установ, аспірантів та студентів.

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Динаміка вмонтованого гідроприводу конвеєрів мобільних машин
Опубліковані
November 20, 2018
Категорії

Детальніше про доступний формат видання: Книга в м'якій обкладинці

Книга в м'якій обкладинці
Physical Dimensions