Автори

Василь Михайлович Кутін
Вінницький національний технічний університет
Олександр Євгенійович Рубаненко
Вінницький національний технічний університет
Сергій Васильович Мисенко
Вінницький національний технічний університет

Методи та засоби діагностування елегазових вимикачів

Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 124 с., ISBN 978-966-641-722-3

Анотація

В монографії розглянуто причини та характер зміни технічного стану
елегазових вимикачів. Проведено аналіз існуючих методів та засобів обслуговування елегазових вимикачів в процесі експлуатації. Розглянуто діагностичне забезпечення елегазових вимикачів. Запропоновано вдосконалення методів діагностування, розглянуто діагностичні методи, умови роботоздатності окремих елементів елегазових вимикачів.
Книга розрахована на фахівців, які займаються проектуванням, виготовленням і експлуатацією елегазових вимикачів. Може використовуватись студентами, аспірантами та інженерно-технічними працівниками, які
обслуговують розподільчі установки високої напруги.

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Методи та засоби діагностування елегазових вимикачів
Опубліковані
February 21, 2019
Категорії

Детальніше про доступний формат видання: Частина для ознайомлення

Частина для ознайомлення
Date of first publication (11)
2018-03-14
Hijri Calendar

Детальніше про доступний формат видання: Книга в м'якій обкладинці

Книга в м'якій обкладинці
Date of first publication (11)
2018-03-14
Hijri Calendar
Physical Dimensions