Автори

Борис Іванович Мокін (ред)
Вінницький Національний Технічний Університет

Вісник Вінницького політехнічного інституту № 1, 2018

Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2018, 146 с., ISSN 1997-9266, формат A4

Анотація

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є науковим виданням, публікації в якому ви-
знаються при захисті дисертаційних робіт у галузях технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки
України від 29.09.2014 р., № 1081) та педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від
13.07.2015 р., № 747). Журнал входить у міжнародні наукометричні бази «Index Copernicus International»
та «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ).


Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних,
економічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розроб-
ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ,
статті з педагогіки вищої освіти.

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Вісник Вінницького політехнічного інституту № 1, 2018
Опубліковані
February 23, 2018

Детальніше про доступний формат видання: Книжка в м'якій обкладинці

Книжка в м'якій обкладинці
Physical Dimensions