Автори

Олександр Володимирович Кобилянський (ред)
Вінницький національний технічний університет

Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції 29-30 березня 2019 року

Збірник наукових праць, Вінниця: ВНТУ, 2019, 60 с., ISBN 978-966-641-770-4, формат A4

Анотація

Збірник містить Матеріали ІV МНПІК за такими основними напрямками: філософські та методологічні засади інноваційного розвитку вищої освіти, стратегії інноваційного розвитку вищої освіти в Україні та в світі, інноваційні технології та методики навчання в підготовці фахівців в умовах суспільства ризику, інноваційні технології в професійній підготовці технічних спеціальностей та менеджерів, проблеми впровадження інформацiйно-комунiкацiйних технологiї у професійній освіті.

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.

Біографія автора

Олександр Володимирович Кобилянський, Вінницький національний технічний університет

доктор педагогічних наук, професор, завідвач кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Обкладинка для Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції 29-30 березня 2019 року
Опубліковані
April 25, 2019

Детальніше про доступний формат видання: Журнал в м'якій обкладинці

Журнал в м'якій обкладинці
Physical Dimensions