Автори

Володимир Прокопович Кожем'яко (ред)
Вінницький національний технічний університет

Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології №2(30), 2015

Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2019, 158 с., ISSN 1681-7893 , формат A4

Анотація

Статтю присвячено актуальній тематиці створення діалогових систем, які здатні давати відповіді користувачам в залежності від вміщеного до них текстового навчального контенту. Для підтримки діалогу запропоновано модель бази знань на основі одиниці та нечіткого відношення сенсу. Лексичні знання вилучаються з тексту шляхом оброблення синтаксичних зв’язків між словоформами всіх його речень, а відповідь генерується як композиція нечітких відношень за формальним критерієм. Інформаційну технологію підтримки діалогу апробовано на тестовому
прикладі, який демонструє у відповідях поєднання інформації з кількох речень.

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.
Обкладинка для Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології №2(30), 2015
Опубліковані
December 14, 2015

Детальніше про доступний формат видання: Книжка в м'якій обкладинці

Книжка в м'якій обкладинці
Physical Dimensions