Автори

Ігор Никифорович Дудар (ред)
Вінницький національний технічний університет

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МАТЕРІАЛИ І КОНСТРУКЦІЇ В БУДІВНИЦТВІ № 1, 2018 (24)

Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2017, 130 с., ISSN 2311-1429, формат A4

Анотація

Науково-технічний журнал “Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві” є науковим
фаховим виданням, в якому можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт на здобуття
наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук (Наказ МОНУ № 747 від 13.07.2015 р).
Журнал включено до наукометричних баз Index Copernicus, РИНЦ та цитується Google Scholar.
Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузі інноваційних
технологій будівельного виробництва, сучасних матеріалів та конструкцій, а також економічної
ефективності їх використання в будівництві.

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.
Обкладинка для СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МАТЕРІАЛИ І КОНСТРУКЦІЇ В БУДІВНИЦТВІ № 1, 2018 (24)
Опубліковані
May 31, 2018

Детальніше про доступний формат видання: Книжка в м'якій обкладинці

Книжка в м'якій обкладинці
Physical Dimensions