Автори

Віолета Олегівна Задорожнюк
ВНТУ
Моргун Серафимівна Алла

ГЕОТЕХНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗА МГЕ. РОЗРАХУНКУ ФУНДАМЕНТІВ

Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 110 с., ISBN 978-966-641-774-2

Анотація

Монографія охоплює круг питань теорії пружності, пластичності, меха-ніки ґрунтів, числового методу граничних елементів та прикладання їх до ви-рішення задач будівельної інженерної практики фундаментобудування. Мате-ріали монографії мають як наукове, так і прикладне значення, вона висвітлює сучасні методи розрахунку широкого кола геотехнічних задач фундаментобу-дування, що мають важливе значення для технічних прикладань. Монографія розрахована на науковий та інженерно-технічний персонал, який займається розрахунком будівельних конструкцій сучасними числовими методами, а та-кож на студентів та аспірантів ВНЗ будівельних спеціальностей з метою по-дальшого вивчення цієї важливої області геомеханіки та числового МГЕ. 

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для ГЕОТЕХНІЧНЕ  ОБГРУНТУВАННЯ  ЗА  МГЕ. РОЗРАХУНКУ  ФУНДАМЕНТІВ
Опубліковані
February 26, 2020
Категорії