Автори

Борис Іванович Мокін (ред)

Вісник Вінницького політехнічного інституту № 1, 2019

Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2019, 108 с., ISSN 1997-9266, формат A4

Анотація

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є виданням, яке входить до Переліку наукових фахових видань України у галузях технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 р., № 1081) та педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р., № 747).


Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та Google Scholar і реферується в Українському реферативному журналі «Джерело».


Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розроб-ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти.

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.

Біографія автора

Борис Іванович Мокін

Aкадемік НАПН України, д-р техн. наук, професор

Обкладинка для Вісник Вінницького політехнічного інституту № 1, 2019
Опубліковані
February 28, 2019

Детальніше про доступний формат видання: Книжка в м'якій обкладинці

Книжка в м'якій обкладинці
Physical Dimensions