Автори

Віолета Олегівна Задорожнюк
ВНТУ
Моргун Серафимівна Алла

ГЕОТЕХНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗА МГЕ. РОЗРАХУНКУ ФУНДАМЕНТІВ

Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 110 с., ISBN 978-966-641-774-2

Анотація

Монографія охоплює круг питань теорії пружності, пластичності, меха-ніки ґрунтів, числового методу граничних елементів та прикладання їх до ви-рішення задач будівельної інженерної практики фундаментобудування. Мате-ріали монографії мають як наукове, так і прикладне значення, вона висвітлює сучасні методи розрахунку широкого кола геотехнічних задач фундаментобу-дування, що мають важливе значення для технічних прикладань. Монографія розрахована на науковий та інженерно-технічний персонал, який займається розрахунком будівельних конструкцій сучасними числовими методами, а та-кож на студентів та аспірантів ВНЗ будівельних спеціальностей з метою по-дальшого вивчення цієї важливої області геомеханіки та числового МГЕ. 

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.
Обкладинка для ГЕОТЕХНІЧНЕ  ОБГРУНТУВАННЯ  ЗА  МГЕ. РОЗРАХУНКУ  ФУНДАМЕНТІВ
Опубліковані
February 26, 2020
Категорії

Детальніше про доступний формат видання: Частина для ознайомлення

Частина для ознайомлення
Date of first publication (11)
2019-09-05
Hijri Calendar