Автори

Анатолій Степанович Васюра (ред)
Вінницький національний технічний університет

Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології №1(33), 2017

Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2019, 93 с., ISSN 1681-7893 , формат A4

Анотація

В роботі проаналізовано математичні моделі асинхронних двигунів та методи управління
виконавчими асинхронними мікродвигунами. На основі обчислень обраної математичної моделі
розроблено алгоритм та програмний засіб для реалізації емулятора лабораторного стенду з метою
вивчення та дослідження виконавчих асинхронних мікродвигунів систем управління та автоматики.

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології №1(33), 2017
Опубліковані
September 28, 2017

Детальніше про доступний формат видання: Книжка в м'якій обкладинці

Книжка в м'якій обкладинці
Physical Dimensions