Автори

Василь Васильович Кухарчук
Вінницький національний технічний університет
Самоїл Шулімович Кацив
Вінницький національний технічний університет
Валерій Федорович Граняк
Вінницький національний технічний університет
Сергій Олександрович Биковський
Вінницький національний технічний університет

Дискретні вейвлет-перетворення в діагностуванні гідроагрегатів

Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 112 с., ISBN 978-966-641-735-3

Анотація

В монографії розглянуто частотно-часову технологію діагностування та прогнозування дефектів гідроагрегатів. Вона полягає в тому, що, виходячи з суттєвої нестаціонарності віброакустичних сигналів, для їх спектрального аналізу застосовують дискретне вейвлет-перетворення і отримують тривимірний амплітудно-частотно-часовий спектр. Наводяться особливості алгоритмів дискретного вейвлет-перетворення, пов’язані з обробкою скінченних масивів вхідної інформації.

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Дискретні вейвлет-перетворення в діагностуванні гідроагрегатів
Опубліковані
July 3, 2018
Категорії

Детальніше про доступний формат видання: Частина для ознайомлення

Частина для ознайомлення
Date of first publication (11)
2018-07-03
Hijri Calendar

Детальніше про доступний формат видання: CD-ROM

CD-ROM
Date of first publication (11)
2018-07-13
Hijri Calendar