Автори

Володимир Петрович Стахов
ВНТУ
Микола Антонович Філинюк
Вінницький національний технічний університет
Йосип Йосипович Білинський
Вінницький національний технічний університет

Метод синтезу моноімітансних логічних елементів та спеціалізовані пристрої на їх основі

Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 139 с., ISBN 978-966-641-767-4

Анотація

Монографія присвячена розробці методу синтезу моноімітансних логічних елементів, дослідження їх математичних моделей і експериментальних зразків; побудови комбінаційних схем та транспондерних систем на їх основі. Моноімітансні логічні елементи  використовують як  інформативний параметр один із видів імітансу – активний, індуктивний або ємнісний. Це дає можливість підвищити завадостійкість логічних елементів завдяки тому, що вихідний інформативний параметр моноімітансних логічних елементів не залежить від електромагнітних завад, стрибків напруги та струму. Одним з використань розроблених елементів є промислові, бортові, спеціальні обчислювальні системи, які працюють в умовах високих завад та для яких важлива не мінітюаризація, а висока завадостійкість. Також моноімітансна логіка забеспечує високу швидкодію, оскільки у її складі не використовуються транзистори і тому відсутні перехідні процеси, що забеспечує робочу частоту порядка сотні гігагерц та час перемикання, який дорівнює десяткам і навіть одиницям пікосекунд, що значно перевищує показники сучаної напівпровідникової логіки. Крім того, моноімітансна логіка практично не має обмежень за мінімальною потужністю вхідного сигналу, що дозволяє працювати з напругами, значно меншими за порогову напругу живлення напівпровідникових елементів, та підвищує енергетичну ефективність логічних елементів. Така перевага моноімітансних елементів може бути ефективно використана для побудови пасивних транспондерних систем.

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Метод синтезу моноімітансних логічних елементів та спеціалізовані пристрої на їх основі
Опубліковані
June 24, 2019
Категорії

Детальніше про доступний формат видання: Частина для ознайомлення

Частина для ознайомлення
Publication date (01)
2019-06-12
Hijri Calendar

Детальніше про доступний формат видання: CD-ROM

CD-ROM
Date of first publication (11)
2019-06-12
Hijri Calendar