Автори

Олег Хома (ред)
Вінницький національний технічний університет

Sententiae. Том XXXVII. № 2 - 2018

Науковий філософський журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2019, 288 с., ISSN 2075-6461, формат 17x24 см

Анотація

Sententiae це історико-філософський журнал, що керується принципами відкритого доступу. Наша мета – сприяти розвиткові найширшого спектру сучасних дослідницьких підходів, активному їх упровадженню в практику та утвердженню високих стандартів університетського викладання філософських дисциплін на основі досягнень сучасної історії філософії.
Наш головний пріоритет – забезпечення емпіричної обґрунтованості історико-філософських концепцій, заснованої на критеріях буквальності, вичерпності, контекстуальності та врахування наявних спекулятивних інтерпретацій. Ми вважаємо ці критерії основою методології будь-якого обґрунтованого історико-філософського дослідження.

У черговому номері, зокрема, опубліковано:
Микола Симчич  Вчення про нескінченність у могилянських філософських курсах (XVII–XVIIІ ст.): до постановки проблеми
Ярослав Стратій   Порівняльний аналіз вчень Теофана Прокоповича й Ґеорґія Кониського про душу
Віталій Терлецький  Дискусійні питання в історії виникнення третьої «Критики» Імануеля Канта
Сергей Секундант   Вильгельм Виндельбанд: история как органон и составная часть философии
Оксана Йосипенко  «Прояснення» vs «пояснення»: методологічні рефлексії Вітґенштайна щодо людської природи (французька перспектива)
Вміщено переклади українською
Платон  “Кратил” (уривок 427d-435е)
Теофан Прокопович  Науки фізики (фрагменти)
А також РЕЦЕНЗІЇ та НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Sententiae. Том XXXVII.  № 2 - 2018
Опубліковані
December 14, 2018

Детальніше про доступний формат видання: Журнал в м'якій обкладинці

Журнал в м'якій обкладинці
Physical Dimensions